Magne Nylenna

Image of Magne Nylenna
Norwegian version of this page
Phone +47 22850532
Username
Visiting address Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postal address Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Publications

View all works in Cristin

 • Landstad, Bodil; Kvangarsnes, Marit; Hole, Torstein & Nylenna, Magne (red.) (2020). Brukermedvirkning i helsetjenesten - realitet eller retorikk?. Det norske medicinske Selskab.  ISBN 978-82-92871-80-5.  213 s.
 • Nylenna, Magne (2020). Helsetjenesten i Norge - et overblikk. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205525061.  244 s.
 • Nylenna, Magne & Stoltenberg, Camilla (2020). Eilert Sundt og folkehelsearbeidet. Nasjonalbiblioteket.  ISBN 9788279654513.  45 s.
 • Nylenna, Magne (2019). Samfunnsmedisin på norsk. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-53008-9.  287 s.
 • Larsen, Øivind; Ridderström, Gunnar & Nylenna, Magne (2018). Planlegging for helse og trivsel. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2364-0.  326 s.
 • Nylenna, Magne (red.) (2017). Medisinsk ordbok 8 utgave. Kunnskapsforlaget.  ISBN 978-82-573-2216-8.  559 s.
 • Nylenna, Magne (2015). Publisere & presentere. Medisinsk fagformidling i teori og praksis. 2. utgave. Forkortet og oppdatert.. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49012-3.  262 s.
 • Nylenna, Magne & Larsen, Øivind (2015). Eyr - portrett av et tidsskrift. Det norske medicinske Selskabs tidsskrift.  ISBN 978-82-92871-89-8.  222 s. Show summary
 • Nylenna, Magne & Øivind, Larsen (2015). Eyr - portrett av et tidsskrift. Det norske medicinske Selskab.  ISBN 978-82-92871-89-8.  222 s.
 • Nylenna, Magne (2014). Helsetjenesten i Norge - et overblikk. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-45705-8.  222 s.
 • Nylenna, Magne (2013). Mellom politikk og klinikk i hundre år. Det norske medicinske selskab.  ISBN 978-82-92871-93-5.  152 s.

