Bjørn Gjelsvik

Bilde av Bjørn Gjelsvik
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

 • Hormonbehandling i overgangsalderen
 • Forebygging og behandling av hjerte-kar sykdommer i allmennpraksis
 • Legers anvendelse av kunnskap i beslutningsgrunnlaget, faglige retningslinjer Allmennmedisinsk tenkning og ideologi

Undervisning

 • Profesjonsstudiet i medisin.
 • Kurs i videre- og etterutdanning av leger

Bakgrunn

 • Fastlege Tanum Legekontor, Bærum 2001 – dd.
 • Forsker, Allmennmedisinsk forskningsenhet (50%), PhD kandidat 2009-2012.
 • Universitetslektor, IASAM 2001-2009.
 • Allmennpraktiker, Kongsvinger 1992-2001.
 • Bydelsoverlege, Sogn Bydel, Oslo 1991-92.
 • Kommunelege I, Holmestrand 1984-1992.
 • Distriktslege Torpa, Nordre Land 1978-1984.
 • Cand med Oslo 1975.
 • Spesialist i allmennmedisin.
 • Spesialist i samfunnsmedisin.
 • Godkjent veileder i allmennmedisin.
 • Leder, Norsk Selskap for allmennmedisin 1997-1999.
 • Styremedlem Wonca Europe 2001-2007.

