Ivan Spehar

Bilde av Ivan Spehar
English version of this page
Telefon +47 22850560
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Kvalitativ metode
 • Organisasjonspsykologi
 • Motivasjon og jobbtilfredshet
 • Identitet, rolleforståelse og ledertilblivelse
 • Ledelse og organisering
 • Medisinskfaglig ledelse

LinkedIn

Research Gate

Undervisning

 • HADM4102 - Ledelsespsykologi
 • HLED3000 - Bacheloroppgave i helseledelse og helseøkonomi
 • HMET5120 - Qualitative methods
 • HMAN5150 - Management in practice (HR-management)
 • MSc in Management in Health and Social Care (Oxford Brookes University, gjesteforeleser)
 • Veiledning masteroppgaver

Veiledede masteroppgaver på UiO

- Clinical leadership in Norwegian hospitals: A qualitative study of leadership challenges, skills and development
- Endringsprosesser i ledergrupper i den offentlige tannhelsetjenesten 
- Enhetlig ledelse i sykehus: Bare et slagord? Avdelingslederes refleksjoner om enhetlig ledelse og sitt lederskap (medveileder)
- Ei analyse av medverkande mekanismar for endringsprosesser ved eit norsk helseføretak
- Etablering av hudkreftsenter ved Oslo Universitetssykehus. En deskriptiv studie.
- Fastlegers erfaringer med å behandle psykisk syke pasienter
- Har kontrollspennet en betydning for opplevelse av kvaliteten på eget lederskap?
- Helsevennlige dult. En kvalitativ studie om kjennskap og holdninger til nudging på folkehelseområdet. 
- Hvordan brukes barne- og ungdomspsykiatere i Helse Sør-Øst og hvordan kan vi utnytte denne ressursen enda bedre?
- Impediments and facilitators for cooperation between dentists and medical specialists in obstructive sleep apnea treatment: a qualitative study
- Intensivsykepleier – bli ved din lest? En kvalitativ studie om turnover blant intensivsykepleiere
- Klinikeres holdninger til oppgaveglidning ved fastlegekontor i primærhelsetjenesten. En kvalitativ studie
- Leaders´ approach to sickness absence: How does restructuring affect sickness absence and how do managers approach sickness absence resulting from such changes?
- Leadership in Norwegian hospitals: A qualitative study on the leadership behaviours and characteristics of award-winning leaders 
- Ledelse i et kjønnsperspektiv: En kvalitativ studie av lederes erfaringer og refleksjoner rundt kjønn og ledelse (medveileder)
- Mobilizing for leadership in health care: A qualitative study of clinicians´ motivation to engage in a program for leadership mobilization and for leadership roles
- Motivasjon hos sykehusleger - hvorfor fortsetter de?
- Motivation amongst health secretaries at Norwegian GP clinics: A qualitative study about health secretaries’ reflections and experiences as employees at GP clinics
- Ny ordning for spesialisering av allmennleger - hvordan forholder kommuner seg? En kvalitativ studie
- Når unntakstilstand blir den nye normalen: En kvalitativ studie av personlige opplevelser med stress og utbrenthet i jobbhverdagen til sykepleiere 
- Patient focused care: Оbstасles аnd pоssible benefits оf its implementаtiоn
- Prehospital transport av psykisk ustabile pasienter: Pasientenes og ambulansearbeidernes opplevelser av psykiatriambulansen, ordinær ambulanse og politiet
- Primærhelseteam. En kvalitativ studie om allmennlegers refleksjoner rundt teamarbeid
- Sirkelen som metode for trivselsregler i et arbeidsmiljø: Et verktøy for å forebygge konflikt og motivere til en tilbakemeldingskultur
- The Quality of Life of parents of children with Diabetes type 1
- Tverrfaglig samarbeid: Hvilke faktorer er det som påvirker samarbeidet mellom Avdeling for Medisinsk Biokjemi og de øvrige avdelingene på Rikshospitalet?
- Understanding patient focused care in psychiatric care: Exploring mental health workers’ views and strategies on treating immigrants in Norway 

Bakgrunn

 • Mastergrad i helse- og sosialpsykologi, Universitetet i Oslo
 • Doktorgrad i helseledelse

Verv

 • Tidligere leder for PhD-forumet ved Institutt for helse og samfunn.
 • Lederverv i Psykofil, faglig diskusjonsgruppe ved Psykologisk institutt.

