Grete Synøve Botten

Bilde av Grete Synøve Botten
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Samfunnsmedisin
 • Finansiering, organisering og ledelse av helsetjenesten
 • Kvalitet av helsetjenester

Undervisning

 • Programleder for bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi fra h-2011
 • Underviser innenfor behov for helsetjenester

Bakgrunn

 • Cand.med. Oslo universitet 1969, Dr. med fra samme unerversitet 1979  innenfor ernæring. MPH fra Harvard School of Public Health 1986.
 • Instituttleder for HELSAM 2010
 • Instituttleder ved HELED 2004-09
 • Leder ved Senter for helseadministrasjon flere perioder fra 1995-2004
 • Professor i forebyggende medisin/samfunnsmedisin fra 1986, fra 1992 i hel stilling ved Senter for helseadministrasjon
 • Adjungerat professor ved Nordisk Hälsevårdshögskole, Gøteborg, 1990-93
 • Førsteamanuensis ved Institutt for forebyggende medisin 1982-1986
 • Stipendiat ved Institutt for ernæringsforskning 1973-1982

Verv

 • Medlem i styret for Akershus Universitetssykehus
 • Medlem av forskningsutvalget for Sykehuset Vestre Viken

Publikasjoner

 • Kessy, Joackim Peter; Mtamakaya, Christopher Daniel; Jeremia, Damian; Uriyo, Jacqueline; Stray-Pedersen, Babill & Botten, Grete Synøve [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Microfinance and Clientele Description-Tanzania. PARIPEX-Indian Journal of Research. Paripex -Indian Journal of Research. ISSN 2250-1991. 4(9), s. 309–313. doi: 10.15373/22501991.
 • Kessy, Joackim Peter; Msuya, Sia; Mushi, Declare; Stray-Pedersen, Babill & Botten, Grete Synøve (2015). Integration of Microfinance Institutions and Health Programs in Northern Tanzania. Paripex -Indian Journal of Research. ISSN 2250-1991. 5(1).
 • Moe, Joakim Oliu & Botten, Grete (2014). Lange liv gir utfordringer for helsetjenesten. I Botten, Grete Synøve; Frich, Jan C; Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Nordby, Halvor (Red.), Helsetjenestens nye logikk. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0348-5. s. 93–106.
 • Fuglenes, Dorthe; Aas, Eline; Botten, Grete Synøve; Øian, Pål & Kristiansen, Ivar Sønbø (2012). Maternal Preference for Cesarean Delivery Do Women Get What They Want? Obstetrics and Gynecology. ISSN 0029-7844. 120(2), s. 252–260. doi: 10.1097/AOG.0b013e3182605b1a.
 • Nordby, Halvor & Botten, Grete Synøve (2012). Multikulturell kommunikasjon i helsetjenester. I Melberg, Hans Olav & Kjekshus, Lars Erik (Red.), Fremtidens Helse-Norge. Fagbokforlaget. ISSN 9788245012088. s. 81–102.
 • Defechereux, Thierry; Paolucci, Francesco; Mirelman, Andrew; Youngkong, Sitaporn; Botten, Grete Synøve & Hagen, Terje P. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2012). Health care priority setting in Norway a multicriteria decision analysis. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 12. doi: 10.1186/1472-6963-12-39.
 • Fuglenes, Dorthe; Aas, Eline; Botten, Grete Synøve; Øian, Pål & Kristiansen, Ivar Sønbø (2011). Why do some pregnant women prefer cesarean? The influence of parity, delivery experiences, and fear. American Journal of Obstetrics and Gynecology. ISSN 0002-9378. 205(1). doi: 10.1016/j.ajog.2011.03.043.
 • Kjøs, Bente Ødegård; Botten, Grete Synøve; Gjevjon, Edith L Roth & Romøren, Tor Inge (2010). Quality work in long-term care: the role of first-line leaders. International Journal for Quality in Health Care. ISSN 1353-4505. 22(5), s. 351–357. doi: 10.1093/intqhc/mzq035.
