Møtereferat fra møte med EFU, MFU, MSU og studiedekan for medisin og bm-studier

Til stede: Therese Margrethe Lysell Lenesnes, Karsten Kluge, Elin Olaug Rosvold, Eivind Engebretsen, Oline Sæther, Cecilie Krogh (referat)

Korona-situasjonen; lov å åpne lesesaler og kollokvierom. Foreløpig ikke åpnet for mer pga avente Oslo Kommune. Laboratoriekurs modul 1 blir kjørt.

Undervisning ut over våren er under vurdering.

Eksamenslengde er også under avklaring. Foreløpig håp om normale eksamener til høsten. Utredes om eksamen skal kortes ned slik at de holdes under 4 timer pga logistikk i Silurveien.

Disseksjon på medisinstudiet – studentene ønsker egentid på disseksjonssalen, modul 1 og 2. Hva med å booke tid for egenstudier? Fagmiljø er åpen for dette, så det blir sjekket ut. Studiedekan er positiv så lenge smittevern overholdes. Må foregå i kohortene/smågruppene.

Opptak av forelesninger på ernæring – tilgjengliggjøring av opptak. Uklare tilbakemeldinger, på ernæring. Dette er nå tatt opp og ernæring vil rette seg etter slik som medisin. Det vil være hovedregel at det skal tas opptak, men den enkelte lærer kan motsette seg. Viktig å følge med om dette følges opp, og meldes videre dersom det ikke gjør det.

Arbeidsgruppa for studentmedvirkning – LINK kvalitativ undersøkelse i gang nå, jobber parallelt med rapporten fra gjennomgang av Oslo2014 evalueringen.

Årsplanen for UIO ble vedtatt med et punkt om hvordan studentdemokratiet skal driftes på fakultet og instituttnivå.

Utveksling høsten 2021 for medisinstudentene avlyses pga den usikre smittesituasjonen, store kull og dermed mangel på retrettmulighet.

Kvalitetsløftet for Oslo2014 – arbeidsgruppe og styringsgruppe snart på plass. Er initiativer på modul 4 og 6 som kanskje bør spilles inn i forhold til kvalitetsløftet i form at initiativtakerne. Bør de spilles inn i kvalitetsgruppen?

Vaksiner av studenter – OUS har sagt de skal spille inn om studentene skal prioriteres sammen med annet personell.

Medisinstudenten som har fått tilbake studieplass etter omgjort klage i klagenemda vil bli tatt godt imot på fakultetet.

Møter fremover; innspill til saker spilles inn innen fredag uken før møtetidspunkt

Publisert 1. mars 2021 10:29 - Sist endret 1. mars 2021 10:29