Magne Nylenna

Bilde av Magne Nylenna
English version of this page
Mobiltelefon 91135180
Brukernavn
Besøksadresse Klaus Torgårds vei 3 Sogn Arena 0372 Oslo
Postadresse Postboks 1078 Blindern 0316 Oslo
Andre tilknytninger Forskningsadministrasjon

Faglige interesser

Samfunnsmedisin

Norsk helsetjeneste

Fagformidling og publisering

Forskningsregulering

Medisinsk språk

Medisinsk historie

Undervisning

Medisinstudenter UiO

PhD-kandidater, Det medisinske fakultet, UiO

Bakgrunn

Cand. med., Universitetet i Oslo, 1977, spesialist i samfunnsmedisin, 1987, dr. med., Universitetet i Oslo, 1988.

Distriktslege i Smøla 1979-82

Stipendiat, Universitetet i Oslo 1982-86

Redaktør, Tidsskrift for Den norske legeforening 1987-2001

Generalsekretær, Den norske legeforening 2002-3

Prosjektleder, Sosial- og helsedirektoratet 2003-5

Professor II, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, 2003-15

Redaktør, Helsebiblioteket 2005-18

Direktør, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2011-16

Fagdirektør, Folkehelseinstituttet 2016-

Professor II, Institutt for helse og samfunn, UiO 2007-

 

Priser

Nidarosprisen (hederspris i norsk allmennmedisin) 1999

Den norske legeforenings pris for forebyggende medisin 2006

Leger i samfunnsmedisinsk arbeids (LSAs) hederspris 2007

Bengt I Lindskogs språkpris tildelt av Svenska Läkaresellskapet 2015

Medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Trondheim fra 2010

 

Verv

UTPOSTEN, Redaktør 1983‑87.

Den norske lægeforenings kreftkomite, Medlem 1984‑96.

Landsforeningen mot Krefts vitenskapelige råd, Medlem 1985‑87.

Menighetssøsterhjemmets sykehus, Styremedlem 1986‑88, styreleder 1988-89.

Nordisk Medicin, Redaksjonsmedlem 1987‑98.

International Committee of Medical Journal Editors (Vancouvergruppen), Medlem 1987‑2001.

AIDS‑info, Leder av redaksjonsrådet 1988‑94.

Statens tobakksskaderåd, Varamedlem 1989‑93, Medlem 1994-97

Kirkens Bymisjon, Medlem av representantskapet 1989‑95.

Den Norske Kreftforenings medisinske fagråd, gruppe D klinisk forskning, Medlem 1989‑94.

Den norske fagpresseforening, Styremedlem 1990‑92, nestleder i hovedstyret 1992.

Nasjonalt utvalg for vurdering av uredelighet i helsefaglig forskning, Medlem 1992-93. Nestleder 1994-2000, Medlem 2000-2001

Det norske medicinske Selskab, Styremedlem 1993-2018, Leder 2018-

European Association of Science Editors (EASE) Medlem av Council, 1997-99, Vice President 2000-2003, Medlem av Council 2003 -2006.

Opptakskomiteen, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo Medlem 2000-2003

Fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, Medlem 2000-2003

Soria Moria, Den norske lægeforenings konferanse- og utdanningssenter, Styremedlem 2002 – 2003

Styringsgruppen for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus NOKLUS,  Leder 2002 –2003.

Senter for helseadministrasjon, Universitetet i Oslo, Styremedlem 2002 –2003.

Offentlig utvalg for gjennomgang av regulering av medisinsk forskning (Nylenna-utvalget), Helsedepartementet, Leder, oppnevnt i statsråd 6.6.2003 – NOU 2005:1 avlevert 21.12.2004

Michael, kvartalstidsskrift for Det norske medicinske Selskab, Redaktør, 2004 -

The Lancet, International Advisory Board, Medlem 2005 –

Utvalget for lisenssaker og utenlandsmedisinere, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, Medlem 2007 – 2008

World Association of Medical Journal Editors (WAME), Membership committee, Chairman 2007 – 2011

Editorial Board, Cases Journal BioMed Central, Medlem 2008 – dd

Diakonhjemmet, hovedstyret, Medlem 2008 – 12, Nestleder 2012 – 14, Leder 2014 - 2018

Cochrane Library, Oversight Committee, Vice Chair 2010 - 2016

Polyteknisk forening, Direksjonen, Medlem 2012 – 15.

Det Vitenskapelige Råd, Kreftforeningen, Medlem 2014 – 2018

Gruppe for medisinsk fagspråk, Tidsskrift for Den norske legeforening, Medlem 2015 –

Diakonhjemmet sykehus, styremedlem 2018 ­–

 

Bøker

Nylenna M, Gundersen S, Johannessen JV, red. Kreft i almenpraksis. Oslo: Universitetsforlaget, 1985.

Nylenna M, Fugelli P, red. Kunnskap er makt - og bør deles med andre. Oslo: Universitetsforlaget, 1987.

Nylenna M. Klar tale - tydelig tekst. Praktiske presentasjonsteknikker for leger og andre. Oslo: Universitetsforlaget, 1992.

Nylenna M, red. Store Medisinske Leksikon. 5 bind. 1. utgave. Oslo: Kunnskapsforlaget, 1998, .2. utgave. Oslo: Kunnskapsforlaget, 2007

Heiberg A, Falkum E, Nylenna M, red. Medisinske mangfold – mangfoldig medisiner. Oslo: Universitetsforlaget, 1998.

Larsen Ø, Alvik A, Hagestad K, Nylenna M, red. Helse for de mange. Lærebok i samfunnsmedisin. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2003.

Bjørndal A, Nylenna M red. Med makten i sitt ord. Festskrift til Per Fugellis 60 årsdag. Oslo: UniPub, 2003.

Nylenna M. Medisinsk ordbok. 6. utgave Oslo: Kunnskapsforlaget, 2004, 7. utgave. Oslo: Kunnskapsforlaget, 2009, 8. utgave. Oslo: Kunnskapsforlaget, 2017.

Nylenna M, Jacobsen G red. Legerollens mange muligheter. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004.

