Møtereferat møte studiekan medisinstudiet og kulltillitsvalgte (KTV) 15. november 2021

Tilstede: Elin Olaug Rosvold (studiedekan medisinstudiet), Knut Lundin (utdanningsleder Klinmed), Jarle Breivik (utdanningsleder IMB), Magnus Løberg (utdanningsleder Helsam), KTV (evt vara) for M1T1, M1T2, M2T1, M2T2, M3T1, M3T2, M4, M5, M6, M7, M8T1, M8T2, Karsten Engseth Kluge (MFU), Amanda Rose (MSU), Nele De Vos (læringsmiljøkontakt/MED-studieinfo), Per Grøttum (E-læring), Nadia Skauli (ordstyrer, Studentveiledningen) og Ester Kristine Størkson (sekretær, Studentveiledningen).

1 - Diskusjon rundt gjenåpningen

M1: Fornøyd med fysisk undervisning, men dumt når de går glipp av viktige forelesninger pga karantene.

M2T1: Misfornøyd med en del av det digitale, men glade for fysisk. Tavleundervisning kan være litt rotete.

M2T2:  Mange forelesere i propen er ikke forberedt på opptak eller legger ut slides –> man blir fristet til å møte opp selv om man ikke er friske.

M3T1: Fornøyde med fysisk, men vektlegger opptak slik at folk ikke møter opp med symptomer.

M4: Foreleserne er veldig takknemlige for hjelp fra superbrukere – de fleste tar opptak. Gjennomgående problem at klinikker og seminar blir forelesningsform men likevel ikke taes opp. Opptaks-appen finnes kun på UiO-PC, ikke på OUS. Kronglete fordi mange undervisere kun bruker OUS-PC.

M6: Mange forelesere som glemmer å møte opp. Generell bekymring for at folk hoster mye i forelesningssalen.

M7: Er i praksis og har kun digital undervisning ellers. Overvekt ønsker å fortsette med digital undervisning, spesielt de som er småbarnsforeldre og har deltidsjobber.

M8T1: avhenger for mye opp til den enkelte student om de skal møte opp med symptomer eller ikke.

M8T2: opptak har begynt å fungere bra nå.

MFU-leder orienterer om undersøkelse blant kullene: Jo lengre man har gått på studiet jo høyere er favøren mot digital undervisning. Men alt i alt overvekt av ønske om digital undervisning så lenge det er munnbind i forelesning. Tall fra MFU-US presenteres i chat: M6: 47 vs 44 for og mot digitalt. M2: 48 vs. 46. M2 termin 2: 55 vs 10. M3T2: 60 vs 12.

Jarle: vi er klare på at vi ønsker fysisk undervisning. Skal legge stort trykk på at alt av forelesninger skal taes opp. Vi har mange lærere som er sterke forkjempere for tavleundervisning, noe en del studenter er veldig glade for. Dette gjør det vanskeligere å ta opp. Men vi har sagt at lyden skal taes opp av tavleundervisning som ev kan suppleres med annen informasjon. Det diskuteres om man kan lage forelesningsopptak som kan brukes igjen og igjen, men det skjer ikke her og nå. Det blir nesten e-læring, et stort og langsiktig prosjekt som kanskje er riktig vei på sikt.

Tekniske problemer med å ta opp i Runde Aud, det har Jarle Breivik meldt inn.

Knut: har ikke fått melding fra modulledelsen eller fra kullet om problem med opptak i propen. Er tilhenger av opptak, men ikke på bakgrunn av at man er småbarnsforeldre eller har jobb. Savner god meldekultur. Sterk motstand bl.studentene mot opptak i Tromsø, dette går for den dårligste formen for læring. (Red.anm: hvis passiv lytting er den dårligste formen for læring blir det vanskelig å forsvare forelesninger generelt?) Sier til alle lærere: ta opptak! I de kliniske modulene ellers: svært mye opptak.

Elin: Forstår alt stresset og engstelsen for å være syk og ikke kunne gjennomføre eksamen. Tar det på alvor. Vi må ha en helhetling holdning til forelesningsaktiviteter.

