Grete Synøve Botten

Image of Grete Synøve Botten
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postal address Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Publications

 • Kessy, Joackim Peter; Mtamakaya, Christopher Daniel; Jeremia, Damian; Uriyo, Jacqueline; Stray-Pedersen, Babill & Botten, Grete Synøve [Show all 7 contributors for this article] (2016). Microfinance and Clientele Description-Tanzania. PARIPEX-Indian Journal of Research. Paripex -Indian Journal of Research. ISSN 2250-1991. 4(9), p. 309–313. doi: 10.15373/22501991.
 • Kessy, Joackim Peter; Msuya, Sia; Mushi, Declare; Stray-Pedersen, Babill & Botten, Grete Synøve (2015). Integration of Microfinance Institutions and Health Programs in Northern Tanzania. Paripex -Indian Journal of Research. ISSN 2250-1991. 5(1).
 • Moe, Joakim Oliu & Botten, Grete (2014). Lange liv gir utfordringer for helsetjenesten. In Botten, Grete Synøve; Frich, Jan C; Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Nordby, Halvor (Ed.), Helsetjenestens nye logikk. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0348-5. p. 93–106.
 • Fuglenes, Dorthe; Aas, Eline; Botten, Grete Synøve; Øian, Pål & Kristiansen, Ivar Sønbø (2012). Maternal Preference for Cesarean Delivery Do Women Get What They Want? Obstetrics and Gynecology. ISSN 0029-7844. 120(2), p. 252–260. doi: 10.1097/AOG.0b013e3182605b1a.
 • Nordby, Halvor & Botten, Grete Synøve (2012). Multikulturell kommunikasjon i helsetjenester. In Melberg, Hans Olav & Kjekshus, Lars Erik (Ed.), Fremtidens Helse-Norge. Fagbokforlaget. ISSN 9788245012088. p. 81–102.
 • Defechereux, Thierry; Paolucci, Francesco; Mirelman, Andrew; Youngkong, Sitaporn; Botten, Grete Synøve & Hagen, Terje P. [Show all 7 contributors for this article] (2012). Health care priority setting in Norway a multicriteria decision analysis. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 12. doi: 10.1186/1472-6963-12-39.
 • Fuglenes, Dorthe; Aas, Eline; Botten, Grete Synøve; Øian, Pål & Kristiansen, Ivar Sønbø (2011). Why do some pregnant women prefer cesarean? The influence of parity, delivery experiences, and fear. American Journal of Obstetrics and Gynecology. ISSN 0002-9378. 205(1). doi: 10.1016/j.ajog.2011.03.043.
 • Kjøs, Bente Ødegård; Botten, Grete Synøve; Gjevjon, Edith L Roth & Romøren, Tor Inge (2010). Quality work in long-term care: the role of first-line leaders. International Journal for Quality in Health Care. ISSN 1353-4505. 22(5), p. 351–357. doi: 10.1093/intqhc/mzq035.
 • Bjertnaes, OA; Bjertnæs, Øyvind Andresen; Garratt, Andrew & Botten, Grete Synøve (2008). Nonresponse bias and cost-effectiveness in a Norwegian survey of family physicians. Evaluation & the Health Professions. ISSN 0163-2787. 31(1), p. 65–80. doi: 10.1177/0163278707311874.
 • Kjøs, Bente Ødegård; Botten, Grete Synøve & Romøren, Tor Inge (2008). Quality improvement in a publicly provided long-term care system: the case of Norway. International Journal for Quality in Health Care. ISSN 1353-4505. 20(6), p. 433–438. doi: 10.1093/intqhc/mzn031.
 • Botten, Grete Synøve (2006). Prioriteringer i norsk helsetjeneste - er det mulig? In Kildal, Nanna & Elvebakken, Kari Tove (Ed.), Velferdspolitiske utfordringer, Risiko, prioriteringer og rettferdighet. Abstrakt forlag. ISSN 82-7935-209-0. p. 110–142.