 • Bjertnaes, OA; Bjertnæs, Øyvind Andresen; Garratt, Andrew & Botten, Grete Synøve (2008). Nonresponse bias and cost-effectiveness in a Norwegian survey of family physicians. Evaluation & the Health Professions. ISSN 0163-2787. 31(1), s. 65–80. doi: 10.1177/0163278707311874.
 • Kjøs, Bente Ødegård; Botten, Grete Synøve & Romøren, Tor Inge (2008). Quality improvement in a publicly provided long-term care system: the case of Norway. International Journal for Quality in Health Care. ISSN 1353-4505. 20(6), s. 433–438. doi: 10.1093/intqhc/mzn031.
 • Botten, Grete Synøve (2006). Prioriteringer i norsk helsetjeneste - er det mulig? I Kildal, Nanna & Elvebakken, Kari Tove (Red.), Velferdspolitiske utfordringer, Risiko, prioriteringer og rettferdighet. Abstrakt forlag. ISSN 82-7935-209-0. s. 110–142.
 • Botten, Grete Synøve; Drummond, Michael; Häkkinen, Unto & Pedersen, Kjeld Møller (2006). An Evaluation of Swedish Health Economics Research. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN 1403-4948. 34(3), s. 5–43.
 • Eggesbø, Merete; Botten, Grete Synøve; Stigum, Hein; Samuelsen, Sven Ove; Brunenkreef, B & Magnus, Per (2005). Cesarean delivery and cow milk allergy/intolerance. Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0105-4538. 60, s. 1172–1173.
 • Tjerbo, Trond; Botten, Grete Synøve; Aasland, Olaf Gjerløw & Kværner, Kari Jorunn (2005). Bruk av incentiver for å øke svarandelen i spørreskjemaundersøkelser. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001.
 • Kværner, Kari Jorunn; Tjerbo, Trond; Botten, Grete Synøve & Aasland, Olaf Gjerløw (2005). Epikrisen som samhandlingsverktøy. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001.
 • Fagerli, Rønnaug Aarflot; Lien, Marianne Elisabeth; Botten, Grete Synøve & Wandel, Margareta (2005). Role dilemmas among health-workers in cross-cultural patient encounters around dietary advice. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN 1403-4948. 33, s. 360–369.
 • Botten, Grete Synøve; Grepperud, Sverre & Nerland, Sølve Mikal (2004). Trading patients lessons from Scandinavia. Health Policy. ISSN 0168-8510. 69, s. 317–327.
 • Eggesbø, Merete; Botten, Grete Synøve; Stigum, Hein; Nafstad, Per & Magnus, Per (2003). Is delivery by ceserean section a risk factor for food allergy? Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0091-6749. 112(2), s. 418–426. doi: 10.1067/mai.2003.1610.
 • Botten, Grete Synøve; Elvbakken, Kari Tove & Kildal, Nanna (2003). The Norwegian welfare state on the threshold of a new century. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN 1403-4948. 13, s. 81–84.
 • Hagen, Terje P.; Botten, Grete Synøve & Waaler, Hans Th. (2002). Sprekere eldre, lavere utgiftsbehov i eldreomsorgen? Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052. 5(1), s. 27–40.
 • Botten, Grete Synøve & Aasland, Olaf Gjerløw (2000). Befolkningens ønsker om helsetjenester. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 120, s. 2995–2999.
 • Henriksen, Kristin; Eggesbø, Merete; Halvorsen, Ragnvald & Botten, Grete Synøve (2000). Nutrient intake among two-year-old children on cow's milk-restricted diets. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 89, s. 272–278.
 • Kværner, Kari Jorunn; Aasland, Olaf Gjerløw & Botten, Grete Synøve (1999). Female medical leadership:cross sectional study. BMJ. British Medical Journal. ISSN 0959-8146. 318, s. 91–94.
 • Kaakkola, Jouni J. K.; Øie, Leif; Nafstad, Per; Botten, Grete Synøve; Samuelsen, Sven Ove & Magnus, Per (1999). Interior Surface Materials in the Home and the Development of Bronchial Obstruction in Young Children in Oslo, Norway. American Journal of Public Health. ISSN 0090-0036. 89(2), s. 188–192.
