Kjære alle studenter på Det medisinske fakultet

Godt nytt år og velkommen til et nytt semester! Her er oppdatert informasjon om vår undervisning og smittevern.

Regjeringen bestemte 2. januar at undervisningen på universitetene skal være digital fram til 18. januar. Dette gjelder alle våre studier.

Praksisundervisning og klinisk undervisning går som vanlig

Vi kan imidlertid opprettholde praksisundervisningen og klinisk undervisning på medisinstudiet og ernæringsstudiet. Dette er undervisning som ansees som svært viktig for læringsutbyttet og studieprogresjonen på våre kliniske studier.

På medisin gjelder dette frem til 18. januar kun for modul 2, termin 2 (disseksjon) og modul 8 (kliniske smågrupper og fordypningspraksis). Se mer informasjon om medisin og ernæring lenger ned i saken.

All annen undervisning foregår digitalt. Se timeplanen i ditt studieprogram/modul for mer informasjon.

Universitetet er åpent

  • Studenter som har valgt å utsette tilbakereisen til UiO frem til 18. januar, vil ikke få registrert manglende deltakelse på klinisk undervisning som fravær.
  • Lesesaler og kollokvierom er åpne og må bookes før bruk. Universitetsbiblioteket er også åpent.
  • Kontinasjon (konte) i klinisk muntlige eksamener gjennomføres på campus som planlagt.
  • Vi håper å komme i gang med mer undervisning på campus fra 18.1.  

Smittevern

Undervisning på campus forutsetter at du setter deg inn i prosedyrene for de ulike undervisningsaktivitetene som du skal delta på. Noen av disse er du kanskje allerede godt kjent med, mens andre kan være nye ved oppstart på emner eller i moduler med andre undervisningsformer enn de du har hatt tidligere.

For studenter på medisin, og ernæring (fellesmodul 1 og 2)

På grunn av at en del undervisning medfører tett kontakt mellom studenter - og mellom studenter og ansatte/pasienter på sykehusene -  må fakultetet kunne dokumentere at våre studenter har satt seg inn i smittevernprosedyrene.

Er du student på medisin eller ernæring må du sende inn bekreftelsesskjema for de prosedyrene som gjelder for deg før oppmøte. Prosedyrer smittevern og bekreftelsesskjema finner du her

Undervisning i medisin våren 2021

  • På medisinstudiet vil vi prioritere kliniske smågrupper, kurs (inkludert disseksjon) og ferdighetstrening.
  • Vi vil også åpne opp for undervisning i mindre grupper, som LSB, når smittesituasjonen bedrer seg. Alle forelesninger, klinikker og seminarer vil være digitale.
  • Detaljert informasjon om undervisningsformene i din modul finner du i timeplanen.
  • Endringer i undervisningen blir varslet av modulledelsen. Følg med i Mine studier.

Vi understreker at mer undervisning på campus er avhengig av at restriksjonene fra regjeringen lettes fra 18.1.

Velkommen til et nytt semester!

 

Med vennlig hilsen

Eivind Engebretsen, visedekan for bachelor- og masterstudiene

Elin O. Rosvold, prodekan for profesjonsstudiet i medisin

Publisert 5. jan. 2021 15:30 - Sist endret 5. feb. 2021 16:18