Møtereferat fra møte med EFU, MFU, MSU og studiedekan for medisin og bm-studier

Tilstede: Elin Olaug Rosvold, Therese Margrethe Lysell Lensnes (EFU), Karsten Kluge (MFU), Oline Sæther (MSU), Steffen Falkevik (HFU), Cecilie Krogh (referat)

Meldt inn fra MFU

  • Manglende læringsressursen i timeplanen før forelesning, mangel på pauser og opptak som legges ut. Elin tar dette med utdanningslederne igjen.
  • Studenter på sykehus: Utfordring å bli inkludert – spes M3 og M6 – Elin tar dette også opp igjen med klinikkleder og faglig ansvarlige.
  • Kvalitetssystem utdanning: Rapport fra midtsemestermøtet bør kommenteres fra modulledelsen om hva som blir gjort/ikke gjort og hvorfor. Også aktuelt med et møte på slutten av modulen. Forslag om å sette ned ressursgrupper per modul som kan levere en rapport (etter modell fra UIB og UIT)

Saker medisinstudiet

  • Studentmedvirkningsundersøkelsen – tar lenger tid enn håpet, ber om utsettelse av innlevering
  • Høstens undervisning og eksamen. Planlegger  for krav om 1 meters avstand,  noe som gir tilsvarende undervisningsforhold som høsten 2020. Alle forelesninger blir digitale. De tidligste eksamenene vil bli planlagt som hjemmeeksamen eller på zoom. Skriftlige eksamener i november og desember eksamen planlegges foreløpig for fysisk i Silurveien,  og muntlige og OSKE ved fysiske fremmøte. Per i dag er Silurveien med halv kapasitet

Andre saker fakultetet

  • Læringsassistenter – arbeidet med å ansette læringsassistenter er i gang, en arbeidsgruppe er nedsatt for å sette rammene for dette. Studenter og fagmiljøer (i samarbeid) kan ansette studenter til å utføre et arbeid for andre studenter, fokus på de yngre kullene. Prosedyre overlevert til instituttene i dag. Utlysning kommer snart slik at instituttene kan søke. Søknader/forslag vil bli vurdert av studiedekanene og MSU.
  • Mobilitetsmeldingen KD – mål at flere studenter skal reise ut i løpet av studiet. Medisinstudiet  setter ned arbeidsgruppe som skal se på dette. Foreløpig ikke lagt planer for BM-studiene.
  • Kvalitetsløftet på medisinstudiet – arbeidet med dette går sin gang og studentene som deltar er fornøyd
  • Fadderuka. Det ble etterspurt  hvordan ligger det an med budsjettet. Studiedekan tar det opp med studieseksjonen.
  • Oline slutter i MSU, men sitter ut semesteret. Hun stiller til valg i studentparlamentet.

 

 

 

Publisert 10. mai 2021 14:33 - Sist endret 10. mai 2021 14:33