Magne Nylenna

Bilde av Magne Nylenna
English version of this page
Telefon +47 22850532
Mobiltelefon 91135180
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Samfunnsmedisin

Norsk helsetjeneste

Fagformidling og publisering

Forskningsregulering

Medisinsk språk

Medisinsk historie

Undervisning

Medisinstudenter UiO

PhD-kandidater, Det medisinske fakultet, UiO

Bakgrunn

Cand. med., Universitetet i Oslo, 1977, spesialist i samfunnsmedisin, 1987, dr. med., Universitetet i Oslo, 1988.

Distriktslege i Smøla 1979-82

Stipendiat, Universitetet i Oslo 1982-86

Redaktør, Tidsskrift for Den norske legeforening 1987-2001

Generalsekretær, Den norske legeforening 2002-3

Prosjektleder, Sosial- og helsedirektoratet 2003-5

Professor II, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, 2003-15

Redaktør, Helsebiblioteket 2005-18

Direktør, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2011-16

Fagdirektør, Folkehelseinstituttet 2016-

Professor II, Institutt for helse og samfunn, UiO 2007-

 

Priser

Nidarosprisen (hederspris i norsk allmennmedisin) 1999

Den norske legeforenings pris for forebyggende medisin 2006

Leger i samfunnsmedisinsk arbeids (LSAs) hederspris 2007

Bengt I Lindskogs språkpris tildelt av Svenska Läkaresellskapet 2015

Medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Trondheim fra 2010

 

Verv

UTPOSTEN, Redaktør 1983‑87.

Den norske lægeforenings kreftkomite, Medlem 1984‑96.

Landsforeningen mot Krefts vitenskapelige råd, Medlem 1985‑87.

Menighetssøsterhjemmets sykehus, Styremedlem 1986‑88, styreleder 1988-89.

Nordisk Medicin, Redaksjonsmedlem 1987‑98.

International Committee of Medical Journal Editors (Vancouvergruppen), Medlem 1987‑2001.

AIDS‑info, Leder av redaksjonsrådet 1988‑94.

Statens tobakksskaderåd, Varamedlem 1989‑93, Medlem 1994-97

Kirkens Bymisjon, Medlem av representantskapet 1989‑95.

Den Norske Kreftforenings medisinske fagråd, gruppe D klinisk forskning, Medlem 1989‑94.

Den norske fagpresseforening, Styremedlem 1990‑92, nestleder i hovedstyret 1992.

Nasjonalt utvalg for vurdering av uredelighet i helsefaglig forskning, Medlem 1992-93. Nestleder 1994-2000, Medlem 2000-2001

Det norske medicinske Selskab, Styremedlem 1993-2018, Leder 2018-

European Association of Science Editors (EASE) Medlem av Council, 1997-99, Vice President 2000-2003, Medlem av Council 2003 -2006.

Opptakskomiteen, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo Medlem 2000-2003

Fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, Medlem 2000-2003

Soria Moria, Den norske lægeforenings konferanse- og utdanningssenter, Styremedlem 2002 – 2003

Styringsgruppen for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus NOKLUS,  Leder 2002 –2003.

Senter for helseadministrasjon, Universitetet i Oslo, Styremedlem 2002 –2003.

Offentlig utvalg for gjennomgang av regulering av medisinsk forskning (Nylenna-utvalget), Helsedepartementet, Leder, oppnevnt i statsråd 6.6.2003 – NOU 2005:1 avlevert 21.12.2004

Michael, kvartalstidsskrift for Det norske medicinske Selskab, Redaktør, 2004 -

The Lancet, International Advisory Board, Medlem 2005 –

Utvalget for lisenssaker og utenlandsmedisinere, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, Medlem 2007 – 2008

World Association of Medical Journal Editors (WAME), Membership committee, Chairman 2007 – 2011

Editorial Board, Cases Journal BioMed Central, Medlem 2008 – dd

Diakonhjemmet, hovedstyret, Medlem 2008 – 12, Nestleder 2012 – 14, Leder 2014 - 2018

Cochrane Library, Oversight Committee, Vice Chair 2010 - 2016

Polyteknisk forening, Direksjonen, Medlem 2012 – 15.

Det Vitenskapelige Råd, Kreftforeningen, Medlem 2014 – 2018

Gruppe for medisinsk fagspråk, Tidsskrift for Den norske legeforening, Medlem 2015 –

Diakonhjemmet sykehus, styremedlem 2018 ­–

 

Bøker

Nylenna M, Gundersen S, Johannessen JV, red. Kreft i almenpraksis. Oslo: Universitetsforlaget, 1985.

Nylenna M, Fugelli P, red. Kunnskap er makt - og bør deles med andre. Oslo: Universitetsforlaget, 1987.

Nylenna M. Klar tale - tydelig tekst. Praktiske presentasjonsteknikker for leger og andre. Oslo: Universitetsforlaget, 1992.

Nylenna M, red. Store Medisinske Leksikon. 5 bind. 1. utgave. Oslo: Kunnskapsforlaget, 1998, .2. utgave. Oslo: Kunnskapsforlaget, 2007

Heiberg A, Falkum E, Nylenna M, red. Medisinske mangfold – mangfoldig medisiner. Oslo: Universitetsforlaget, 1998.

Larsen Ø, Alvik A, Hagestad K, Nylenna M, red. Helse for de mange. Lærebok i samfunnsmedisin. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2003.

Bjørndal A, Nylenna M red. Med makten i sitt ord. Festskrift til Per Fugellis 60 årsdag. Oslo: UniPub, 2003.

Nylenna M. Medisinsk ordbok. 6. utgave Oslo: Kunnskapsforlaget, 2004, 7. utgave. Oslo: Kunnskapsforlaget, 2009, 8. utgave. Oslo: Kunnskapsforlaget, 2017.

Nylenna M, Jacobsen G red. Legerollens mange muligheter. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004.

