Magne Nylenna

Universitetslektor - Forskningsadministrasjon
Bilde av Magne Nylenna
English version of this page
Telefon +47 22850532
Mobiltelefon 91135180
Brukernavn
Besøksadresse Klaus Torgårds vei 3 Sogn Arena 0372 Oslo
Postadresse Postboks 1078 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Samfunnsmedisin

Norsk helsetjeneste

Fagformidling og publisering

Forskningsregulering

Medisinsk språk

Medisinsk historie

Undervisning

Medisinstudenter UiO

PhD-kandidater, Det medisinske fakultet, UiO

Bakgrunn

Cand. med., Universitetet i Oslo, 1977, spesialist i samfunnsmedisin, 1987, dr. med., Universitetet i Oslo, 1988.

Distriktslege i Smøla 1979-82

Stipendiat, Universitetet i Oslo 1982-86

Redaktør, Tidsskrift for Den norske legeforening 1987-2001

Generalsekretær, Den norske legeforening 2002-3

Prosjektleder, Sosial- og helsedirektoratet 2003-5

Professor II, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, 2003-15

Redaktør, Helsebiblioteket 2005-18

Direktør, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2011-16

Fagdirektør, Folkehelseinstituttet 2016-

Professor II, Institutt for helse og samfunn, UiO 2007-

 

Priser

Nidarosprisen (hederspris i norsk allmennmedisin) 1999

Den norske legeforenings pris for forebyggende medisin 2006

Leger i samfunnsmedisinsk arbeids (LSAs) hederspris 2007

Bengt I Lindskogs språkpris tildelt av Svenska Läkaresellskapet 2015

Medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Trondheim fra 2010

 

Verv

UTPOSTEN, Redaktør 1983‑87.

Den norske lægeforenings kreftkomite, Medlem 1984‑96.

Landsforeningen mot Krefts vitenskapelige råd, Medlem 1985‑87.

Menighetssøsterhjemmets sykehus, Styremedlem 1986‑88, styreleder 1988-89.

Nordisk Medicin, Redaksjonsmedlem 1987‑98.

International Committee of Medical Journal Editors (Vancouvergruppen), Medlem 1987‑2001.

AIDS‑info, Leder av redaksjonsrådet 1988‑94.

Statens tobakksskaderåd, Varamedlem 1989‑93, Medlem 1994-97

Kirkens Bymisjon, Medlem av representantskapet 1989‑95.

Den Norske Kreftforenings medisinske fagråd, gruppe D klinisk forskning, Medlem 1989‑94.

Den norske fagpresseforening, Styremedlem 1990‑92, nestleder i hovedstyret 1992.

Nasjonalt utvalg for vurdering av uredelighet i helsefaglig forskning, Medlem 1992-93. Nestleder 1994-2000, Medlem 2000-2001

Det norske medicinske Selskab, Styremedlem 1993-2018, Leder 2018-

European Association of Science Editors (EASE) Medlem av Council, 1997-99, Vice President 2000-2003, Medlem av Council 2003 -2006.

Opptakskomiteen, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo Medlem 2000-2003

Fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, Medlem 2000-2003

Soria Moria, Den norske lægeforenings konferanse- og utdanningssenter, Styremedlem 2002 – 2003

Styringsgruppen for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus NOKLUS,  Leder 2002 –2003.

Senter for helseadministrasjon, Universitetet i Oslo, Styremedlem 2002 –2003.

Offentlig utvalg for gjennomgang av regulering av medisinsk forskning (Nylenna-utvalget), Helsedepartementet, Leder, oppnevnt i statsråd 6.6.2003 – NOU 2005:1 avlevert 21.12.2004

Michael, kvartalstidsskrift for Det norske medicinske Selskab, Redaktør, 2004 -

The Lancet, International Advisory Board, Medlem 2005 –

Utvalget for lisenssaker og utenlandsmedisinere, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, Medlem 2007 – 2008

World Association of Medical Journal Editors (WAME), Membership committee, Chairman 2007 – 2011

Editorial Board, Cases Journal BioMed Central, Medlem 2008 – dd

Diakonhjemmet, hovedstyret, Medlem 2008 – 12, Nestleder 2012 – 14, Leder 2014 - 2018

Cochrane Library, Oversight Committee, Vice Chair 2010 - 2016

Polyteknisk forening, Direksjonen, Medlem 2012 – 15.

Det Vitenskapelige Råd, Kreftforeningen, Medlem 2014 – 2018

Gruppe for medisinsk fagspråk, Tidsskrift for Den norske legeforening, Medlem 2015 –

Diakonhjemmet sykehus, styremedlem 2018 ­–

 

Bøker

Nylenna M, Gundersen S, Johannessen JV, red. Kreft i almenpraksis. Oslo: Universitetsforlaget, 1985.

Nylenna M, Fugelli P, red. Kunnskap er makt - og bør deles med andre. Oslo: Universitetsforlaget, 1987.

Nylenna M. Klar tale - tydelig tekst. Praktiske presentasjonsteknikker for leger og andre. Oslo: Universitetsforlaget, 1992.

Nylenna M, red. Store Medisinske Leksikon. 5 bind. 1. utgave. Oslo: Kunnskapsforlaget, 1998, .2. utgave. Oslo: Kunnskapsforlaget, 2007

Heiberg A, Falkum E, Nylenna M, red. Medisinske mangfold – mangfoldig medisiner. Oslo: Universitetsforlaget, 1998.

Larsen Ø, Alvik A, Hagestad K, Nylenna M, red. Helse for de mange. Lærebok i samfunnsmedisin. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2003.

Bjørndal A, Nylenna M red. Med makten i sitt ord. Festskrift til Per Fugellis 60 årsdag. Oslo: UniPub, 2003.

Nylenna M. Medisinsk ordbok. 6. utgave Oslo: Kunnskapsforlaget, 2004, 7. utgave. Oslo: Kunnskapsforlaget, 2009, 8. utgave. Oslo: Kunnskapsforlaget, 2017.

Nylenna M, Jacobsen G red. Legerollens mange muligheter. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004.

Simonsen S, Nylenna M. Helseforskningsrett. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2005.

Larsen Ø, Alsvik B, Nylenna M, Swärd E. Helse og nasjonsbygging. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2005.

Nylenna M, red. Livsstil og helse i Danmark og Norge. Michael Suppl 3. Oslo: Det norske medicinske Selskab, 2006

Larsen Ø, Nylenna M, red. Kvinneklinikken som ble medisinsk senter. Michael Suppl 5. Oslo: Det norske medicinske Selskab, 2006

Nylenna M. Publisere & presentere. Medisinsk fagformidling i teori og praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2008, 2. utgave. Forkortet og oppdatert. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2015

Larsen Ø, Hagestad K, Alvik A, Nylenna M, red. Samfunnsmedisin. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2008.

Larsen Ø, Nylenna M. Profiler og portretter i norsk medisin. Oslo: Det norske medicinske Selskab, 2012.

Nylenna M, red. Mellom politikk og klinikk i hundre år. 152 sider. Oslo: Det norske medicinske Selskab, 2013. ISBN 978-82-92871-93-5.

Nylenna M. Helsetjenesten i Norge. Et overblikk. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2014.

Nylenna M, Larsen Ø. Eyr – portrett av et tidsskrift. Oslo: Det norske medicinske Selskab, 2015.

Larsen Ø, Ridderstrøm G, Nylenna M. Planlegging for helse og trivsel. Oslo: Fagbokforlaget, 2018.

Publisert 12. apr. 2011 16:58 - Sist endret 7. jan. 2019 17:08