Simonsen S, Nylenna M. Helseforskningsrett. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2005.

Larsen Ø, Alsvik B, Nylenna M, Swärd E. Helse og nasjonsbygging. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2005.

Nylenna M, red. Livsstil og helse i Danmark og Norge. Michael Suppl 3. Oslo: Det norske medicinske Selskab, 2006

Larsen Ø, Nylenna M, red. Kvinneklinikken som ble medisinsk senter. Michael Suppl 5. Oslo: Det norske medicinske Selskab, 2006

Nylenna M. Publisere & presentere. Medisinsk fagformidling i teori og praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2008, 2. utgave. Forkortet og oppdatert. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2015

Larsen Ø, Hagestad K, Alvik A, Nylenna M, red. Samfunnsmedisin. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2008.

Larsen Ø, Nylenna M. Profiler og portretter i norsk medisin. Oslo: Det norske medicinske Selskab, 2012.

Nylenna M, red. Mellom politikk og klinikk i hundre år. 152 sider. Oslo: Det norske medicinske Selskab, 2013. ISBN 978-82-92871-93-5.

Nylenna M. Helsetjenesten i Norge. Et overblikk. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2014.

Nylenna M, Larsen Ø. Eyr – portrett av et tidsskrift. Oslo: Det norske medicinske Selskab, 2015.

Larsen Ø, Ridderstrøm G, Nylenna M. Planlegging for helse og trivsel. Oslo: Fagbokforlaget, 2018.