Simonsen S, Nylenna M. Helseforskningsrett. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2005.

Larsen Ø, Alsvik B, Nylenna M, Swärd E. Helse og nasjonsbygging. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2005.

Nylenna M, red. Livsstil og helse i Danmark og Norge. Michael Suppl 3. Oslo: Det norske medicinske Selskab, 2006

Larsen Ø, Nylenna M, red. Kvinneklinikken som ble medisinsk senter. Michael Suppl 5. Oslo: Det norske medicinske Selskab, 2006

Nylenna M. Publisere & presentere. Medisinsk fagformidling i teori og praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2008, 2. utgave. Forkortet og oppdatert. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2015

Larsen Ø, Hagestad K, Alvik A, Nylenna M, red. Samfunnsmedisin. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2008.

Larsen Ø, Nylenna M. Profiler og portretter i norsk medisin. Oslo: Det norske medicinske Selskab, 2012.

Nylenna M, red. Mellom politikk og klinikk i hundre år. 152 sider. Oslo: Det norske medicinske Selskab, 2013. ISBN 978-82-92871-93-5.

Nylenna M. Helsetjenesten i Norge. Et overblikk. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2014.

Nylenna M, Larsen Ø. Eyr – portrett av et tidsskrift. Oslo: Det norske medicinske Selskab, 2015.

Larsen Ø, Ridderstrøm G, Nylenna M. Planlegging for helse og trivsel. Oslo: Fagbokforlaget, 2018.