 • Botten, Grete Synøve; Drummond, Michael; Häkkinen, Unto & Pedersen, Kjeld Møller (2006). An Evaluation of Swedish Health Economics Research. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN 1403-4948. 34(3), p. 5–43.
 • Eggesbø, Merete; Botten, Grete Synøve; Stigum, Hein; Samuelsen, Sven Ove; Brunenkreef, B & Magnus, Per (2005). Cesarean delivery and cow milk allergy/intolerance. Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0105-4538. 60, p. 1172–1173.
 • Tjerbo, Trond; Botten, Grete Synøve; Aasland, Olaf Gjerløw & Kværner, Kari Jorunn (2005). Bruk av incentiver for å øke svarandelen i spørreskjemaundersøkelser. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001.
 • Kværner, Kari Jorunn; Tjerbo, Trond; Botten, Grete Synøve & Aasland, Olaf Gjerløw (2005). Epikrisen som samhandlingsverktøy. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001.
 • Fagerli, Rønnaug Aarflot; Lien, Marianne Elisabeth; Botten, Grete Synøve & Wandel, Margareta (2005). Role dilemmas among health-workers in cross-cultural patient encounters around dietary advice. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN 1403-4948. 33, p. 360–369.
 • Botten, Grete Synøve; Grepperud, Sverre & Nerland, Sølve Mikal (2004). Trading patients lessons from Scandinavia. Health Policy. ISSN 0168-8510. 69, p. 317–327.
 • Eggesbø, Merete; Botten, Grete Synøve; Stigum, Hein; Nafstad, Per & Magnus, Per (2003). Is delivery by ceserean section a risk factor for food allergy? Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0091-6749. 112(2), p. 418–426. doi: 10.1067/mai.2003.1610.
 • Botten, Grete Synøve; Elvbakken, Kari Tove & Kildal, Nanna (2003). The Norwegian welfare state on the threshold of a new century. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN 1403-4948. 13, p. 81–84.
 • Hagen, Terje P.; Botten, Grete Synøve & Waaler, Hans Th. (2002). Sprekere eldre, lavere utgiftsbehov i eldreomsorgen? Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052. 5(1), p. 27–40.
 • Botten, Grete Synøve & Aasland, Olaf Gjerløw (2000). Befolkningens ønsker om helsetjenester. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 120, p. 2995–2999.
 • Henriksen, Kristin; Eggesbø, Merete; Halvorsen, Ragnvald & Botten, Grete Synøve (2000). Nutrient intake among two-year-old children on cow's milk-restricted diets. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 89, p. 272–278.
 • Kværner, Kari Jorunn; Aasland, Olaf Gjerløw & Botten, Grete Synøve (1999). Female medical leadership:cross sectional study. BMJ. British Medical Journal. ISSN 0959-8146. 318, p. 91–94.
 • Kaakkola, Jouni J. K.; Øie, Leif; Nafstad, Per; Botten, Grete Synøve; Samuelsen, Sven Ove & Magnus, Per (1999). Interior Surface Materials in the Home and the Development of Bronchial Obstruction in Young Children in Oslo, Norway. American Journal of Public Health. ISSN 0090-0036. 89(2), p. 188–192.
 • Kværner, Kari Jorunn; Aasland, Olaf Gjerløw & Botten, Grete Synøve (1999). Female medical leadership: cross sectional study. BMJ. British Medical Journal. ISSN 0959-8146. 318, p. 91–94.
 • Kværner, Kari Jorunn; Botten, Grete Synøve & Aasland, Olaf Gjerløw (1999). Female medical leadership: cross sectional study. BMJ. British Medical Journal. ISSN 0959-8146. 7176(1), p. 91–94.