Publikasjoner

 • Nylenna, Magne & Bogen, Bjarne (2022). Terapeutiske vaksiner. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 142. doi: 10.4045/tidsskr.21.0717.
 • Clarsen, Benjamin Matthew; Nylenna, Magne; Klitkou, Søren Toksvig; Vollset, Stein Emil; Baravelli, Carl Michael & Bølling, Anette Kocbach [Vis alle 31 forfattere av denne artikkelen] (2022). Changes in life expectancy and disease burden in Norway, 1990–2019: an analysis of the Global Burden of Disease Study 2019. The Lancet Public Health. ISSN 2468-2667. 7(7), s. e593–e605. doi: 10.1016/S2468-2667%2822%2900092-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nordfalk, Jenny Maria; Holmøy, Trygve; Thomas, Owen Matthew Truscott; Nylenna, Magne & Gulbrandsen, Pål (2022). Training physicians in providing complex information to patients with multiple sclerosis: a randomised controlled trial. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 12(3), s. 1–8. doi: 10.1136/bmjopen-2021-049817.
 • Nylenna, Magne (2021). Medisinske ordbøker og ordlister. Michael. ISSN 1893-9651. 18, s. 135–149.
 • Rostadmo, Martine; Strømme, Siri Lunde; Nylenna, Magne; Gulbrandsen, Pål; Hem, Erlend & Skovlund, Eva [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). How well do doctors understand a scientific article in English when it is not their first language? A randomised controlled trial. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 11(6), s. 1–5. doi: 10.1136/bmjopen-2020-043444. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nylenna, Magne (2020). Fra lydighet til likeverd - pasientmedvirkning i et historisk og helsepolitisk perspektiv. I Landstad, Bodil; Kvangarsnes, Marit; Hole, Torstein & Nylenna, Magne (Red.), Brukermedvirkning i helsetjenesten - realitet eller retorikk?. Det norske medicinske Selskab. ISSN 978-82-92871-80-5. s. 15–42.
 • Karlsen, Anniken Th; Sørbø, Marie Flem & Nylenna, Magne (2020). Digitale helsetjenester: nye muligheter, nye utfordringer. I Landstad, Bodil; Kvangarsnes, Marit; Hole, Torstein & Nylenna, Magne (Red.), Brukermedvirkning i helsetjenesten - realitet eller retorikk?. Det norske medicinske Selskab. ISSN 978-82-92871-80-5. s. 155–163. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bårdsgjerde, Elise Kvalsund; Landstad, Bodil; Hole, Torstein; Nylenna, Magne; Gjeilo, Kari Hanne & Kvangarsnes, Marit (2020). Nurses' perceptions of patient participation in the myocardial infarction pathway . Nursing Open. ISSN 2054-1058. 7(5), s. 1606–1615. doi: 10.1002/nop2.544. Fulltekst i vitenarkiv
 • Larsen, Øivind; Ridderström, Gunnar & Nylenna, Magne (2019). Helsefremmende stedsplanlegging. Michael. ISSN 1893-9651. s. 33–40. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rosta, Judith; Aasland, Olaf Gjerløw & Nylenna, Magne (2019). Changes in job satisfaction among doctors in Norway from 2010 to 2017: a study based on repeated surveys. . BMJ Open. ISSN 2044-6055. 9, s. 1–11. doi: 10.1136/bmjopen-2018-027891. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nordfalk, Jenny Maria; Gulbrandsen, Pål; Gerwing, Jennifer; Nylenna, Magne & Menichetti, Julia (2019). Development of a measurement system for complex oral information transfer in medical consultations. BMC Medical Research Methodology. ISSN 1471-2288. 19. doi: 10.1186/s12874-019-0788-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Larsen, Øivind & Nylenna, Magne (2019). Folkehelseinsituttet i dag - hvordan ble det slik? Michael. ISSN 1893-9651. 16(1), s. 53–163. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nylenna, Magne & Larsen, Øivind (2019). Folkehelseinstituttet nå - og før. Michael. ISSN 1893-9651. 16(1), s. 36–52. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bårdsgjerde, Elise Kvalsund; Kvangarsnes, Marit; Landstad, Bodil; Nylenna, Magne & Hole, Torstein (2018). Patients’ narratives of their participation in the myocardial infarction pathway. Journal of Advanced Nursing. ISSN 0309-2402. 75(5), s. 1063–1073. doi: 10.1111/jan.13931. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eiring, Øystein; Brurberg, Kjetil Gundro; Nytrøen, Kari & Nylenna, Magne (2018). Rapid methods including network meta-analysis to produce evidence in clinical decision support: A decision analysis. Systematic Reviews. ISSN 2046-4053. 7. doi: 10.1186/s13643-018-0829-z. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nylenna, Magne & Stoltenberg, Camilla (2017). Eilert Sundt - vår første epidemiolog. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 137, s. 1918–1923. doi: 10.4045/tidsskr.17.0686.
 • Larsen, Øivind & Nylenna, Magne (2017). Frederik Holst som redaktør. Michael. ISSN 1893-9651. 14(4), s. 324–342. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nylenna, Magne & Larsen, Øivind (2017). Frederik Holst - professor, publisist og pioner. Michael. ISSN 1893-9651. 14(4), s. 259–271. Fulltekst i vitenarkiv
 • Larsen, Øivind & Nylenna, Magne (2017). Medisineren Frederik Holst - mer fagets enn folkets lærer. I Roos, Merethe & Tønnesson, Johan (Red.), Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennopm fire århundrer. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566265. s. 147–162.
 • Eiring, Øystein; Nytrøen, Kari; Kienlin, Simone Maria; Khodambashi, Soudabeh & Nylenna, Magne (2017). The development and feasibility of a personal health-optimization system for people with bipolar disorder. BMC Medical Informatics and Decision Making. ISSN 1472-6947. 17. doi: 10.1186/s12911-017-0481-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nylenna, Magne (2016). Medisinske myter. Michael. ISSN 1893-9651. 13(3), s. 198–209.
 • Nylenna, Magne; Breivik, Noralv; Heiberg, Arvid & Larsen, Øivind (2016). «Et høist mærkeligt Sygdomstilfælde hos flere Sødskende» - en norsk førstegangsbeskrivelse fra 1830? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 136(5), s. 437–440. doi: 10.4045/tidsskr.15.0844.
