Vaksinepodden

Hvordan fungerer vaksiner? Hva er immunitet, og hvordan blir vi best beskyttet mot ulike virus og bakterier? Vaksinepodden er en forskningsbasert podkast, laget for deg som er nysgjerrig på hvordan ting fungerer.

mennesker og virus

Forskningsgruppeleder Gunnveig Grødeland og seniorforsker Even Fossum snakker med unge og erfarne forskere om ulike tema knyttet til vaksiner og immunsystemet.

Abonner på Vaksinepodden

Abonner direkte på Vaksinepodden fra iTunes       logo spotify

Episoder

 • Episode 31: Influensavirusene slår tilbake
  29. apr. 2022

  Etter nærmere to års fravær begynte vi å se en markant økning i antall influensatilfeller i slutten av mars. Siden da har forekomsten av influensa vært stigende, og det er også et økende antall personer som blir innlagt på sykehus på grunn av influensa.

  I episode 31 av vaksinepodden snakker vi om influensa, hvor influensavirusene har vært de siste 2 årene og hvilken effekt pandemien har hatt på vår motstandskraft mot influensa. I tillegg snakker vi om influensavaksinene, og om forventninger til både influensa og covid-19 neste vinter. Medvirkende er Gunnveig Grødeland og Even Fossum.

  Teknisk produksjon er ved Karen Klyve Sunde ved Avdeling for kompetanseutvikling ved Oslo Universitetssykehus. Innspillingsdato var 22 april 202

 • Episode 30: Vitaminer, kosthold og immunsystemet
  19. apr. 2022

  Vitaminer er viktige for at immunsystemet vårt skal fungere optimalt. Inntar vi for lite av enkelte vitaminer kan vi bli mer utsatt for infeksjoner. Men, betyr det dermed at et høyt inntak av vitaminer gjør oss mer motstandsdyktige?

  I episode 30 av Vaksinepodden snakker vi med Anne Spurkland om hvilke funksjoner vitaminene har i immunsystemet, om nytteverdien av å ta kosttilskudd og hvorfor det er viktig med et balansert immunsystem. Anne Spurkland er professor i anatomi og forsker i molekylær immunologi ved Universitetet i Oslo. 

  Medvirkende er Even Fossum og Gunnveig Grødeland, som er forskere ved immunologisk institutt, UiO og OUS.

  Teknisk produksjon er ved Karen Klyve Sunde ved Avdeling for kompetanseutvikling ved Oslo Universitetssykehus. Innspillingsdato var 5 april 2022.

 • Episode 29: Smittevernstiltak
  28. mars 2022

  Gjennom covid-19 pandemien har vi levd med ulike smittevernstiltak for å begrense spredning av viruset og antall alvorlige sykdomstilfeller. Allikevel har vi fortsatt begrenset kunnskap om effekten av de enkelte smittevernstiltakene.

  I episode 29 snakker vi med Professor Mette Kalager om smittevernstiltak, hvilken informasjon vi hadde når Norge stengte ned i mars 2020 og om utfordringer med å studere effekten av enkelte smittevernstiltak. Medvirkende er også Even Fossum og Gunnveig Grødeland.  

  Teknisk produksjon er ved Karen Klyve Sunde ved Avdeling for kompetanseutvikling ved Oslo Universitetssykehus. Innspillingsdato var 18 mars 2022.

 • Episode 28: Vaksinasjon av immunsupprimerte
  28. mars 2022

  Covid-19 pandemien har vært en ekstra belastning for immunsupprimerte pasienter, som for eksempel transplantasjonspasienter og personer med revmatiske sykdommer.

  Ikke bare er disse pasientgruppene ekstra utsatt for alvorlig covid-19 sykdom, men de kan også respondere dårligere på vaksinering. I Eposide 28 snakker vi med Professor Ludvig Munthe fra Avdeling for Immunologi ved UiO om effekten av vaksinering i immunsupprimerte, risiko for alvorlig sykdom, omikron og nye behandlinger. Medvirkende er som vanlig Gunnveig Grødeland og Even Fossum.

  Teknisk produksjon er ved Morten Skoglund ved Seksjon for medisinsk informatikk. Innspillingsdato var 4 mars 2022.

 • Episode 27: Allergi og intoleranse
  21. feb. 2022

  Nesten halvparten av alle nordmenn opplever en allergisk reaksjon en eller flere ganger i løpet av livet. I episode 27 av vaksinepodden snakker vi blant annet om hva som skjer med immunsystemet vårt ved en allergisk reaksjon, hva som skiller allergi og intoleranse, hva som forårsaker cøliaki og hvordan allergivaksiner fungerer.

  Medvirkende er Shuo-Wang Qiao, som er lege og førsteamanuensis ved Avdeling for Immunologi og Transfusjonsmedisin, og som blant annet har forsket på cøliaki, i tillegg til Gunnveig Grødeland og Even Fossum.

