Avsluttet

CIR final report

Senter for immunregulering (Centre for Immune Regulation – CIR) var et senter for fremragende forskning etablert av Norges forskningsråd. Senteret eksisterte i ti år (2007–2017) med Universitetet i Oslo (UiO) og Oslo universitetssykehus (OUS) som vertsinstitusjoner. CIR var også et FOCIS (Federation of Clinical Immunology Societies) Center of Excellence.

Målet for forskningen i senteret var å identifisere mekanismer for hvordan en feilregulering av immunsystemet kan føre til autoimmune og allergiske sykdommer, og derved bidra til utvikling av behandlingsformer for disse sykdommene.

Ved senterperiodens utløp bestod CIR av sju forskningsgrupper. Disse gruppene var tilknyttet Medisinsk fakultet og Matematisk-naturvitenskapelig fakultet ved UiO, og Klinikk for laboratoriemedisin ved OUS.

Senterleder: Professor Ludvig M. Sollid

Assisterende senterleder: Professor Inger Sandlie

Publisert 15. feb. 2018 08:10 - Sist endret 21. jan. 2021 17:20