Henrik Vogt

Postdoctoral Fellow - Centre for Medical Ethics
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 OSLO
Postal address Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO
Other affiliations Faculty of Medicine (Student)

Publications

 • Vogt, Henrik (2017). Analyse av en medisinsk fremtidsvisjon. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  137(19) . doi: 10.4045/tidsskr.17.0545
 • Green, Sara & Vogt, Henrik (2016). Personalizing Medicine: Disease Prevention in silico and in socio. Humana.Mente.  ISSN 1972-1293.  30, s 105- 145 Full text in Research Archive.
 • Vogt, Henrik; Hofmann, Bjørn & Getz, Linn Okkenhaug (2016). Personalized medicine: evidence of normativity in its quantitative definition of health. Theoretical Medicine and Bioethics.  ISSN 1386-7415.  37(5), s 401- 416 . doi: 10.1007/s11017-016-9379-3
 • Vogt, Henrik; Hofmann, Bjørn & Getz, Linn Okkenhaug (2016). The new holism: P4 systems medicine and the medicalization of health and life itself. Medicine, Health care and Philosophy.  ISSN 1386-7423.  19(2), s 307- 323 . doi: 10.1007/s11019-016-9683-8 Full text in Research Archive. Show summary
 • Vogt, Henrik; Ulvestad, Elling; Eriksen, Thor Eirik & Getz, Linn (2014). Getting personal: Can systems medicine integrate scientific and humanistic conceptions of the patient?. Journal of Evaluation In Clinical Practice.  ISSN 1356-1294.  20(6), s 942- 952 . doi: 10.1111/jep.12251 Full text in Research Archive.
 • Getz, Linn & Vogt, Henrik (2013). Hva betyr frykt og konflikt for barnd biologiske utvikling? Om stressresponser, epigenetikk og den formbare barnehjernen. Oppvekstrapporten.  ISSN 1894-3217.  (2013), s 174- 183