Publikasjoner

 • Bårdsgjerde, Elise Kvalsund; Landstad, Bodil; Hole, Torstein; Nylenna, Magne; Gjeilo, Kari Hanne & Kvangarsnes, Marit (2020). Nurses' perceptions of patient participation in the myocardial infarction pathway. Nursing Open.  ISSN 2054-1058.  7, s 1606- 1615 . doi: 10.1002/nop2.544
 • Karlsen, Anniken Th; Sørbø, Marie Flem & Nylenna, Magne (2020). Digitale helsetjenester: nye muligheter, nye utfordringer, I: Bodil Landstad; Marit Kvangarsnes; Torstein Hole & Magne Nylenna (red.),  Brukermedverkning i helsetjenesten - realitet eller retorikk.  Det norske medicinske Selskab.  ISBN 978-82-92871-80-5.  11. Vis sammendrag
 • Nylenna, Magne (2020). Fra lydighet til likeverd - pasientmedvirkning i et historisk perspektivt.. Michael.  ISSN 1893-9651.  17, s 155- 163
 • Larsen, Øivind & Nylenna, Magne (2019). Folkehelseinsituttet i dag - hvordan ble det slik?. Michael.  ISSN 1893-9651.  16(1), s 53- 163 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Larsen, Øivind; Ridderström, Gunnar & Nylenna, Magne (2019). Helsefremmende stedsplanlegging. Michael.  ISSN 1893-9651.  s 33- 40 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nordfalk, Jenny Maria; Gulbrandsen, Pål; Gerwing, Jennifer; Nylenna, Magne & Menichetti, Julia (2019). Development of a measurement system for complex oral information transfer in medical consultations. BMC Medical Research Methodology.  ISSN 1471-2288.  19 . doi: 10.1186/s12874-019-0788-7 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nylenna, Magne & Larsen, Øivind (2019). Folkehelseinstituttet nå - og før. Michael.  ISSN 1893-9651.  16(1), s 36- 52 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rosta, Judith; Aasland, Olaf Gjerløw & Nylenna, Magne (2019). Changes in job satisfaction among doctors in Norway from 2010 to 2017: a study based on repeated surveys.. BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  9, s 1- 11 . doi: 10.1136/bmjopen-2018-027891 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bårdsgjerde, Elise Kvalsund; Kvangarsnes, Marit; Landstad, Bodil; Nylenna, Magne & Hole, Torstein (2018). Patients’ narratives of their participation in the myocardial infarction pathway. Journal of Advanced Nursing.  ISSN 0309-2402.  75(5), s 1063- 1073 . doi: 10.1111/jan.13931 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Eiring, Øystein; Brurberg, Kjetil Gundro; Nytrøen, Kari & Nylenna, Magne (2018). Rapid methods including network meta-analysis to produce evidence in clinical decision support: A decision analysis. Systematic Reviews.  ISSN 2046-4053.  7 . doi: 10.1186/s13643-018-0829-z Fulltekst i vitenarkiv.
 • Eiring, Øystein; Nytrøen, Kari; Kienlin, Simone Maria; Khodambashi, Soudabeh & Nylenna, Magne (2017). The development and feasibility of a personal health-optimization system for people with bipolar disorder. BMC Medical Informatics and Decision Making.  ISSN 1472-6947.  17 . doi: 10.1186/s12911-017-0481-x Fulltekst i vitenarkiv.
 • Larsen, Øivind & Nylenna, Magne (2017). Frederik Holst som redaktør. Michael.  ISSN 1893-9651.  14(4), s 324- 342 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Larsen, Øivind & Nylenna, Magne (2017). Medisineren Frederik Holst - mer fagets enn folkets lærer, I: Merethe Roos & Johan Tønnesson (red.),  Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennopm fire århundrer.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566265.  6.  s 147 - 162
 • Nylenna, Magne & Larsen, Øivind (2017). Frederik Holst - professor, publisist og pioner.. Michael.  ISSN 1893-9651.  14(4), s 259- 271 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nylenna, Magne & Stoltenberg, Camilla (2017). Eilert Sundt - vår første epidemiolog. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  137, s 1918- 1923 . doi: 10.4045/tidsskr.17.0686
 • Larsen, Øivind & Nylenna, Magne (2016). Da norske leger fikk sitt eget tidsskrift - Eyr 1826-1838. Indremedisineren.  ISSN 1891-1617.  (1), s 32- 34
 • Nylenna, Magne (2016). Medisinske myter. Michael.  ISSN 1893-9651.  13(3), s 198- 209
 • Nylenna, Magne; Breivik, Noralv; Heiberg, Arvid & Larsen, Øivind (2016). «Et høist mærkeligt Sygdomstilfælde hos flere Sødskende» - en norsk førstegangsbeskrivelse fra 1830?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(5), s 437- 440 . doi: 10.4045/tidsskr.15.0844
 • Eiring, Øystein; Landmark, Brynjar Fowels; Aas, Endre; Salkeld, Glenn; Nylenna, Magne & Nytrøen, Kari (2015). What matters to patients? A systematic review of preferences for medication-associated outcomes in mental disorders. BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  5:e007848(4) . doi: 10.1136/bmjopen-2015-007848
 • Eiring, Øystein; Nylenna, Magne & Nytrøen, Kari (2015). Patient-Important Outcomes in the Long-Term Treatment of Bipolar Disorder: A Mixed-Methods Approach Investigating Relative Preferences and a Proposed Taxonomy. Patient.  ISSN 1178-1653. . doi: 10.1007/s40271-015-0128-x
 • Jamtvedt, Gro; Klemp, Marianne; Mørland, Berit & Nylenna, Magne (2015). Responsibility and accountability for well informed health-care decisions: a global challenge. The Lancet.  ISSN 0140-6736.  386(9995), s 826- 828 . doi: 10.1016/S0140-6736(15)60855-8
 • Nylenna, Magne (2015). Medforfatterskap i medisin og helsefag. Forskningsetikk.  ISSN 1502-6353.
 • Nylenna, Magne; Bjertnæs, Øyvind Andresen; Saunes, Ingrid Sperre & Lindahl, Anne Karin (2015). What is Good Quality of Health Care?. Professions and Professionalism.  ISSN 1893-1049.  5(1), s 909- 924 . doi: 10.7577/pp.909
 • Eggen, Runar; Tjensvoll, Kjell & Nylenna, Magne (2014). Examining the Use of an Open Digital Health Library for Professionals. JMIR Research Protocols.  ISSN 1929-0748.  3(4) . doi: 10.2196/resprot.3820
 • Nylenna, Magne (2014). Raushet og velferdsstaten. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  11, s 530- 537
 • Nylenna, Magne; Fagerbakk, Frode & Kierulf, Peter (2014). Authorship: Attitudes and practice among Norwegian researchers. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  15(53) . doi: 10.1186/1472-6939-15-53
 • Nylenna, Magne; Fagerbakk, Frode & Kierulf, Peter (2014). Authorship: attitudes and practice among Norwegian authors. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  s 15- 53 . doi: 10.1186/1472-6939-15-53
 • Gjersvik, Petter; Gulbrandsen, Pål; AASHEIM, ERLEND T. & Nylenna, Magne (2013). Dårlig tittel - dårlig manus?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  133, s 2475- 2477 . doi: 10.4045/tidsskr.13.1077
 • Nylenna, Magne & Aasland, O.G. (2013). Kulturell og musikalsk aktivitet blant norske leger. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  133, s 1307- 1309 . doi: 10.4045/tidsskr.12.1518
 • Larsen, Øivind & Nylenna, Magne (2012). Profiler og portretter i norsk medisin . Malerisamlingen i Det norske medicinske Selskab. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  9, s 1- 143 Vis sammendrag
 • Bjerkeset, Ottar; Romild, Ulla; Haugdahl, Hege Selnes & Nylenna, Magne (2011). Evaluering av turnustjenesten i sykehus. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  131, s 824- 827 . doi: 10.4045/tidsskr.10.0703 Vis sammendrag
 • Nylenna, Magne (2011). Kan fremtidens helsetjeneste kunnskapsbaseres?. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1935.  119(12), s 12- 13