 • Larsen, Øivind & Nylenna, Magne (2016). Da norske leger fikk sitt eget tidsskrift - Eyr 1826-1838. Indremedisineren. ISSN 1891-1617. s. 32–34.
 • Nylenna, Magne (2015). Medforfatterskap i medisin og helsefag. Forskningsetikk. ISSN 1502-6353.
 • Eiring, Øystein; Nylenna, Magne & Nytrøen, Kari (2015). Patient-Important Outcomes in the Long-Term Treatment of Bipolar Disorder: A Mixed-Methods Approach Investigating Relative Preferences and a Proposed Taxonomy. Patient. ISSN 1178-1653. doi: 10.1007/s40271-015-0128-x.
 • Jamtvedt, Gro; Klemp, Marianne; Mørland, Berit & Nylenna, Magne (2015). Responsibility and accountability for well informed health-care decisions: a global challenge. The Lancet. ISSN 0140-6736. 386(9995), s. 826–828. doi: 10.1016/S0140-6736%2815%2960855-8.
 • Nylenna, Magne; Bjertnæs, Øyvind Andresen; Saunes, Ingrid Sperre & Lindahl, Anne Karin (2015). What is Good Quality of Health Care? Professions and Professionalism. ISSN 1893-1049. 5(1), s. 909–924. doi: 10.7577/pp.909.
 • Eiring, Øystein; Landmark, Brynjar Fowels; Aas, Endre; Salkeld, Glenn; Nylenna, Magne & Nytrøen, Kari (2015). What matters to patients? A systematic review of preferences for medication-associated outcomes in mental disorders. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 5:e007848(4). doi: 10.1136/bmjopen-2015-007848.
 • Nylenna, Magne (2014). Raushet og velferdsstaten. Michael Quarterly. ISSN 1504-0658. 11, s. 530–537.
 • Nylenna, Magne; Fagerbakk, Frode & Kierulf, Peter (2014). Authorship: attitudes and practice among Norwegian authors. BMC Medical Ethics. ISSN 1472-6939. s. 15–53. doi: 10.1186/1472-6939-15-53.
 • Eggen, Runar; Tjensvoll, Kjell & Nylenna, Magne (2014). Examining the Use of an Open Digital Health Library for Professionals. JMIR Research Protocols. ISSN 1929-0748. 3(4). doi: 10.2196/resprot.3820.
 • Nylenna, Magne; Fagerbakk, Frode & Kierulf, Peter (2014). Authorship: Attitudes and practice among Norwegian researchers. BMC Medical Ethics. ISSN 1472-6939. 15(53). doi: 10.1186/1472-6939-15-53.
 • Gjersvik, Petter; Gulbrandsen, Pål; AASHEIM, ERLEND T. & Nylenna, Magne (2013). Dårlig tittel - dårlig manus? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 133, s. 2475–2477. doi: 10.4045/tidsskr.13.1077.
 • Nylenna, Magne & Aasland, O.G. (2013). Kulturell og musikalsk aktivitet blant norske leger. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 133, s. 1307–1309. doi: 10.4045/tidsskr.12.1518.
 • Larsen, Øivind & Nylenna, Magne (2012). Profiler og portretter i norsk medisin . Malerisamlingen i Det norske medicinske Selskab. Michael Quarterly. ISSN 1504-0658. 9, s. 1–143.
 • Nylenna, Magne (2011). Trenger vi helter? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 131(13/15). doi: 10.4045/tidsskr.11.0458.
 • Nylenna, Magne (2011). "The medium is the mesage". Michael Quarterly. ISSN 1504-0658. 8(3), s. 404–405.
 • Nylenna, Magne (2011). Kan fremtidens helsetjeneste kunnskapsbaseres? Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. ISSN 0029-1935. 119(12), s. 12–13.
 • Nylenna, Magne (2011). Medisinsk fagspråk - gradvis mer folkelig og forståelig? Michael Quarterly. ISSN 1504-0658. 8(3), s. 370–382.
 • Røsvik, Anne Hilde; Movik, Espen & Nylenna, Magne (2011). Systematic quality review of clinical guidelines – feasible and useful? European Science Editing. ISSN 0258-3127. 37(2), s. 31–5.
 • Bjerkeset, Ottar; Romild, Ulla; Haugdahl, Hege Selnes & Nylenna, Magne (2011). Evaluering av turnustjenesten i sykehus. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 131, s. 824–827. doi: 10.4045/tidsskr.10.0703.
 • Skagen, Knut M; Junker, Asbjørn; Nylenna, Magne & Westin, Steinar (2010). Studenters og legers tidfesting av viktige medisinhistoriske begivenheter. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 130, s. 1364–1367. doi: 10.4045/tidsskr.09.1149.
 • Røsvik, Anne Hilde; Movik, Espen & Nylenna, Magne (2010). Deltar pasientene i utviklingen av kliniske retningslinjer i Norge? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 130, s. 2236–2238. doi: 10.4045/tidsskr.09.1511.
 • Nylenna, Magne; Eiring, Øystein; Strand, Grete & Røttingen, John-Arne (2010). Wiring a nation: putting knowledge into action. The Lancet. ISSN 0140-6736. 375(9719), s. 1048–1051. doi: 10.1016/S0140-6736%2809%2961832-8%28oppgitt%2Cmenfeil%29.
 • Nylenna, Magne & Aasland, Olaf G (2010). Jobbtilfredshet blant norske leger. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 130(10), s. 1028–1031. doi: 10.4045/tidsskr.09.0955.
 • Evensen, Stein A.; Gradmann, Christoph; Larsen, Øivind & Nylenna, Magne (2010). Hiv: Epidemien som satte holdninger på prøve. Michael Quarterly. ISSN 1504-0658. 7(1), s. 6–11.
 • Evensen, Stein A.; Gradmann, Christoph; Larsen, Øivind & Nylenna, Magne (2010). Da hiv kom til Norge. Michael Quarterly. ISSN 1504-0658. 7(1), s. 12–157.
 • Aasland, Olaf G; Rosta, J & Nylenna, Magne (2010). Healthcare reforms and job satisfaction among doctors in Norway. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN 1403-4948. 38(3), s. 253–258. doi: 10.1177/1403494810364559.
 • Gjersvik, Petter; Nylenna, Magne; Jemec, Gregor B.E. & Haraldstad, Anne-Marie B (2010). Dermatologic research in the Nordic countries 1989-2008 - a bibliometric study. International Journal of Dermatology. ISSN 0011-9059. 49(11), s. 1276–1281. doi: 10.1111/j.1365-4632.2010.04508.x.
 • Nylenna, Magne (2009). Målet er et godt liv. Michael Quarterly. ISSN 1504-0658. 6(4), s. 520–529.
 • Evensen, Stein A.; Gradmann, Christoph; Larsen, Øivind & Nylenna, Magne (2009). Allmennmedisin som akademisk fag. Michael Quarterly. ISSN 1504-0658. 6(1), s. 11–126.
 • Ulvenes, Lidziya Vanahel; Aasland, Olaf G; Nylenna, Magne & Kristiansen, Ivar Sønbø (2009). Norwegian Physicians' Knowledge of and Opinions about Evidence-Based Medicine: Cross-Sectional Study. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 4(11). doi: 10.1371/journal.pone.0007828. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eiring, Øystein; Aas, Endre; Eggen, Runar; Fosseng, Hans Petter & Nylenna, Magne (2008). Blogg, RSS og podkast i medisin og helsefag. Michael Quarterly. ISSN 1504-0658. 5, s. 24–39.
