Faste møter med studenter og studiedekanene løser mye

Fagutvalgene og studiedekanene møtes jevnlig for gjensidig informasjonsutveksling.

Menn og kvinner som står i en gruppe.

Elin Olaug Rosvold (prodekan for medisinstudiet), Therese Margrethe Lysell Lensnes (EFU), Anniken Klevland Sletta (nestleder EFU), Rexhep Swirca (MFU) , Hannah Narum-Hanssen (nestleder MSU), Libin Bashir Olow (HFU), Eivind Engebretsen (studiedekan for bachelor og masterstudiene).

Hver fjortende dag har fagutvalgene ved fakultetet møte med studiedekanene. Her informeres det gjensidig om det som angår studentene fra undervisning og studiemiljø. 

– En felles arena direkte til ledelsen løser mye, sier Therese Margrethe Lysell Lensnes, leder ved EFU. Fagutvalgene er ansvarlig for å ta informasjonen videre til kulltillitsvalgte på sine studieprogram. De er derfor et viktig bindeledd til studentene og kan ta studentenes tilbakemelding tilbake til fagutvalgene.

Møtereferatene kan du lese her

Fagutvalgene  ved fakultetet

Medisinsk studentutvalg (MSU) fungerer som et overordnet og samlende organ for alle studenter ved fakultetet. Hvert studieprogram har et fagutvalg/programutvalg som ivaretar programstudentenes rettigheter og interesser. Alle de tre fagutvalgene er representert i medisinsk studentutvalg (MSU). 

Publisert 4. mai 2022 10:28 - Sist endret 6. mai 2022 09:33