Ivan Spehar

Image of Ivan Spehar
Norwegian version of this page
Phone +47 22850560
Username
Visiting address Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postal address Postboks 1089 Blindern 0317 OSLO

Academic interests

 • Identity, role and career transitions in healthcare
 • Leadership and organization
 • Medical management
 • Motivation and job satisfaction

LinkedIn

Research Gate

Teaching

Supervised master theses (UiO)

- Clinical leadership in Norwegian hospitals: A qualitative study of leadership challenges, skills and development
- Enhetlig ledelse i sykehus: Bare et slagord? Avdelingslederes refleksjoner om enhetlig ledelse og sitt lederskap (medveileder)
- Fastlegers erfaringer med å behandle psykisk syke pasienter
- Har kontrollspennet en betydning for opplevelse av kvaliteten på eget lederskap?
- Helsevennlige dult. En kvalitativ studie om kjennskap og holdninger til nudging på folkehelseområdet
- Hvordan brukes barne- og ungdomspsykiatere i Helse Sør-Øst og hvordan kan vi utnytte denne ressursen enda bedre?
- Impediments and facilitators for cooperation between dentists and medical specialists in obstructive sleep apnea treatment: a qualitative study
- Intensivsykepleier – bli ved din lest? En kvalitativ studie om turnover blant intensivsykepleiere
- Leaders´ approach to sickness absence: How does restructuring affect sickness absence and how do managers approach sickness absence resulting from such changes?
- Ledelse i et kjønnsperspektiv: En kvalitativ studie av lederes erfaringer og refleksjoner rundt kjønn og ledelse (medveileder)
- Mobilizing for leadership in health care: A qualitative study of clinicians´ motivation to engage in a program for leadership mobilization and for leadership roles
- Motivasjon hos sykehusleger - hvorfor fortsetter de?
- Motivation amongst health secretaries at Norwegian GP clinics: A qualitative study about health secretaries’ reflections and experiences as employees at GP clinics
- Patient focused care: Оbstасles аnd pоssible benefits оf its implementаtiоn
- Prehospital transport av psykisk ustabile pasienter: Pasientenes og ambulansearbeidernes opplevelser av psykiatriambulansen, ordinær ambulanse og politiet
- Primærhelseteam. En kvalitativ studie om allmennlegers refleksjoner rundt teamarbeid
- The Quality of Life of parents of children with Diabetes type 1
- Tverrfaglig samarbeid: Hvilke faktorer er det som påvirker samarbeidet mellom Avdeling for Medisinsk Biokjemi og de øvrige avdelingene på Rikshospitalet?
- Understanding patient focused care in psychiatric care: Exploring mental health workers’ views and strategies on treating immigrants in Norway

Background

 • Bachelor´s Degree in work and organizational psychology, University of Oslo
 • Master´s Degree in health and social psychology, University of Oslo
 • PhD in health management, University of Oslo

Positions held

Collaboration

 • Affiliated with the NOHR network (Nordic Network of Healthcare Management Research)
 • Affiliated with  the COST network (European Cooperation in Science and Technology)

Publications

View all works in Cristin

 • Frich, Jan C & Spehar, Ivan (2018). Ledelsesutvikling for leger. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  138(15), s 1418- 1419 . doi: 10.4045/tidsskr.18.0645
 • Rød, Sigrid; Faiz, Kashif Waqar & Spehar, Ivan (2018). Hva motiverer sykehusleger?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  138(16), s 1514- 1516 . doi: 10.4045/tidsskr.18.0545
 • Spehar, Ivan (2018). Engaging clinicians in management: role transitions and identity.
 • Spehar, Ivan; Klev, Nils Kristian; Rokstad, Kirsten Skinlo; Rosvold, Elin Olaug & Frich, Jan C (2017). Ledelseskurs for leger i primærhelsetjenesten. Utposten.  ISSN 0800-5680.  46(6), s 42- 43
 • Spehar, Ivan (2016). Evaluering av piloten i Ledermobiliseringsprogrammet i regi av Nasjonal ledelsesutvikling. Rapport mars 2016..
 • Spehar, Ivan (2016). Gjør det vondt for leger å bli ledere?. Overlegen.  ISSN 1503-2663.  (3), s 14- 15
 • Spehar, Ivan (2016). Ledelse i norske helseforetak: Betraktninger om ledelsesutvikling i helsevesenet basert på en avhandling om ledelse i norske helseforetak. Sykepleien Ledelse.  4(1)
 • Spehar, Ivan (2015). Kompetanse alene er ikke nok - Noen refleksjoner rundt lederutvikling og rekruttering, basert på studier av klinikeres motivasjon for og opplevelse av å bli ledere i spesialisthelsetjenesten.
 • Spehar, Ivan (2015). Leadership in Norwegian hospitals: a qualitative study of clinical managers´ pathways, identities, and influence strategies.
 • Spehar, Ivan & Larsson, Martin (2012). Undervisningen må endres. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Spehar, Ivan (2010). Mind the gap: exploring the challenges related to clinical leadership (poster presentation).
 • Spehar, Ivan & Ng, Mei Ying (2010). Hjelpeløse på markedet (papirutgave). VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.  s 50- 51 Show summary
 • Spehar, Ivan (2009). Jobblidenskapens skyggeside. Forskning.no.  ISSN 1891-635X. Show summary

View all works in Cristin

Published Apr. 13, 2011 2:45 PM - Last modified Feb. 17, 2020 10:31 AM

Projects

No ongoing projects