 • Nylenna, Magne (2008). Normer for vitenskapelig publisering. Michael Quarterly. ISSN 1504-0658. 5, s. 40–50.
 • Nylenna, Magne; Strand, Grete; Tell, Grethe S; Forland, Frode & Røttingen, John-Arne (2008). helsebiblioteket.no. Michael Quarterly. ISSN 1504-0658. 5(1), s. 70–84.
 • Nylenna, Magne (2008). Medisinsk publisering - standardisert fagformidling i industriell skala. Rhetorica Scandinavica. ISSN 1397-0534. 47, s. 55–69.
 • Larsen, Øivind; Alvik, Anne; Hagestad, Kristian & Nylenna, Magne (2008). Samfunnsmedisin - fagfelt og tenkemåte. I Larsen, Øivind; Alvik, Anne; Hagestad, Kristian & Nylenna, Magne (Red.), Samfunnsmedisin. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-34459-4. s. 27–39.
 • Larsen, Øivind; Alvik, Anne; Hagestad, Kristian & Nylenna, Magne (2008). Forord. I Larsen, Øivind; Alvik, Anne; Hagestad, Kristian & Nylenna, Magne (Red.), Samfunnsmedisin. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-34459-4. s. 5–6.
 • Nylenna, Magne; Larsen, Øivind; Hagestad, Kristian & Alvik, Anne (2008). Samfunnsmedisin - fagfelt og tenkemåte. I Nylenna, Magne; Larsen, Øivind; Hagestad, Kristian & Alvik, Anne (Red.), Samfunnsmedisin. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-34459-4. s. 27–39.
 • Nylenna, Magne & Lavoll-Nylenna, Astrid (2008). Helsevesenet i Norge - organisering og oppgaver. I Larsen, Øivind; Alvik, Anne; Hagestad, Kristian & Nylenna, Magne (Red.), Samfunnsmedisin. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-34459-4. s. 325–346.
 • Nylenna, Magne (2007). Å formidle kunnskap til helsepersonell. Michael Quarterly. ISSN 1504-0658. 4, s. 150–161.
 • Gulbrandsen, P; Hofoss, D; Nylenna, Magne; Saltyte-Benth, J & Aasland, OG (2007). General practitioners' relationship to sickness certification. Scandinavian Journal of Primary Health Care. ISSN 0281-3432. 25. doi: 10.1080/02813430600879680.
 • Nylenna, Magne & Aasland, Olaf G (2007). Doctors' learning habits: CME activities among Norwegian physicians over the last decade. BMC Medical Education. ISSN 1472-6920. doi: 10.1186/1472-6920-7-10.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hem, Erlend & Nylenna, Magne (2021). Helsespråk. Det norske medicinske Selskab. ISBN 978-82-92871-77-5. 18(26). 223 s.
 • Nylenna, Magne & Stoltenberg, Camilla (2020). Eilert Sundt og folkehelsearbeidet. Nasjonalbiblioteket. ISBN 9788279654513. 45 s.
 • Nylenna, Magne (2020). Helsetjenesten i Norge - et overblikk. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205525061. 244 s.
 • Landstad, Bodil; Kvangarsnes, Marit; Hole, Torstein & Nylenna, Magne (2020). Brukermedvirkning i helsetjenesten - realitet eller retorikk? Det norske medicinske Selskab. ISBN 978-82-92871-80-5. 17(Supplement 24). 213 s.
 • Nylenna, Magne (2019). Samfunnsmedisin på norsk. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-53008-9. 287 s.
 • Larsen, Øivind; Ridderström, Gunnar & Nylenna, Magne (2018). Planlegging for helse og trivsel. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2364-0. 326 s.
 • Nylenna, Magne (2017). Medisinsk ordbok 8 utgave. Kunnskapsforlaget. ISBN 978-82-573-2216-8. 559 s.
 • Nylenna, Magne & Øivind, Larsen (2015). Eyr - portrett av et tidsskrift. Det norske medicinske Selskab. ISBN 978-82-92871-89-8. 222 s.
 • Nylenna, Magne (2015). Publisere & presentere. Medisinsk fagformidling i teori og praksis. 2. utgave. Forkortet og oppdatert. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-49012-3. 262 s.
 • Nylenna, Magne & Larsen, Øivind (2015). Eyr - portrett av et tidsskrift. Det norske medicinske Selskabs tidsskrift. ISBN 978-82-92871-89-8. 222 s.
 • Nylenna, Magne (2014). Helsetjenesten i Norge - et overblikk. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-45705-8. 222 s.
 • Nylenna, Magne (2013). Mellom politikk og klinikk i hundre år. Det norske medicinske selskab. ISBN 978-82-92871-93-5. 152 s.
 • Nylenna, Magne (2009). Medisinsk ordbok 7. utgave. Kunnskapsforlaget. ISBN 978-82-573-2099-7. 530 s.
 • Nylenna, Magne (2009). Medisinsk ordbok 7. utgave. Kunnskapsforlaget. ISBN 978-82-573-2099-7. 530 s.
 • Larsen, Øivind & Nylenna, Magne (2009). Medisinens randsoner. Norwegian Medical Society. ISBN 978-82-92871-99-7. 6(4). 175 s.
 • Larsen, Øivind; Alvik, Anne; Hagestad, Kristian & Nylenna, Magne (2008). Samfunnsmedisin. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-34459-4. 654 s.
 • Larsen, Øivind; Alvik, Anne; Hagestad, Kristian & Nylenna, Magne (2008). Samfunnsmedisin. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-34459-4.
 • Nylenna, Magne; Larsen, Øivind; Hagestad, Kristian & Alvik, Anne (2008). Samfunnsmedisin. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-34459-4. 654 s.
 • Nylenna, Magne (2008). publisere & presentere Medisinsk fagformidling i teori og praksis. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-36563-6. 329 s.
 • Nylenna, Magne (2007). Store medisinske leksikon, 2. utgave. Kunnskapsforlaget. ISBN 978-82-573-1500-9. 1806 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Nylenna, Magne (2021). Fortsatt et stort behov for Helsebiblioteket. Dagens medisin. ISSN 1501-4290. s. 30–30.
 • Nylenna, Magne (2021). Medisinske møteplasser. Michael. ISSN 1893-9651. 18, s. 255–262.
 • Nylenna, Magne & Hem, Erlend (2021). Begreper og betegnelser i helsespråket. Michael. ISSN 1893-9651. 18, s. 14–25.
 • Hem, Erlend & Nylenna, Magne (2021). Språk er også medisin. Michael. ISSN 1893-9651. 18, s. 7–13.
 • Nylenna, Magne (2021). Makt og mangfold. Michael. ISSN 1893-9651. 18, s. 12–16.
 • Bårdsgjerde, Elise Kvalsund; Kvangarsnes, Marit; Hole, Torstein; Nylenna, Magne & Landstad, Bodil (2021). Physicians' perceptions of patient participation in the myocardial infarction pathway .
 • Larsen, Øivind; Hem, Erlend & Nylenna, Magne (2021). Jacob Birger Natvig. Michael. ISSN 1893-9651. 18(2), s. 246–248.