 • Kværner, Kari Jorunn; Aasland, Olaf Gjerløw & Botten, Grete Synøve (1999). Female medical leadership: cross sectional study. BMJ. British Medical Journal. ISSN 0959-8146. 318, s. 91–94.
 • Kværner, Kari Jorunn; Botten, Grete Synøve & Aasland, Olaf Gjerløw (1999). Female medical leadership: cross sectional study. BMJ. British Medical Journal. ISSN 0959-8146. 7176(1), s. 91–94.
 • Eggesbø, Merete; Halvorsen, Ragnhild; Tambs, Kristian & Botten, Grete Synøve (1999). Prevalence of parentally perceived adverse reactions to food in young children. Pediatric Allergy and Immunology. ISSN 0905-6157. 10, s. 122–132.
 • Botten, Grete Synøve & Skaset, Maren (1999). Utviklingen i norsk helsevesen og norsk helsepolitikk i lys av målsetningen om likhet. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052. 2, s. 215–228.
 • Jaakkola, J. J. K.; Oie, L; Nafstad, Per; Botten, Grete Synøve; Samuelsen, Sven Ove & Magnus, Per (1999). Interior surface materials in the home and the development of bronchial obstruction in young children. American Journal of Public Health. ISSN 0090-0036. 89(2), s. 188–192.
 • Oie, L; Nafstad, Per; Magnus, Per; Botten, Grete Synøve & Jaakkola, J. J. K. (1999). Ventilation in homes and bronchial obstruction in young children. Epidemiology. ISSN 1044-3983. 10(3), s. 294–299.
 • Nafstad, Per; Øie, Leif; Mehl, R.; Gaarder, P. I.; Carlsen, Karin C. Lødrup & Botten, Grete Synøve [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (1998). Residential dampness problems and symptoms and signs of bronchial obstruction in young Norwegian children. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. ISSN 1073-449X. 157, s. 410–414.
 • Botten, Grete Synøve (1998). Kan forebyggende helsearbeid avgrenses? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 118(21), s. 3253–3253.
 • Magnus, Per; Nafstad, Per; Øie, Leif; Carlsen, Karin C. Lødrup; Becher, Georg & Kongerud, Johny [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (1998). Exposure to NO2 and bronchial obstruction in young children. International Journal of Epidemiology. ISSN 0300-5771. 27, s. 995–999.
 • Nafstad, Per; Oie, L; Gaarder, P. I.; Carlsen, Karin C. Lødrup; Botten, Grete Synøve & Magnus, Per [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (1998). Residential dampness problems and the risk of bronchial obstruction in young Norwegian children. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. ISSN 1073-449X. 157, s. 410–414.
 • Magnus, Per; Nafstad, Per; Øie, Leif; Carlsen, Karin C. Lødrup; Becher, Georg & Kongerud, Johny [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (1998). Exposure to nitrogen dioxide and the occurrency of bronchial obstruction in children below 2 years. International Journal of Epidemiology. ISSN 0300-5771. 27, s. 995–999.
 • Emblem, Ragnhild; Søreide, Odd; Melsom, Håkon; Breivik, Erling & Botten, Grete Synøve (1997). Kirurgiske skader registrert i Norsk Pasientskadeerstatning. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 117(23), s. 3359–3362.
 • Landvik, Torgeir; Aasland, Olaf Gjerløw & Botten, Grete Synøve (1997). Arbeidsforholdenes betydning for anbefaling av legeyrket blant leger med sykehusbasert spesialitet. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 117(30), s. 4371–4374.
 • Nafstad, Per; Jaakkola, J. J. K.; Hagen, Jørgen A; Stray-Pedersen, Babill; Qvigstad, Erik & Botten, Grete Synøve [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (1997). Weight gain during the first year of life in relation to maternal smoking and breast feeding in Norway. Journal of Epidemiology and Community Health. ISSN 0143-005X. 51(3), s. 261–265.
