Forside

Koronaviruset:

Oppdatert informasjon

Studier

Finn ansatte og studenter

Institutter og andre enheter


Kontakt fakultetet

Forskning

Innovasjon

Medisinsk innovasjon er en viktig del av vårt arbeid. Vil du lære mer om innovasjon, har du en idé, eller vil du samarbeide med oss?

Scientia Fellows

Postdoktorprogrammet Scientia Fellows hjelper unge forskere med å bygge internasjonale karrierer. Deltagerne har status som Marie Curie-kandidater.

Livsvitenskap

Det medisinske fakultet er vertskap for satsningen på livsvitenskap ved UiO. Forskningen vår har livsvitenskap som et gjennomgående tema.

SHE

SHE er et Senter for fremragende utdanning. SHE utdanner helsepersonell til å ta bærekraftige kunnskapsbaserte beslutninger i møte med f.eks. pandemier, antibiotikaresistens, eldrebølgen.

Tjenester og verktøy

Epigenetikk: Arv vs miljø

Eneggede tvillinger som har identiske gener blir over tid litt forskjellige. Skyldes det arv eller miljø? Eller kanskje begge deler?