Ole Berg

Bilde av Ole Berg
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Europeiske helsetjenestesystemer, historisk og komparativt
 • Helseforvaltningssystemer
 • Organisering og ledelse i klinikken; kliniske lederroller
 • Legerollen, historisk og komparativt
 • Leger og ledelse; leger som ledere ( klinikken)

Undervisning

 • Det erfaringsbaserte masterstudium i helseadministrasjon: ledelse
 • Bachelorstudiet i helseledelse og helseøkonomi: ulike ledelseskurs
 • Det internasjonal masterstudium i Health Economics, Policy, and Management: Nordic health policy

Bakgrunn

 • Professor i helseledelse (og statsvitenskap), UiO, siden 1987.
 • Mag.art., statsvitenskap, UiO, 1968; dr. philos., UiO, 1983
 • Ledet planleggingen av og var første leder for Senter for helseadministrasjon (etablert høsten 1986), 1986-1995. Også leder 1999-2002.
 • Gjesteprofessor, University of Minnesota, Minneapolis, 1980-81
 • Fulbright-stipendiat, Yale University 1973-74
 • Medarbeider i Ashehougs konversasjonsleksikon (siste utgave) og de to papirutgavene av Kunnskapsforlagets Store norske leksikon
 • Konsulentarbeid i helsevesenet og i noen grad i næringslivet siden ca. 1990