Rettelse angående munnbind, publiseres i Mine Studier. (Anbefaling gjelder kun v/<1m.)

2 - Elin om fysisk vs digital undervisning resten av høsten:

Dette ble sagt: Mister klinikk og seminar med dialoger hvis vi gjør det digitalt, samt dialogen med foreleser. Red anm: dette stemmer ikke, det er utallige måter å kommunisere på digitalt.

Elin: Hvis vi legger om undervisningen nå så blir det for resten av semesteret.

Jarle: Det er krevende å legge om til digital undervisning nå pga at man skal legge opp reisetid for studenter som ser forelesning hjemmefra. Elin: spesielt vanskelig blir dette på M1 og M2 denne høsten.

Elin: M6 har 50/50 ønske og pga alt det praktiske velger vi å fortsette med fysisk der.

M4: undervisningslederne mente tidligere i dag at undervisningen gikk fint i forbindelse med smittevern. Studentene kan akseptere resten av semesteret fysisk.

M8T1 har sendt sterke signaler om at de ønsker digitalisering. Får ikke lagt opp noe før tidligst torsdag, og siste forelesning dette semester er fredag. Merk: 15 personer møtte opp fysisk i dag, resten så tidligere opptak eller så på opptak fra i dag.

SV: de som ønsker digital undervisning er allerede hjemme og ser opptak, de kan fortsette med det selv om forelesninger går fysisk.

Diskusjon om man kan fortsette å bruke opptakene pga GDPR. Kan ikke forventes at det ligger opptaksrester fra tidligere kull. Spørsmål om vi kan la opptakene ligge ute så lenge vi har pandemi og om det kan kartlegges hva studentene selv synes før det bare sies nei. Et uttrykk for behov når studentene graver i nettarkiv og deler disse lenkene med hverandre. Men: nulltoleranse for brudd på slike retningslinjer, vi må følge GDPR. Filene skal kun ligge tilgjengelig for kullet som det gjelder. Ble sagt at bare å spørre studentene om de syns det er ok at video blir liggende til senere kull. Svar: det går ikke an å innhente et slikt samtykke.

Per: er dette et argument mot forelesninger i sin helhet? Kunnskapsformidlingen kunne like gjerne vært gjort som et effektivt og godt oppbrutt opptak. Den andre delen er den interaktive biten som gjøres bedre i andre fora enn forelesning.

Knut: vi har teknisk utstyr for å gjennomføre hybridopplegg, men er bekymret for gjennomføringen fordi man ser at mange sliter med den enkle «forelesningsopptak»-appen.

Oppsummering: Elin forstår det slik at de fleste synes det er OK å fortsette med fysisk undervisning til tross for MFUs spørreundersøkelse. Forstår frustrasjonen til M8T1, men det er bare snakk om å i så fall endre undervisningen til digital for 2 dager med forelesning. Tilbøyelig til å følge retningslinjene fra myndighetene om at fysisk er OK. M8t1: så lenge det finnes en digital tilgang så er det helt OK. M3T1 enig.

Elin: Da skrinlegger jeg debatten om endring av undervisningsform nå. Vi skal skjerpe inn at det skal bli gjort opptak, og meld ifra så snart det ikke skjer! Det vil ikke bli foretatt en opprydning eller fjerning av ressurser fra gamle semestre i høst.

MSU: Hvis det blir trøbbel for noen å få tatt opptak, hvem kan vi da ta dette opp med? Elin: si ifra til modulkoordinator. Da bringes det videre til utdanningslederne som tar det opp med lærerene det gjelder.

MSU: Det vil kanskje trygge studenter om vi igjen kan få tilgang til hurtigtester, og at vi kan ha mulighet til å ta igjen tapt bolig undervisning ved fravær knyttet til covid-symptomer og karantene, siden det er dette som bekymrer mange. Knut: Coronatest er meget lett tilgjengelig i regi av Oslo kommune. Koster ikke noe. Time på dagen. MSU: men studentene ønsker å teste seg hjemme før de drar på forelesning. Elin: Vi fikk de fra SiO Helse, det må komme fra UiO sentralt via SiO. Nå er det tomt. Ikke fått signaler foreløpig på at det kommer flere. Husk å ta PCR-test ved symptomer.