 • Larsen, Øivind; Hem, Erlend & Nylenna, Magne (2021). Tidsskriftet Michael - en programerklæring. Michael. ISSN 1893-9651. 18(1), s. 7–11.
 • Landstad, Bodil; Kvangarsnes, Marit; Hole, Torstein & Nylenna, Magne (2020). Brukermedvirkning i helsetjenesten - realitet og retorikk. I Landstad, Bodil; Kvangarsnes, Marit; Hole, Torstein & Nylenna, Magne (Red.), Brukermedvirkning i helsetjenesten - realitet eller retorikk?. Det norske medicinske Selskab. ISSN 978-82-92871-80-5. s. 7–13.
 • Nylenna, Magne & Hem, Erlend (2020). Hva kan forskning om 1800-tallsepidemier lære oss i dag? Michael. ISSN 1893-9651. 17, s. 615–620.
 • Nylenna, Magne (2020). Levende kart over covid-19-forskning. Utposten. ISSN 0800-5680. s. 20–23.
 • Nylenna, Magne (2020). På vei mot en ny latintid? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 140, s. 390–390.
 • Nylenna, Magne (2019). Hva er samfunnsmedisin? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 139(17). doi: 10.4045/tidsskr.19.0624.
 • Nylenna, Magne; Larsen, Øivind & Ridderstrøm, Gunnar (2019). Helsefremmende stedsplanlegging. Michael. ISSN 1893-9651. 16, s. 33–40.
 • Nylenna, Magne (2019). Det gode selskap. Michael. ISSN 1893-9651. 16, s. 347–350.
 • Bårdsgjerde, Elise Kvalsund; Kvangarsnes, Marit; Landstad, Bodil; Nylenna, Magne & Hole, Torstein (2019). Pasientfortellinger om pasientmedvirkning ved hjerteinfarkt .
 • Bårdsgjerde, Elise Kvalsund; Kvangarsnes, Marit; Landstad, Bodil; Nylenna, Magne & Hole, Torstein (2019). Medvirkning ved hjerteinfarkt i pasientforløpet.
 • Nylenna, Magne (2019). Ord og uttrykk som forsvinner. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 139(7). doi: 10.4045/tidsskr.19.0007.
 • Larsen, Øivind & Nylenna, Magne (2019). Folkehelseinstituttet opplevd innenfra. Michael. ISSN 1893-9651. 16(1), s. 7–9.
 • Bårdsgjerde, Elise Kvalsund; Kvangarsnes, Marit; Landstad, Bodil; Nylenna, Magne & Hole, Torstein (2019). Pasienter erfarer mangler i informasjon og oppfølging etter hjerteinfarkt . Gemini. ISSN 0802-085X.
 • Bårdsgjerde, Elise Kvalsund; Kvangarsnes, Marit; Nylenna, Magne & Hole, Torstein (2018). Pasienterfaringer ved hjerteinfarkt - variasjon i oppfølgingen . Sunnmørsposten. ISSN 1503-9056. 136(303), s. 16–16.
 • Nylenna, Magne (2018). Samfunnsmedisineren som kunnskapsformidler og premissleverandør. Utposten. ISSN 0800-5680. s. 12–14.
 • Nylenna, Magne (2018). Veileder, retningslinje, prosedyre. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. doi: 10.4045/tidsskr.17.0737.
 • Nylenna, Magne (2018). Stedsplanlegging er samfunnsmedisin i praksis. Michael. ISSN 1893-9651. 15, s. 87–91.
 • Nylenna, Magne (2018). Veiledning eller supervisjon? . Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 138, s. 1167–1167.
 • Nylenna, Magne (2018). Medisinens immaterielle historie. Michael. ISSN 1893-9651. 15, s. 246–259.
 • Nylenna, Magne (2018). Reseptalfabetet utvides. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 138(15). doi: 10.4045/tidsskr.18.0644.
 • Nylenna, Magne & Westin, Steinar (2018). The good medical paper: What do editors and reviewers look for? Peer review as a process for quality improvement.
 • Nylenna, Magne & Westin, Steinar (2018). Medical journals and scientific papers in general.
 • Westin, Steinar & Nylenna, Magne (2017). The good medical paper. What do editors and reviewers look for?
 • Nylenna, Magne (2017). Doktorskole eller medisinsstudium. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. doi: 10.4045/tidsskr.17.0122.
 • Nylenna, Magne (2017). Falske venner i fagspråket. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 137, s. 814–814.
 • Nylenna, Magne (2017). Er den tradisjonelle læreboken avleggs? Michael. ISSN 1893-9651. 14, s. 86–104. Fulltekst i vitenarkiv
 • Larsen, Øivind; Ridderström, Gunnar & Nylenna, Magne (2017). Trivsel er et samfunnsansvar - Byplanlegging for den nye folkehelsa. St. Hallvard. ISSN 0036-2859. 95(3), s. 8–20.
 • Nylenna, Magne (2017). Nudging p? norsk: Dulting. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 137(2).
 • Westin, Steinar; Nylenna, Magne & Haug, Charlotte (2016). The good medical paper, what do editors and reviewers look for?
 • Lidal, Ingeborg Beate; Vist, Gunn Elisabeth; Flottorp, Signe & Nylenna, Magne (2016). Det er både nyttig og viktig å vite når forskning ikke kan gi svar. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Nylenna, Magne (2016). Prospektiv og retrospektiv. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 136.
 • Nylenna, Magne (2016). Ti år etter Sudbø-saken. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 136(17), s. 1420–1420. doi: 10.4045/tidsskr.16.0705.
 • Jacobsen, Geir Wenberg & Nylenna, Magne (2016). Sampublisering av systematiske oversikter. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 136(5), s. 376–376. doi: 10.4045/tidsskr.16.0115.
 • Gjersvik, Petter & Nylenna, Magne (2016). Declarative titles in original research papers in dermatologic journals 1974-2014. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. ISSN 0926-9959. 30(1), s. 124–125. doi: 10.1111/jdv.12605.
 • Nylenna, Magne & Westin, Steinar (2015). The good medical paper: What do editors and reviewers look for?
 • Nylenna, Magne (2015). E-helse og m-helse. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001.
 • Nylenna, Magne (2015). Er overdiagnostikk undervurdert. Journalen: Medlemsblad for Oslo legeforening. s. 12–13.
 • Nylenna, Magne & Fretheim, Atle (2015). Er retningslinjer løsningen? Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
 • Eiring, Øystein; Nylenna, Magne & Nytrøen, Kari (2015). Keynote: Patient-important outcomes in long-term treatment of bipolar disorder: a mixed-methods approach investigating relative preferences and a proposed taxonomy.
 • Nylenna, Magne (2015). Om samvalg og andre sam-ord. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. doi: 10.4045/tidsskr.14.1230.
