Referat møte mellom studiedekanene og fagutvalgene 06.09.22

Til stede: Elin Olaug Rosvold, Libin Bashir Olow (HFU), Anniken Klevland Sletta (nestleder EFU), Cecilie Krogh (referat), Rexhep Swirca (MFU)

Ikke til stede: Eivind Engebretsen, Hannah Narum-Hanssen (vikar for Amanda, MSU)

Tillitsvalgtkurs

det gjennomføres kurs for nye og gamle tillitsvalgte fredag 23. og lørdag 24.september i regi av MSU.  Fakultetets time settes opp på slutten av dagen, med innslag av tanker rundt studentmedvirkning og samarbeidsflater. Det er ønskelig å ha med studiedekanene på middagen fredag. Det er ønskelig å gjennomføre tilsvarende kurs til våren.

MSU er konstituert og klare for ny periode

HFU må ha formelt valg for å sette inn nytt styre formelt, ønsker kandidater til nytt styre. Mail går ut to uker før møtet.

 

STAY-midler

Er noen kull som ikke har søkt etter midler, så MSU vil sende ut ny info om at det fortsatt er midler tilgjengelig. Det er også identifisert et par korona-kull på medisin og ernæring som ikke har søkt om midler, men som vil få en påminnelse om at dette er mulig.

 

UIO Campus Sør

Informasjonsmøte onsdag 7.september, både fysisk og streames.

 

Arebdiet med studentmedvirkning utsettes siden Eivind ikke kunne delta.

Publisert 7. sep. 2022 12:47 - Sist endret 7. sep. 2022 12:57