Bjørn Gjelsvik

Image of Bjørn Gjelsvik
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postal address Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Publications

 • Tran, Anh Thi; Berg, Tore Julsrud; Mdala, Ibrahimu; Gjelsvik, Bjørn E.; Cooper, John & Sandberg, Sverre [Show all 8 contributors for this article] (2020). Factors associated with potential over- and undertreatment of hyperglycaemia and annual measurement of HbA<inf>1c</inf> in type 2 diabetes in norwegian general practice. Diabetic Medicine. ISSN 0742-3071. doi: 10.1111/dme.14500. Full text in Research Archive
 • Nøkleby, Kjersti; Berg, Tore Julsrud; Mdala, Ibrahimu; Tran, Anh Thi; Bakke, Åsne & Gjelsvik, Bjørn E. [Show all 12 contributors for this article] (2020). Variation between general practitioners in type 2 diabetes processes of care. Primary Care Diabetes. ISSN 1751-9918. p. 1–7. doi: 10.1016/j.pcd.2020.11.018. Full text in Research Archive
 • Sørensen, Monica; Groven, Karen Synne; Gjelsvik, Bjørn E.; Almendingen, Kari & Garnweidner-Holme, Lisa (2020). Experiences of self-management support in patients with diabetes and multimorbidity: a qualitative study in Norwegian general practice. Primary Health Care Research and Development. ISSN 1463-4236. 21:e44, p. 1–8. doi: 10.1017/S1463423620000432.
 • Sørensen, Monica; Groven, Karen Synne; Gjelsvik, Bjørn E.; Almendingen, Kari & Garnweidner-Holme, Lisa (2020). The roles of healthcare professionals in diabetes care: A qualitative study in Norwegian general practice. Scandinavian Journal of Primary Health Care. ISSN 0281-3432. 38(1), p. 12–23. doi: 10.1080/02813432.2020.1714145.
 • Tran, Anh Thi; Berg, Tore Julsrud; Gjelsvik, Bjørn E.; Mdala, Ibrahimu; Thue, Geir & Cooper, John [Show all 11 contributors for this article] (2019). Ethnic and gender differences in the management of type 2 diabetes: a cross-sectional study from Norwegian general practice. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 19:903, p. 1–11. doi: 10.1186/s12913-019-4557-4. Full text in Research Archive
 • Gjelsvik, Bjørn E.; Tran, Anh Thi; Berg, Tore Julsrud; Bakke, Åsne; Mdala, Ibrahimu & Nøkleby, Kjersti [Show all 12 contributors for this article] (2019). Exploring the relationship between coronary heart disease and type 2 diabetes: a cross-sectional study of secondary prevention among diabetes patients. British Journal of General Practice Open. ISSN 2398-3795. doi: 10.3399/bjgpopen18X101636. Full text in Research Archive
 • Bakke, Åsne; Tran, Anh Thi; Dalen, Ingvild; Cooper, John; Løvaas, Karianne Fjeld & Jenum, Anne Karen [Show all 15 contributors for this article] (2018). Population, general practitioner and practice characteristics are associated with screening procedures for microvascular complications in Type 2 diabetes care in Norway. Diabetic Medicine. ISSN 0742-3071. p. 1–13. doi: 10.1111/dme.13842.
 • Tran, Anh Thi; Bakke, Åsne; Berg, Tore Julsrud; Gjelsvik, Bjørn E.; Mdala, Ibrahimu & Nøkleby, Kjersti [Show all 13 contributors for this article] (2018). Are general practitioners characteristics associated with the quality of type 2 diabetes care in general practice? Results from the Norwegian ROSA4 study from 2014. Scandinavian Journal of Primary Health Care. ISSN 0281-3432. 36(2), p. 170–179. doi: 10.1080/02813432.2018.1459238. Full text in Research Archive