 • Nylenna, Magne (2011). Medisinsk fagspråk - gradvis mer folkelig og forståelig?. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  8(3), s 370- 382
 • Nylenna, Magne (2011). "The medium is the mesage". Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  8(3), s 404- 405
 • Nylenna, Magne (2011). Trenger vi helter?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  131(13/15), s 1333 . doi: 10.4045/tidsskr.11.0458
 • Røsvik, Anne Hilde; Movik, Espen & Nylenna, Magne (2011). Systematic quality review of clinical guidelines – feasible and useful?. European Science Editing.  ISSN 0258-3127.  37(2), s 31- 5
 • Skagen, Knut M; Junker, Asbjørn; Nylenna, Magne & Westin, Steinar (2010). Studenters og legers tidfesting av viktige medisinhistoriske begivenheter. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  130, s 1364- 1367 . doi: 10.4045/tidsskr.09.1149
 • Aasland, Olaf G; Rosta, J & Nylenna, Magne (2010). Healthcare reforms and job satisfaction among doctors in Norway. Scandinavian Journal of Public Health.  ISSN 1403-4948.  38(3), s 253- 258 . doi: 10.1177/1403494810364559
 • Evensen, Stein A.; Gradmann, Christoph; Larsen, Øivind & Nylenna, Magne (2010). Da hiv kom til Norge. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  7(1), s 12- 157 Vis sammendrag
 • Evensen, Stein A.; Gradmann, Christoph; Larsen, Øivind & Nylenna, Magne (2010). Hiv: Epidemien som satte holdninger på prøve. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  7(1), s 6- 11
 • Gjersvik, Petter; Nylenna, Magne; Jemec, Gregor B.E. & Haraldstad, Anne-Marie B (2010). Dermatologic research in the Nordic countries 1989-2008 - a bibliometric study. International Journal of Dermatology.  ISSN 0011-9059.  49(11), s 1276- 1281 . doi: 10.1111/j.1365-4632.2010.04508.x
 • Nylenna, Magne & Aasland, Olaf G (2010). Jobbtilfredshet blant norske leger. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  130(10), s 1028- 1031 . doi: 10.4045/tidsskr.09.0955
 • Nylenna, Magne; Eiring, Øystein; Strand, Grete & Røttingen, John-Arne (2010). Wiring a nation: putting knowledge into action. The Lancet.  ISSN 0140-6736.  375(9719), s 1048- 1051 . doi: 10.1016/S0140-6736(09)61832-8(oppgitt,menfeil)
 • Røsvik, Anne Hilde; Movik, Espen & Nylenna, Magne (2010). Deltar pasientene i utviklingen av kliniske retningslinjer i Norge?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  130, s 2236- 2238 . doi: 10.4045/tidsskr.09.1511
 • Evensen, Stein A.; Gradmann, Christoph; Larsen, Øivind & Nylenna, Magne (2009). Allmennmedisin som akademisk fag. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  6(1), s 11- 126 Vis sammendrag
 • Nylenna, Magne (2009). Målet er et godt liv. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  6(4), s 520- 529
 • Rosta, Judith; Nylenna, Magne & Aasland, Olaf G (2009). Job satisfaction among hospital doctors in Norway and Germany. A comparative study on national samples. Scandinavian Journal of Public Health.  ISSN 1403-4948.  37(5), s 503- 508 . doi: 10.1177/1403494809106504
 • Ulvenes, Lidziya Vanahel; Aasland, Olaf G; Nylenna, Magne & Kristiansen, Ivar Sønbø (2009). Norwegian Physicians' Knowledge of and Opinions about Evidence-Based Medicine: Cross-Sectional Study. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  4(11) . doi: 10.1371/journal.pone.0007828 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Eiring, Øystein; Aas, Endre; Eggen, Runar; Fosseng, Hans Petter & Nylenna, Magne (2008). Blogg, RSS og podkast i medisin og helsefag. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  5, s 24- 39
 • Larsen, Øivind; Alvik, Anne; Hagestad, Kristian & Nylenna, Magne (2008). Forord, I: Øivind Larsen; Anne Alvik; Kristian Hagestad & Magne Nylenna (red.),  Samfunnsmedisin.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-34459-4.  Forord.  s 5 - 6
 • Larsen, Øivind; Alvik, Anne; Hagestad, Kristian & Nylenna, Magne (2008). Samfunnsmedisin - fagfelt og tenkemåte, I: Øivind Larsen; Anne Alvik; Kristian Hagestad & Magne Nylenna (red.),  Samfunnsmedisin.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-34459-4.  Kapittel 1.  s 27 - 39
 • Nylenna, Magne (2008). Medisinsk publisering - standardisert fagformidling i industriell skala. Rhetorica Scandinavica.  ISSN 1397-0534.  47, s 55- 69
 • Nylenna, Magne (2008). Normer for vitenskapelig publisering. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  5, s 40- 50
 • Nylenna, Magne; Larsen, Øivind; Hagestad, Kristian & Alvik, Anne (2008). Samfunnsmedisin - fagfelt og tenkemåte, I: Magne Nylenna; Øivind Larsen; Kristian Hagestad & Anne Alvik (red.),  Samfunnsmedisin.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-34459-4.  Kapittel 1.  s 27 - 39
 • Nylenna, Magne & Lavoll-Nylenna, Astrid (2008). Helsevesenet i Norge - organisering og oppgaver, I: Øivind Larsen; Anne Alvik; Kristian Hagestad & Magne Nylenna (red.),  Samfunnsmedisin.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-34459-4.  Kapittel 23.  s 325 - 346
 • Nylenna, Magne; Strand, Grete; Tell, Grethe S; Forland, Frode & Røttingen, John-Arne (2008). helsebiblioteket.no. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  5(1), s 70- 84
 • Gulbrandsen, Pål; Hofoss, Dag; Nylenna, Magne; Aasland, Olaf Gjerløw & Saltyte-Benth, Jurate (2007). General practitioners' relationship to sickness certification. Scandinavian Journal of Primary Health Care.  ISSN 0281-3432.  25(1), s 20- 26 . doi: 10.1080/02813430600879680
 • Gulbrandsen, P; Hofoss, D; Nylenna, Magne; Saltyte-Benth, J & Aasland, OG (2007). General practitioners' relationship to sickness certification. Scandinavian Journal of Primary Health Care.  ISSN 0281-3432.  25 . doi: 10.1080/02813430600879680
 • Nylenna, Magne (2007). Å formidle kunnskap til helsepersonell. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  4, s 150- 161
 • Nylenna, Magne & Aasland, Olaf G (2007). Doctors' learning habits: CME activities among Norwegian physicians over the last decade. BMC Medical Education.  ISSN 1472-6920. . doi: 10.1186/1472-6920-7-10
 • Larsen, Øivind & Nylenna, Magne (2006). Forord, I: Øivind Larsen & Magne Nylenna (red.),  Kvinneklinikken som ble medisinsk senter.  Det norske medicinske Selskab.  ISBN 978-82-991061-5-3.  Forord.  s 7
 • Larsen, Øivind & Nylenna, Magne (2006). Hushistorie - et glemt fagområde?, I: Øivind Larsen & Magne Nylenna (red.),  Kvinneklinikken som ble medisinsk senter.  Det norske medicinske Selskab.  ISBN 978-82-991061-5-3.  1.  s 9 - 18 Vis sammendrag
 • Nylenna, Magne & Larsen, Øivind (2006). Helsetjenester i forandring, I: Øivind Larsen & Magne Nylenna (red.),  Kvinneklinikken som ble medisinsk senter.  Det norske medicinske Selskab.  ISBN 978-82-991061-5-3.  14.  s 112 - 123 Vis sammendrag
 • Holm, Hans Asbjørn & Nylenna, Magne (2006). Legeforeningens betydning for norsk allmennmedisin, I: morten lindbæk & jørund straand (red.),  Allmennmedisinske spor.  Unipub forlag.  ISBN 8274772296.  Kapittel.  s 89 - 98
 • Larsen, Øivind & Nylenna, Magne (2006). Hushistorie – et glemt fagområde?. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  3, s 9- 18
 • Nylenna, Magne (2006). Et moderne helsehus. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  3, s 98- 111

