Møtereferat med studiedekanene og EFU, MFU og MSU

Tilstede: Elin Olaug Rosvold, Eivind Engebretsen, Therese Margrethe Lysell Lenesnes (EFU), Karsten Kluge (MFU), Oline Sæther (MSU), Mattias Solbakken (sak 1), Cecilie Krogh (referat)

Opptak av forelesninger ernæring v/Matias Solbakken (BM studier)

Studenter som allerede har rolle som co-host ansettes i liten stillingsbrøk slik at de omfattes av reglene for UIO ansatte. Disse sørger for opptak, og studiekonsulent legger ut i Vortex.

Studieprogramansvarlig gir beskjed til gjeldene studenter om dette.

Fellesundervisningen medisin Modul 1 og 2: Plan for videre arbeid

Tatt opp med modulleder i begge moduler, samt tas opp i dialogmøte med IMB. Studieledelsen ønsker å diskutere hva man kan gjøre for at studentene skal oppleve modulene mer fellesfaglige. Både gruppeoppgaver og eksamensoppgaver skal ses på for å sikre at de har en mer tverrfaglig/fellesfaglig profil. EFU skal komme med en skriftlig tilbakemelding og noen råd som kan tas med.

Forslag om at  en kulltillitsvalgt fra ernæring (evt også odontologi) også er med  i modulutvalget.

Implementering av nytt kvalitetssystem for undervisning på MED

Revidert kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved UiO ble vedtatt i Universitetstyret i desember 2020. Våren 2021 gjennomgås rutiner på de enkelte fakultetene. Ikke så store forskjeller på kvalitetssystemet fra før til nå. Nå kommer et krav om skriftlig referat etter evaluering. Referatene skal sendes til studentene som er med på evalueringen, og til studieledelsen. Modulevalueringene på medisin legges frem for  programrådet.

Oppdatering etter Nasjonalt utdanningsmøte medisin 

MFU-leder og studiedekan for medisin orienterte fra møtet, som hadde bla saker om nasjonal deleksamen, Grimstadrapporten, Korona-situasjonen, praksis i primærhelsetjenesten (DIKU-prosjekt ved UIB), klima og helse

Oppfølging anatomiundervisning medisin

Jfr. møtereferat 23.03. MSU ba om innsyn for å se grunnlaget for risikovurderingen. Saken ligger under instituttleder på IMB. Skal komme med en redegjørelse.

Oppfølgning modul 8 medisin

OSCE-eksamen skal gjennomføres. Studenter urolig for smitte knyttet til øving på ferdighetssenteret.

Annet

Vaksinasjon av studenter: OUS vil ikke prioritere studenten så lenge de ikke har nok vaksiner til sine ansatte.

Publisert 7. apr. 2021 15:58 - Sist endret 7. apr. 2021 16:07