 • Botten, Grete Synøve & Iversen, Tor (1997). Norway debates quality and quantity. European hospital management. ISSN 1357-0099. 4(2), s. 33–35.
 • Abusdal, Unni Gunvaldsen; Bjørndal, Arild; Botten, Grete Synøve & Bjerkedal, Tor (1997). Muscle pain in women between 25 and 55 years in Oslo. Journal of Musculoskeletal Pain. ISSN 1058-2452. 5(3), s. 23–31.
 • Nafstad, Per; Kongerud, Johny; Botten, Grete Synøve; Hagen, J. & Jaakkola, J. J. K. (1997). The role of passive smoking in the development of bronchial obstruction in the first two years of life. Epidemiology. ISSN 1044-3983. 8, s. 293–297.
 • Emblem, Ragnhild; Søreide, Odd; Sønderland, K.; Brekkan, E. & Botten, Grete Synøve (1997). Norsk Pasientskadeerstatning. Dokumentasjon av pasientinformasjon og bruk av sakkyndige i skadesaker. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. s. 4099–4102.
 • Nafstad, Per; Jaakkola, J. J. K.; Hagen, J.A.; Stray-Pedersen, Babill; Qvigstad, Erik & Botten, Grete Synøve [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (1997). Weight gain during the first year of life in relation to maternal smoking and breastfeeding in Norway. Journal of Epidemiology and Community Health. ISSN 0143-005X. 51, s. 261–265.
 • Norum, Kaare Reidar; Johansson, Lars; Botten, Grete Synøve; Bjørneboe, Gunn Elin & Oshaug, Arne (1997). Nutrition and food policy in Norway: Effects on reduction of coronary heart disease. Nutrition reviews. ISSN 0029-6643. 55(11), s. S32–S39.
 • Botten, Grete Synøve (1996). Medisinske beslutninger; mellom behandlingsprogram og individuelle valg. I Botten, Grete Synøve & Børdahl, Per E. (Red.), Målrettet mangfold. Senter for helseadministrasjon. ISSN 82-7756-006-0. s. 31–47.
 • Botten, Grete Synøve & Elvbakken, Kari Tove (1996). Statens ernæringsråd gjennom 50 år. I Haavet, IE; Botten, Grete Synøve & Elvbakken, Kari Tove (Red.), Maten på bordet. Statens ernæringsråd. ISSN 82-91014-10-8.
 • Nafstad, Per; Botten, Grete Synøve & Hagen, J. (1996). Partner's smoking: a major determinant for changes in women's smoking behaviour during and after pregnancy. Public Health. ISSN 0033-3506. 110, s. 379–385.
 • Nafstad, Per; Jaakkola, J. J. K.; Hagen, J.A.; Botten, Grete Synøve & Kongerud, Johny (1996). Breastfeeding, maternal smoking and lower respiratory tract infections. European Respiratory Journal. ISSN 0903-1936. 9, s. 2623–2629.
 • Nafstad, Per; Hagen, J.; Botten, Grete Synøve & Jaakkola, J. J. K. (1996). Lower respiratory tract infections among Norwegian infants with siblings in day care. American Journal of Public Health. ISSN 0090-0036. 86, s. 1456–1459.
 • Nafstad, Per; Kongerud, Johny; Botten, Grete Synøve; Urdal, Petter; Silsand, T. & Stray-Pedersen, Babill [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (1996). Fetal exposure to tobacco smoke products. A comparison between selfreported maternal smoking and concentration of cotinine and thiocianate in cord serum. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. ISSN 0001-6349. 75, s. 902–907.
 • Borge, Anne Inger Helmen; Nordhagen, Rannveig; Botten, Grete Synøve & Bakketeig, Leif S. (1994). Prevalence and persistence of stomach ache and headache among children. Follow-up of a cohort of Norwegian children from 4 to 10 years of age. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 83, s. 433–437.
 • Oshaug, Arne & Botten, Grete Synøve (1993). Human milk in food suppy statistics. Food Policy. ISSN 0306-9192. 19, s. 479–482.