 • Bakke, Åsne; Cooper, John; Thue, Geir; Skeie, Svein; Carlsen, Siri & Dalen, Ingvild [Show all 15 contributors for this article] (2017). Type 2 diabetes in general practice in Norway 2005-2015: moderate improvements in risk factor control, but still major gaps in complication screening. BMJ Open Diabetes Research & Care. ISSN 2052-4897. 5(1). doi: 10.1136/bmjdrc-2017-000459. Full text in Research Archive
 • Kvittingen, Eivind V.; Gjelsvik, Bjørn E. & Gjesdal, Knut (2014). EKG i allmennpraksis. Hjerteforum. ISSN 0802-1465. 27(4), p. 42–46. doi: 10.4045/tidsskr.15.0310.
 • Gjelsvik, Bjørn E.; Straand, Jørund; Hunskaar, Steinar; Dalen, Ingvild & Rosvold, Elin Olaug (2014). Use and discontinued use of menopausal hormone therapy by healthy women in Norway: The Hordaland women's cohort study. Menopause. ISSN 1072-3714. 21(5), p. 459–468. doi: 10.1097/GME.0b013e3182a11f2d.
 • Gjelsvik, Bjørn E. (2012). Conflicts and dilemmas in prevention of cardiovascular disease. The new, Norwegian Guidelines-a new approach to risk management. European Journal of General Practice. ISSN 1381-4788. 18(1), p. 56–62. doi: 10.3109/13814788.2011.650857.
 • Gjelsvik, Bjørn E.; Rosvold, Elin Olaug; Straand, Jørund; Dalen, Ingvild & Hunskaar, Steinar (2011). Symptom prevalence during menopause and factors associated with symptoms and menopausal age. Results from the Norwegian Hordaland Women's Cohort study. Maturitas. ISSN 0378-5122. 70(4), p. 383–390. doi: 10.1016/j.maturitas.2011.09.011.
 • Gjelsvik, Bjørn E.; Rosvold, Elin Olaug; Straand, Jørund; Dalen, Ingvild & Hunskaar, Steinar (2011). Factors associated with menopausal age and symptom burden in Norway. A prospective, population based study of the natural course of menopause. Maturitas. ISSN 0378-5122. 70(4), p. 383–390. doi: 10.1016/j.maturitas.2011.09.011.
 • Gjelsvik, Bjørn E. (2008). Allmennlegers råd om hormonbehandling i overgangsalderen. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 128(15), p. 1660–1663.
 • Gjelsvik, Bjørn E. (2008). Flere nye europeiske retningslinjer for å forebygge hjerte-karsykdom i klinisk praksis – men hva kan brukes i allmennpraksis? Utposten. ISSN 0800-5680. 37(4), p. 12–15.
 • Gjelsvik, Bjørn E.; Swensen, Elisabeth & Hjortdahl, Per (2007). Allmennlegers syn på hormonbehandling i og etter overgangsalderen. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 127(11), p. 1500–3.
 • Graham, Ian; Gjelsvik, Bjørn E.; Atar, Dan; Borch-Johnsen, K; Boysen, Gudrun & Burell, G [Show all 7 contributors for this article] (2007). European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: full text. Fourth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and other societies on cardiovascular disease prevention in clinical practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts). European Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation. ISSN 1741-8267. 14, p. 1–113.
 • Meland, Eivind; Ellekjær, H; Gjelsvik, Bjørn E.; Kimsås, Alf; Holmen, Jostein & Hetlevik, Irene (2000). Medikamentell forebygging av hjerte-kar sykdom i allmennpraksis. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 120, p. 2643–2647.
 • Meland, Eivind; Ellekjær, H; Gjelsvik, Bjørn E.; Kimsås, Alf; Holmen, Jostein & Hetlevik, Irene (2000). Forebyggende livsstilsråd mot hjerte-kar sykdommer i allmennpraksis. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 120, p. 2656–2660.
 • Hetlevik, Irene; Meland, Eivind; Gjelsvik, Bjørn E.; Kimsås, Alf; Ellekjær, H & Holmen, Jostein (1999). Kliniske retningslinjer for hypertensjon. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 119, p. 3037–3041.

