Publications

Solli, H. (2009) Nyutdannede sykepleieres utvikling fra handlingsberedskap til handlingskompetanse. Sekundærartikkel. Sykepleien Forskning. Årgang 04, Nr. 1:52-60.

Solli, H. (2008) Nyutdannede sykepleieres utvikling fra handlingsberedskap til handlingskompetanse. Klinisk sygepleje. Årgang 22, Nr. 3:4-13.

Reierson, I.Å. & Solli,H. (2007) Nett-generasjonens inntog i sykepleierutdanningen – dokumentasjon. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning Vol.9, Nr. 3, S. 15-26

Solli,H. & Reierson, I.Å. (2006)  Fra mesterlære til selvstudium. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning Vol. 8, Nr. 4, S. 35-50

Solli, H. (2003) Skremmende, spennende, stressende - uten mulighet til å komme unna : en kartlegging og beskrivelse av sykepleierstudenters IKT-kompetanse. Universitetet i Oslo, Seksjon for helsefag. Hovedoppgave.
 

Published May 16, 2011 5:19 PM - Last modified July 15, 2019 2:32 PM