Publications - Centre for Medical Ethics

Overview of our latest 100 publications registered in Cristin.

 • Bentzen, Heidi Beate (2022). Context as key: The protection of personal integrity by means of the purpose limitation principle. In Kosta, Eleni; Leenes, Ronald & Kamara, Irene (Ed.), Research Handbook on EU Data Protection Law. Edward Elgar Publishing. ISSN 9781800371675. p. 380–403.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Konow-Lund, Anne-Sophie; Christiansen, Bjørg & Nortvedt, Per (2022). A vulnerable journey towards professional empathy and moral courage. Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. doi: 10.1177/09697330221074013.
 • Solberg, Carl Tollef; Tranvåg, Eirik Joakim & Magelssen, Morten (2022). Attitudes towards priority setting in the norwegian health care system: a general population survey. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 22(1), p. 1–8. doi: 10.1186/s12913-022-07806-9.
 • Seralegne, Yemisrach Zewdie; Wangamati, Cynthia Khamala; Bernabe, Rosemarie de la Cruz; Farsides, Bobbie; Aseffa, Abraham & Zewdie, Martha (2022). Composition and capacity of Institutional Review Boards, andchallenges experienced by members in ethics reviewprocesses in Addis Ababa, Ethiopia: An exploratory qualitative study. Developing World Bioethics. ISSN 1471-8731. p. 1–9. doi: 10.1111/dewb.12348.
 • Coman, Alina (2022). Recipients’ experience with information provision for electroconvulsive therapy (ECT). BMC Psychiatry. ISSN 1471-244X. 22(86). doi: 10.1186/s12888-022-03720-w. Full text in Research Archive
 • Vogt, Henrik & Hofmann, Bjørn Morten (2022). How precision medicine changes medical epistemology: A formative case from Norway. Journal of Evaluation In Clinical Practice. ISSN 1356-1294. doi: 10.1111/jep.13649. Full text in Research Archive
 • Storaker, Anne; Heggestad, Anne Kari Tolo & Sæteren, Berit (2022). Ethical challenges and lack of ethical language in nurse leadership. Nursing Ethics. ISSN 0969-7330.
 • Lekstutiene, Jurate; Holm, Søren & Gefenas, Eugenijus (2021). Biobanks and Individual Health Related Findings: from an Obstacle to an Incentive. Science and Engineering Ethics. ISSN 1353-3452. 27(4). doi: 10.1007/s11948-021-00330-9.
 • Ishaq, Bushra (2021). Islamsk tro og helse. In Botten, Grete Synøve (Eds.), Mangfold og engasjement i ti år. Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo 2010-2020.. Norwegian Medical Society. ISSN 978-82-92871-76-8. p. 141–147.
 • van Schaik, Malene Vera; Pasman, H. Roeline; Widdershoven, Guy; Molewijk, Albert Christiaan & Metselaar, Suzanne (2021). CURA—An Ethics Support Instrument for Nurses in Palliative Care. Feasibility and First Perceived Outcomes. HEC Forum. ISSN 0956-2737. doi: 10.1007/s10730-021-09456-6.
 • Gerritse, Karl; Hartman, Laura A.; Bremmer, Marijke A.; Kreukels, Baudewijntje P.C. & Molewijk, Albert Christiaan (2021). Decision-making approaches in transgender healthcare: conceptual analysis and ethical implications. Medicine, Health care and Philosophy. ISSN 1386-7423. 24(4), p. 687–699. doi: 10.1007/s11019-021-10023-6.
 • Bernabe, Rosemarie de la Cruz; Torres, Cristina E; Wangge, Grace; Jimenez, Edlyn B & Karbwang, Juntra (2021). Regulatory oversight on the use of experimental therapies during a pandemic: The case of early access to convalescent plasma therapy in three LMICs. Drug Discovery Today. ISSN 1359-6446. doi: 10.1016/j.drudis.2021.12.002. Full text in Research Archive
 • Bartholdson, Cecilia; Sandeberg, Margareta af; Molewijk, Albert Christiaan & Pergert, Pernilla (2021). Does participation in ethics discussions have an impact on ethics decision-making? A cross-sectional study among healthcare professionals in paediatric oncology. European Journal of Oncology Nursing. ISSN 1462-3889. 52. doi: 10.1016/j.ejon.2021.101950.
 • Holm, Søren (2021). Allocating Organs - Fairness, Transparency, and Responsibility . In Hansen, Solveig Lena & Schicktanz, Silke (Ed.), Ethical Challenges of Organ Transplantation Current Debates and International Perspectives. Transcript Verlag. ISSN 978-3-8376-4643-6. p. 169–186.
