Ulik praksis Ahus og OUS

Kjære studenter,

Vi er godt kjent med at flere studenter anser det problematisk at smittevern praktiseres ulikt på de forskjellige læresteder og ulike kliniske situasjoner. Det er ikke unikt for studiesituasjonen, slik er det i samfunnet for øvrig, men vi forstår meget vel det kan skape reaksjoner. La oss peke på noen viktige punkter:

  1. Vi er (gjennom utdanningsleder Knut Lundin på Klinmed) i kontinuerlig kontakt med faglig ledelsene på OUS og Ahus.
  2. Utdanningen av helsepersonell anses som prioritert aktivitet for sykehusene og vi møter meget stor forståelse. Det har ført til at vi kan drifte smågruppeundervisning, journalopptak og ferdighetstrening.
  3. Våre studenter anses som helsepersonell med de rettigheter og plikter det medfører. Med rettighet forstår vi blant annet rett til å møte opp "på jobb". Med plikt forstår vi blant annet å måtte møte opp selv om kontakt med pasienter alltid vil kunne medføre en viss risiko. Adekvat smittevern er en selvsagt forutsetning for denne plikten.
  4. Våre interne retningslinjer for smittevern er samstemt så langt det er mulig med retningslinjene på OUS og Ahus.
  5. Våre studenter skal forholde seg til lokale forhold. Det betyr for eksempel at en leder på ulike nivåer i sykehusene kan på kort varsel innføre begrensinger helt lokalt. Vi tar alle slike meldinger videre umiddelbart og gjør vårt ytterste til å finne løsninger i samarbeid med de kliniske miljøene.
  6. Vår instruks til våre studenter innebærer at munnbind og annet utstyr som briller og/eller visir skal brukes når 1-meters regelen brytes. Så vet vi at det i flere situasjoner kan være slik at klinikere enten ikke selv bruker beskyttelse, og at de også kan gi beskjed til våre studenter at munnbind ikke er nødvendig. Vi vet også at instruksene på OUS og Ahus ikke er helt overlappende her, men det er ledelsen på det enkelte sykehus og smittevern lokalt som setter disse reglene. Det er ingen som har fasit på hva som er riktig, og smitte fra pasienter til ansatte er heldigvis sjeldent på begge lokasjoner.

Vennlig hilsen,
Elin O. Rosvold og Knut E. A. Lundin                                                                           Prodekan for medisinstudiet og utdanningsleder for medisinstudiet.

Publisert 15. mars 2021 11:14 - Sist endret 15. mars 2021 11:32