Norwegian version of this page

Research news and events

Research news

  • julenotter Reasons to eat nuts all year round Dec. 23, 2019 9:14 PM

    If you want to maintain a stabile weight, reduce the risk of cardiovascular disease and some types of cancer, then daily consumption of nuts is recommended, not only for Christmas, but all year round.

  • mariia-boganova Promising findings for treating damaged heart valves Dec. 12, 2019 11:01 AM

    Aortic valve calcification is a challenging condition for the health service and for the patients concerned. The only treatment currently available is surgery. Mariia Boganova recently defended her thesis which addresses the options available for future pharmacological treatment.

Research events

Feb. 12, 2020 10:00 AM - 12:00 PM , Domus Juridica, Kristian Augusts gate 17

Er du elev i videregående skole og kunne tenke deg å løse store samfunnsutfordringer innen helse og miljø? Bli med på «Gutter og livsvitenskap» og la deg inspirere av livsvitenskapsforskere ved UiO.

Feb. 13, 2020 10:00 AM - 12:00 PM , Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143

Livsvitenskap skal bidra til at vi løser store samfunnsutfordringer innen bærekraft, helse og miljø med tverrfaglig samarbeid. Her har bio- og genteknologi en helt sentral rolle. Temaene i det nye digitale universet i livsvitenskap og bioteknologi er knyttet opp mot kompetansemål i naturfag, samfunnsfag og KRLE. Universet egner seg godt for tverrfaglig arbeid og gir mestring for elever på ulike nivåer faglig.