 • Ploug, Thomas & Holm, Søren (2021). Right to Contest AI Diagnostics-Defining Transparency and Explainability Requirements from a Patient's Perspective. In Niklas, Lidströmer & Hutan, Ashrafian (Ed.), Artificial Intelligence in Medicine. Springer Nature. ISSN 978-3-030-58080-3. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-030-58080-3_267-1.
 • Matthews, KRW; Iltis, AS; Holm, Søren; Marquez, Nuria Gallego; Wagner, Daniel & Robert, Jason Scott [Show all 13 contributors for this article] (2021). Rethinking Human Embryo Research Policies. The Hastings center report. ISSN 0093-0334. 51(1), p. 47–51. doi: 10.1002/hast.1215. Full text in Research Archive
 • Julian, März; Holm, Søren & Michael, Schlander (2021). Resource allocation in the Covid-19 health crisis: are Covid-19 preventive measures consistent with the Rule of Rescue? Medicine, Health care and Philosophy. ISSN 1386-7423. 24(4), p. 487–492. doi: 10.1007/s11019-021-10045-0. Full text in Research Archive

View all works in Cristin

 • Bentzen, Heidi Beate (2022). Sky i offentlig sektor.
 • Westbye, Siri Færden (2022). Presentasjon av faglige råd for forhåndssamtaler.
 • Pedersen, Reidar (2022). Fag, etikk og juss.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2022). Forhåndssamtaler i sykehjem og for alvorlig syke hjemmeboende eldre.
 • Haave, Per; Bjørn Oscar, Hoftvedt & Førde, Reidun (2022). Legenes makt – pasientenes og pårørendes maktesløshet. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 142(6), p. 530–532.
 • Pedersen, Reidar (2022). Kliniske etikk-komiteers (KEKs) rolle i LIS-utdanningen - FKM – etikk m.m.
 • Pedersen, Reidar (2022). Bedre pårørendesamarbeid (BPS) - bruk av resultatene og sosial innovasjon.
 • Pedersen, Reidar (2022). Svikt i tvungen helsehjelp-praksis. [Newspaper]. Budstikka.
 • Malkomsen, Anders & Solberg, Carl Tollef (2022). Det er altfor mange urealistiske forventninger til psykiatrien (republisering i nettavis). Nettavisen.
 • Malkomsen, Anders & Solberg, Carl Tollef (2022). A. Malkomsen og C.T. Solberg svarer . Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001.
 • Hofstad, Tore (2022). Geographical variation in compulsory hospitalisation in Norway 2014-2018.
 • Magelssen, Morten & Solberg, Carl Tollef (2022). Bør dødshjelp legaliseres i Norge? Fem spor i dødshjelpsdebatten.
 • Solberg, Carl Tollef (2022). Prioriteringer under pandemien .
 • Solberg, Carl Tollef (2022). Konsekvensetikk og rettferdighetsteori .
 • Malkomsen, Anders & Solberg, Carl Tollef (2022). Psychiatry's crisis of expectations (English translation). Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. doi: 10.4045/tidsskr.21.0895.
 • Malkomsen, Anders & Solberg, Carl Tollef (2022). Psykiatriens forventningskrise. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 3(142), p. 202–204. doi: 10.4045/tidsskr.21.0895.
 • Westbye, Siri Færden (2022). Implementering av forhåndssamtaler for skrøpelige hjemmeboende eldre - foreløpige funn.
 • Westbye, Siri Færden (2022). Forhåndssamtaler for alvorlig syke hjemmeboende eldre.
 • Westbye, Siri Færden (2022). Implementering av forhåndssamtaler for geriatriske pasienter: En klynge-randomisert studie i Helse Sør Øst .
 • Solberg, Carl Tollef (2022). Etikkarbeid .
 • Jorem, Jacob; Dahlberg, Jørgen & Pedersen, Reidar (2021). J. Jorem og medarbeidere svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 141(9), p. 1–2. doi: 10.4045/tidsskr.21.0400.
 • Pedersen, Reidar (2021). Lovfesting av KEK fom 1. juli 2021.
 • Martinsen, Elin Håkonsen; Braadlie, Oscar; Robertsen, Kari & Pedersen, Reidar (2021). Kompetanseheving i etikk for LIS (leger i turnus og spesialisering).
 • Pedersen, Reidar (2021). Vurdering av samtykkekompetanse og etikk.
 • Pedersen, Reidar (2021). Etikk og menneskerettigheter.
 • Pedersen, Reidar (2021). Etiske dilemmaer i møtet mellom ulike kulturer i helsetjenesten .
 • Pedersen, Reidar (2021). Noen etiske dilemmaer i folkehelsearbeidet.
