Jørgen Dahlberg

Norwegian version of this page
Phone +47 22844662
Username
Visiting address Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postal address Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo
Other affiliations Faculty of Medicine (Student)

Academic interests

Write a few words here about your academic interests.

Courses taught

 • <Link to programme of study/course>
 • <Link to programme of study/course>
 • ...

Background

Brief presentation of previous work experience and education

Awards

 • <Name and link to prize 1, if any>
 • <Name and link to prize 1, if any>
 • ...

Appointments

 • <Title and (if applicable) link 1>
 • <Title and (if applicable) link 2>
 • ...

Positions held

 • <Name and link to position 1, if any>
 • <Name and link to position 2, if any>
 • ...

Partners

 

Publications

View all works in Cristin

 • Muller, Ashley Elizabeth; Gubrium, Erika; Dahlberg, Jørgen & Fernandes, Ariana Guilherme (2021). Dårlig forskning hindrer effektiv respons på Covid-19 . Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001.
 • Dahlberg, Jørgen & Pedersen, Reidar (2018). Samtykkekompetanse – erfaringer fra somatikk og psykisk helsevern. Presentasjon av et nytt e-læringsprogram .
 • Førde, Reidun & Dahlberg, Jørgen (2017). Etikk og jus i helsetjenestene, Indremedisin I & II. Forlag Vett & Viten. ISSN 9788241207402. p. 183–188.
 • Dahlberg, Jørgen & Dahl, Vegard (2015). Sultestreikende asylsøker – hvor langt går pasientens rett til å nekte behandling? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. doi: 10.4045/tidsskr.14.0883.
 • Dahlberg, Jørgen & Dahl, Vegard (2015). Re: Paternalisme på fremmarsj? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 135(4). doi: 10.4045/tidsskr.15.0133.
 • Husum, Tonje Lossius; Dahlberg, Jørgen; Jorem, Jacob; Solberg, Carl Tollef & Pedersen, Reidar (2021). Høringssvar fra Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, til «Høringsnotat om oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget». Regjeringen.no.
 • Giske, Liv; Solberg, Berge; Tranvåg, Eirik Joakim; Dahlberg, Jørgen; Halvorsen, Marit & Hafstad, Elisabet Vivianne [Show all 8 contributors for this article] (2019). Organ donation with the use of normothermic regional perfusion in patients who die after cardiac and respiratory arrest after withdrawal of life-sustaining treatment. Folkehelseinstituttet, område for helsetjenester. ISSN 978-82-8406-051-4. Full text in Research Archive

View all works in Cristin

Published Sep. 22, 2021 1:46 PM - Last modified Sep. 22, 2021 1:46 PM