View all works in Cristin

 • Hofmann, Bjørn Morten; Pahle, Andreas & Vogt, Henrik (2018). Defining aging as a disease makes the disease concept nonsensical.
 • Vogt, Henrik (2018). A new era of over diagnosis - Big data and Precision medicine.
 • Vogt, Henrik (2018, 17. desember). Debatt i P2 - Spytt og klikk, om genetiske selvtester. [Radio].  Debatt i P2.
 • Vogt, Henrik (2018). Digital helse og persontilpasset medisin.
 • Vogt, Henrik (2018, 09. november). Hvordan hindrer vi overdiagnostisering?. [Radio].  NRK Ekko.
 • Vogt, Henrik (2018). Intervju.
 • Vogt, Henrik (2018, 05. februar). Leger slår alarm om ADHD-medisineringen.  Bergens Tidende.
 • Vogt, Henrik (2018). Personalised medicine - An unreliable promise of a revolution in preventive medicine and patient empowerment.
 • Vogt, Henrik (2018). Persontilpasset medisin Et upålitelig løfte om en revolusjon i forebyggende medisin.
 • Vogt, Henrik (2018). Precision medicine in the clouds.
 • Vogt, Henrik (2018). Precision medicine in the clouds. Nature Biotechnology.  ISSN 1087-0156.  36(8), s 678- 680 . doi: 10.1038/nbt.4210 Show summary
 • Vogt, Henrik (2018). Preventive precision medicine in the human domain - Translational challenges in the era of big data and systems medicine.
 • Vogt, Henrik (2018, 04. februar). Ut mot medisinering.  Bergensavisen.
 • Vogt, Henrik (2018). Will gathering more data enable personalized medicine?.
 • Vogt, Henrik & Lunde, Charlotte (2018). AD/HD-medisinering - svakt vitenskapelig grunnlag. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  138(2), s 126- 128 . doi: 10.4045/tidsskr.17.0917 Show summary
 • Vogt, Henrik & Lunde, Charlotte (2018). H. Vogt & C. Lunde svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  138(6), s 517- 518 . doi: 10.4045/tidsskr.18.0188
 • Vogt, Henrik & Pahle, Andreas (2018). Er estetisk tannbehandling forenlig med tannlege-gjerningen?.
 • Vogt, Henrik & Pahle, Andreas (2018). Et marked av uhelse. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  138(18) . doi: 10.4045/tidsskr.18.0815
 • Vogt, Henrik & Pahle, Andreas (2018). Legeprofesjonens kose(etiske) problem. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  138(13) . doi: 0.4045/tidsskr.18.0607
 • Johansson, Minna; Hultberg, Josabeth; Pahle, Andreas & Vogt, Henrik (2017). Aningslös syn på digital teknik i sjukvården. Svenska dagbladet.  ISSN 1101-2412.  s 6- 6
 • Vogt, Henrik (2017). Babydesign og biobabbel. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Vogt, Henrik (2017, 17. september). De vet mye om hvordan man blir frisk av ME Nå ønsker de å dele sine erfaringer.  Aftenposten.
 • Vogt, Henrik (2017, 03. november). Kvinne, kjenn din app!.  Dagens Næringsliv D2.
 • Vogt, Henrik (2017). Lytt til dem som er blitt friske - 46 medlemmer i Recovery Norge. Aftenposten.
 • Vogt, Henrik (2017). Overdiagnostikk - en hovedutfordring for big data og digital helse.
 • Vogt, Henrik (2017). Overdiagnostikk: En hovedutfordring for fremtidens digitale medisin.
 • Vogt, Henrik (2017). P4 medicine and its unreliable promise of holism and a revolution in preventive medicine.
 • Vogt, Henrik (2017). Prinsipielle sider med pakkeforløp innen psykisk helse og avhengighet.
 • Vogt, Henrik (2017). Systemmedisin: Et upålitelig løfte om helhet og revolusjon i preventiv medisin.
 • Vogt, Henrik (2017). Systems medicine as a theoretical framework for primary care medicine – a critical analysis - dissertation.
 • Vogt, Henrik (2017). The many meanings of personalized medicine and their relevance for general practice.
 • Vogt, Henrik (2017). Wellness initiatives - benefits and limitations. Clinical Biochemistry.  ISSN 0009-9120.  63(6), s 1- 6
 • Vogt, Henrik; Getz, Linn Okkenhaug; Hetlevik, Irene & Green, Sara (2017). Systems Medicine as a Theoretical Framework for Primary Care Medicine - A Critical Analysis. Show summary
 • Vogt, Henrik; Getz, Linn Okkenhaug & Hofmann, Bjørn (2017). Participatory medicalization: How digital health transforms medical paternalism.
 • Vogt, Henrik; Getz, Linn Okkenhaug; Hofmann, Bjørn & Pahle, Andreas (2017). Ukritiske teknologiråd om digital. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 30- 31
 • Vogt, Henrik; Getz, Linn Okkenhaug; Hofmann, Bjørn & Pahle, Andreas (2017). Ukritiske teknologiråd om digital helse. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372. Show summary
 • Vogt, Henrik & Lunde, Charlotte (2017). Er du deprimert? Overvektig? Kronisk utmattet? Få det bedre med Ritalin!. Aftenposten.
 • Vogt, Henrik & Pahle, Andreas (2017). Det digitale ville vesten.
 • Vogt, Henrik & Pahle, Andreas (2017). Det digitale ville vesten.
 • Vogt, Henrik & Pahle, Andreas (2017). Evig liv som medisinsk mål. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  16 . doi: 10.4045/tidsskr.17.0699
 • Vogt, Henrik & Pahle, Andreas (2017). Fagutviklingsgruppe for digital helse og persontilpasset medisin.
 • Vogt, Henrik & Pahle, Andreas (2017). Mobile selvtester: Et problem?.
 • Vogt, Henrik & Pahle, Andreas (2017). Når legen utfordres av Dr Google.
 • Vogt, Henrik & Pahle, Andreas (2017, 13. februar). Slik kan legebesøk bli i fremtiden.  Dagens Næringsliv D2.
 • Vogt, Henrik & Pahle, Andreas (2017). Støre og Den medisinske Drømmefabrikken. Aftenposten.
 • Hofmann, Bjørn & Vogt, Henrik (2016). Genredigeringens grenser. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 26- 27
 • Lunde, Charlotte; Vogt, Henrik & Kirkengen, Anna Luise (2016). The making of a patient: an analysis of a neuropediatric patient's case..