 • Pedersen, Reidar (2021). Om etikk i psykiske helsetjenester m.m.
 • Pedersen, Reidar (2021). Etikkprofessor med forslag til korleis nærme seg nullvisjonen. [Internet]. uio.no.
 • Pedersen, Reidar (2021). Kallar Livsvitskapsbygget historielaust. [Business/trade/industry journal]. Magasinet Forskningsetikk.
 • Pedersen, Reidar (2021). Frykter koronapass kan gi smittefest. [Radio]. P4.
 • Pedersen, Reidar (2021). Coronapass: Frykter at flere dør i neste pandemi. [Newspaper]. Dagladet.
 • Førde, Reidun & Iden, Pål (2021). To år med en havarikommisjon i helsetjenesten. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 141(11), p. 1–3. doi: 10.4045/tidsskr.21.0233.
 • Pedersen, Reidar (2021). Krenkelser, tvang og etikk i de psykiske helsetjenestene.
 • Pedersen, Reidar (2021). Critical reflections on (the future of) ethics support. .
 • Hofstad, Tore (2021). Ny artikkel om geografisk variasjon i antall tvangsinnleggelser. [Internet]. tvangsforskning.no.
 • Jorem, Jacob; Dahlberg, Jørgen & Pedersen, Reidar (2021). Vaksinering uten samtykke – til folkets eller pasientens beste? Svar på kommentar til Torstein Vik. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001.
 • Lekstutiene, Jurate; Holm, Søren & Gefenas, Eugenijus (2021). Correction to: Biobanks and Individual Health Related Findings: from an Obstacle to an Incentive (Science and Engineering Ethics, (2021), 27, 4, (55), 10.1007/s11948-021-00330-9). Science and Engineering Ethics. ISSN 1353-3452. 27(6). doi: 10.1007/s11948-021-00343-4.
 • Solbakk, Jan Helge (2021). Bio(po)ethics - didactic inspirations. In Mant, Madeleine & Mounsey, Chris (Ed.), The History and Bioethics of Medical Education. Routledge. ISSN 9780367619350. p. 147–184.
 • Almås-Norum, Live; Thorbjørnsen, Guro S.A.; Pedersen, Reidar & Husum, Tonje Lossius (2021). En etisk drøfting av tvang uten døgnopphold. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 58(9), p. 752–758.
 • Hansen, Thor Willy Ruud & Førde, Reidun (2021). First judgement on clinical ethics committees? Archives of Disease in Childhood. ISSN 0003-9888. 106(9), p. 929–931. doi: 10.1136/archdischild-2021-321735.
 • Jorem, Jacob; Dahlberg, Jørgen & Pedersen, Reidar (2021). Vaksinering uten samtykke – til folkets eller pasientens beste? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 141(6), p. 539–541. doi: 10.4045/tidsskr.21.0220.
 • Ishaq, Bushra; Aukrust, Pål; Diaz, Esperanza; Solbakk, Jan Helge; Bjertness, Espen & Tyssvang, Marius [Show all 7 contributors for this article] (2021). Hvorfor er koronasmitten så høy blant minoriteter? Vi trenger grundige analyser. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Vogt, Henrik & Pahle, Andreas Saxlund (2021). Episode 7: Intensivkapasiteten og friheten. [Radio]. Medisinsk Sentralbyrå (podkast).
 • Vogt, Henrik & Pahle, Andreas Saxlund (2021). Pandemien og det totalitære. [Radio]. Medisinsk Sentralbyrå (podkast).
 • Vogt, Henrik & Pahle, Andreas Saxlund (2021). Frihet vs trygghet: Bør vi bruke mer tvangbehandling for å forhindre drap? [Radio]. Medisinsk Sentralbyrå (podkast).
 • Vogt, Henrik & Pahle, Andreas Saxlund (2021). Episode 4: Overbelastning og kollaps - pandemiens maktspråk. [Radio]. Medisinsk Sentralbyrå (podkast).
 • Vogt, Henrik & Pahle, Andreas Saxlund (2021). Episode 3: Hvordan tar pandemien slutt? [Radio]. Medisinsk Sentralbyrå (podkast).
 • Vogt, Henrik & Pahle, Andreas Saxlund (2021). Episode 2: Press for vaksinasjon av helsepersonell. [Radio]. Medisinsk Sentralbyrå (podkast).
 • Vogt, Henrik & Pahle, Andreas (2021). Episode 1: Hva nå pandemi? [Radio]. Medisinsk Sentralbyrå (podkast).
 • Vogt, Henrik (2021). Hva er egentlig long covid? [Radio]. Tore Sagens podkast.