Publikasjoner

 • Tran, Anh Thi; Berg, Tore Julsrud; Mdala, Ibrahimu; Gjelsvik, Bjørn E.; Cooper, John & Sandberg, Sverre [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Factors associated with potential over- and undertreatment of hyperglycaemia and annual measurement of HbA<inf>1c</inf> in type 2 diabetes in norwegian general practice. Diabetic Medicine. ISSN 0742-3071. doi: 10.1111/dme.14500. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nøkleby, Kjersti; Berg, Tore Julsrud; Mdala, Ibrahimu; Tran, Anh Thi; Bakke, Åsne & Gjelsvik, Bjørn E. [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2020). Variation between general practitioners in type 2 diabetes processes of care. Primary Care Diabetes. ISSN 1751-9918. s. 1–7. doi: 10.1016/j.pcd.2020.11.018. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sørensen, Monica; Groven, Karen Synne; Gjelsvik, Bjørn E.; Almendingen, Kari & Garnweidner-Holme, Lisa (2020). Experiences of self-management support in patients with diabetes and multimorbidity: a qualitative study in Norwegian general practice. Primary Health Care Research and Development. ISSN 1463-4236. 21:e44, s. 1–8. doi: 10.1017/S1463423620000432.
 • Sørensen, Monica; Groven, Karen Synne; Gjelsvik, Bjørn E.; Almendingen, Kari & Garnweidner-Holme, Lisa (2020). The roles of healthcare professionals in diabetes care: A qualitative study in Norwegian general practice. Scandinavian Journal of Primary Health Care. ISSN 0281-3432. 38(1), s. 12–23. doi: 10.1080/02813432.2020.1714145.
 • Tran, Anh Thi; Berg, Tore Julsrud; Gjelsvik, Bjørn E.; Mdala, Ibrahimu; Thue, Geir & Cooper, John [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2019). Ethnic and gender differences in the management of type 2 diabetes: a cross-sectional study from Norwegian general practice. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 19:903, s. 1–11. doi: 10.1186/s12913-019-4557-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gjelsvik, Bjørn E.; Tran, Anh Thi; Berg, Tore Julsrud; Bakke, Åsne; Mdala, Ibrahimu & Nøkleby, Kjersti [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2019). Exploring the relationship between coronary heart disease and type 2 diabetes: a cross-sectional study of secondary prevention among diabetes patients. British Journal of General Practice Open. ISSN 2398-3795. doi: 10.3399/bjgpopen18X101636. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bakke, Åsne; Tran, Anh Thi; Dalen, Ingvild; Cooper, John; Løvaas, Karianne Fjeld & Jenum, Anne Karen [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2018). Population, general practitioner and practice characteristics are associated with screening procedures for microvascular complications in Type 2 diabetes care in Norway. Diabetic Medicine. ISSN 0742-3071. s. 1–13. doi: 10.1111/dme.13842.
 • Tran, Anh Thi; Bakke, Åsne; Berg, Tore Julsrud; Gjelsvik, Bjørn E.; Mdala, Ibrahimu & Nøkleby, Kjersti [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2018). Are general practitioners characteristics associated with the quality of type 2 diabetes care in general practice? Results from the Norwegian ROSA4 study from 2014. Scandinavian Journal of Primary Health Care. ISSN 0281-3432. 36(2), s. 170–179. doi: 10.1080/02813432.2018.1459238. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bakke, Åsne; Cooper, John; Thue, Geir; Skeie, Svein; Carlsen, Siri & Dalen, Ingvild [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2017). Type 2 diabetes in general practice in Norway 2005-2015: moderate improvements in risk factor control, but still major gaps in complication screening. BMJ Open Diabetes Research & Care. ISSN 2052-4897. 5(1). doi: 10.1136/bmjdrc-2017-000459. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kvittingen, Eivind V.; Gjelsvik, Bjørn E. & Gjesdal, Knut (2014). EKG i allmennpraksis. Hjerteforum. ISSN 0802-1465. 27(4), s. 42–46. doi: 10.4045/tidsskr.15.0310.
 • Gjelsvik, Bjørn E.; Straand, Jørund; Hunskaar, Steinar; Dalen, Ingvild & Rosvold, Elin Olaug (2014). Use and discontinued use of menopausal hormone therapy by healthy women in Norway: The Hordaland women's cohort study. Menopause. ISSN 1072-3714. 21(5), s. 459–468. doi: 10.1097/GME.0b013e3182a11f2d.
 • Gjelsvik, Bjørn E. (2012). Conflicts and dilemmas in prevention of cardiovascular disease. The new, Norwegian Guidelines-a new approach to risk management. European Journal of General Practice. ISSN 1381-4788. 18(1), s. 56–62. doi: 10.3109/13814788.2011.650857.