Se alle arbeider i Cristin

 • Landstad, Bodil; Kvangarsnes, Marit; Hole, Torstein & Nylenna, Magne (red.) (2020). Brukermedverkning i helsetjenesten - realitet eller retorikk. Det norske medicinske Selskab.  ISBN 978-82-92871-80-5.  213 s.
 • Nylenna, Magne (2020). Helsetjenesten i Norge - et overblikk. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205525061.  244 s.
 • Nylenna, Magne & Stoltenberg, Camilla (2020). Eilert Sundt og folkehelsearbeidet. Nasjonalbiblioteket.  ISBN 9788279654513.  45 s.
 • Nylenna, Magne (2019). Samfunnsmedisin på norsk. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-53008-9.  287 s.
 • Larsen, Øivind; Ridderström, Gunnar & Nylenna, Magne (2018). Planlegging for helse og trivsel. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2364-0.  326 s.
 • Nylenna, Magne (red.) (2017). Medisinsk ordbok 8 utgave. Kunnskapsforlaget.  ISBN 978-82-573-2216-8.  559 s.
 • Nylenna, Magne (2015). Publisere & presentere. Medisinsk fagformidling i teori og praksis. 2. utgave. Forkortet og oppdatert.. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49012-3.  262 s.
 • Nylenna, Magne & Larsen, Øivind (2015). Eyr - portrett av et tidsskrift. Det norske medicinske Selskabs tidsskrift.  ISBN 978-82-92871-89-8.  222 s. Vis sammendrag
 • Nylenna, Magne & Øivind, Larsen (2015). Eyr - portrett av et tidsskrift. Det norske medicinske Selskab.  ISBN 978-82-92871-89-8.  222 s.
 • Nylenna, Magne (2014). Helsetjenesten i Norge - et overblikk. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-45705-8.  222 s.
 • Nylenna, Magne (2013). Mellom politikk og klinikk i hundre år. Det norske medicinske selskab.  ISBN 978-82-92871-93-5.  152 s.
 • Larsen, Øivind & Nylenna, Magne (red.) (2009). Medisinens randsoner. Norwegian Medical Society.  ISBN 978-82-92871-99-7.  175 s.
 • Nylenna, Magne (red.) (2009). Medisinsk ordbok 7. utgave. Kunnskapsforlaget.  ISBN 978-82-573-2099-7.  530 s.
 • Nylenna, Magne (red.) (2009). Medisinsk ordbok 7. utgave. Kunnskapsforlaget.  ISBN 978-82-573-2099-7.  530 s.
 • Larsen, Øivind; Alvik, Anne; Hagestad, Kristian & Nylenna, Magne (red.) (2008). Samfunnsmedisin. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-34459-4.  654 s. Vis sammendrag
 • Larsen, Øivind; Alvik, Anne; Hagestad, Kristian & Nylenna, Magne (red.) (2008). Samfunnsmedisin. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-34459-4.
 • Nylenna, Magne (2008). publisere & presentere Medisinsk fagformidling i teori og praksis. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-36563-6.  329 s.
 • Nylenna, Magne; Larsen, Øivind; Hagestad, Kristian & Alvik, Anne (red.) (2008). Samfunnsmedisin. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-34459-4.  654 s.
 • Nylenna, Magne (red.) (2007). Store medisinske leksikon, 2. utgave. Kunnskapsforlaget.  ISBN 978-82-573-1500-9.  1806 s.
 • Larsen, Øivind & Nylenna, Magne (red.) (2006). Kvinneklinikken som ble medisinsk senter. Det norske medicinske Selskab.  ISBN 978-82-991061-5-3.  128 s. Vis sammendrag
 • Nylenna, Magne (red.) (2006). Livsstil og helse i Danmark og Norge. Det norske medicinske Selskab.  ISBN 82-991061-4-1.  128 s. Vis sammendrag
 • Larsen, Øivind & Nylenna, Magne (red.) (2006). Kvinneklinikken som ble medisinsk senter. Det norske medicinske Selskab.  ISBN 9788299106153.  128 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Nylenna, Magne (2020). Levende kart over covid-19-forskning. Utposten.  ISSN 0800-5680.  (5), s 20- 23
 • Nylenna, Magne (2020). På vei mot en ny latintid?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  140, s 390- 390
 • Nylenna, Magne & Hem, Erlend (2020). Hva kan forskning om 1800-tallsepidemier lære oss i dag?. Michael.  ISSN 1893-9651.  17, s 615- 620
 • Nylenna, Magne; Landstad, Bodil; Kvangarsnes, Marit & Hole, Torstein (2020). Brukermedvirkning i helsetjenesten - realitet og retorikk. Michael.  ISSN 1893-9651.  17, s 7- 13
 • Bårdsgjerde, Elise Kvalsund; Kvangarsnes, Marit; Landstad, Bodil; Nylenna, Magne & Hole, Torstein (2019). Medvirkning ved hjerteinfarkt i pasientforløpet.
 • Bårdsgjerde, Elise Kvalsund; Kvangarsnes, Marit; Landstad, Bodil; Nylenna, Magne & Hole, Torstein (2019). Pasienter erfarer mangler i informasjon og oppfølging etter hjerteinfarkt. Gemini.  ISSN 0802-085X.
 • Bårdsgjerde, Elise Kvalsund; Kvangarsnes, Marit; Landstad, Bodil; Nylenna, Magne & Hole, Torstein (2019). Pasientfortellinger om pasientmedvirkning ved hjerteinfarkt.
 • Larsen, Øivind & Nylenna, Magne (2019). Folkehelseinstituttet opplevd innenfra. Michael.  ISSN 1893-9651.  16(1), s 7- 9 Vis sammendrag
 • Nylenna, Magne (2019). Det gode selskap. Michael.  ISSN 1893-9651.  16, s 347- 350
 • Nylenna, Magne (2019). Hva er samfunnsmedisin?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  139(17) . doi: 10.4045/tidsskr.19.0624
 • Nylenna, Magne (2019). Ord og uttrykk som forsvinner. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  139(7) . doi: 10.4045/tidsskr.19.0007
 • Nylenna, Magne; Larsen, Øivind & Ridderstrøm, Gunnar (2019). Helsefremmende stedsplanlegging. Michael.  ISSN 1893-9651.  16, s 33- 40
 • Bårdsgjerde, Elise Kvalsund; Kvangarsnes, Marit; Nylenna, Magne & Hole, Torstein (2018). Pasienterfaringer ved hjerteinfarkt - variasjon i oppfølgingen. Sunnmørsposten.  ISSN 1503-9056.  136(303), s 16- 16
 • Nylenna, Magne (2018). Medisinens immaterielle historie. Michael.  ISSN 1893-9651.  15, s 246- 259
