Vaksinepodden

Hvordan fungerer vaksiner? Hva er immunitet, og hvordan blir vi best beskyttet mot ulike virus og bakterier? Vaksinepodden er en forskningsbasert podkast, laget for deg som er nysgjerrig på hvordan ting fungerer.

mennesker og virus

Forskningsgruppeleder Gunnveig Grødeland og seniorforsker Even Fossum snakker med unge og erfarne forskere om ulike tema knyttet til vaksiner og immunsystemet.

Abonner på Vaksinepodden

Abonner direkte på Vaksinepodden fra iTunes       logo spotify

Episoder

 • Episode 34: Hiv
  29. juni 2022

  Takket være effektive medikamenter så har hivsmittede som starter behandling tidlig omtrent lik forventet levetid som hivnegative personer. Likevel har vi fortsatt ingen kur mot hiv, og heller ingen effektiv vaksine.

  I episode 34 av vaksinepodden snakker vi med Professor Dag Kvale som er spesialist in infeksjonsmedisin om hivviruset og immunsviktsykdom, medikamentene som etter hvert endret sykdomsforløpet og arbeidet med å utvikle en vaksine. Medvirkende i studio er Even Fossum og Gunnveig Grødeland.

  Teknisk produksjon er ved Karen Klyve Sunde ved Avdeling for kompetanseutvikling ved Oslo Universitetssykehus. Innspillingsdato var 20 juni 2022.

 • Episode 33: Pokker til kopper
  21. juni 2022

  Det er nå over 40 år siden kopper ble erklært utryddet av WHO. I Norge sluttet vi å vaksinere mot kopper i 1976, og de fleste under 50 år har derfor ingen immunitet mot sykdommen. Likevel har både koppevirus og spesielt vaksinen igjen blitt dagsaktuelle med spredningen av apekopper, et virus som er svært likt koppeviruset.

  I episode 33 av vaksinepodden tar vi for oss historien bak verdens første vaksine, og hvordan denne passer inn i dagens utbrudd av apekopper. Medvirkende i studio er Gunnveig Grødeland og Even Fossum.

  Teknisk produksjon er ved Karen Klyve Sunde ved Avdeling for kompetanseutvikling ved Oslo Universitetssykehus. Innspillingsdato var 17 juni 2022

 • Episode 32: Flåttbårne sykdommer og vaksiner
  7. juni 2022

  Sommeren er høysesong for flått, og dermed også flåttbårne sykdommer. De to vanligste sykdommene som spres med flått i Norge er borreliose og skogflottencefalitt.

  I episode 32 av vaksinepodden snakker vi med professor Susanne Dudman om flått, borrelia bakterien som gir borreliose og TBE viruset som forårsaker skogflottencefalitt. I tillegg tar vi for oss TBE vaksinen, og arbeidet med å utvikle en vaksine mot borreliose.

  Medvirkende er Even Fossum og Gunnveig Grødeland.

  Teknisk produksjon er ved Karen Klyve Sunde ved Avdeling for kompetanseutvikling ved Oslo Universitetssykehus. Innspillingsdato var 3 juni 2022.

 • Episode 31: Influensavirusene slår tilbake
  29. apr. 2022

  Etter nærmere to års fravær begynte vi å se en markant økning i antall influensatilfeller i slutten av mars. Siden da har forekomsten av influensa vært stigende, og det er også et økende antall personer som blir innlagt på sykehus på grunn av influensa.

  I episode 31 av vaksinepodden snakker vi om influensa, hvor influensavirusene har vært de siste 2 årene og hvilken effekt pandemien har hatt på vår motstandskraft mot influensa. I tillegg snakker vi om influensavaksinene, og om forventninger til både influensa og covid-19 neste vinter. Medvirkende er Gunnveig Grødeland og Even Fossum.

  Teknisk produksjon er ved Karen Klyve Sunde ved Avdeling for kompetanseutvikling ved Oslo Universitetssykehus. Innspillingsdato var 22 april 202

 • Episode 30: Vitaminer, kosthold og immunsystemet
  19. apr. 2022

  Vitaminer er viktige for at immunsystemet vårt skal fungere optimalt. Inntar vi for lite av enkelte vitaminer kan vi bli mer utsatt for infeksjoner. Men, betyr det dermed at et høyt inntak av vitaminer gjør oss mer motstandsdyktige?

  I episode 30 av Vaksinepodden snakker vi med Anne Spurkland om hvilke funksjoner vitaminene har i immunsystemet, om nytteverdien av å ta kosttilskudd og hvorfor det er viktig med et balansert immunsystem. Anne Spurkland er professor i anatomi og forsker i molekylær immunologi ved Universitetet i Oslo. 

  Medvirkende er Even Fossum og Gunnveig Grødeland, som er forskere ved immunologisk institutt, UiO og OUS.

  Teknisk produksjon er ved Karen Klyve Sunde ved Avdeling for kompetanseutvikling ved Oslo Universitetssykehus. Innspillingsdato var 5 april 2022.

