Informasjon til medisinstudenter 24. januar 2021

Informasjon sendt på e-post til alle studenter i profesjonsstudiet 24. januar 2021.

Kjære alle studenter på profesjonsstudiet i medisin.

  • UiO er nå stengt for studenter på grunn av den nye utviklingen i covid-19-pandemien. Lesesaler og kollokvierom er stengt.
  • Fakultetsledelsen har derfor bestemt at all undervisning på medisinstudiet skal gjennomføres digitalt fra mandag 25.1. og inntil videre. Dette gjelder også alle kliniske smågrupper på OUS og Ahus.
  • Det er heller ikke anledning til å gjennomføre journalopptak på sykehusene.  
  • Det er gjort ett unntak: Etter avtale med sykehusene, har vi avklart at fordypningspraksis på siste studieår skal gjennomføres som planlagt. MEN: Studenter som bor, arbeider eller har oppholdt seg i Nordre Follo siden 1.  januar, skal IKKE møte til fordypningspraksis.  Det kommer informasjon til kullet om dette på Mine studier. 
  • Så langt det er mulig vil all planlagt fysisk undervisning erstattes med digital undervisning. Modulledelsen sender ut beskjed til studentene om endringene i timeplanen.  Følg med på Mine studier. 
  • Avlyst undervisning blir ikke regnet som fravær fra obligatorisk undervisning.  
  • Vi vet foreløpig ikke hvordan undervisningen vil bli fra mandag 1. februar. Vi kommer tilbake med mer formasjon i løpet av kommende uke.
  • Hvis noen har behov for å hente ut bøker fra lesesalene, kan MED studieinfo kontaktes.
  • VIKTIG: Følg med på Mine studier for oppdaterte opplysninger om undervisningen i ditt semester. 

Vi er på ny inne i en vanskelig periode, og vi ser at dette gir nye utfordringer i en allerede krevende studiehverdag. Vi håper at vi snart kan starte opp igjen med praktisk og klinisk undervisning.  Vårt mål er at vi skal gi dere god og forsvarlig undervisning digitalt så lenge universitetet er stengt, slik at studieprogresjonen opprettholdes for alle studenter.

Vi ønsker dere alt godt i den kommende perioden. 

Beste hilsen,
Elin O. Rosvold,
Prodekan for medisinstudiet

Publisert 24. jan. 2021 13:47 - Sist endret 24. jan. 2021 13:47