Heidi Marie Karlsen

Doctoral Research Fellow - Centre for Medical Ethics
Image of Heidi Marie Karlsen
Norwegian version of this page
Phone +47 22850687
Mobile phone +47 41434555
Username
Visiting address Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postal address Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo
Other affiliations Faculty of Medicine (Student)

Publications

View all works in Cristin

  • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Karlsen, Heidi Marie; Pedersen, Reidar; Heggestad, Anne Kari Tolo & Husebø, Bettina (2020). Belastende besøksstans. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
  • Magelssen, Morten; Karlsen, Heidi Marie; Pedersen, Reidar & Lillemoen, Lillian (2018). Hvordan lykkes med etikkarbeidet? Fontene. ISSN 0805-5432. p. 56–61.
  • Karlsen, Heidi Marie; Andersen, Beate; Bekkhus, Egil & Lillemoen, Lillian (2018). Å oppdage og behandle akutt sykdom. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. doi: 10.4220/Sykepleiens.2018.70161.
  • Magelssen, Morten; Karlsen, Heidi Marie; Pedersen, Reidar & Lillemoen, Lillian (2017). Hvordan lykkes med etikkarbeidet? Sykepleien. ISSN 0802-9768.

View all works in Cristin

Published Apr. 9, 2015 10:25 AM - Last modified Mar. 18, 2020 9:55 AM

Projects