 • Eggesbø, Merete; Halvorsen, Ragnhild; Tambs, Kristian & Botten, Grete Synøve (1999). Prevalence of parentally perceived adverse reactions to food in young children. Pediatric Allergy and Immunology. ISSN 0905-6157. 10, p. 122–132.
 • Botten, Grete Synøve & Skaset, Maren (1999). Utviklingen i norsk helsevesen og norsk helsepolitikk i lys av målsetningen om likhet. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052. 2, p. 215–228.
 • Jaakkola, J. J. K.; Oie, L; Nafstad, Per; Botten, Grete Synøve; Samuelsen, Sven Ove & Magnus, Per (1999). Interior surface materials in the home and the development of bronchial obstruction in young children. American Journal of Public Health. ISSN 0090-0036. 89(2), p. 188–192.
 • Oie, L; Nafstad, Per; Magnus, Per; Botten, Grete Synøve & Jaakkola, J. J. K. (1999). Ventilation in homes and bronchial obstruction in young children. Epidemiology. ISSN 1044-3983. 10(3), p. 294–299.
 • Nafstad, Per; Øie, Leif; Mehl, R.; Gaarder, P. I.; Carlsen, Karin C. Lødrup & Botten, Grete Synøve [Show all 8 contributors for this article] (1998). Residential dampness problems and symptoms and signs of bronchial obstruction in young Norwegian children. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. ISSN 1073-449X. 157, p. 410–414.
 • Botten, Grete Synøve (1998). Kan forebyggende helsearbeid avgrenses? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 118(21), p. 3253–3253.
 • Magnus, Per; Nafstad, Per; Øie, Leif; Carlsen, Karin C. Lødrup; Becher, Georg & Kongerud, Johny [Show all 10 contributors for this article] (1998). Exposure to NO2 and bronchial obstruction in young children. International Journal of Epidemiology. ISSN 0300-5771. 27, p. 995–999.
 • Nafstad, Per; Oie, L; Gaarder, P. I.; Carlsen, Karin C. Lødrup; Botten, Grete Synøve & Magnus, Per [Show all 7 contributors for this article] (1998). Residential dampness problems and the risk of bronchial obstruction in young Norwegian children. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. ISSN 1073-449X. 157, p. 410–414.
 • Magnus, Per; Nafstad, Per; Øie, Leif; Carlsen, Karin C. Lødrup; Becher, Georg & Kongerud, Johny [Show all 10 contributors for this article] (1998). Exposure to nitrogen dioxide and the occurrency of bronchial obstruction in children below 2 years. International Journal of Epidemiology. ISSN 0300-5771. 27, p. 995–999.
 • Emblem, Ragnhild; Søreide, Odd; Melsom, Håkon; Breivik, Erling & Botten, Grete Synøve (1997). Kirurgiske skader registrert i Norsk Pasientskadeerstatning. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 117(23), p. 3359–3362.
 • Landvik, Torgeir; Aasland, Olaf Gjerløw & Botten, Grete Synøve (1997). Arbeidsforholdenes betydning for anbefaling av legeyrket blant leger med sykehusbasert spesialitet. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 117(30), p. 4371–4374.
 • Nafstad, Per; Jaakkola, J. J. K.; Hagen, Jørgen A; Stray-Pedersen, Babill; Qvigstad, Erik & Botten, Grete Synøve [Show all 7 contributors for this article] (1997). Weight gain during the first year of life in relation to maternal smoking and breast feeding in Norway. Journal of Epidemiology and Community Health. ISSN 0143-005X. 51(3), p. 261–265.
 • Botten, Grete Synøve & Iversen, Tor (1997). Norway debates quality and quantity. European hospital management. ISSN 1357-0099. 4(2), p. 33–35.