 • Episode 26: Omikron og variasjon
  10. feb. 2022

  Gjennom covid-19-pandemien har nye virusvarianter dukket opp med jevne mellomrom. Noen varianter har gitt mer lokale utbrudd, mens andre har hatt en klar smittemessig fordel og fortrengt tidligere varianter globalt.

  Når vi nå går mot en gjenåpning av samfunnet, på tross av fortsatt høy smittespredning, er det fordi omikronvarianten har vist seg å smitte raskere samtidig som den gir lavere risiko for alvorlig sykdom.

  I episode 26 snakker vi med Olav Hungnes, Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og ansvarlig for Nasjonalt influensasenter, om opphavet til omikron, fremvekst av nye virusvarianten og om hvor influensavirusene har tatt veien. Medvirkende er også Gunnveig Grødeland og Even Fossum.

  Teknisk produksjon ved Morten Skoglund ved Seksjon for medisinsk informatikk. Innspillingsdato var 4 februar 2022.

 • Episode 25: Pandemier og samfunn
  14. jan. 2022

  Det er nå litt over to år siden covid-19 pandemien startet i form av noen få tilfeller av lungebetennelse i Wuhan desember 2019. Like etterpå spredde SARS-CoV-2-viruset seg til resten av verden.

  Vi har hatt to år med pandemi og smittevern med fokus på smittetall og dødsfall. Det er lett å tenke at vi har vært gjennom noe helt unikt, men pandemier er ikke noe nytt.

  I denne episoden snakker vi med pandemiforsker og Professor Svenn-Erik Mamelund om covid-19 i forhold til tidligere pandemier. Vi er spesielt innom spanskesyken, tar for oss hvordan sosiale forskjeller kan påvirke risiko for sykdom og død og om vi kan si noe om hvordan covid-19 pandemien vil utvikle seg fremover.

  Medvirkende er også Gunnveig Grødeland og Even Fossum.

  Teknisk produksjon ved Morten Skoglund ved Seksjon for medisinsk informatikk. Innspillingsdato var 14 januar 2022.

 • Episode 24: Barn, covid-19 og vaksiner
  26. nov. 2021

  Barn blir smittet med covid-19 på lik linje med voksne, men blir i liten grad alvorlig syke.

  I denne episoden snakker vi med Professor og Overlege Ketil Størdal, som er spesialist på barnesykdommer, om covid-19 i barn, om hvilke barn som kan bli alvorlig syke og om potensielle senvirkninger av smitte.

  Vi ser på hvorfor barn i mindre grad blir syke av covid-19, og diskuterer vaksinering nå som Pfizervaksinen er godkjent for barn ned til 5 år i Europa.

  Medvirkende er også Even Fossum og Gunnveig Grødeland.

  Teknisk produksjon ved Morten Skoglund ved Seksjon for medisinsk informatikk. Innspillingsdato var 25 november 2021.

 • Episode 23: Malaria
  15. okt. 2021

  Malaria tar årlig livet av over 400.000 mennesker, de aller fleste barn under 5 år. I begynnelsen av oktober kom WHO en anbefaling om å vaksinere alle barn i områder med høy risiko for malariasmitte.

  I denne episoden av Vaksinepodden snakker vi om malariaparasitten, sykdommen den kan medføre og om vaksinen som nå er anbefalt.

  Medvirkende er Overlege Frank Olav Pettersen, spesialist i tropesykdommer ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål sykehus, i tillegg til Even Fossum og Gunnveig Grødeland.

  Teknisk produksjon ved Morten Skoglund ved Seksjon for medisinsk informatikk. Innspillingsdato var 15 oktober 2021

 • Episode 22: RNA-vaksiner: Før, nå og fremover
  30. sep. 2021

  RNA-vaksiner har hatt sitt store gjennombrudd med covid-19-pandemien. Over 7.5 millioner doser med RNA vaksine er satt i Norge, og globalt er tallet godt over en milliard satte doser.

  I denne episoden snakker vi om historien bak dagens RNA-vaksiner, oppsummerer hvor effektive vaksinene er og diskuterer kort- og langtids bivirkninger etter vaksinering. I tillegg ser vi litt fremover på hvordan RNA-vaksiner vil bli brukt mot andre infeksjonssykdommer.

  Medvirkende er Ranveig Braathen, Gunnveig Grødeland og​ Even Fossum.

  Teknisk produksjon ved Morten Skoglund ved Seksjon for medisinsk informatikk. Innspillingsdato var 30 september 2021


Om Vaksinepodden

Vaksinepodden er en forskningsbasert podkast, laget for deg som er nysgjerrig på hvordan vaksiner fungerer. Forskningsgruppeleder Gunnveig Grødeland og seniorforsker Even Fossum ved Universitetet i Oslo snakker med unge og erfarne forskere om ulike tema knyttet til vaksiner og immunsystemet.

Abonner på Vaksinepodden

Abonner direkte på Vaksinepodden fra iTunes       logo spotify

eller abonner direkte via RSS-feeden (URL)

Av Christina Heesch
Publisert 9. sep. 2020 14:44 - Sist endret 15. des. 2021 10:45