View all works in Cristin

 • Bårdsgjerde, Elise Kvalsund; Kvangarsnes, Marit; Hole, Torstein; Nylenna, Magne & Landstad, Bodil (2021). Physicians' perceptions of patient participation in the myocardial infarction pathway.
 • Larsen, Øivind; Hem, Erlend & Nylenna, Magne (2021). Jacob Birger Natvig. Michael.  ISSN 1893-9651.  18(2), s 246- 248 Show summary
 • Larsen, Øivind; Hem, Erlend & Nylenna, Magne (2021). Tidsskriftet Michael - en programerklæring. Michael.  ISSN 1893-9651.  18(1), s 7- 11
 • Landstad, Bodil; Kvangarsnes, Marit; Hole, Torstein & Nylenna, Magne (2020). Brukermedvirkning i helsetjenesten - realitet og retorikk, I: Bodil Landstad; Marit Kvangarsnes; Torstein Hole & Magne Nylenna (red.),  Brukermedvirkning i helsetjenesten - realitet eller retorikk?.  Det norske medicinske Selskab.  ISBN 978-82-92871-80-5.  1.  s 7 - 13
 • Nylenna, Magne (2020). Levende kart over covid-19-forskning. Utposten.  ISSN 0800-5680.  (5), s 20- 23
 • Nylenna, Magne (2020). På vei mot en ny latintid?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  140, s 390- 390
 • Nylenna, Magne & Hem, Erlend (2020). Hva kan forskning om 1800-tallsepidemier lære oss i dag?. Michael.  ISSN 1893-9651.  17, s 615- 620
 • Bårdsgjerde, Elise Kvalsund; Kvangarsnes, Marit; Landstad, Bodil; Nylenna, Magne & Hole, Torstein (2019). Medvirkning ved hjerteinfarkt i pasientforløpet.
 • Bårdsgjerde, Elise Kvalsund; Kvangarsnes, Marit; Landstad, Bodil; Nylenna, Magne & Hole, Torstein (2019). Pasienter erfarer mangler i informasjon og oppfølging etter hjerteinfarkt. Gemini.  ISSN 0802-085X.
 • Bårdsgjerde, Elise Kvalsund; Kvangarsnes, Marit; Landstad, Bodil; Nylenna, Magne & Hole, Torstein (2019). Pasientfortellinger om pasientmedvirkning ved hjerteinfarkt.
 • Larsen, Øivind & Nylenna, Magne (2019). Folkehelseinstituttet opplevd innenfra. Michael.  ISSN 1893-9651.  16(1), s 7- 9 Show summary
 • Nylenna, Magne (2019). Det gode selskap. Michael.  ISSN 1893-9651.  16, s 347- 350
 • Nylenna, Magne (2019). Hva er samfunnsmedisin?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  139(17) . doi: 10.4045/tidsskr.19.0624
 • Nylenna, Magne (2019). Ord og uttrykk som forsvinner. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  139(7) . doi: 10.4045/tidsskr.19.0007
 • Nylenna, Magne; Larsen, Øivind & Ridderstrøm, Gunnar (2019). Helsefremmende stedsplanlegging. Michael.  ISSN 1893-9651.  16, s 33- 40
 • Bårdsgjerde, Elise Kvalsund; Kvangarsnes, Marit; Nylenna, Magne & Hole, Torstein (2018). Pasienterfaringer ved hjerteinfarkt - variasjon i oppfølgingen. Sunnmørsposten.  ISSN 1503-9056.  136(303), s 16- 16
 • Nylenna, Magne (2018). Medisinens immaterielle historie. Michael.  ISSN 1893-9651.  15, s 246- 259
 • Nylenna, Magne (2018). Reseptalfabetet utvides. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  138(15) . doi: 10.4045/tidsskr.18.0644
 • Nylenna, Magne (2018). Samfunnsmedisineren som kunnskapsformidler og premissleverandør. Utposten.  ISSN 0800-5680.  (3), s 12- 14
 • Nylenna, Magne (2018). Stedsplanlegging er samfunnsmedisin i praksis. Michael.  ISSN 1893-9651.  15, s 87- 91
 • Nylenna, Magne (2018). Veileder, retningslinje, prosedyre. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001. . doi: doi: 10.4045/tidsskr.17.0737
 • Nylenna, Magne (2018). Veiledning eller supervisjon?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  138, s 1167- 1167
 • Nylenna, Magne & Westin, Steinar (2018). Medical journals and scientific papers in general.
 • Nylenna, Magne & Westin, Steinar (2018). The good medical paper: What do editors and reviewers look for? Peer review as a process for quality improvement.
 • Larsen, Øivind; Ridderström, Gunnar & Nylenna, Magne (2017). Trivsel er et samfunnsansvar - Byplanlegging for den nye folkehelsa. St. Hallvard.  ISSN 0036-2859.  95(3), s 8- 20
 • Nylenna, Magne (2017). Doktorskole eller medisinsstudium. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001. . doi: 10.4045/tidsskr.17.0122
 • Nylenna, Magne (2017). Er den tradisjonelle læreboken avleggs?. Michael.  ISSN 1893-9651.  14, s 86- 104 Full text in Research Archive.
 • Nylenna, Magne (2017). Falske venner i fagspråket. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  137, s 814- 814
 • Nylenna, Magne (2017). Nudging p? norsk: Dulting. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  137(2), s 120
 • Westin, Steinar & Nylenna, Magne (2017). The good medical paper. What do editors and reviewers look for?.
 • Gjersvik, Petter & Nylenna, Magne (2016). Declarative titles in original research papers in dermatologic journals 1974-2014. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology.  ISSN 0926-9959.  30(1), s 124- 125 . doi: 10.1111/jdv.12605
 • Jacobsen, Geir Wenberg & Nylenna, Magne (2016). Sampublisering av systematiske oversikter. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(5), s 376- 376 . doi: 10.4045/tidsskr.16.0115