 • Nylenna, Magne & Chalmers, Iain (2014). A new network to promote evidence-based research. The Lancet. ISSN 0140-6736. 384.
 • Nylenna, Magne (2014). Fra fagfolk til folk flest. I Ronge, Kari; Isaksson Rø, Karin Elisabet & Bringedal, Berit (Red.), Fra pidestall til skammel: Festskrift til Olaf Gjerløw Aasland 70 år. Den norske legeforening / Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP). ISSN 978-82-8070-106-0. s. 94–105.
 • Nylenna, Magne & Jamtvedt, Gro (2014). Lettvint forskning. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Nylenna, Magne & Stoltenberg, Camilla (2014). Skal kirurgi slanke de overvektige? Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 22–23.
 • Rosta, Judith & Nylenna, Magne (2014). Changes in subjective well-being among Norwegian doctors from 2002 to 2012: a longitudinal study based on national samples.
 • Nylenna, Magne (2014). Det nære og det fjerne - Michael gjennom ti år. Michael. ISSN 1893-9651. s. 7–8.
 • Nylenna, Magne (2014). Fra fagfolk til folk flest - Utviklingstrekk i medisinsk fagformidling. I Ronge, Kari; Isaksson Rø, Karin Elisabet & Bringedal, Berit (Red.), Fra pidestall til skammel: Festskrift til Olaf Gjerløw Aasland 70 år. Den norske legeforening / Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP). ISSN 978-82-8070-106-0. s. 94–105.
 • Gjersvik, Petter; Gulbrandsen, Pål; Aasheim, Erlend T. & Nylenna, Magne (2014). P. Gjersvik og medarbeidere svarer:. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 134(4), s. 382–383. doi: 10.4045/tidsskr.14.0144.
 • Nylenna, Magne (2013). Helseforvaltningen – en del av problemet eller en del av løsningen? Michael. ISSN 1893-9651. 10, s. 136–53.
 • Svabø, HM; Nylenna, Magne; Vigen, T. & Riise, G. (2013). Legeforeningen og Allmennlegeforeningen. I: Festskrift til Allmennlegeforeningens 75 års-jubileum. Legeforeningen no: Norsk forening for Allmennmedisin.
 • Ringerike, Tove; Glenton, Claire; Vist, Gunn Elisabeth; Jamtvedt, Gro & Nylenna, Magne (2013). Tolker leserne forskningsresultater i tråd med forfatternes intensjoner? Dr.med. - Norwegian Journal of Epidemiology. Suppl.. 23(2), s. 231–236.
 • Eggen, Runar; Tjensvoll, Kjell; Rosenbaum, Sarah Ellen & Nylenna, Magne (2013). Use and users of the Norwegian Electronic Health Library.
 • Fosseng, Hans Petter; Underdal, Hege & Nylenna, Magne (2013). The Democratization of Knowledge: A Supplement to Open Access.
 • Bero, Lisa A.; Busuttil, B; Farquhar, Cindy; Koehlmoos, Tracey Pérez ; Moher, David & Nylenna, Magne [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2012). Measuring the performance of the Cochrane Library. Cochrane Database of Systematic Reviews. ISSN 1469-493X.
 • Nylenna, Magne (2012). Forord- Forskning viser, Forskning viser at ... Vurdering og formidling av medisinske forskningsresultater. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-42551-4.
 • Nylenna, Magne; Lindahl, Anne Karin & Skjellanger, Anne Grete (2012). Teller uunngåelig død. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Nylenna, Magne & Skjellanger, Anne Grete (2012). Hvor mange skades i norske sykehus. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 5–5.
 • Nylenna, Magne (2012). Flere bør forske. Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin. ISSN 0805-5238. 19(3), s. 4–5.
 • Nylenna, Magne; Tveter, Ellen C & Skjellanger, Anne Grete (2012). Hvor mange skades i norske sykehus. Dagens medisin. ISSN 1501-4290. s. 34–34.
 • Nylenna, Magne (2012). Kunnskapsbasert utdanning og praksis. Paidos: Tidsskrift for Norsk barnelegeforening. ISSN 1503-5360. 30(1), s. 12–13.
 • Vist, Gunn Elisabeth; Jamtvedt, Gro & Nylenna, Magne (2012). Nytt ikke alltid best. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 39–39.
 • Strand, Grete & Nylenna, Magne (2012). Velg åpen publisering! Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Nylenna, Magne (2012). "Hilsen din Sverre". Michael. ISSN 1893-9651. 10, s. 363–364.
 • Hammerstrøm, Karianne & Nylenna, Magne (2011). Alle forskningsresultater bør publiseres. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 131(23), s. 2337–2338. doi: 10.4045/tidsskr.11.1315.
 • Hofstad, Eivor & Nylenna, Magne (2011). Hele folket i høring: redd kvaliteten glipper. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. 99(1), s. 16–19.
 • Vandvik, Per Olav; Eiring, Øystein; Jamtvedt, Gro & Nylenna, Magne (2011). Ja til kunnskapsbasert praksis. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 131(17), s. 1637–1638.
 • Nylenna, Magne (2011). British health care reforms and Norwegian health care. Michael Quarterly. ISSN 1504-0658. 8(4), s. 423–427.
 • Nylenna, Magne & Larsen, Øivind (2011). Fra utpost til utland. Michael Quarterly. ISSN 1504-0658. 8(2), s. 151–153.
 • Skagen, Knut Mork; Junker, Asbjørn; Nylenna, Magne & Westin, Steinar (2010). Skagen og medarbeidere svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 130(19).
 • Leivestad, Torbjørn; Skagen, Knut Mork; Junker, Asbjørn; Nylenna, Magne & Westin, Steinar (2010). Tidfesting av medisinhistoriske begivenheter: Kommentar til artikkelen: Studenters og legers tidfesting av viktige medisinhistoriske begivenheter. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 130, s. 1908–1908.
 • Nylenna, Magne (2010). Greske og latinske ord i norsk. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. s. 2510–2510. doi: 10.4045/tidsskr.10.1172.
 • Larsen, Øivind & Nylenna, Magne (2009). Reiser i tid og rom. Michael Quarterly. ISSN 1504-0658. 6(2), s. 133–135.
 • Larsen, Øivind & Nylenna, Magne (2009). Medisinens randsoner. Michael Quarterly. ISSN 1504-0658. 6(4), s. 373–374.
 • Nylenna, Magne & Simonsen, Sigmund (2009). Helseforskningsloven. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 129, s. 1320–1320.
 • Larsen, Øivind & Nylenna, Magne (2009). Reiser i tid og rom. Michael Quarterly. ISSN 1504-0658. 6, s. 133–135.
 • Nylenna, Magne (2009). Vitenskapelige rapporteringsmaler. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 129, s. 2340–2340.
