Referat møte med studiedekanene og fagutvalgene 23.08.22

Til stede: Elin Olaug Rosvold, Eivind Engebretsen, Rexhep Swirca (MFU), Anniken Klevland Sletta (EFU), Cecilie Krogh (referat), Libin Bashir Olow (HFU)

Ikke til stede: Therese Margrethe Lysell Lensnes (EFU), Hannah Narum-Hanssen (vikar for Amanda, MSU)

HFU

Ny HFU-leder trengs da Libin går ut. Hun har et navn som antagelig er interessert, som videreformidles til Cecilie, Eivind og Elin, så følger de opp. Anniken K Sletta går inn som EFU leder.

Studiestart

Medisin har fått klager på modul1 og at læringsutbyttebeskrivelsene er for vide. Dette står i kontrast til en tidligere evaluering der det ble påpekt at LUBene var for spisse. Så her er det litt sprikende oppfatninger.

 

STAY-midler

ca. 30 søknader som skal gjennomgås torsdag 25.08.22. Det er MSU-leder i samarbeid med de to studiedekanene som skal fordele midlene. Det er satt av 250.000 til aktivieter i regi av studentene.

 

Studentmedvirkning

Arbeidet med studentmedvirkning fortsetter – legge opp til dette som tema i neste møte.

 

Saker fra studentene

Utfordringer med at mange studenter i høstens studentkull ikke har hatt eksamen tidligere. Dette er et tema som bør tas tak i. For medisinstudenter ivaretas dette delvis ved prøveeksamen.

 

Spørsmål om opptakssystemet. Åpent spørsmål om tanker rundt opptakssystemet. Det er tidligere gjort et stort stykke arbeid om alternative opptak, og dette er spilt inn til utvalget som skal se på alternative opptakskriterier. Samordna opptak er utfordring/proppen.

 

AMEE

MFU-leder og EFU-leder skal være med til Lyon.

 

Hybridundervisning

Opptak tilbys fortsatt, midler er tilført for å tilby lønn til studentassistenter til høsten.

 

Faddermidler

EFU leder etterspør mer oversikt over hva faddergruppa har brukt penger på.

 

Kommende møter

UIO Campus sør - medisinstudiet – informasjonsmøte om dette 7.september

Programrådsmøte medisin 21.septeber – ønsker å legge inn mer praksis i modul 3, høring til MFU i forkant

Publisert 7. sep. 2022 12:56 - Sist endret 7. sep. 2022 12:56