Møtereferat fra møte med EFU, MFU, MSU og studiedekan for medisin og bm-studier

Tilstede: Elin Olaug Rosvold, Eivind Engebretsen, Silje Wilhelmsen (EFU), Karsten Kluge (MFU), Oline Sæther (MSU), Cecilie Krogh (referat)

Agenda

 • Oppfølging av opptak ernæring
 • Kommunikasjonsutfordringer på h20 ernæring
 • Oppdatering anatomiundervisning
 • Smågrupper og makrodemonstrasjoner på 5. semester som gjøres til digital undervisning
 • Forelesningsopptak som gjenbrukes
 • Oppgaver som gjøres av kulltillitsvalgte på medisin
 • Koronasituasjonen nå og etter påske

EFU:

Opptak av forelesninger Ernæring – utfordringer enkelte kull

 • Fakultetets holdning er at det skal gjøres opptak, men enkelt forelesere kan reservere seg
 • Møte 24.03.21 mellom programleder og administrasjon for å legge til rette for at dette skal komme på plass

H20 kullet Ernæring – føler seg ikke anerkjent at man er student på ernæring.

 • Kommet opp lignende sak på H19 kullet. Informasjonsflyten; føler de ikke får den informasjonen de trenger. Forelesere anerkjenner ikke at det er ernæringsstudenter til stede. Disseksjonsheftene modul 2 ikke skreddersydd for ernæring; får samme hefte som medisin. Ikke studentene som har disse holdningene men forelesere og ledelse. Begge studiedekanene følger opp dette med modullederne.

Oppdatering anatomiundervisning, modul 1 og 2

 • Har fått gjennomført det de mener er nødvendig, etter planen. Hatt noen ekstratilbud som skal erstatte tilgang til anatomisalen – dette har blitt avlyst pga. stenging av UIO
 • Skal se om de kan få til noen demonstrasjoner etter påske
 • Fagmiljøet mener studentene har fått undervisningen som ligger i planen, en mer komprimert plan
 • Utfordringen er at studentene ikke føler seg trygge. Tar hensyn til dette på eksamen.
 • Fagmiljø skal ha et møte med kullet
 • MSU ber om innsyn i det som omhandler denne vurderingen

Lesesalene

 • Lesesalene på OUS; krever munnbind hvis under 2 meter på hele sykehusområdet
 • På DM; finne en løsning for at det blir bedre smittevern her, må bruke litt tid på å omstille til 2 meter
 • Innspill fra MSU: Oppfordring om 2 meters avstand, eller munnbind hvis under 2 meter, og at hvis ikke reglene overholdes så kan lesesaler stenges
 • Etter pressekonferanse 23.03.21 ble følgende kommunisert: Regjeringen anbefaler nå 2-meter. Dette skal gjelde fra 25.3. Vi venter på hva universitetsdirektøren kommer med av tiltak, før vi gjør endringer. Det blir enklere hvis UiO sentralt innfører 2 meter på alle lesesaler og endrer bookingsystemet tilsvarende.  Uansett må vi på MED i hvert fall innføre dette på OUS for å følge sykehusets regler.

 

Publisert 26. mars 2021 12:38 - Sist endret 7. apr. 2021 16:11