 • Vogt, Henrik; Green, Sara; Getz, Linn Okkenhaug; Hetlevik, Irene & Hofmann, Bjørn Morten (2016). 2016 09 20 Future screening- Predictive, preventive, personalized and participatory (P4) medicine meets a proactive quaternary (P4) prevention – an examination of visions and early results.
 • Vogt, Henrik; Hofmann, Bjørn Morten & Getz, Linn Okkenhaug (2016). Holistic medicalization.
 • Vogt, Henrik; Ulvestad, Elling & Wyller, Vegard Bruun Bratholm (2016). Metabolic features of chronic fatigue syndrome revisited. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.  ISSN 0027-8424.  113(46), s E7140- E7141 . doi: 10.1073/pnas.1615143113
 • Getz, Linn; Vogt, Henrik; Hvas, Lotte & Sigurdsson, Johann Agust (2015). Personalized medicine meets general practice – a SWOT analysis. Gothenburg 16th-18th of June 2015, 19th Nordic Congress og General Practice. Programme and Abstracts.  s 1- 288 . doi: ISBN978-637-646-4
 • Green, Sarah; Vogt, Henrik & Getz, Linn Okkenhaug (2015). Fremtidens medicinske selfies. Politiken, København.
 • Vogt, Henrik (2015). Systemmedisin - morgendagens svar på multimorbiditetens utfordringer?.
 • Vogt, Henrik (2015). Systemmedisin: Helhetstenkende medisinsk frigjøring eller den ultimate medikalisering.
 • Vogt, Henrik; Hofmann, Bjørn & Getz, Linn Okkenhaug (2015). Holistic medicalization: P4 systems medicine and the technoscientific definition of health.
 • Vogt, Henrik & Pahle, Andreas (2015, 15. september). - Mer å gjøre med Toyota enn humanistisk psykiatri.  Adresseavisen.
 • Vogt, Henrik & Pahle, Andreas (2015). Likeverd på samlebånd. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (36)
 • Getz, Linn & Vogt, Henrik (2014). Risk, Frisk Hurr-App! Foredrag ved professor Bjørn Hofmanns 50-års jubileumsseminar.
 • Vogt, Henrik (2014, 01. oktober). Bruk hodet - tenk deg frisk. [Tidsskrift].  Bedre Helse.
 • Vogt, Henrik (2014, 26. februar). Du blir faktisk bedre om du tror du får hjelp.  Aftenposten.
 • Vogt, Henrik (2014). Hevn, og vår naturs bedre engler. Minerva (nettutgaven).
 • Vogt, Henrik (2014). Hva betyr “kronisk borreliose”?.
 • Vogt, Henrik (2014, 07. oktober). Kaller ebola-dekning «hysteri» og «underholdning». [Fagblad].  Kampanje.no.
 • Vogt, Henrik (2014). Kampen om årsaken. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Vogt, Henrik (2014, 01. mars). Kropp og sjel er ett. [Tidsskrift].  Tara Frisk.
 • Vogt, Henrik (2014). Lidelsens blindpassasjerer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Vogt, Henrik (2014). Overdiagnostikk og unødvendig behandling - Kan "personalized medicine" være tingen? (Vekt på systemmedisin).
 • Vogt, Henrik (2014). Paternalisme 2.0.
 • Vogt, Henrik (2014). Plenumsdebatt: Endrede roller.
 • Vogt, Henrik (2014). Systems medicine - personalised, holistic, integrative in a humanistic sense?.
 • Vogt, Henrik (2014). The Human Forecast: Systems P4 medicine as a Proposed Foundation for General Practice.
 • Vogt, Henrik (2014). Total health - The holistic overdiagnosis of Systems (P4) medicine.
 • Vogt, Henrik; Getz, Linn & Hetlevik, Irene (2014). Legen har fortsatt rett. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Vogt, Henrik; Getz, Linn & Hetlevik, Irene (2014). Naivt om den digitale pasienten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Vogt, Henrik; Getz, Linn & Hetlevik, Irene (2014). Total health - the holistic overdiagnosis of Systems (P4) medicine. Abstraktbok Preventing Overdiagnosis Conference 2014.  s 67
 • Vogt, Henrik; Ulvestad, Elling; Eriksen, Thor Eirik & Getz, Linn (2014). Systems Medicine - holistic and personalized in a humanistic sense?. Abstract book: The First International Conference on Systems and Complexity Sciences for Healthcare An Imperative for the 21st Century.
 • Vogt, Henrik (2013, 10. september). 5 fakta om høyt blodtrykk. [Tidsskrift].
 • Vogt, Henrik (2013). Bro over to kulturer. Aftenposten Innsikt.  ISSN 1890-6931.  s 54- 55
 • Vogt, Henrik (2013). Det ondes gen. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 22- 22
 • Vogt, Henrik (2013). Diagnose - medisinsk uforstått.
 • Vogt, Henrik (2013). Diagnose - medisinsk uforstått: “Kronisk borreliose” i et dagsaktuelt, historisk og vitenskapsteoretisk perspektiv.
 • Vogt, Henrik (2013). Er dualismen død? Om kropp og sjel i et moderne, vitenskapsteoretisk perspektiv.
 • Vogt, Henrik (2013). Fenomenologi? Kan den hjelpe meg?.
 • Vogt, Henrik (2013). Funksjonell lidelse - blir den borte når alt kan måles?.
 • Vogt, Henrik (2013). Hjernen er ikke alene - nevroimmunologi.
 • Vogt, Henrik (2013). Kunnskapshull om elektrosjokk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 4- 5
 • Vogt, Henrik (2013). Psykiatrisk ettertanke for Christoffer. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.  s 42- 43
 • Vogt, Henrik (2013). Systemmedisin for allmennpraksis - Veien mot en mer persontilpasset primærhelsetjeneste.
 • Vogt, Henrik (2013). Systemmedisin som grunnlag for allmennpraksis En kritisk analyse.
 • Vogt, Henrik (2013). Systems biology and the re-engineering of General Practice.
 • Vogt, Henrik; Hetlevik, Irene & Kirkengen, Anna Luise (2013). More focus on personhood - and what that implies. Perspective from the Nordic Risk Group (NRG). Abstract. 18th Nordic Congress of General Practice. Abstracthefte.
 • Vogt, Henrik & Roksund, Gisle (2013). Hjertemedisin på bristepunktet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 4- 5
 • Vogt, Henrik (2012). En aktuell norsk tragedie. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.  s 34- 35
 • Vogt, Henrik (2012). Orkidébarna - Ekstreme Muligheter. A-magasinet : uketillegg til Aftenposten.  ISSN 0807-5654.  (40), s 12- 20

View all works in Cristin

Published Nov. 12, 2018 9:15 AM - Last modified Nov. 12, 2018 9:15 AM