 • Vogt, Henrik (2021). Hvordan finne balansen mellom smittevern og frihet? Fagfolk er delt om veien videre. [Newspaper]. Aftenposten.
 • Vogt, Henrik (2021). Verdibørsen. Pandemipanelet:AztraZeneca; bør jeg få velge selv? Hører politikerne for mye på helserådene? Hvor mye risiko er vi villige til å ta? [Radio]. NRK P2.
 • Vogt, Henrik (2021). Spesialisten: Henrik Vogt (medisinsk etikk og filosofi). [Business/trade/industry journal]. Æsculap.
 • Vogt, Henrik (2021). FHI: - Normalen kan være tilbake i september. [Newspaper]. Nettavisen.
 • Vogt, Henrik (2021). Verdibørsen - Pandemipanel: Alltid korona. Koronaviruset forsvinner ikke. Så hvordan leve med det? . [Radio]. NRK P2.
 • Vogt, Henrik (2021). Sverige har egne mottak for dem som sliter etter korona. Legen er selv en av pasientene. [Newspaper]. Aftenposten.
 • Vogt, Henrik (2021). Dagsnytt 18: Ettervirkninger av covid-19. [TV]. NRK TV.
 • Vogt, Henrik (2021). Verdibørsen - Pandemipanelet: Koronasertifikatet, gapet mellom rike og fattige land bare øker i vaksinesaken. [Radio]. NRK P2.
 • Vogt, Henrik (2021). Verdibørsen - Pandemipanel: Hva har vi lært om oss selv? . [Radio]. NRK P2.
 • Vogt, Henrik (2021). Fortløpende opplysningsarbeid om pandemien på Facebook.
 • Vogt, Henrik (2021). Stavanger universitetssjukehus får kritikk for måten dei presenterte ny forsking. [Newspaper]. NRK.no.
 • Vogt, Henrik (2021). «Det er over», jublet Raymond - samme dag utvidet han massetestingen i Oslo kraftig. [Newspaper]. Nettavisen.
 • Vogt, Henrik (2021). Helsedirektoratets 10.000 døde. A-magasinet : uketillegg til Aftenposten. ISSN 0807-5654.
 • Vogt, Henrik (2021). Ledende medisinsk tidsskrift byttet ut ordet «kvinne» med «kropp med vagina» . [Newspaper]. Aftenposten.
 • Vogt, Henrik (2021). Dette er rapporten som nå kan sette fart i en 3. vaksinedose: - Dette går for sakte. [Newspaper]. Nettavisen.
 • Vogt, Henrik (2021). Effekten av vaksinene forsvinner raskere enn ventet. [Newspaper]. Minerva.
 • Vogt, Henrik (2021). Kapasiteten som forsvant. [Newspaper]. Minerva.
 • Vogt, Henrik (2021). FHI har 1,3 millioner tredjedoser på lager, men tempoet er skrudd ned i kommunene Os. [Newspaper]. Aftenposten.
 • Vogt, Henrik (2021). Intervju om intensivkapasitet og evne til å øke den. [Radio]. NRK P2 - Politisk kvarter.
 • Vogt, Henrik (2021). Nye koronatiltak skaper reaksjoner – Folk skal merke seg hva myndighetene er villig til å gjøre nå. [Newspaper]. Aftenposten.
 • Vogt, Henrik; Størdal, Ketil & Suren, Pål (2021). Hvor redde skal foreldre være for «long covid»? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Vogt, Henrik (2021). Pandemibølgen og det slitne sykehuset. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Vogt, Henrik (2021). Intensivkapasiteten som begrenser friheten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Vogt, Henrik (2021). Intensivkapasitet og prioritering på liv og død. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Solbakk, Jan Helge; Cox, Shereen; Bernabe, Rosemarie de la Cruz & Vidal Suarez, Susana Maria (2021). Covid 19, Comedy and Crimes against Humanity. Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Ploug, Thomas & Holm, Søren (2021). The Right to Contest AI Profiling Based on Social Media Data. American Journal of Bioethics. ISSN 1526-5161. 21(7), p. 21–23. doi: 10.1080/15265161.2021.1926585.
 • Holm, Søren (2021). Genetic information, discrimination, philosophical pluralism and politics. Journal of Medical Ethics. ISSN 0306-6800. 47(7), p. 480–481. doi: 10.1136/medethics-2021-107539. Full text in Research Archive
 • Solberg, Carl Tollef (2022). Refleksjoner omkring verdighet, samfunnsøkonomi og presedensvirkninger ved kremering av hjerteimplantater (oppdatert rapport) . gravplasskultur.no.

View all works in Cristin