 • Abusdal, Unni Gunvaldsen; Bjørndal, Arild; Botten, Grete Synøve & Bjerkedal, Tor (1997). Muscle pain in women between 25 and 55 years in Oslo. Journal of Musculoskeletal Pain. ISSN 1058-2452. 5(3), p. 23–31.
 • Nafstad, Per; Kongerud, Johny; Botten, Grete Synøve; Hagen, J. & Jaakkola, J. J. K. (1997). The role of passive smoking in the development of bronchial obstruction in the first two years of life. Epidemiology. ISSN 1044-3983. 8, p. 293–297.
 • Emblem, Ragnhild; Søreide, Odd; Sønderland, K.; Brekkan, E. & Botten, Grete Synøve (1997). Norsk Pasientskadeerstatning. Dokumentasjon av pasientinformasjon og bruk av sakkyndige i skadesaker. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. p. 4099–4102.
 • Nafstad, Per; Jaakkola, J. J. K.; Hagen, J.A.; Stray-Pedersen, Babill; Qvigstad, Erik & Botten, Grete Synøve [Show all 7 contributors for this article] (1997). Weight gain during the first year of life in relation to maternal smoking and breastfeeding in Norway. Journal of Epidemiology and Community Health. ISSN 0143-005X. 51, p. 261–265.
 • Norum, Kaare Reidar; Johansson, Lars; Botten, Grete Synøve; Bjørneboe, Gunn Elin & Oshaug, Arne (1997). Nutrition and food policy in Norway: Effects on reduction of coronary heart disease. Nutrition reviews. ISSN 0029-6643. 55(11), p. S32–S39.
 • Botten, Grete Synøve (1996). Medisinske beslutninger; mellom behandlingsprogram og individuelle valg. In Botten, Grete Synøve & Børdahl, Per E. (Ed.), Målrettet mangfold. Senter for helseadministrasjon. ISSN 82-7756-006-0. p. 31–47.
 • Botten, Grete Synøve & Elvbakken, Kari Tove (1996). Statens ernæringsråd gjennom 50 år. In Haavet, IE; Botten, Grete Synøve & Elvbakken, Kari Tove (Ed.), Maten på bordet. Statens ernæringsråd. ISSN 82-91014-10-8.
 • Nafstad, Per; Botten, Grete Synøve & Hagen, J. (1996). Partner's smoking: a major determinant for changes in women's smoking behaviour during and after pregnancy. Public Health. ISSN 0033-3506. 110, p. 379–385.
 • Nafstad, Per; Jaakkola, J. J. K.; Hagen, J.A.; Botten, Grete Synøve & Kongerud, Johny (1996). Breastfeeding, maternal smoking and lower respiratory tract infections. European Respiratory Journal. ISSN 0903-1936. 9, p. 2623–2629.
 • Nafstad, Per; Hagen, J.; Botten, Grete Synøve & Jaakkola, J. J. K. (1996). Lower respiratory tract infections among Norwegian infants with siblings in day care. American Journal of Public Health. ISSN 0090-0036. 86, p. 1456–1459.
 • Nafstad, Per; Kongerud, Johny; Botten, Grete Synøve; Urdal, Petter; Silsand, T. & Stray-Pedersen, Babill [Show all 7 contributors for this article] (1996). Fetal exposure to tobacco smoke products. A comparison between selfreported maternal smoking and concentration of cotinine and thiocianate in cord serum. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. ISSN 0001-6349. 75, p. 902–907.
 • Borge, Anne Inger Helmen; Nordhagen, Rannveig; Botten, Grete Synøve & Bakketeig, Leif S. (1994). Prevalence and persistence of stomach ache and headache among children. Follow-up of a cohort of Norwegian children from 4 to 10 years of age. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 83, p. 433–437.
 • Oshaug, Arne & Botten, Grete Synøve (1993). Human milk in food suppy statistics. Food Policy. ISSN 0306-9192. 19, p. 479–482.

