Referat møte med studiedekanene og fagutvalgene 16.11.21

Tilstede: Amanda Magnum (MSU), Therese Margrethe Lysell Lenesnes (EFU), Libin Olow (HFU), Karsten Kluge (MFU), Elin Olaug Rosvold, Eivind Engebretsen

Studiesituasjonen

  • Behov for trygging av studentene. Mange studenter er urolige for smittesituasjonen og undervisningen.
  • Viktig blant annet med informasjon vedrørende fraværsgrense og tilgang på hurtigtester.
  • Blanding av fysisk og digital undervisning på ernæring, fungerer stort sett fint.
  • Fortsatt digital undervisning på Master i helseadministrasjon. Ønske fra studentene om mer fysisk undervisning så fort situasjonen tillater det.

Studentveiledning

  • Studentveiledningen har behov for midler til å gjennomføre arrangement (møtemat etc) for oppfølging av tillitsvalgte og lurer på hvor de skal henvende seg.
  • Leder for studieseksjonen er koplet på for å finne en løsning.

Studienytt

Studienytt har ikke blitt oppdatert på lenge. Ønske fra studentene om å bruke denne kanalen. Tas videre med kommunikasjonsavdelingen.

Publisert 17. nov. 2021 12:12 - Sist endret 17. nov. 2021 12:12