 • Episode 29: Smittevernstiltak
  28. mars 2022

  Gjennom covid-19 pandemien har vi levd med ulike smittevernstiltak for å begrense spredning av viruset og antall alvorlige sykdomstilfeller. Allikevel har vi fortsatt begrenset kunnskap om effekten av de enkelte smittevernstiltakene.

  I episode 29 snakker vi med Professor Mette Kalager om smittevernstiltak, hvilken informasjon vi hadde når Norge stengte ned i mars 2020 og om utfordringer med å studere effekten av enkelte smittevernstiltak. Medvirkende er også Even Fossum og Gunnveig Grødeland.  

  Teknisk produksjon er ved Karen Klyve Sunde ved Avdeling for kompetanseutvikling ved Oslo Universitetssykehus. Innspillingsdato var 18 mars 2022.

 • Episode 28: Vaksinasjon av immunsupprimerte
  28. mars 2022

  Covid-19 pandemien har vært en ekstra belastning for immunsupprimerte pasienter, som for eksempel transplantasjonspasienter og personer med revmatiske sykdommer.

  Ikke bare er disse pasientgruppene ekstra utsatt for alvorlig covid-19 sykdom, men de kan også respondere dårligere på vaksinering. I Eposide 28 snakker vi med Professor Ludvig Munthe fra Avdeling for Immunologi ved UiO om effekten av vaksinering i immunsupprimerte, risiko for alvorlig sykdom, omikron og nye behandlinger. Medvirkende er som vanlig Gunnveig Grødeland og Even Fossum.

  Teknisk produksjon er ved Morten Skoglund ved Seksjon for medisinsk informatikk. Innspillingsdato var 4 mars 2022.

 • Episode 27: Allergi og intoleranse
  21. feb. 2022

  Nesten halvparten av alle nordmenn opplever en allergisk reaksjon en eller flere ganger i løpet av livet. I episode 27 av vaksinepodden snakker vi blant annet om hva som skjer med immunsystemet vårt ved en allergisk reaksjon, hva som skiller allergi og intoleranse, hva som forårsaker cøliaki og hvordan allergivaksiner fungerer.

  Medvirkende er Shuo-Wang Qiao, som er lege og førsteamanuensis ved Avdeling for Immunologi og Transfusjonsmedisin, og som blant annet har forsket på cøliaki, i tillegg til Gunnveig Grødeland og Even Fossum.

 • Episode 26: Omikron og variasjon
  10. feb. 2022

  Gjennom covid-19-pandemien har nye virusvarianter dukket opp med jevne mellomrom. Noen varianter har gitt mer lokale utbrudd, mens andre har hatt en klar smittemessig fordel og fortrengt tidligere varianter globalt.

  Når vi nå går mot en gjenåpning av samfunnet, på tross av fortsatt høy smittespredning, er det fordi omikronvarianten har vist seg å smitte raskere samtidig som den gir lavere risiko for alvorlig sykdom.

  I episode 26 snakker vi med Olav Hungnes, Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og ansvarlig for Nasjonalt influensasenter, om opphavet til omikron, fremvekst av nye virusvarianten og om hvor influensavirusene har tatt veien. Medvirkende er også Gunnveig Grødeland og Even Fossum.

  Teknisk produksjon ved Morten Skoglund ved Seksjon for medisinsk informatikk. Innspillingsdato var 4 februar 2022.

 • Episode 25: Pandemier og samfunn
  14. jan. 2022

  Det er nå litt over to år siden covid-19 pandemien startet i form av noen få tilfeller av lungebetennelse i Wuhan desember 2019. Like etterpå spredde SARS-CoV-2-viruset seg til resten av verden.

  Vi har hatt to år med pandemi og smittevern med fokus på smittetall og dødsfall. Det er lett å tenke at vi har vært gjennom noe helt unikt, men pandemier er ikke noe nytt.

  I denne episoden snakker vi med pandemiforsker og Professor Svenn-Erik Mamelund om covid-19 i forhold til tidligere pandemier. Vi er spesielt innom spanskesyken, tar for oss hvordan sosiale forskjeller kan påvirke risiko for sykdom og død og om vi kan si noe om hvordan covid-19 pandemien vil utvikle seg fremover.

  Medvirkende er også Gunnveig Grødeland og Even Fossum.

  Teknisk produksjon ved Morten Skoglund ved Seksjon for medisinsk informatikk. Innspillingsdato var 14 januar 2022.


Om Vaksinepodden

Vaksinepodden er en forskningsbasert podkast, laget for deg som er nysgjerrig på hvordan vaksiner fungerer. Forskningsgruppeleder Gunnveig Grødeland og seniorforsker Even Fossum ved Universitetet i Oslo snakker med unge og erfarne forskere om ulike tema knyttet til vaksiner og immunsystemet.

Abonner på Vaksinepodden

Abonner direkte på Vaksinepodden fra iTunes       logo spotify

eller abonner direkte via RSS-feeden (URL)

Av Christina Heesch
Publisert 9. sep. 2020 14:44 - Sist endret 15. des. 2021 10:45