View all works in Cristin

 • Botten, Grete Synøve (2021). Mangfold og engasjement i ti år. Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo 2010-2020. Norwegian Medical Society. ISBN 978-82-92871-76-8. 181 p.
 • Botten, Grete Synøve; Frich, Jan C; Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Nordby, Halvor (2014). Helsetjenestens nye logikk. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-0348-5. 343 p.
 • Norum, Kaare Reidar; Johansson, Lars; Botten, Grete Synøve; Bjørneboe, Gunn Elin & Oshaug, Arne (1997). Nutrition and food policy in Norway. Effects on reduction of coronary heart disease. Humana Press Inc..
 • Haavet, IE; Botten, Grete Synøve & Elvbakken, Kari Tove (1996). Maten på bordet. Statens ernæringsråd. ISBN 82-91014-10-8.
 • Botten, Grete Synøve & Børdahl, Per E. (1996). Målrettet mangfold. Senter for helseadministrasjon. ISBN 82-7756-006-0.

View all works in Cristin

 • Botten, Grete (2014). Ole Bergs logikk. In Botten, Grete Synøve; Frich, Jan C; Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Nordby, Halvor (Ed.), Helsetjenestens nye logikk. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0348-5. p. 317–322.
 • Botten, Grete; Frich, Jan C; Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Nordby, Halvor (2014). Helsetjenestens nye logikk: fortsatt målrettet mangfold. In Botten, Grete Synøve; Frich, Jan C; Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Nordby, Halvor (Ed.), Helsetjenestens nye logikk. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0348-5. p. 13–22.
 • Botten, Grete Synøve (2008). Katarakt - fra lang ventetid til rask operasjon. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 128(4).
 • Nordby, Halvor & Botten, Grete Synøve (2007). Kommunikasjon og helseledelse. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 127(8), p. 1080–1082.
 • Botten, Grete Synøve; Ringard, Ånen & Hagen, Terje P. (2006). Sosiale ulikheter i bruk av private helsetjenester i Oslo.
 • Ringard, Ånen; Botten, Grete Synøve & Hagen, Terje P. (2004). Income level and the use of private primary care services: Results from the Oslo Health Study - 2000-2001.
 • Botten, Grete Synøve (2000). Utviklingen av helsetjenesteforsikringer - en trussel mot likhetsprinsippet?
 • Botten, Grete Synøve & Beckmann, Sissel Lyberg (2000). Public health programmes in Norway.
 • Botten, Grete Synøve (1997). Trygge matvarer, usunt kosthold. Kostbudet. ISSN 0802-5096. 2, p. 12–13.
 • Botten, Grete Synøve (1997). Strategies in preventive medicine.
 • Botten, Grete Synøve (1997). Lege og/eller leder.
 • Botten, Grete Synøve; Grepperud, Sverre & Nerland, Sølve Mikal (2003). Pasientbehandling innenlands eller utenlands? En analyse av ressursberuk i Pasientbroen. HERO-rapport nr 2, Universitetet i Oslo. ISSN 82-7756-105-9.
 • Kamper-Jørgensen, Finn; Heløe, Leif Arne; Botten, Grete & Schwach, Vera (2002). Rapport fra evalueringsgruppen: Evaluering av Stiftelse for helsetjenesteforskning, HELTEF, ved Sentralsykehuset i Akershus NIFU skriftserie 1/2002. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. ISSN 0808-4572.
 • Kjekshus, Lars Erik; Nerland, Sølve Mikal; Hagen, Terje P. & Botten, Grete Synøve (2002). De somatiske sykehusenes interne organisering. En kartlegging av 58 somatiske sykehus i Norge, 1999 og 2001. Senter for helseadministrasjon, UiO. ISSN 1501-9071. 2002(1).
 • Botten, Grete Synøve; Nerland, Sølve Mikal & Hagen, Terje P. (2002). Sykehuslegers holdninger til kjøp av helsetjenster i utlandet. Universitetet i Oslo. ISSN 82-7756-086-9. 2002(5).
 • Botten, Grete Synøve & Hagen, Terje P. (2002). What is best and at what cost? Universitetet i Oslo. ISSN 82-7756-098-2. 2002(15).
 • Botten, Grete Synøve; Hagen, Terje P. & Waaler, Hans Th. (2000). Sprekere eldre, rimeligere eldreomsorg. HERO Universitetet i Oslo. ISSN 82-7756-040-0. 2000(6).
 • Botten, Grete Synøve; Hagen, Terje P. & Reikvam, Åsmund (2000). Outcomes in ischemic heart disease: the case of Norway. Preliminary report to OECD. Senter for helseadministrasjon.
 • Botten, Grete Synøve; Iversen, Tor; Klepp, Knut Inge & Blaker, B. (1998). Kostnad/nyttevurdering av tiltak for å øke forbruket av frukt og grønnsaker, for å redusere forekomsten av kreft. Statens ernæringsråd.
 • Botten, Grete Synøve; Carlsen, Karin C. Lødrup; Magnus, Per; Nafstad, Per & Øie, Leif (1997). Miljø og barneastma. Rapport fra barneastmaprosjektet. Statens Institutt for folkehelse. ISSN 82-7364-107-4.
 • Beckmann, Sissel Lyberg; Botten, Grete Synøve; Halvorsen, Ragnhild; Kongerud, Johny; Løvik, M. & Magnus, Per [Show all 10 contributors for this article] (1996). Rapport om astma, allergi og inneklimasykdommer fra arbeidsgruppe oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet.
 • Botten, Grete Synøve & Børdahl, Per E. (1996). Målrettet mangfold. Senter for helseadministrasjon ved 10-års jubileet. Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.
 • Dahlstrøm, Berit & Botten, Grete Synøve (1996). Omstillinger ved et sentralsykehus i Norge. Prosesser i krise eller under kontroll? Senter for Helseadministrasjon.

View all works in Cristin

Published Apr. 13, 2011 2:44 PM - Last modified May 27, 2011 4:18 PM

Projects

No ongoing projects