Se alle arbeider i Cristin

 • Botten, Grete Synøve (2021). Mangfold og engasjement i ti år. Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo 2010-2020. Norwegian Medical Society. ISBN 978-82-92871-76-8. 181 s.
 • Botten, Grete Synøve; Frich, Jan C; Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Nordby, Halvor (2014). Helsetjenestens nye logikk. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-0348-5. 343 s.
 • Norum, Kaare Reidar; Johansson, Lars; Botten, Grete Synøve; Bjørneboe, Gunn Elin & Oshaug, Arne (1997). Nutrition and food policy in Norway. Effects on reduction of coronary heart disease. Humana Press Inc..
 • Haavet, IE; Botten, Grete Synøve & Elvbakken, Kari Tove (1996). Maten på bordet. Statens ernæringsråd. ISBN 82-91014-10-8.
 • Botten, Grete Synøve & Børdahl, Per E. (1996). Målrettet mangfold. Senter for helseadministrasjon. ISBN 82-7756-006-0.

Se alle arbeider i Cristin

 • Botten, Grete (2014). Ole Bergs logikk. I Botten, Grete Synøve; Frich, Jan C; Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Nordby, Halvor (Red.), Helsetjenestens nye logikk. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0348-5. s. 317–322.
 • Botten, Grete; Frich, Jan C; Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Nordby, Halvor (2014). Helsetjenestens nye logikk: fortsatt målrettet mangfold. I Botten, Grete Synøve; Frich, Jan C; Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Nordby, Halvor (Red.), Helsetjenestens nye logikk. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0348-5. s. 13–22.
 • Botten, Grete Synøve (2008). Katarakt - fra lang ventetid til rask operasjon. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 128(4).
 • Nordby, Halvor & Botten, Grete Synøve (2007). Kommunikasjon og helseledelse. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 127(8), s. 1080–1082.
 • Botten, Grete Synøve; Ringard, Ånen & Hagen, Terje P. (2006). Sosiale ulikheter i bruk av private helsetjenester i Oslo.
 • Ringard, Ånen; Botten, Grete Synøve & Hagen, Terje P. (2004). Income level and the use of private primary care services: Results from the Oslo Health Study - 2000-2001.
 • Botten, Grete Synøve (2000). Utviklingen av helsetjenesteforsikringer - en trussel mot likhetsprinsippet?
 • Botten, Grete Synøve & Beckmann, Sissel Lyberg (2000). Public health programmes in Norway.
 • Botten, Grete Synøve (1997). Trygge matvarer, usunt kosthold. Kostbudet. ISSN 0802-5096. 2, s. 12–13.
 • Botten, Grete Synøve (1997). Strategies in preventive medicine.
 • Botten, Grete Synøve (1997). Lege og/eller leder.
 • Botten, Grete Synøve; Grepperud, Sverre & Nerland, Sølve Mikal (2003). Pasientbehandling innenlands eller utenlands? En analyse av ressursberuk i Pasientbroen. HERO-rapport nr 2, Universitetet i Oslo. ISSN 82-7756-105-9.
 • Kamper-Jørgensen, Finn; Heløe, Leif Arne; Botten, Grete & Schwach, Vera (2002). Rapport fra evalueringsgruppen: Evaluering av Stiftelse for helsetjenesteforskning, HELTEF, ved Sentralsykehuset i Akershus NIFU skriftserie 1/2002. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. ISSN 0808-4572.
 • Kjekshus, Lars Erik; Nerland, Sølve Mikal; Hagen, Terje P. & Botten, Grete Synøve (2002). De somatiske sykehusenes interne organisering. En kartlegging av 58 somatiske sykehus i Norge, 1999 og 2001. Senter for helseadministrasjon, UiO. ISSN 1501-9071. 2002(1).
 • Botten, Grete Synøve; Nerland, Sølve Mikal & Hagen, Terje P. (2002). Sykehuslegers holdninger til kjøp av helsetjenster i utlandet. Universitetet i Oslo. ISSN 82-7756-086-9. 2002(5).
 • Botten, Grete Synøve & Hagen, Terje P. (2002). What is best and at what cost? Universitetet i Oslo. ISSN 82-7756-098-2. 2002(15).
 • Botten, Grete Synøve; Hagen, Terje P. & Waaler, Hans Th. (2000). Sprekere eldre, rimeligere eldreomsorg. HERO Universitetet i Oslo. ISSN 82-7756-040-0. 2000(6).
 • Botten, Grete Synøve; Hagen, Terje P. & Reikvam, Åsmund (2000). Outcomes in ischemic heart disease: the case of Norway. Preliminary report to OECD. Senter for helseadministrasjon.
 • Botten, Grete Synøve; Iversen, Tor; Klepp, Knut Inge & Blaker, B. (1998). Kostnad/nyttevurdering av tiltak for å øke forbruket av frukt og grønnsaker, for å redusere forekomsten av kreft. Statens ernæringsråd.
 • Botten, Grete Synøve; Carlsen, Karin C. Lødrup; Magnus, Per; Nafstad, Per & Øie, Leif (1997). Miljø og barneastma. Rapport fra barneastmaprosjektet. Statens Institutt for folkehelse. ISSN 82-7364-107-4.
 • Beckmann, Sissel Lyberg; Botten, Grete Synøve; Halvorsen, Ragnhild; Kongerud, Johny; Løvik, M. & Magnus, Per [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (1996). Rapport om astma, allergi og inneklimasykdommer fra arbeidsgruppe oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet.
 • Botten, Grete Synøve & Børdahl, Per E. (1996). Målrettet mangfold. Senter for helseadministrasjon ved 10-års jubileet. Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.
 • Dahlstrøm, Berit & Botten, Grete Synøve (1996). Omstillinger ved et sentralsykehus i Norge. Prosesser i krise eller under kontroll? Senter for Helseadministrasjon.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:55 - Sist endret 11. mai 2015 09:41

Prosjekter