 • Gjelsvik, Bjørn E.; Rosvold, Elin Olaug; Straand, Jørund; Dalen, Ingvild & Hunskaar, Steinar (2011). Symptom prevalence during menopause and factors associated with symptoms and menopausal age. Results from the Norwegian Hordaland Women's Cohort study. Maturitas. ISSN 0378-5122. 70(4), s. 383–390. doi: 10.1016/j.maturitas.2011.09.011.
 • Gjelsvik, Bjørn E.; Rosvold, Elin Olaug; Straand, Jørund; Dalen, Ingvild & Hunskaar, Steinar (2011). Factors associated with menopausal age and symptom burden in Norway. A prospective, population based study of the natural course of menopause. Maturitas. ISSN 0378-5122. 70(4), s. 383–390. doi: 10.1016/j.maturitas.2011.09.011.
 • Gjelsvik, Bjørn E. (2008). Allmennlegers råd om hormonbehandling i overgangsalderen. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 128(15), s. 1660–1663.
 • Gjelsvik, Bjørn E. (2008). Flere nye europeiske retningslinjer for å forebygge hjerte-karsykdom i klinisk praksis – men hva kan brukes i allmennpraksis? Utposten. ISSN 0800-5680. 37(4), s. 12–15.
 • Gjelsvik, Bjørn E.; Swensen, Elisabeth & Hjortdahl, Per (2007). Allmennlegers syn på hormonbehandling i og etter overgangsalderen. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 127(11), s. 1500–3.
 • Graham, Ian; Gjelsvik, Bjørn E.; Atar, Dan; Borch-Johnsen, K; Boysen, Gudrun & Burell, G [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2007). European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: full text. Fourth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and other societies on cardiovascular disease prevention in clinical practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts). European Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation. ISSN 1741-8267. 14, s. 1–113.
 • Meland, Eivind; Ellekjær, H; Gjelsvik, Bjørn E.; Kimsås, Alf; Holmen, Jostein & Hetlevik, Irene (2000). Medikamentell forebygging av hjerte-kar sykdom i allmennpraksis. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 120, s. 2643–2647.
 • Meland, Eivind; Ellekjær, H; Gjelsvik, Bjørn E.; Kimsås, Alf; Holmen, Jostein & Hetlevik, Irene (2000). Forebyggende livsstilsråd mot hjerte-kar sykdommer i allmennpraksis. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 120, s. 2656–2660.
 • Hetlevik, Irene; Meland, Eivind; Gjelsvik, Bjørn E.; Kimsås, Alf; Ellekjær, H & Holmen, Jostein (1999). Kliniske retningslinjer for hypertensjon. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 119, s. 3037–3041.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gjelsvik, Bjørn E. (2018). Hormonbehandling etter menopausen – ny kunnskap om langtidsrisikoen : . Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 138(1). doi: 10.4045/tidsskr.17.0922.
 • Tran, Anh Thi; Gjelsvik, Bjørn E.; Berg, Tore Julsrud; Nøkleby, Kjersti; Cooper, John & Bakke, Åsne [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). The influences of ethnicity on the quality of type 2 diabetes care in Norwegian general practice.
 • Bakke, Åsne; Cooper, John; Thue, Geir; Skeie, Svein; Carlsen, Siri & Dalen, Ingvild [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2017). Type 2 Diabetes in General Practice in Norway 2005-2014: Moderate improvements in risk factor control but still major gaps in complication screening.
 • Bakke, Åsne; Cooper, John; Thue, Geir; Skeie, Svein; Carlsen, Siri & Dalen, Ingvild [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2017). Type 2 diabetes in General Practice in Norway 2005-2014: Moderate improvements in risk Control but still major gaps in complication screening.
 • Klemsdal, Tor Ole; Gjelsvik, Bjørn E.; Elling, Inger; Johansen, Sirin; Kjeldsen, Sverre Erik & Kristensen, Øivind [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2017). Nye retningslinjer for forebygging av hjerte- og karsykdom. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 137(16), s. 1164–1168. doi: 10.4045/tidsskr.17.0109.
 • Cooper, John; Claudi, Tor; Høines, Kristian Jong; Lyngstad, Inger; Gjelsvik, Bjørn E. & Mouland, Gunnar [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Re: Bruk av skjema i oppfølgingen av diabetes i allmennpraksis. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 136(8), s. 688–689. doi: 10.4045/tidsskr.16.0322.
 • Kvittingen, Eivind V.; Gjelsvik, Bjørn E. & Gjesdal, Knut (2015). EKG i allmennpraksis – kvaliteten kan forbedres. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 135(8), s. 746–746. doi: 10.4045/tidsskr.15.0310.
 • Gjelsvik, Bjørn E. (2015). B. Gjelsvik svarer:. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 135(1), s. 14–14. doi: 10.4045/tidsskr.14.1509.
 • Gjelsvik, Bjørn E. (2014). Hormonbehandling og symptomer i overgangsalderen. Utposten. ISSN 0800-5680. s. 44–45.
 • Gjelsvik, Bjørn E. (2014). Re: Å lytte til pasientens preferanser. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. doi: 10.4045/tidsskr.14.1509.
 • Gjelsvik, Bjørn E. (2014). Å lytte til pasientens preferanser. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 134(20).
 • Gjelsvik, Bjørn E. (2014). Hormonbehandling og symptomer i overgangsalderen. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 134(4), s. 396–396.
 • Gjelsvik, Bjørn E. (2013). Blodtrykksbehandling - fortsatt uenigheter. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. doi: 10.4045/tidsskr.13.1029.
 • Gjelsvik, Bjørn E. (2013). Blodtrykksbehandling - kilde til debatt. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 133(17), s. 1792–1792. doi: 10.4045/tidsskr.13.1029.
 • Gjelsvik, Bjørn E.; Dalen, Ingvild; Hunskaar, Steinar; Straand, Jørund & Rosvold, Elin Olaug (2012). Use of hormone therapy (HT) in a Norwegian Cohort of healthy women. Factors associated with HT use and prevalence of symptoms after treatment cessation. Utposten. ISSN 0800-5680. s. 37–37.
 • Gjelsvik, Bjørn E. (2011). Prevention of cardiovascular disease: From dreams to reality.
 • Norheim, Ole Frithjof; Gjelsvik, Bjørn E.; Klemsdal, Tor Ole; Madsen, Steinar; Meland, Eivind & Narvesen, Stein [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2011). Norway's new principles for primary prevention of cardiovascular disease: age differentiated risk thresholds. BMJ. British Medical Journal. ISSN 0959-8146. 343(d3626). doi: 10.1136/bmj.d3626.
 • Gjelsvik, Bjørn E. (2010). Development of guidelines for prevention of cardiovascular disease: New priorities in a multi-disciplinary approach.
 • Gjelsvik, Bjørn E.; Straand, Jørund & Rosvold, Elin Olaug (2010). Kvinnekohorten – en longitudinell studie om kvinners overgangsalder.
 • Brekke, Mette & Gjelsvik, Bjørn E. (2009). Effectiveness of secondary prevention programmes in CHD Reply. The Lancet. ISSN 0140-6736. 373(9676), s. 1671–1671. doi: 10.1016/S0140-6736%2809%2960932-6.
 • Brekke, Mette & Gjelsvik, Bjørn E. (2009). Secondary cardiovascular risk prevention-we can do better. The Lancet. ISSN 0140-6736. 373(9667), s. 873–875.
 • Gjelsvik, Bjørn E. (2008). Prevention programmes in different national settings for primary care.
 • Fugelli, Per & Gjelsvik, Bjørn E. (2007). Hjertesvikt og tillitssvikt. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 127, s. 621–622.
 • Fugelli, Per & Gjelsvik, Bjørn E. (2007). Kronisk hjertesvikt og mer tillitssvikt. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 127, s. 1234–1235.
 • Gjelsvik, Bjørn E. (2007). History of European Joint Task Force Guidelines for CVD prevention and Wonca collaboration with ESC and other societies.
 • Gjelsvik, Bjørn E. & Brekke, Mette (2006). Implementation of guidelines for the prevention of cardiovascular diseases in Europe: problems and challenges. Is the SCORE prediction system useful, or does it do more harm than good? European Journal of General Practice. ISSN 1381-4788. 12(4), s. 146–147. doi: 10.1080/13814780601088236.
 • Gjelsvik, Bjørn E. & Hetlevik, Irene (2003). Grønn Resept gjør friske folk syke. [Avis]. Dagbladet.
 • Gjelsvik, Bjørn E. (2003). The European Definition of General Practice/Family Medicine.
 • Gjelsvik, Bjørn E.; Fosse, Anette & Bærheim, Anders (1999). NSAM's holdning til den norske nyfødtkohorten. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 119.
 • Holmen, Jostein; Hetlevik, Irene; Ellekjær, H; Gjelsvik, Bjørn E.; Kimsås, Alf & Meland, Eivind (1999). Kliniske retningslinjer for primærhelsetjenesten. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 119, s. 1794–1797.
 • Swensen, Elisabeth; Gjelsvik, Bjørn E.; Stensland, Per & Stavdal, Anna (1995). Behandling av hypertensjon - skift til det dyre! Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 115.
 • Norheim, Ole Frithjof; Gjelsvik, Bjørn E.; Kjeldsen, Sverre Erik; Klemsdal, Tor Ole; Meland, Eivind & Njølstad, Inger [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2009). Nasjonale Retningslinjer for individuell primærforebygging av hjerte- og karsykdommer. Helsedirektoratet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:56 - Sist endret 27. mai 2011 11:55

Prosjekter