Ole Trond Berg

Image of Ole Trond Berg
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Forskningsveien 3a/2b Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 0373 Oslo
Postal address Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Academic interests

 • European health care systems, historical and comparative
 • Central health administration systems
 • Organization and management in the clinic; clinical management and leadership roles
 • The physician role, historical and comparative perspectives
 • Physicians and management/leadership; physicians as managers/leaders (in the clinic)

Courses taught

 • The Executive Master’s program in Health Administration: management
 • The Bachelor program in Health Management and Health Economics: management courses
 • The international Master’s program in Health Economics, Policy, and Management: Nordic health policy

Background

 • Professor of health management (and political science), UiO, since 1987.
 • Mag.art., political science, UiO, 1968; dr. philos., UiO, 1983
 • Managed the planning  of, and was the first director of the Center for Health Administration (est. fall 1986), 1986-1995. Also director 1999-2002.
 • Visiting Associate Professor, University of Minnesota, Minneapolis, 1980-81
 • Fulbright-scholar, Yale University 1973-74
 • Political science editor for the Ashehougs konversasjonsleksikon (encyclopedia) (last edition) and the two last paper editions of Store norske leksikon (encyclopedia)
 • Consulting for health institutions and, to some degree, business companies, since ca. 1990.

Awards

 • Knight 1. Class of the Royal Norwegian Order of St. Olav, 2002

Positions held

 • Member of the editorial board of the Journal of Management and Marketing in Healthcare since its inception in 2007.
 • Formerly member of the editorial board of the Journal of Health, Politics, Policy, and Law
 • Board member, the European Health Management Association, 2003-05
 • Member of the Hovedkomiteen for norsk forskning 1981-83 and Forskningspolitisk råd 1983-86 (the Government’s science advisory board)
 • Member of the Council for social Research under the Norwegian Council for Science and the Humanities and member of the board of the Norwegian Council for Science and the Humanities, 1975-78