Samarbeid

 • Medlem av NOHR (Nordic Network of Healthcare Management Research)
 • Medlem av COST (European Cooperation in Science and Technology)
Emneord: Organisering og ledelse, Sykehus, Primærhelsetjenesten, Kvalitativ metode

Publikasjoner

 • Høye, Sigurd; Brænd, Anja Maria & Spehar, Ivan (2020). Quality improvement and antimicrobial stewardship in general practice – the role of the municipality chief medical officer. A qualitative study. Scandinavian Journal of Primary Health Care. ISSN 0281-3432. 38(3), s. 352–359. doi: 10.1080/02813432.2020.1794400. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vassbotn, Ane Drougge; Sjøvik, Hege; Tjerbo, Trond; Frich, Jan C & Spehar, Ivan (2018). General practitioners' perspectives on care coordination in primary health care: A qualitative study. International Journal of Care Coordination. ISSN 2053-4345. 21(4), s. 153–159. doi: 10.1177/2053434518816792. Fulltekst i vitenarkiv
 • Frich, Jan C & Spehar, Ivan (2018). Physician leadership development: towards multidisciplinary programs? BMJ Leader. ISSN 2398-631X. 2, s. 91–94. doi: 10.1136/leader-2018-000070. Fulltekst i vitenarkiv
 • Spehar, Ivan; Sjøvik, Hege; Karevold, Knut Ivar; Rosvold, Elin Olaug & Frich, Jan C (2017). General practitioners' views on leadership roles and challenges in primary health care: a qualitative study. Scandinavian Journal of Primary Health Care. ISSN 0281-3432. 35(1), s. 105–110. doi: 10.1080/02813432.2017.1288819. Fulltekst i vitenarkiv
 • Frich, Jan C; Sjøvik, Hege & Spehar, Ivan (2017). Leder- og ledelsesutvikling i helsevesenet – en oversikt. Michael. ISSN 1893-9651. 14, s. 168–176. Fulltekst i vitenarkiv
 • Spehar, Ivan; Jacques, Forest & Stenseng, Frode (2016). Passion for Work, Job Satisfaction, and the Mediating Role of Belongingness. Scandinavian Journal of Organizational Psychology. ISSN 1891-473X. 8(1), s. 5–14.
 • Spehar, Ivan; Frich, Jan C & Kjekshus, Lars Erik (2015). Professional identity and role transitions in clinical managers. Journal of Health Organisation and Management. ISSN 1477-7266. 29(3), s. 353–366. doi: 10.1108/JHOM-03-2013-0047.
 • Spehar, Ivan; Frich, Jan C & Kjekshus, Lars Erik (2012). Clinicians' experiences of becoming a clinical manager: a qualitative study. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 12(421). doi: 10.1186/1472-6963-12-421.
 • Spehar, Ivan & Kjekshus, Lars Erik (2012). Medical management in Norwegian hospitals. Professions and Professionalism. ISSN 1893-1049. 2(1), s. 42–59. doi: 10.7577/pp.v2i1.178.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rød, Sigrid; Faiz, Kashif Waqar & Spehar, Ivan (2018). Hva motiverer sykehusleger? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 138(16), s. 1514–1516. doi: 10.4045/tidsskr.18.0545.
 • Frich, Jan C & Spehar, Ivan (2018). Ledelsesutvikling for leger. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 138(15), s. 1418–1419. doi: 10.4045/tidsskr.18.0645.
 • Spehar, Ivan (2018). Engaging clinicians in management: role transitions and identity.
 • Spehar, Ivan; Klev, Nils Kristian; Rokstad, Kirsten Skinlo; Rosvold, Elin Olaug & Frich, Jan C (2017). Ledelseskurs for leger i primærhelsetjenesten. Utposten. ISSN 0800-5680. 46(6), s. 42–43.
 • Spehar, Ivan (2016). Gjør det vondt for leger å bli ledere? Overlegen. ISSN 1503-2663. s. 14–15.
 • Spehar, Ivan (2016). Ledelse i norske helseforetak: Betraktninger om ledelsesutvikling i helsevesenet basert på en avhandling om ledelse i norske helseforetak. Sykepleien Ledelse. 4(1).
 • Spehar, Ivan (2015). Kompetanse alene er ikke nok - Noen refleksjoner rundt lederutvikling og rekruttering, basert på studier av klinikeres motivasjon for og opplevelse av å bli ledere i spesialisthelsetjenesten .
 • Spehar, Ivan & Larsson, Martin (2012). Undervisningen må endres. Bergens Tidende. ISSN 0804-8983.
 • Spehar, Ivan (2010). Mind the gap: exploring the challenges related to clinical leadership (poster presentation).
 • Spehar, Ivan & Ng, Mei Ying (2010). Hjelpeløse på markedet (papirutgave). VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203. s. 50–51.
 • Spehar, Ivan (2009). Jobblidenskapens skyggeside. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Spehar, Ivan (2016). Evaluering av piloten i Ledermobiliseringsprogrammet i regi av Nasjonal ledelsesutvikling. Rapport mars 2016. Universitetet i Oslo.
 • Spehar, Ivan (2015). Leadership in Norwegian hospitals: a qualitative study of clinical managers´ pathways, identities, and influence strategies. Faculty of Medicine, University of Oslo . ISSN 978-82-8333-020-5.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:59 - Sist endret 25. nov. 2021 09:27

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter