2018

Previous

Time and place: Dec. 7, 2018 10:15 AM, Grønt auditorium, Rikshospitalet

MD Charlotte von der Lippe at the Institute of Health and Society will give a trial lecture on the given topic: "Revideringsforslagene i Bioteknologiloven tar til orde for en differensiering av genetisk veiledning. I lys av moderne genteknologiske metoder, hvordan kan morgendagens genetisk veiledning se ut?"

Time and place: Dec. 5, 2018 10:15 AM, Green Auditorium, Building 25, Ullevål University Hospital, Kirkeveien 166

Cand.med. Regine Eva Annica Barlinn at Institute of Health and Society will give a trial lecture on the given topic: Zika virus epidemien i 2016 fra et internasjonalt og et nordisk perspektiv.