 • Nylenna, Magne (2009). To hundreår – én helseforvaltning. Michael Quarterly. ISSN 1504-0658. 6, s. 269–272.
 • Nylenna, Magne (2009). Vitenskapelige rapporteringsmaler. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 129(22). doi: 10.4045/tidsskr.09.1099.
 • Larsen, Øivind & Nylenna, Magne (2009). Reiser i tid og rom. Michael Quarterly. ISSN 1504-0658. 6(2), s. 133–135.
 • Nylenna, Magne & Simonsen, Sigmund (2009). Helseforskningsloven. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 129, s. 1320–1320.
 • Nylenna, Magne (2009). Vitenskapelige rapporteringsmaler. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 129(22).
 • Nylenna, Magne (2009). To hundreår - én helseforvaltning. Michael Quarterly. ISSN 1504-0658. 6(3), s. 269–272.
 • Førde, Reidun & Nylenna, Magne (2009). Helsetenesta må bygge på god kunnskap. Dagens medisin. ISSN 1501-4290. s. 25–25.
 • Nylenna, Magne (2009). IMRAD – et hjelpemiddel i vitenskapelig publisering. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. s. 172–173.
 • Nylenna, Magne (2009). Hvordan lages en medisinsk ordbok? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 129, s. 2401–2402.
 • Førde, Reidun & Nylenna, Magne (2009). Helsetenesta må bygge på god kunnskap. Dagens medisin. ISSN 1501-4290. s. 25–25.
 • Nylenna, Magne (2009). IMRAD – et hjelpemiddel i vitenskapelig publisering. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. s. 172–173.
 • Nylenna, Magne (2009). Hvordan lages en medisinsk ordbok? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 129, s. 2401–202.
 • Nylenna, Magne (2009). IMRAD - et hjelpemiddel i vitenskapelig publisering. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. s. 172–173.
 • Evensen, Stein A; Gradmann, Christoph; Larsen, Øivind & Nylenna, Magne (2009). Allmenmedisin som akademisk fag. Michael Quarterly. ISSN 1504-0658. 6(1).
 • Westin, Steinar & Nylenna, Magne (2008). Minneord: Bent Guttorm Bentsen. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 128, s. 2538–2538.
 • Nylenna, Magne (2008). Forskningen fremmes, forenkles og forbedres. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Nylenna, Magne (2008). Tidsskriftologiens far. Intervju med Stephen P. Lock. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 128, s. 2880–2881.
 • Nylenna, Magne (2008). Tidsskriftologiens far. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 128(24), s. 2880–2881.
 • Nylenna, Magne (2008). Normer for medisinsk publisering. Michael Quarterly. ISSN 1504-0658. 5(1), s. 40–50.
 • Eiring, Øystein; Aas, Endre; Eggen, Runar; Fosseng, Hans Petter & Nylenna, Magne (2008). Blogg, RSS og podkast i medisin og helsefag. Michael Quarterly. ISSN 1504-0658. 5(1), s. 24–39.
 • Nylenna, Magne (2007). Medier, makt og medisinerer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 5–5.
 • Nylenna, Magne & Westin, Steinar (2007). Bevar turnustjenesten for leger. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 5–5.
 • Nylenna, Magne (2007). Research misconduct: lessons to be learned? Michael Quarterly. ISSN 1504-0658. 4, s. 7–9.
 • Larsen, Øivind; Nylenna, Magne & Tellnes, Gunnar (2007). Legerollen mellom klinikk og administrasjon. Michael Quarterly. ISSN 1504-0658. 4(2), s. 71 –72.
 • Nylenna, Magne (2007). formidle kunnskap til helsepersonell. Michael Quarterly. ISSN 1504-0658. 4(2), s. 150–160.
 • Stoltenberg, Camilla & Nylenna, Magne (2016). Årsrapport fra Kunnskapssenteret 2015 . Folkehelseinstituttet. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skudal, Kjersti Eeg; Sjetne, Ingeborg Strømseng; Bjertnæs, Øyvind Andresen; Lindahl, Anne Karin & Nylenna, Magne (2016). Commonwealth Fund’s population survey in 11 countries: Norwegian results in 2016 and changes over time. Folkehelseinstituttet. ISSN 978‐82‐8082‐784‐5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Steiro, Asbjørn; Haugum, Mona; Sjetne, Ingeborg Strømseng; Bjertnæs, Øyvind Andresen; Lindahl, Anne Karin & Nylenna, Magne (2015). Commonwealth Fund-undersøkelse blant allmennleger i ti land: norske resultater i 2015 og utvikling over tid. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. ISSN 978-82-93479-00-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sjetne, Ingeborg Strømseng; Skudal, Kjersti Eeg; Haugum, Mona; Bjertnæs, Øyvind Andresen; Lindahl, Anne Karin & Nylenna, Magne (2014). Commonwealth Funds undersøkelse i 2014 blant personer i aldersgruppe 55 år eller eldre: Resultater fra Norge og ti andre land. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. ISSN 978-82-8121-908-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brurberg, Kjetil Gundro; Dahm, Kristin Thuve & Nylenna, Magne (2014). Effekt av langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) del 3 – kols og cystisk fibrose. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. ISSN 978-82-8121-687-7. 2014(12). Fulltekst i vitenarkiv
 • Haugum, Mona; Bjertnæs, Øyvind Andresen; Iversen, Hilde Hestad; Lindahl, Anne Karin & Nylenna, Magne (2013). Commonwealth Funds undersøkelse av helsetjenestesystemet i 11 land: norske resultater i 2013 og utvikling siden 2010. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. ISSN 978-82-8121-638-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Haugum, Mona; Bjertnæs, Øyvind Andresen; Iversen, Hilde Hestad; Lindahl, Anne Karin & Nylenna, Magne (2012). Commonwealth Fund-undersøkelse blant allmennleger i 10 land: norske resultater i 2012 og utvikling siden 2009. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. ISSN 978-82-8121-494-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lindahl, Anne Karin; Bjertnæs, Øyvind Andresen; Flottorp, Signe Agnes; Nyen, Bjørnar; Nylenna, Magne & Reinar, Liv Merete [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2010). Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Oslo. ISSN 978-82-8121-328-9. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:58 - Sist endret 7. jan. 2019 17:08