Møtereferat fra møte mellom fagutvalgene og studiedekanene 22.02.22

Til stede: Elin Olaug Rosvold, Amanda Rose Magnum (MSU) Therese Margrethe Lysell Lensnes (EFU), Rexhep Swirca (MFU), Libin Bashir Olow (HFU), Cecilie Krogh (referat)

Ikke til stede: Eivind Engebretsen

Medisinstudiet

Planer om hybridundervisning på KLINMED er i rute med oppstart mandag 28.2

Fakultetet har gjennom mange år hatt en avtale om at sykehuset kan bruke auditorier og grupperom når vi ikke bruker dem. Da vi i midten av januar bestemte at det skulle være digital undervisning ut februar, ble auditoriene i henhold til avtalen frigitt for bruk for sykehuset. Fra 28.2 er alle rommene igjen booket av universitetet.

Undervisningsassistenter på nesten alle moduler. Mangler fortsatt på Modul 8, termin 2.

Tilbakemelding fra studenter viser at hybridundervisningen fungerer godt, og at det både er aktivitet blant de som er i auditoriet og de som sitter hjemme.

Ernæring

Per nå er det ikke hybridundervisning eller opptak på ernæring. Therese mener det skyldes mangel på utstyr. Studiedekanen undersøker med IT hvorvidt dette er tilfellet.

OPPDATERING FRA EOR 24.02: Info fra IT: I avdeling for Ernæringsvitenskap er det 2 undervisningsrom, 2180 og 2183. Begge rommene har kamera og mikrofon og det er kjørt hybridundervisning herfra i en tid.

Vårens eksamener medisin

Ikke sikkert at alle eksamener i Silurveien får plass, pga. at det er valgt å kjøre med halv belastning. To eksamener (skriftlig eksamen Modul 4 og Psykiatri/rettsmedisin modul 5) har foreløpig ikke fått plass pga kollisjon med andre eksamen. Alternativ kan være å sette opp eksamen kl. 15 med psykiatri/rettsmedisin. Alternativ for Modul4 er hjemmeeksamen. MFU lodder stemningen i møte 22.02. MFU og MSU mener det ikke er ønskelig med en 5-timers eksamen som starter kl. 15.

OPPDATERING FRA EOR 01.03: Avklaring med studieavdelingen UiO: Eksamen i psykiatri/rettsmedisin avholdes i Silurveien som planlagt. Skriftlig eksamen i Modul 4 får dessverre ikke plass og endres derfor til hjemmeeksamen. 

Modulutvalg modul 1 

Ernæringsstudentene er ikke så godt representert i utvalget, og hvorfor har de kun observatørstatus? Studiedekanen undersøker.

Studenters psykiske helse og hvordan det undervises i det

Settes ned arbeidsgruppe ledet av atferdsfag som skal se på studenters psykiske helse og undervisning. Kartlegge og komme med forslag til forbedring. Studentene inviteres med i arbeidet.

Fremover

Nasjonalt dekanmøte 9. og 10. juni. MSU-leder inviteres til å delta som representant for UiO-studentene.

Publisert 10. mars 2022 09:04 - Sist endret 10. mars 2022 09:04