Ole Trond Berg

Bilde av Ole Trond Berg
English version of this page
Telefon +47 22850578
Mobiltelefon +47 99714010
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3a/2b Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Europeiske helsetjenestesystemer, historisk og komparativt
 • Helseforvaltningssystemer
 • Organisering og ledelse i klinikken; kliniske lederroller
 • Legerollen, historisk og komparativt
 • Leger og ledelse; leger som ledere ( klinikken)

Undervisning

 • Det erfaringsbaserte masterstudium i helseadministrasjon: ledelse
 • Bachelorstudiet i helseledelse og helseøkonomi: ulike ledelseskurs
 • Det internasjonal masterstudium i Health Economics, Policy, and Management: Nordic health policy

Bakgrunn

 • Professor i helseledelse (og statsvitenskap), UiO, siden 1987.
 • Mag.art., statsvitenskap, UiO, 1968; dr. philos., UiO, 1983
 • Ledet planleggingen av og var første leder for Senter for helseadministrasjon (etablert høsten 1986), 1986-1995. Også leder 1999-2002.
 • Gjesteprofessor, University of Minnesota, Minneapolis, 1980-81
 • Fulbright-stipendiat, Yale University 1973-74
 • Medarbeider i Ashehougs konversasjonsleksikon (siste utgave) og de to papirutgavene av Kunnskapsforlagets Store norske leksikon
 • Konsulentarbeid i helsevesenet og i noen grad i næringslivet siden ca. 1990

Priser

 • Ridder 1. klasse av Den kongelige norske St. Olavs orden, 2002
Publisert 12. apr. 2011 16:55 - Sist endret 17. juli 2012 14:11