Publications

 • Wendt, Kjersti; Mørk, Bjørn Erik; Berg, Ole Trond & Fosse, Erik (2020). Medicine and interest politics a study of decision-making processes in the area of vascular surgery in Norway. Journal of Health Organisation and Management. ISSN 1477-7266. 34(4), p. 427–447. doi: 10.1108/JHOM-04-2019-0103. Full text in Research Archive
 • Berg, Ole Trond (2018). "Det 20. århundre sluttet i 1970-årene". Michael. ISSN 1893-9651. 1, p. 11–39.
 • Berg, Ole Trond (2017). Klinikkens driftsmodeller og helsetjenestemarkedene - en karakteristikk av utviklingen. Michael. ISSN 1893-9651. 14, p. 127–167. Full text in Research Archive
 • Berg, Ole Trond (2014). Fra "New Public Management" til "New Public Governance". Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. p. 288–291.
 • Berg, Ole Trond (2014). "Flere gode leveår for alle" - En karakteristikk av utviklingen av folkehelsearbeidet og av Olaf Gjerløw Aasland som folkehelsestrateg. In Ronge, Kari; Isaksson Rø, Karin Elisabet & Bringedal, Berit (Ed.), Fra pidestall til skammel: Festskrift til Olaf Gjerløw Aasland 70 år. Den norske legeforening / Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP). ISSN 978-82-8070-106-0. p. 80–92.
 • Berg, Ole Trond (2013). Morgendagens klinikk. In Veggeland, Noralv (red.) (Eds.), Reformer i norsk helsevesen : veier videre. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0291-4. p. 225–270.
 • Berg, Ole Trond (2013). Sosialdepartementet i Norge. Momenter til en karakteristikk av en sekellang historie. Michael. ISSN 1893-9651. 10, p. 103–135.
 • Berg, Ole Trond (2013). Den evangske orden og dens forvitring. Michael Quarterly. ISSN 1504-0658. 10(2), p. 149–197. Full text in Research Archive
 • Berg, Ole Trond (2012). På leting etter identitet. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. 100(10), p. 76–84.
 • Berg, Ole Trond (2011). Opplysning og romantikk: Noen betraktninger om dannelsens utvikling og fremtidsutsikter. In Hagtvet, Bernt & Ognjenovic, Gorana (Ed.), Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-027-4. p. 122–140.
 • Berg, Ole Trond (2011). Overlegen: En fortelling i tre avsnitt. Overlegen. ISSN 1503-2663. 10(1), p. 5–17.
 • Berg, Ole Trond (2010). Sykehusene og den legelige selvstendighet. Innledende betraktninger om hvordan den faglige suksess førte til politisk nederlag: Historien fra ca. 1900 til ca. 2000. In Finset, Arnstein; Wisløff, Finn Georg B; Jacobsen, Jørn E. & Fyrand, Live (Ed.), Utfordring og mulighet: en helsetjeneste i endring. Unipub forlag. ISSN 978-82-303-1552-1. p. 48–74.
 • Berg, Ole Trond (2009). Mellom gammelt og nytt: Helseforvaltningen 1945-1994. Michael Quarterly. ISSN 1504-0658. p. 339–360.
 • Berg, Ole Trond (2003). Fra praksis til teori. Momenter til beslutningsprosessenes historie, med spesiell referanse til helsepolitikk og medisinsk praksis. In Berg, O; Søgaard, Anne Johanne; Selikowitz, HS & Aasland, OG (Ed.), Medisin og samfunn. Festskrift til Grete Botten i anledning hennes 60-årsdag. Unipub forlag. ISSN 82-7477-140-0. p. 32–56.
 • Berg, Ole Trond (2000). Mellom gammelt og nytt: Linjer i klinikken utvikling, Festskrift ved 40 års jubileum. Sentralsykehuset i Akershus. p. 110–113.
 • Berg, Ole Trond (2000). Beyond Leftism and Statism. Health Policy Priority Setting and the Emergence of a New Health Policy Regime. In Westerhäll, Lotta Vahlne (Eds.), Health Care Prioritisation. Ethical, Legal and Economic Perspectives. Santérus Academic Press Sweden. ISSN 91-89449-04-5. p. 73–91.
 • Berg, Ole Trond (1999). Noruei no hokensistem no hattenshi (The Dynamics of a Health System: Norway). In Nakamura, Yuichi & Ichibangase, Yasuko (Ed.), Sekai no Shakaifukushi, Vol. 6 (Social Welfare in the World). Junposha, Tokyo. p. 462–498.
 • Berg, Ole Trond (1999). The health care system as part of the Norwegian welfare state, The Norwegian Health Care System. Legal and Organizational Aspects. Centre for Medical Studies, Moscow, University of Oslo. p. 17–25.
 • Berg, Ole Trond (1999). The organization of the Norwegian health care system: The rise and demise of a public iatrocracy, The Norwegian Health Care System. Legal and Organizational Aspects. Centre for Medical Studies, Moscow, University of Oslo. p. 25–33.
 • Berg, Ole Trond (1998). Legene og Legeforeningen - mellom interesser og verdier. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 118(9), p. 1417–1421.
 • Berg, Ole Trond (1998). Modernisme, eksistensialisme og medisin. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052. 1(1), p. 50–58.
 • Berg, Ole Trond (1998). Il malessere della sanita come sfida manageriale (The Health Care Malaise as a Managerial Challenge). Economia & Management. ISSN 1120-5032. p. 15–24.
 • Berg, Ole Trond (1998). Modernisme, eksistensialisme og medisin. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052. 1(1), p. 50–58.
 • Berg, Ole Trond & Haug, Charlotte J. (1997). Dialogene som forvitrer. Et kritisk blikk på klinikkens utvikling. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 117(8), p. 1163–1168.
 • Berg, Ole Trond (1997). Utvendighet og innvendighet. Noen betraktninger om statens og politikkens karakter og om statsvitenskapen som deltagende institusjon. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. 13(3), p. 382–401.
 • Berg, Ole Trond & Haug, Charlotte J. (1997). Helsevesenets "floker". Tanker om deres årsaker og håndtering. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 14(4), p. 325–339.
 • Berg, Ole Trond (1996). Modernisme, eksistensialisme og det medisinale vesen: noen historiske, noen kritiske og noen konstruktive tanker. In Rosengren, Bengt & Wedel, Hans (Ed.), Edgar Borgenhammar 65 år. Nordiska Halsovårdshogskolan, Gøteborg. ISSN 91-88710-37-8. p. 17–31.
 • Berg, Ole Trond (1996). Meta-Medicine: The Rise and Fall of the Norwegian Doctor as Leader and Manager. In Larsen, Øivind (Eds.), The Shaping of A Profession. Science History Publications/USA, Canton MA. ISSN 0-88135-168-7. p. 431–443.
 • Berg, Ole Trond (1996). Lavere terskler, mer plan: noen sider ved utviklingen av nordisk helsepolitikk. In Kamper-Jørgensen, Finn (Eds.), Sygehusvæsenet mod år 2000. Dansk Institut for Klinisk Epidemiologi. ISSN 87-89662-83-0. p. 80–118.