 • Nylenna, Magne (2018). Reseptalfabetet utvides. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  138(15) . doi: 10.4045/tidsskr.18.0644
 • Nylenna, Magne (2018). Samfunnsmedisineren som kunnskapsformidler og premissleverandør. Utposten.  ISSN 0800-5680.  (3), s 12- 14
 • Nylenna, Magne (2018). Stedsplanlegging er samfunnsmedisin i praksis. Michael.  ISSN 1893-9651.  15, s 87- 91
 • Nylenna, Magne (2018). Veileder, retningslinje, prosedyre. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001. . doi: doi: 10.4045/tidsskr.17.0737
 • Nylenna, Magne (2018). Veiledning eller supervisjon?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  138, s 1167- 1167
 • Nylenna, Magne & Westin, Steinar (2018). Medical journals and scientific papers in general.
 • Nylenna, Magne & Westin, Steinar (2018). The good medical paper: What do editors and reviewers look for? Peer review as a process for quality improvement.
 • Larsen, Øivind; Ridderström, Gunnar & Nylenna, Magne (2017). Trivsel er et samfunnsansvar - Byplanlegging for den nye folkehelsa. St. Hallvard.  ISSN 0036-2859.  95(3), s 8- 20
 • Nylenna, Magne (2017). Doktorskole eller medisinsstudium. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001. . doi: 10.4045/tidsskr.17.0122
 • Nylenna, Magne (2017). Er den tradisjonelle læreboken avleggs?. Michael.  ISSN 1893-9651.  14, s 86- 104 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nylenna, Magne (2017). Falske venner i fagspråket. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  137, s 814- 814
 • Nylenna, Magne (2017). Nudging p? norsk: Dulting. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  137(2), s 120
 • Westin, Steinar & Nylenna, Magne (2017). The good medical paper. What do editors and reviewers look for?.
 • Gjersvik, Petter & Nylenna, Magne (2016). Declarative titles in original research papers in dermatologic journals 1974-2014. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology.  ISSN 0926-9959.  30(1), s 124- 125 . doi: 10.1111/jdv.12605
 • Jacobsen, Geir Wenberg & Nylenna, Magne (2016). Sampublisering av systematiske oversikter. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(5), s 376- 376 . doi: 10.4045/tidsskr.16.0115
 • Lidal, Ingeborg Beate; Vist, Gunn Elisabeth; Flottorp, Signe & Nylenna, Magne (2016). Det er både nyttig og viktig å vite når forskning ikke kan gi svar.. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Nylenna, Magne (2016). Prospektiv og retrospektiv. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136, s 936
 • Nylenna, Magne (2016). Ti år etter Sudbø-saken. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(17), s 1420- 1420 . doi: 10.4045/tidsskr.16.0705
 • Skudal, Kjersti Eeg; Sjetne, Ingeborg Strømseng; Bjertnæs, Øyvind Andresen; Lindahl, Anne Karin & Nylenna, Magne (2016). Commonwealth Funds undersøkelse av helsetjenestesystemet i elleve land: Norske resultater i 2016 og utvikling over tid. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stoltenberg, Camilla & Nylenna, Magne (2016). Årsrapport fra Kunnskapssenteret 2015.
 • Westin, Steinar; Nylenna, Magne & Haug, Charlotte (2016). The good medical paper, what do editors and reviewers look for?.
 • Eiring, Øystein; Nylenna, Magne & Nytrøen, Kari (2015). Keynote: Patient-important outcomes in long-term treatment of bipolar disorder: a mixed-methods approach investigating relative preferences and a proposed taxonomy.
 • Nylenna, Magne (2015). E-helse og m-helse. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (135), s 1871
 • Nylenna, Magne (2015). Er overdiagnostikk undervurdert. Journalen: Medlemsblad for Oslo legeforening.  (3), s 12- 13
 • Nylenna, Magne (2015). Om samvalg og andre sam-ord. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (2) . doi: 10.4045/tidsskr.14.1230
 • Nylenna, Magne & Fretheim, Atle (2015). Er retningslinjer løsningen?. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.  (11), s 24
 • Nylenna, Magne & Westin, Steinar (2015). The good medical paper: What do editors and reviewers look for?.
 • Steiro, Asbjørn; Haugum, Mona; Sjetne, Ingeborg Strømseng; Bjertnæs, Øyvind Andresen; Lindahl, Anne Karin & Nylenna, Magne (2015). Commonwealth Fund-undersøkelse blant allmennleger i ti land: norske resultater i 2015 og utvikling over tid.. Rapport fra Kunnskapssenteret. Nr. 26 – 2015. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Brurberg, Kjetil Gundro; Dahm, Kristin Thuve & Nylenna, Magne (red.) (2014). Effekt av langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) del 3 – kols og cystisk fibrose. Rapport fra Kunnskapssenteret. 12. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gjersvik, Petter; Gulbrandsen, Pål; Aasheim, Erlend T. & Nylenna, Magne (2014). P. Gjersvik og medarbeidere svarer:. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(4), s 382- 383 . doi: 10.4045/tidsskr.14.0144
 • Nylenna, Magne (2014). Det nære og det fjerne - Michael gjennom ti år. Michael.  ISSN 1893-9651.  (11), s 7- 8
 • Nylenna, Magne (2014). Fra fagfolk til folk flest, I: Kari Ronge; Karin Elisabet Isaksson Rø & Berit Bringedal (red.),  Fra pidestall til skammel: Festskrift til Olaf Gjerløw Aasland 70 år.  Den norske legeforening / Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP).  ISBN 978-82-8070-106-0.  Kapittel.  s 94 - 105
