Public Defence: Zsuzsa Huszenicza

MD Zsuzsa Huszenicza at Institute of Basic Medical Sciences will be defending the thesis “Intracellular signaling in T cells: Mapping of binding partners and structural analyses of Src homology domains” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

Trial Lecture – time and place

See Trial Lecture.

Adjudication committee

  • First opponent: Associate professor Adnan Achour, Karolinska Institutet
  • Second opponent: Professor Aurora Martinez, University of Bergen
  • Third member and chair of the evaluation committee: Researcher Bjørn Dalhus, University of Oslo

Chair of Defence

Professor Haakon Breien Benestad, University of Oslo

Principal Supervisor

Professor Anne Spurkeland, University of Oslo

Summary

Hva var det som gjorde haiene så suksessrike at de ble havets fryktede jagere for 480 millinoner år siden? Hvilke tre evolusjonære milepæler som haiene utviklet var avgjørende? Kjeven? Ja, definitivt! Det lette og fleksible bruskskjelettet? –Utvilsomt! Men det er de to celletypene immunologer særlig er opptatt av, B og T celler, som først oppsto hos haier og andre bruskfisker som kanskje var det viktigste evolusjonære fortrinnet. B- og T celler er de grunnleggende byggesteinene i vår tilpassete immunitet. Det tilpassete immunsystemet beskytter oss mot truende mikroorganismer som kroppen allerede har vært utsatt for tidligere, og som B- og T-celler har utviklet hukommelse for.

I sin avhandlingen har Zsuzsa Huszenicza og medarbeidere studert hvordan T celler reagerer på mikrober. Huszenicza har studert i stor detalj hvordan mikrobesignaler fra T-cellens utside blir oppdaget, oversatt og videreformidlet inn i T-cellene. Arbeidet har fokusert på funksjonen til T-celle spesifikt adapter protein (TSAd). Huszenicza har blant annet analysert interaksjoner mellom signalproteinene ned på atomisk nivå ved hjelp av

Additional information

Contact the research support staff.

Published Aug. 23, 2019 5:12 PM - Last modified Sep. 3, 2019 2:56 PM