View all works in Cristin

 • Berg, Ole Trond (2009). Spesialisering og profesjonalisering En beretning om den sivile norske helseforvaltnings utvikling fra 1809 til 2009. Statens helsetilsyn. ISBN 978-82-90919-14-1. 503 p.
 • Berg, Ole Trond (2006). Fra politikk til økonomikk - Den norske helsepolitikks utvikling det siste sekel. Den norske lægforening. ISBN 82-8070-036-6. 115 p.
 • Berg, Ole Trond; Berg, O; Søgaard, Anne Johanne; Selikowitz, Harry Sam; Selikowitz, HS & Aasland, OG [Show all 7 contributors for this article] (2003). Medisin og samfunn. Festskrift til Grete Botten i anledning hennes 60-årsdag. Unipub forlag. ISBN 82-7477-140-0. 341 p.

View all works in Cristin

 • Berg, Ole Trond & Thorsen, Dag Einar (2018). Diktatur. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Berg, Ole Trond; Sagdahl, Mathias Slåttholm & Thorsen, Dag Einar (2018). Pasifisme. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Thorsen, Dag Einar & Berg, Ole Trond (2018). Montesquieu. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Berg, Ole Trond; Tessem, Nora & Thorsen, Dag Einar (2017). Sosialisme. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Thorsen, Dag Einar & Berg, Ole Trond (2016). Alexis de Tocqueville. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Berg, Ole Trond; Sterri, Aksel Braanen & Thorsen, Dag Einar (2014). totalitarisme. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Berg, Ole Trond; Thorsen, Dag Einar & Kjøll, Georg (2014). Politiske rettigheter. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Berg, Ole Trond & Thorsen, Dag Einar (2014). Fascisme. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Berg, Ole Trond & Thorsen, Dag Einar (2013). Likhet. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Berg, Ole Trond (2013). Alt om team. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 133.
 • Berg, Ole Trond & Thorsen, Dag Einar (2013). Folkesuverenitetsprinsippet. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Berg, Ole Trond & Thorsen, Dag Einar (2013). Leninisme. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Berg, Ole Trond & Thorsen, Dag Einar (2013). Sosialdarwinisme. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Berg, Ole Trond & Thorsen, Dag Einar (2013). Statsvitenskap. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Berg, Ole Trond (2009). Økonomene kommer. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. p. 2032–2033.
 • Berg, Ole Trond (2008). The demise of the 'iatrocracy'. Journal of Management and Marketing in Health Care. ISSN 1753-3031. 1(2), p. 117–119.
 • Berg, Ole Trond (2008). Fra unionsoppløsning til <<nasjonsoppløsning>> Modernisering vs. nasjonsbygging. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 49(1), p. 107–121.
 • Berg, Ole Trond (2008). Sluttreplikk til Francis Sejersted. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 49(2), p. 281–285.
 • Berg, Ole Trond (2007). Helse-Norge i støpeskjeen. Søkelys på sykehusreformen. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052. 10(1), p. 51–56.
 • Berg, Ole Trond (2007). Health policy and European Union enlargement. Health Services Management Research. ISSN 0951-4848. 20, p. 69–70.
 • Berg, Ole Trond (2005). A Turn-Around in Norwegian Hospital Policy? Hospital. ISSN 1374-3201. 7(2), p. 47–47.
 • Muquingue, Humberto; Kaasbøll, Jens Johan & Berg, Ole Trond (2002). The status of health management and information management in the Mozambican health districts: overview and preliminary findings.
 • Berg, Ole Trond (1998). Legene og legeforeningen - mellom interesser og verdier. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 9(118), p. 1417–1421.
 • Berg, Ole Trond (1997). Keynote speech. "Medical Caring and Caring Environments: Transcending Modernism".
 • Berg, Ole Trond (1997). Keynote speech. The Health Care Malaise: Challenges for Clinicians and "Meta-Clinicians".
 • Berg, Ole Trond (2020). Spesialisering og profesjonalisering. En beretning om den norske helseforvaltnings utvikling fra 1809 til 2009. Del 2: 1983-1994 - Den nye helseforvaltning vokser frem, akkompagnert av dragkampen mellom departement og direktorat. Statens helsetilsyn.
 • Berg, Ole Trond (2003). Kunnskap og politikk. En evaluering av Nasjonalt ryggnettverks virksomhet 1999-2003. Health Management Research Program Norway - HORN, Skriftserie 2003: 1. ISSN 82-7756-120-2.
 • Berg, Ole Trond (1996). Autonomy and Heteronomy: Health Deterioration and People's Dependence Upon Medical Assistance. Senter for helseadministrasjon, Universitetet i Oslo. ISSN 82-7756-006-0.

View all works in Cristin

Published Apr. 13, 2011 2:45 PM - Last modified July 17, 2012 2:11 PM