 • Nylenna, Magne (2014). Fra fagfolk til folk flest - Utviklingstrekk i medisinsk fagformidling, I: Kari Ronge; Karin Elisabet Isaksson Rø & Berit Bringedal (red.),  Fra pidestall til skammel: Festskrift til Olaf Gjerløw Aasland 70 år.  Den norske legeforening / Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP).  ISBN 978-82-8070-106-0.  Kapittel 10.  s 94 - 105
 • Nylenna, Magne & Chalmers, Iain (2014). A new network to promote evidence-based research. The Lancet.  ISSN 0140-6736.  384
 • Nylenna, Magne & Jamtvedt, Gro (2014). Lettvint forskning. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Nylenna, Magne & Stoltenberg, Camilla (2014). Skal kirurgi slanke de overvektige?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 22- 23
 • Rosta, Judith & Nylenna, Magne (2014). Changes in subjective well-being among Norwegian doctors from 2002 to 2012: a longitudinal study based on national samples.
 • Sjetne, Ingeborg Strømseng; Skudal, Kjersti Eeg; Haugum, Mona; Bjertnæs, Øyvind Andresen; Lindahl, Anne Karin & Nylenna, Magne (2014). Commonwealth Funds undersøkelse i 2014 blant personer i aldersgruppe 55 år eller eldre: Resultater fra Norge og ti andre land. Rapport fra Kunnskapssenteret. 21. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Eggen, Runar; Tjensvoll, Kjell; Rosenbaum, Sarah Ellen & Nylenna, Magne (2013). Use and users of the Norwegian Electronic Health Library.
 • Fosseng, Hans Petter; Underdal, Hege & Nylenna, Magne (2013). The Democratization of Knowledge: A Supplement to Open Access.
 • Haugum, Mona; Bjertnæs, Øyvind Andresen; Iversen, Hilde Hestad; Lindahl, Anne Karin & Nylenna, Magne (2013). Commonwealth Funds undersøkelse av helsetjenestesystemet i 11 land: norske resultater i 2013 og utvikling siden 2010. Rapport fra Kunnskapssenteret. 16. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nylenna, Magne (2013). Helseforvaltningen – en del av problemet eller en del av løsningen?. Michael.  ISSN 1893-9651.  10, s 136- 53
 • Ringerike, Tove; Glenton, Claire; Vist, Gunn Elisabeth; Jamtvedt, Gro & Nylenna, Magne (2013). Tolker leserne forskningsresultater i tråd med forfatternes intensjoner?. Dr.med. - Norwegian Journal of Epidemiology. Suppl..  23(2), s 231- 236
 • Svabø, HM; Nylenna, Magne; Vigen, T. & Riise, G. (2013). Legeforeningen og Allmennlegeforeningen. I: Festskrift til Allmennlegeforeningens 75 års-jubileum. Legeforeningen no: Norsk forening for Allmennmedisin.
 • Bero, Lisa A.; Busuttil, B; Farquhar, Cindy; Koehlmoos, Tracey Pérez; Moher, David; Nylenna, Magne; Smith, Richard & Tovey, D (2012). Measuring the performance of the Cochrane Library. Cochrane Database of Systematic Reviews.  ISSN 1469-493X.  (11)
 • Haugum, Mona; Bjertnæs, Øyvind Andresen; Iversen, Hilde Hestad; Lindahl, Anne Karin & Nylenna, Magne (2012). Commonwealth Fund-undersøkelse blant allmennleger i 10 land: norske resultater i 2012 og utvikling siden 2009. Rapport fra Kunnskapssenteret. 11. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nylenna, Magne (2012). Flere bør forske. Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin.  ISSN 0805-5238.  19(3), s 4- 5
 • Nylenna, Magne (2012). Forord- Forskning viser, I:  Forskning viser at ... Vurdering og formidling av medisinske forskningsresultater.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42551-4.  Forord.
 • Nylenna, Magne (2012). "Hilsen din Sverre". Michael.  ISSN 1893-9651.  10, s 363- 364
 • Nylenna, Magne (2012). Kunnskapsbasert utdanning og praksis. Paidos: Tidsskrift for Norsk barnelegeforening.  ISSN 1503-5360.  30(1), s 12- 13
 • Nylenna, Magne; Lindahl, Anne Karin & Skjellanger, Anne Grete (2012). Teller uunngåelig død. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Nylenna, Magne & Skjellanger, Anne Grete (2012). Hvor mange skades i norske sykehus. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 5- 5
 • Nylenna, Magne; Tveter, Ellen C & Skjellanger, Anne Grete (2012). Hvor mange skades i norske sykehus. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.  s 34- 34
 • Strand, Grete & Nylenna, Magne (2012). Velg åpen publisering!. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Vist, Gunn Elisabeth; Jamtvedt, Gro & Nylenna, Magne (2012). Nytt ikke alltid best. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 39- 39
 • Hammerstrøm, Karianne & Nylenna, Magne (2011). Alle forskningsresultater bør publiseres. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  131(23), s 2337- 2338 . doi: 10.4045/tidsskr.11.1315
 • Hofstad, Eivor & Nylenna, Magne (2011). Hele folket i høring: redd kvaliteten glipper. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  99(1), s 16- 19
 • Nylenna, Magne (2011). British health care reforms and Norwegian health care. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  8(4), s 423- 427
 • Nylenna, Magne & Larsen, Øivind (2011). Fra utpost til utland. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  8(2), s 151- 153
 • Vandvik, Per Olav; Eiring, Øystein; Jamtvedt, Gro & Nylenna, Magne (2011). Ja til kunnskapsbasert praksis. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  131(17), s 1637- 1638
 • Leivestad, Torbjørn; Skagen, Knut Mork; Junker, Asbjørn; Nylenna, Magne & Westin, Steinar (2010). Tidfesting av medisinhistoriske begivenheter: Kommentar til artikkelen: Studenters og legers tidfesting av viktige medisinhistoriske begivenheter. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  130, s 1908- 1908