 • Lidal, Ingeborg Beate; Vist, Gunn Elisabeth; Flottorp, Signe & Nylenna, Magne (2016). Det er både nyttig og viktig å vite når forskning ikke kan gi svar.. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Nylenna, Magne (2016). Prospektiv og retrospektiv. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136, s 936
 • Nylenna, Magne (2016). Ti år etter Sudbø-saken. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(17), s 1420- 1420 . doi: 10.4045/tidsskr.16.0705
 • Skudal, Kjersti Eeg; Sjetne, Ingeborg Strømseng; Bjertnæs, Øyvind Andresen; Lindahl, Anne Karin & Nylenna, Magne (2016). Commonwealth Funds undersøkelse av helsetjenestesystemet i elleve land: Norske resultater i 2016 og utvikling over tid. Full text in Research Archive.
 • Stoltenberg, Camilla & Nylenna, Magne (2016). Årsrapport fra Kunnskapssenteret 2015.
 • Westin, Steinar; Nylenna, Magne & Haug, Charlotte (2016). The good medical paper, what do editors and reviewers look for?.
 • Eiring, Øystein; Nylenna, Magne & Nytrøen, Kari (2015). Keynote: Patient-important outcomes in long-term treatment of bipolar disorder: a mixed-methods approach investigating relative preferences and a proposed taxonomy.
 • Nylenna, Magne (2015). E-helse og m-helse. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (135), s 1871
 • Nylenna, Magne (2015). Er overdiagnostikk undervurdert. Journalen: Medlemsblad for Oslo legeforening.  (3), s 12- 13
 • Nylenna, Magne (2015). Om samvalg og andre sam-ord. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (2) . doi: 10.4045/tidsskr.14.1230
 • Nylenna, Magne & Fretheim, Atle (2015). Er retningslinjer løsningen?. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.  (11), s 24
 • Nylenna, Magne & Westin, Steinar (2015). The good medical paper: What do editors and reviewers look for?.
 • Steiro, Asbjørn; Haugum, Mona; Sjetne, Ingeborg Strømseng; Bjertnæs, Øyvind Andresen; Lindahl, Anne Karin & Nylenna, Magne (2015). Commonwealth Fund-undersøkelse blant allmennleger i ti land: norske resultater i 2015 og utvikling over tid.. Rapport fra Kunnskapssenteret. Nr. 26 – 2015. Full text in Research Archive.
 • Brurberg, Kjetil Gundro; Dahm, Kristin Thuve & Nylenna, Magne (red.) (2014). Effekt av langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) del 3 – kols og cystisk fibrose. Rapport fra Kunnskapssenteret. 12. Full text in Research Archive.
 • Gjersvik, Petter; Gulbrandsen, Pål; Aasheim, Erlend T. & Nylenna, Magne (2014). P. Gjersvik og medarbeidere svarer:. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(4), s 382- 383 . doi: 10.4045/tidsskr.14.0144
 • Nylenna, Magne (2014). Det nære og det fjerne - Michael gjennom ti år. Michael.  ISSN 1893-9651.  (11), s 7- 8
 • Nylenna, Magne (2014). Fra fagfolk til folk flest, I: Kari Ronge; Karin Elisabet Isaksson Rø & Berit Bringedal (red.),  Fra pidestall til skammel: Festskrift til Olaf Gjerløw Aasland 70 år.  Den norske legeforening / Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP).  ISBN 978-82-8070-106-0.  Kapittel.  s 94 - 105
 • Nylenna, Magne (2014). Fra fagfolk til folk flest - Utviklingstrekk i medisinsk fagformidling, I: Kari Ronge; Karin Elisabet Isaksson Rø & Berit Bringedal (red.),  Fra pidestall til skammel: Festskrift til Olaf Gjerløw Aasland 70 år.  Den norske legeforening / Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP).  ISBN 978-82-8070-106-0.  Kapittel 10.  s 94 - 105
 • Nylenna, Magne & Chalmers, Iain (2014). A new network to promote evidence-based research. The Lancet.  ISSN 0140-6736.  384
 • Nylenna, Magne & Jamtvedt, Gro (2014). Lettvint forskning. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Nylenna, Magne & Stoltenberg, Camilla (2014). Skal kirurgi slanke de overvektige?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 22- 23
 • Rosta, Judith & Nylenna, Magne (2014). Changes in subjective well-being among Norwegian doctors from 2002 to 2012: a longitudinal study based on national samples.
 • Sjetne, Ingeborg Strømseng; Skudal, Kjersti Eeg; Haugum, Mona; Bjertnæs, Øyvind Andresen; Lindahl, Anne Karin & Nylenna, Magne (2014). Commonwealth Funds undersøkelse i 2014 blant personer i aldersgruppe 55 år eller eldre: Resultater fra Norge og ti andre land. Rapport fra Kunnskapssenteret. 21. Full text in Research Archive.
 • Eggen, Runar; Tjensvoll, Kjell; Rosenbaum, Sarah Ellen & Nylenna, Magne (2013). Use and users of the Norwegian Electronic Health Library.
 • Fosseng, Hans Petter; Underdal, Hege & Nylenna, Magne (2013). The Democratization of Knowledge: A Supplement to Open Access.
 • Haugum, Mona; Bjertnæs, Øyvind Andresen; Iversen, Hilde Hestad; Lindahl, Anne Karin & Nylenna, Magne (2013). Commonwealth Funds undersøkelse av helsetjenestesystemet i 11 land: norske resultater i 2013 og utvikling siden 2010. Rapport fra Kunnskapssenteret. 16. Full text in Research Archive.
 • Nylenna, Magne (2013). Helseforvaltningen – en del av problemet eller en del av løsningen?. Michael.  ISSN 1893-9651.  10, s 136- 53

View all works in Cristin

Published Apr. 13, 2011 2:45 PM - Last modified May 27, 2011 4:22 PM