English version of this page

Forskning ved NCMM

Norsk senter for molekylærmedisin er et nasjonalt forskningssenter som fungerer som et drivhus for unge, talentfulle forskere innen molekylærmedisin, bioteknologi og translasjonsforskning. NCMM forsker på blant annet kreft, cellebiologi, nye medisiner, bionanoteknologi, genregulering og strukturbiologi.

Illustrasjonsfoto

Foto: UiO

Norsk senter for molekylærmedisin er et internasjonalt forskningssenter og norsk node i det nordiske EMBL-partnerskapet, og det er derfor vår engelske nettside om research topics vi benytter til daglig. Se derfor denne for mer utfyllende informasjon om oss og vår forskning.

Vi forsker på

Publisert 18. des. 2015 10:25 - Sist endret 25. juni 2020 14:02