Referat møte med studiedekanene og fagutvalgene 19.10.21

Til stede: Eivind Engebretsen, Amanda Rose Magnum (MSU) Therese Margrethe Lysell Lensnes (EFU), Karsten Kluge (MFU), Cecilie Krogh (referat)

Forfall: Elin Olaug Rosvold, Steffen Falkevik (HFU),

Studiestart etter gjenåpning

  • Gått bra, virker som folk er fornøyd

Kompensasjon til ledere av EFU og HFU

  • Dekanatet er positive til en 20% stilling til EFU og HFU-ledere, fra og med neste utlysning

Hybridundervisning

  • Det er satt i gang prosjekter rundt hybridundervisning, samt både satt av og søkt midler til dette fremover
  • Erik Dissen skal teste ut på IMB med det utstyret som finnes
  • Det vil bli mer hybridundervisning på sikt

Influensavaksine

  • Fakulteter og OUS samarbeider om å tilby årets influensavaksine til medisin og ernæringsstudenter. Beskjed om dette kommer når det er klart.

Studentrepresentanter instituttråd etc.

  • Alle studentrepresentanter skal nå være valgt inn til ulike råd og verv

 

Publisert 20. okt. 2021 16:34 - Sist endret 20. okt. 2021 16:35