 • Lindahl, Anne Karin; Bjertnæs, Øyvind Andresen; Flottorp, Signe Agnes; Nyen, Bjørnar; Nylenna, Magne; Reinar, Liv Merete; Ringard, Ånen & Røttingen, John-Arne (2010). Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret. 03/2010. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nylenna, Magne (2010). Greske og latinske ord i norsk. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  s 2510- 2510 . doi: 10.4045/tidsskr.10.1172
 • Skagen, Knut Mork; Junker, Asbjørn; Nylenna, Magne & Westin, Steinar (2010). Skagen og medarbeidere svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  130(19), s 1908
 • Evensen, Stein A; Gradmann, Christoph; Larsen, Øivind & Nylenna, Magne (2009). Allmenmedisin som akademisk fag. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  6(1), s 11-126
 • Førde, Reidun & Nylenna, Magne (2009). Helsetenesta må bygge på god kunnskap. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.  (08), s 25- 25
 • Førde, Reidun & Nylenna, Magne (2009). Helsetenesta må bygge på god kunnskap. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.  (8), s 25- 25
 • Larsen, Øivind & Nylenna, Magne (2009). Medisinens randsoner. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  6(4), s 373- 374
 • Larsen, Øivind & Nylenna, Magne (2009). Reiser i tid og rom. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  6(2), s 133- 135 Vis sammendrag
 • Larsen, Øivind & Nylenna, Magne (2009). Reiser i tid og rom. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  6, s 133- 135
 • Larsen, Øivind & Nylenna, Magne (2009). Reiser i tid og rom. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  6(2), s 133- 135
 • Nylenna, Magne (2009). Hvordan lages en medisinsk ordbok?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  129, s 2401- 2402
 • Nylenna, Magne (2009). Hvordan lages en medisinsk ordbok?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  129, s 2401- 202
 • Nylenna, Magne (2009). IMRAD – et hjelpemiddel i vitenskapelig publisering. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  (3), s 172- 173
 • Nylenna, Magne (2009). IMRAD – et hjelpemiddel i vitenskapelig publisering. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  (3), s 172- 173
 • Nylenna, Magne (2009). IMRAD - et hjelpemiddel i vitenskapelig publisering. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  (3), s 172- 173
 • Nylenna, Magne (2009). To hundreår – én helseforvaltning. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  6, s 269- 272
 • Nylenna, Magne (2009). To hundreår - én helseforvaltning. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  6(3), s 269- 272
 • Nylenna, Magne (2009). Vitenskapelige rapporteringsmaler. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  129, s 2340- 2340
 • Nylenna, Magne (2009). Vitenskapelige rapporteringsmaler. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  129(22), s 2340 . doi: 10.4045/tidsskr.09.1099
 • Nylenna, Magne (2009). Vitenskapelige rapporteringsmaler. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  129(22), s 2340
 • Nylenna, Magne & Simonsen, Sigmund (2009). Helseforskningsloven. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  129, s 1320- 1320
 • Nylenna, Magne & Simonsen, Sigmund (2009). Helseforskningsloven. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  129, s 1320- 1320
 • Eiring, Øystein; Aas, Endre; Eggen, Runar; Fosseng, Hans Petter & Nylenna, Magne (2008). Blogg, RSS og podkast i medisin og helsefag. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  5(1), s 24- 39 Vis sammendrag
 • Nylenna, Magne (2008). Forskningen fremmes, forenkles og forbedres. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 20
 • Nylenna, Magne (2008). Normer for medisinsk publisering. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  5(1), s 40- 50 Vis sammendrag
 • Nylenna, Magne (2008). Tidsskriftologiens far. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  128(24), s 2880- 2881
 • Nylenna, Magne (2008). Tidsskriftologiens far. Intervju med Stephen P. Lock. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  128, s 2880- 2881
 • Westin, Steinar & Nylenna, Magne (2008). Minneord: Bent Guttorm Bentsen. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  128, s 2538- 2538
 • Getz, Linn; Heath, Iona & Nylenna, Magne (2007). Sustainable and responsible medicine - challenges in medical education.
 • Larsen, Øivind; Nylenna, Magne & Tellnes, Gunnar (2007). Legerollen mellom klinikk og administrasjon. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  4(2), s 71- 72
 • Nylenna, Magne (2007). Medier, makt og medisinerer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 5- 5
 • Nylenna, Magne (2007). Research misconduct: lessons to be learned?. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  4, s 7- 9
 • Nylenna, Magne (2007). formidle kunnskap til helsepersonell. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  4(2), s 150- 160
 • Nylenna, Magne & Westin, Steinar (2007). Bevar turnustjenesten for leger. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 5- 5
 • Bjørndal, Arild & Nylenna, Magne (2006). Innelåst forskning. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 55- 55
 • Larsen, Øivind & Nylenna, Magne (2006). Kvinneklinikken som ble medisinsk senter. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  3, s 1- 128
 • Nordheim, Lena & Nylenna, Magne (2006). Helsebiblioteket gir relevant og pålitelig fagkunnskap. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.  s 43- 43

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:58 - Sist endret 7. jan. 2019 17:08