Publications

Hofmann B. Toward a procedure for integrating moral issues in health technology assessment. International Journal of Health Technology Assessment 2005;21(3):312-18.

Hofmann B. On value-judgements and ethics in health technology assessment. Poiesis & Praxis: International Journal of Technology Assessment and Ethics of Science 2005; 3(4): 277-295.

Hofmann B. Etikk i vurdering av helsetiltak. Utvikling av en metode for å synliggjøre etiske utfordringer ved vurdering av helsetiltak. [Ethics in Health Technology Assessments (HTA)] Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten [Norwegian Knowledge Centre for the Health Services] 2008 53 pages.

Hofmann B. [Ethics in HTA] Etiske vurderinger. I: Slik oppsummerer vi forskning. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2009 ISBN 978-82-8121-293-0. s. 56-57

Hofmann B. Stuck in the Middle: The Many Moral Challenges With Bariatric Surgery. American Journal of Bioethics 2010;10 (12):3-11.

Hofmann B. The Encompassing Ethics of Bariatric Surgery. American Journal of Bioethics 2010; 10 (12):W1-W2.

Hofmann B. Addressing moral aspects in implementing prohylactic vaccines against human papilloma virus (HPV). Annals of the Academy of Medicine, Singapore 2009; 38(6): S70-1.

Hofmann B. Nyfødtscreening – mer skjult tvang? [Newborn Screening: More covert enforcement?] Tidsskrift for Den norske legeforening 2010; 130(3): 291-293.

Hofmann B. Håheim LL, Søreide JA. Ethics of palliative surgery in patients with cancer. British Journal of Surgery 2005; 92(7): 802-9.

Hofmann B. Technology assessment of intracytoplasmic sperm injection - an analysis of the value context. Fertil Steril. 2003 Oct;80(4):930-5.

Hofmann B. Is there a technological imperative in health care? International Journal of Technology Assessment in Health Care 2002; 18(3): 675-89.

Reinar LM, Smedslund G, Fretheim A, Hofmann B, Thürmer H. Rutinemessig ultralydundersøkelse i svangerskapet. [Ultrasound  sceening during pregnancy] Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2008 (ISBN 978-82-8121-203-9) 129 pages. Rapport fra Kunnskapssenteret.  [Norwegian Knowledge Centre for the Health Services, in Norwegian with an English summary]

Hofmann B. Ethical and social considerations. In: Brinch L, Husebekk A, Funderlund S, Lyngstadås A.  Therapeutic use of haematopoietic stem cells from cord blood: Medical technology assessment based on a literature review. Oslo: The Norwegian Centre for Health Technology Assessment (SMM). Report 4/2004: 60-78.

Hofmann B. Etiske aspekter ved bruk av palliativ kirurgi i behandling av kreftpasienter. [Ethical aspects with palliative surgery for patients with cancer] I: SMM-rapport nr. 8/2003: Bruk av palliativ kirurgi i behandlingen av kreftpasienter. Senter for medisinsk metodevurdering, SINTEF Unimed, ISBN 82-14-03237-7.

Hofmann B. Ethics in the assessment of health technology [In Norwegian with an English summary:]. Oslo: Norwegian Knowledge Center for the Health Services, 2008.

Hofmann B. Ethical aspects of HPV vaccination. Oslo: Norwegian Knowledge Centre for the Health Services, 2008. In Norwegian with English summary.

Holte, Therese Opsahl; Hofmann, Bjørn; Lie, Rolv Terje; Norderhaug, Inger Natvig; Romundstad, Pål; Sæterdal, Ingvil; Ørstavik, Karen Helene; Tanbo, Tom. Male infertility: intracytoplasmic sperm injection. Oslo: Norwegian Knowledge Centre for the Health Services, 2007. In Norwegian with English summary.

Håheim LL, Dalen K, Eide R, Karlsson S, Lygre GB, Lyngstadaas SP, Nordmo AM. Health effects from removing amalgam fillings with suspicion of or health related injuries from amalgam. Oslo: Norwegian Knowledge Centre for the Health Services, 2006. In Norwegian with English summary. 

Movik, Espen; Ringerike, Tove; Linnestad, Kristin Kamilla; Hofmann, Bjørn; Harboe, Ingrid; Gjertsen, Marianne Klemp. Assessment of metylantrexon on obstibation in cancer treatment. Oslo: Norwegian Knowledge Centre for the Health Services, 2009. In Norwegian with an English summary.

Vist GE, Frønsdal KB, Johansen M, Hofmann B, Fretheim A. Health effects of screening for metabolic diseases in newborn. Rapport nr 22-2007. Oslo: Norwegian Knowledge Centre for the Health Services, 2007. In Norwegian with English summary. 

Published May 22, 2011 5:27 PM - Last modified May 22, 2011 5:29 PM