 

3 – Kvalitetsløftet

Elin: Vi har hatt 5 arbeidsgrupper som har kartlagt utfordringene i den gamle studieplanen. Tilbakemelding til studentene, curriculum overload, effektivisering av elæring og bruken, Teams-bruk, profesjonsutdannelsen (å bli trygge som leger). Rapporten er nå overlevert til styringsgruppen. Dette skal ikke havne i en skuff, dette skal vi forsøke å gjennomføre. 3 nivåer av tiltak; 1 er å gjøre endringer innenfor dagens undervisningsplan, 2 er å endre på dagens undervisningsplan, 3 er tiltak som krever (flere penger eller flere folk). Ære være studenter og lærere som har deltatt så langt. Studenter inviteres videre.

4– Elæringsressurser

Mange av elæringsressursene er utdatert og har broken links, har støttet seg på Flash player som ikke er i bruk lenger. Ønske om å oppdatere fordi de er et godt supplement til undervisningen. «Interaktiv lesing». Per: Flash player er teknisk veldig vanskelig å oversette. Vi ser litt på det, men det er et ressursspørsmål som koster mye mot hva man får ut av det. 1 person jobber heltid med dette nå. M2t2: histopato er nyttig men mange utdaterte linker. Per: laget av medisinstudent for over 20 år siden. Vi har prøvd å bli kvitt det gang på gang. Fagmiljøet har ikke kommet opp med erstatning og studentene har behovet, så da sitter vi fast. Mike Daws har startet på prosjektet med å erstatte noen av de gamle ressursene, men dette kan vi ikke støtte oss på.  Elin: før har vi satset på entusiastene og sagt at elæring er en bonus. Nå må vi tenke nytt og satse på helhetlig elæring rettet mot kunnskapsbasert læring slik vi gjør det. Har diskusjon med de 3 andre fakultetene (UiB, NTNU, UiT) og ønsker å samkjøre bedre. Diskuterer å lage opplegg med flipped classroom som kan brukes av alle 4 fakulteter.

Per: dere som studenter bør være pådrivere og si ifra til undervisere at dere trenger ny & bedre elæring.

Elin: kan det legges en disclaimer på disse utdaterte sidene? Per: ja, og husk å gi beskjed til oss når dere oppdager feil. SV: et poeng at det er tydelig hvem man skal kontakte. -> beskjed kan gis til e-laring@medisin.uio.no!

5 – Orientering om UiO campus sør

Knut: planlegger for 10 studenter som starter på Sykehuset Sørlandet HF (hovedvekt Kristiansand), høsten 2023 modul 6, går M6 og M7 der nede. Frivillig opplegg vi tror kommer til å bli veldig attraktivt, bl.a. pga en annen ratio mellom klinikere og studenter. Både forelesninger og klinisk læring skjer der nede. Småfag og seminarer må vi finne løsning på. Elin minner om at vi har praksis i M5, M7 og M8 også på noen av disse sykehusene. Elin: kommer mer info om dette utover våren, og rekrutteringen vil antakelig starte høsten 2022.

6 - Orientering om eksamen H21

Elin: vi jobber med eksamen nå. Ligger det an til at alt avvikles som bestemt tidligere i høst. Det vil være høyt fokus på smittevern på eksamen slik at det skal være trygt å gjennomføre. Vi synes det er spesielt viktig med muntlig eksamen, og den gjensidige læringen som foregår mellom studentene og eksaminator.

M2T1: hvordan ligger dere i diskusjonen om graderte karakterer? Elin: vi har satt ned en arbeidsgruppe som ser på erfaringer med graderte karakterer ved UiO. Fra januar, hvis alt kjøres som normalt vil det også bli graderte karakterer igjen. Det må gjøres utredning og sendes ut høringer, opp i programrådet og opp i styret til slutt, hvis vi skal endre karaktersystemet permanent. Vi er nå i gang med en utredning på det.

Publisert 25. nov. 2021 13:46 - Sist endret 26. nov. 2021 13:20