Priser

 • Ridder 1. klasse av Den kongelige norske St. Olavs orden, 2002

Publikasjoner

 • Wendt, Kjersti; Mørk, Bjørn Erik; Berg, Ole Trond & Fosse, Erik (2020). Medicine and interest politics a study of decision-making processes in the area of vascular surgery in Norway. Journal of Health Organisation and Management.  ISSN 1477-7266.  34(4), s 427- 447 . doi: 10.1108/JHOM-04-2019-0103 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Berg, Ole Trond (2018). "Det 20. århundre sluttet i 1970-årene". Michael.  ISSN 1893-9651.  1, s 11- 39
 • Berg, Ole Trond (2017). Klinikkens driftsmodeller og helsetjenestemarkedene - en karakteristikk av utviklingen. Michael.  ISSN 1893-9651.  14, s 127- 167 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Berg, Ole Trond (2014). "Flere gode leveår for alle" - En karakteristikk av utviklingen av folkehelsearbeidet og av Olaf Gjerløw Aasland som folkehelsestrateg, I: Kari Ronge; Karin Elisabet Isaksson Rø & Berit Bringedal (red.),  Fra pidestall til skammel: Festskrift til Olaf Gjerløw Aasland 70 år.  Den norske legeforening / Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP).  ISBN 978-82-8070-106-0.  Kapittel.  s 80 - 92
 • Berg, Ole Trond (2014). Fra "New Public Management" til "New Public Governance". Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  (3), s 288- 291
 • Berg, Ole Trond (2013). Den evangske orden og dens forvitring. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  10(2), s 149- 197 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Berg, Ole Trond (2013). Morgendagens klinikk, I: Noralv (red.) Veggeland (red.),  Reformer i norsk helsevesen : veier videre.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0291-4.  Kapittel 9.  s 225 - 270
 • Berg, Ole Trond (2013). Sosialdepartementet i Norge. Momenter til en karakteristikk av en sekellang historie. Michael.  ISSN 1893-9651.  10, s 103- 135
 • Berg, Ole Trond (2012). På leting etter identitet. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  100(10), s 76- 84
 • Berg, Ole Trond (2011). Opplysning og romantikk: Noen betraktninger om dannelsens utvikling og fremtidsutsikter, I: Bernt Hagtvet & Gorana Ognjenovic (red.),  Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-027-4.  Kapittel.  s 122 - 140
 • Berg, Ole Trond (2011). Overlegen: En fortelling i tre avsnitt. Overlegen.  ISSN 1503-2663.  10(1), s 5- 17
 • Berg, Ole Trond (2010). Sykehusene og den legelige selvstendighet. Innledende betraktninger om hvordan den faglige suksess førte til politisk nederlag: Historien fra ca. 1900 til ca. 2000, I: Arnstein Finset; Finn Georg B Wisløff; Jørn E. Jacobsen & Live Fyrand (red.),  Utfordring og mulighet: en helsetjeneste i endring.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-303-1552-1.  Kapitel.  s 48 - 74
 • Berg, Ole Trond (2009). Mellom gammelt og nytt: Helseforvaltningen 1945-1994. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  (3), s 339- 360 Vis sammendrag
 • Berg, Ole Trond (2003). Fra praksis til teori. Momenter til beslutningsprosessenes historie, med spesiell referanse til helsepolitikk og medisinsk praksis, I: O Berg; HS Selikowitz; OG Aasland (red.),  Medisin og samfunn. Festskrift til Grete Botten i anledning hennes 60-årsdag.  Unipub forlag.  ISBN 82-7477-140-0.  Innlegg 2 i Del 2: Medisin og samfunn: historiske utsyn.  s 32 - 56
 • Berg, Ole Trond (2000). Beyond Leftism and Statism. Health Policy Priority Setting and the Emergence of a New Health Policy Regime, In Lotta Vahlne Westerhäll (ed.),  Health Care Prioritisation. Ethical, Legal and Economic Perspectives.  Santérus Academic Press Sweden.  ISBN 91-89449-04-5.  s 73 - 91
 • Berg, Ole Trond (2000). Mellom gammelt og nytt: Linjer i klinikken utvikling, I:  Festskrift ved 40 års jubileum.  Sentralsykehuset i Akershus.  s 110 - 113
 • Berg, Ole Trond (1999). Noruei no hokensistem no hattenshi (The Dynamics of a Health System: Norway), I: Yuichi Nakamura & Yasuko Ichibangase (red.),  Sekai no Shakaifukushi, Vol. 6 (Social Welfare in the World).  Junposha, Tokyo.  s 462 - 498 Vis sammendrag
 • Berg, Ole Trond (1999). The health care system as part of the Norwegian welfare state, In  The Norwegian Health Care System. Legal and Organizational Aspects.  Centre for Medical Studies, Moscow, University of Oslo.  s 17 - 25 Vis sammendrag
 • Berg, Ole Trond (1999). The organization of the Norwegian health care system: The rise and demise of a public iatrocracy, In  The Norwegian Health Care System. Legal and Organizational Aspects.  Centre for Medical Studies, Moscow, University of Oslo.  s 25 - 33 Vis sammendrag
 • Berg, Ole Trond (1998). Il malessere della sanita come sfida manageriale (The Health Care Malaise as a Managerial Challenge). Economia & Management.  ISSN 1120-5032.  (5), s 15- 24 Vis sammendrag
 • Berg, Ole Trond (1998). Legene og Legeforeningen - mellom interesser og verdier. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  118(9), s 1417- 1421 Vis sammendrag
 • Berg, Ole Trond (1998). Modernisme, eksistensialisme og medisin. Tidsskrift for velferdsforskning.  ISSN 0809-2052.  1(1), s 50- 58 Vis sammendrag
 • Berg, Ole Trond (1998). Modernisme, eksistensialisme og medisin. Tidsskrift for velferdsforskning.  ISSN 0809-2052.  1(1), s 50- 58
 • Berg, Ole Trond (1997). Utvendighet og innvendighet. Noen betraktninger om statens og politikkens karakter og om statsvitenskapen som deltagende institusjon. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  13(3), s 382- 401 Vis sammendrag
 • Berg, Ole Trond & Haug, Charlotte J. (1997). Dialogene som forvitrer. Et kritisk blikk på klinikkens utvikling. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  117(8), s 1163- 1168 Vis sammendrag
 • Berg, Ole Trond & Haug, Charlotte J. (1997). Helsevesenets "floker". Tanker om deres årsaker og håndtering. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  14(4), s 325- 339 Vis sammendrag
 • Berg, Ole Trond (1996). Lavere terskler, mer plan: noen sider ved utviklingen av nordisk helsepolitikk, I: Finn Kamper-Jørgensen (red.),  Sygehusvæsenet mod år 2000.  Dansk Institut for Klinisk Epidemiologi.  ISBN 87-89662-83-0.  s 80 - 118 Vis sammendrag
 • Berg, Ole Trond (1996). Meta-Medicine: The Rise and Fall of the Norwegian Doctor as Leader and Manager, I: Øivind Larsen (red.),  The Shaping of A Profession.  Science History Publications/USA, Canton MA.  ISBN 0-88135-168-7.  s 431 - 443 Vis sammendrag
 • Berg, Ole Trond (1996). Modernisme, eksistensialisme og det medisinale vesen: noen historiske, noen kritiske og noen konstruktive tanker, I: Bengt Rosengren & Hans Wedel (red.),  Edgar Borgenhammar 65 år.  Nordiska Halsovårdshogskolan, Gøteborg.  ISBN 91-88710-37-8.  s 17 - 31

Se alle arbeider i Cristin

 • Berg, Ole Trond (2009). Spesialisering og profesjonalisering En beretning om den sivile norske helseforvaltnings utvikling fra 1809 til 2009. Statens helsetilsyn.  ISBN 978-82-90919-14-1.  503 s.
 • Berg, Ole Trond (2006). Fra politikk til økonomikk - Den norske helsepolitikks utvikling det siste sekel. Den norske lægforening.  ISBN 82-8070-036-6.  115 s.
 • Berg, Ole Trond; Berg, O; Søgaard, Anne Johanne; Selikowitz, Harry Sam; Selikowitz, HS; Aasland, OG & Aasland, Olaf Gjerløw (2003). Medisin og samfunn. Festskrift til Grete Botten i anledning hennes 60-årsdag. Unipub forlag.  ISBN 82-7477-140-0.  341 s.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:55 - Sist endret 17. juli 2012 14:11