Møtereferat fra møte med EFU, MFU, MSU og studiedekan for medisin og bm-studier

Tilstede: Elin Olaug Rosvold, Eivind Engebretsen, Therese Margrethe Lysell Lenesnes (EFU), Karsten Kluge (MFU), Steffen Falkevik (HFU), Elin Oline Sæther (MSU), Cecilie Krogh (referat)

Koronasituasjonen

 • Ullevål har hatt to smitteutbrudd, hvorav 1 student har blitt smittet på jobb, uten at det har blitt ytterligere smitteutbrudd blant studentene.
 • På medisinstudiet er det bestemt at det blir digital undervisning ut semesteret. Kun undervisning i mindre grupper vil være aktuelt å ha fysisk. Ingen større endringer i undervisningsopplegget slik det er nå. MSU sier: Viktig at modulledersnakker med kullet og tar dem med på  vurderingen  hvorvidt modul 1 studentene skal komme inn til kursundervisning.
 • Vedrørende vaksiner til studenter: OUS får kun vaksiner til egne ansatte  og kan ikke tilby vaksinering av studentene.
 • Disseksjonssal: Vil prøve å sette  opp ekstraundervisning, men det er ikke avklart om det blir mulighet for egenstudier. Dialog mellom modullederne om hvordan få dette til.
 • Innspill fra MSU er å ikke la studenters mangel på fysisk undervisning gå på bekostning av deres psykiske helse. Studiedekan påpeker at det er viktig å ikke åpne så mye og risikere at alt må stenges. Balansegang.
 • BM-studiene viser til at  SV-fakultetet skal ha fysisk undervisning, oppleves urettferdig om at MED bare skal ha digital undervisning. Informasjon om beslutningsgrunnlag bør ut til studentene. Studiedekan viser til at det er programlederne som vurderer om noe kan gjennomføres fysisk  og dette kommuniseres direkte fra dem til studentene da det er ulike vurderinger.

Inkludering av ernæring på modul 1

 • Foreleserne må minnes på at det er studenter fra tre ulike fag tilstede på undervisningen. LSB/PBL-oppgavene viser i liten grad eksempler fra klinisk ernæringsfysiologi og odontologi. Studiedekan på medisin tar det opp med modulledelsen.
 •  Mottak av studenter må ha samme symbolverdi på alle studiene. Studiedekanene arbeider med dette.   

Fadderuka

 • Ønsker at lokale faddersjefer for BM blir med i et felles møte med studieseksjonen og studiedekanene. Helseledelse hadde eget opplegg i fjor. Det sammen kan bli aktuelt høsten 2021 da de har oppstart en uke etter ernæring og medisin. 

Kvalitetsløftet Oslo 2014

 • Prosjektplanen er vedtatt av styringsgruppen
 • Prosjektet har valgt å tydeligere adressere manglende koordinering mellom forelesere. Laget egen arbeidsgruppe med dette som oppgave.
 • Ønsker studenter til disse arbeidsgruppene, minimum 2 studenter til hver gruppe

Nasjonalt utdanningsmøte i medisin

 • Blir digitalt 25.mars. MFU-leder deltar
 • Saker som studentene ønsker å ta opp – viktig å melde inn dette
 • Klima & Helse blir blant annet tema fra UiO

Eventuelt

 • Klinisk ernæringsfysiologi: – Avklart at det skal gjøres  opptak av forelsninger, og det er kommet en mail vedrørende dette. Foreleserne opplever at det blir dårligere dialog. Det er en del praktiske utfordringer med at ikke alle forelesere har  tilgang til å laste opp. Studiekonsulenter kan ikke bidra og heller ikke studentene. Studiedekanene tar en ny runde på dette.
 • Svarte skjermer er fortsatt ikke ulovlig, men lærer har lov til å be studentene identifisere seg med navn på skjermen pga. forelesninger er stengt for utenforstående (vedtatt av UIO). Studenter som ikke har identifisert seg med navn kan bli kastet ut av forelesninger. Informasjon om dette må ut til studentene (Mine Studier , Canvas).

 

 

 

 

 

 

Publisert 26. mars 2021 12:41 - Sist endret 26. mars 2021 12:46