View all works in Cristin

 • Tran, Anh Thi; Gjelsvik, Bjørn E.; Berg, Tore Julsrud; Nøkleby, Kjersti; Cooper, John & Bakke, Åsne [Show all 10 contributors for this article] (2018). The influences of ethnicity on the quality of type 2 diabetes care in Norwegian general practice.
 • Bakke, Åsne; Cooper, John; Thue, Geir; Skeie, Svein; Carlsen, Siri & Dalen, Ingvild [Show all 15 contributors for this article] (2017). Type 2 Diabetes in General Practice in Norway 2005-2014: Moderate improvements in risk factor control but still major gaps in complication screening.
 • Bakke, Åsne; Cooper, John; Thue, Geir; Skeie, Svein; Carlsen, Siri & Dalen, Ingvild [Show all 14 contributors for this article] (2017). Type 2 diabetes in General Practice in Norway 2005-2014: Moderate improvements in risk Control but still major gaps in complication screening.
 • Klemsdal, Tor Ole; Gjelsvik, Bjørn E.; Elling, Inger; Johansen, Sirin; Kjeldsen, Sverre Erik & Kristensen, Øivind [Show all 11 contributors for this article] (2017). Nye retningslinjer for forebygging av hjerte- og karsykdom. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 137(16), p. 1164–1168. doi: 10.4045/tidsskr.17.0109.
 • Cooper, John; Claudi, Tor; Høines, Kristian Jong; Lyngstad, Inger; Gjelsvik, Bjørn E. & Mouland, Gunnar [Show all 8 contributors for this article] (2016). Re: Bruk av skjema i oppfølgingen av diabetes i allmennpraksis. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 136(8), p. 688–689. doi: 10.4045/tidsskr.16.0322.
 • Kvittingen, Eivind V.; Gjelsvik, Bjørn E. & Gjesdal, Knut (2015). EKG i allmennpraksis – kvaliteten kan forbedres. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 135(8), p. 746–746. doi: 10.4045/tidsskr.15.0310.
 • Gjelsvik, Bjørn E. (2015). B. Gjelsvik svarer:. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 135(1), p. 14–14. doi: 10.4045/tidsskr.14.1509.
 • Gjelsvik, Bjørn E. (2014). Hormonbehandling og symptomer i overgangsalderen. Utposten. ISSN 0800-5680. p. 44–45.
 • Gjelsvik, Bjørn E. (2014). Re: Å lytte til pasientens preferanser. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. doi: 10.4045/tidsskr.14.1509.
 • Gjelsvik, Bjørn E. (2014). Å lytte til pasientens preferanser. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 134(20).
 • Gjelsvik, Bjørn E. (2014). Hormonbehandling og symptomer i overgangsalderen. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 134(4), p. 396–396.
 • Gjelsvik, Bjørn E. (2013). Blodtrykksbehandling - fortsatt uenigheter. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. doi: 10.4045/tidsskr.13.1029.
 • Gjelsvik, Bjørn E. (2013). Blodtrykksbehandling - kilde til debatt. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 133(17), p. 1792–1792. doi: 10.4045/tidsskr.13.1029.
 • Gjelsvik, Bjørn E.; Dalen, Ingvild; Hunskaar, Steinar; Straand, Jørund & Rosvold, Elin Olaug (2012). Use of hormone therapy (HT) in a Norwegian Cohort of healthy women. Factors associated with HT use and prevalence of symptoms after treatment cessation. Utposten. ISSN 0800-5680. p. 37–37.
 • Gjelsvik, Bjørn E. (2011). Prevention of cardiovascular disease: From dreams to reality.
 • Norheim, Ole Frithjof; Gjelsvik, Bjørn E.; Klemsdal, Tor Ole; Madsen, Steinar; Meland, Eivind & Narvesen, Stein [Show all 11 contributors for this article] (2011). Norway's new principles for primary prevention of cardiovascular disease: age differentiated risk thresholds. BMJ. British Medical Journal. ISSN 0959-8146. 343(d3626). doi: 10.1136/bmj.d3626.
 • Gjelsvik, Bjørn E. (2010). Development of guidelines for prevention of cardiovascular disease: New priorities in a multi-disciplinary approach.
 • Gjelsvik, Bjørn E.; Straand, Jørund & Rosvold, Elin Olaug (2010). Kvinnekohorten – en longitudinell studie om kvinners overgangsalder.
 • Brekke, Mette & Gjelsvik, Bjørn E. (2009). Effectiveness of secondary prevention programmes in CHD Reply. The Lancet. ISSN 0140-6736. 373(9676), p. 1671–1671. doi: 10.1016/S0140-6736%2809%2960932-6.
 • Brekke, Mette & Gjelsvik, Bjørn E. (2009). Secondary cardiovascular risk prevention-we can do better. The Lancet. ISSN 0140-6736. 373(9667), p. 873–875.
 • Gjelsvik, Bjørn E. (2008). Prevention programmes in different national settings for primary care.
 • Fugelli, Per & Gjelsvik, Bjørn E. (2007). Hjertesvikt og tillitssvikt. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 127, p. 621–622.
 • Fugelli, Per & Gjelsvik, Bjørn E. (2007). Kronisk hjertesvikt og mer tillitssvikt. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 127, p. 1234–1235.
 • Gjelsvik, Bjørn E. (2007). History of European Joint Task Force Guidelines for CVD prevention and Wonca collaboration with ESC and other societies.
 • Gjelsvik, Bjørn E. & Brekke, Mette (2006). Implementation of guidelines for the prevention of cardiovascular diseases in Europe: problems and challenges. Is the SCORE prediction system useful, or does it do more harm than good? European Journal of General Practice. ISSN 1381-4788. 12(4), p. 146–147. doi: 10.1080/13814780601088236.
 • Gjelsvik, Bjørn E. & Hetlevik, Irene (2003). Grønn Resept gjør friske folk syke. [Newspaper]. Dagbladet.
 • Gjelsvik, Bjørn E. (2003). The European Definition of General Practice/Family Medicine.
 • Gjelsvik, Bjørn E.; Fosse, Anette & Bærheim, Anders (1999). NSAM's holdning til den norske nyfødtkohorten. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 119.
 • Holmen, Jostein; Hetlevik, Irene; Ellekjær, H; Gjelsvik, Bjørn E.; Kimsås, Alf & Meland, Eivind (1999). Kliniske retningslinjer for primærhelsetjenesten. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 119, p. 1794–1797.
 • Swensen, Elisabeth; Gjelsvik, Bjørn E.; Stensland, Per & Stavdal, Anna (1995). Behandling av hypertensjon - skift til det dyre! Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 115.
 • Norheim, Ole Frithjof; Gjelsvik, Bjørn E.; Kjeldsen, Sverre Erik; Klemsdal, Tor Ole; Meland, Eivind & Njølstad, Inger [Show all 10 contributors for this article] (2009). Nasjonale Retningslinjer for individuell primærforebygging av hjerte- og karsykdommer. Helsedirektoratet.

View all works in Cristin

Published Apr. 13, 2011 2:44 PM - Last modified May 27, 2011 4:18 PM