Metodiske utfordringer ved evaluering av mammografiscreening. Hvorfor gir forskerne forskjellig svar?

Speaker: Ragnhild Sørum Falk, Researcher, Oslo University Hospital.

The seminar will be given in Norwegian.

English title

Methodological challenges when evaluating mammography screening. Why do researchers reach different conclusions?

Norwegian abstract

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner. Formålet med mammografiscreening er å oppdage svulstene tidlig slik at man gjennom tidlig behandling av svulstene reduserer dødeligheten. Mammografiscreening har vært mye debattert både i vitenskapelige tidsskrifter og i allmenne media. Det er uenighet om omfanget av fordeler (redusert brystkreftdødelighet) og ulemper (overdiagnostikk: brystkreft som ikke ville blitt diagnostisert i kvinnens levetid dersom hun ikke hadde deltatt på  screening), og avveiningen mellom disse. Det er en rekke metodiske utfordringer ved evaluering av mammografiscreening. Jeg vil ta utgangspunkt i studier publisert med data fra Norge og vise noen av forklaringene til at forskerne kommer frem til forskjellig svar. Estimatet er avhengig av blant annet detaljnivået på dataene, definisjon, beregningsmetode og oppfølgningstid. Detaljerte data med lang oppfølgingstid syntes å gi det beste grunnlaget for å evaluere mammografiscreening.

 

Published Mar. 6, 2014 12:07 PM - Last modified Mar. 20, 2014 11:52 AM