Heidi Marie Karlsen

Bilde av Heidi Marie Karlsen
English version of this page
Telefon +47 22850687
Mobiltelefon +47 41434555
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student)

Faglige interesser

 • Klinisk etikk, etikkrefleksjon og systematisk etikkarbeid
 • Kvalitets- og fagutviklingsarbeid i kommunehelsetjenesten
 • Tverrfaglig samarbeid

Bakgrunn

 • Tilknyttet forskerskolen Muni -Health care (2017-2020)
 • Phd Etikk på tvers – etablering av etikkomiteer i kommunal tjeneste (2018- )
 • Rådgiver (10 % stilling) i kommunalavdeling helse- og mestring Halden kommune (2017- )
 • Forsker ved SME (2015- ) knyttet til klinisk etikk og evaluering av etikk i kommunehelsetjenesten
 • Fag- og kvalitetsrådgiver Enhet sykehjem i Halden kommune (2010-2017)
 • Prosjektledelse (2010)
 • Master i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren (2008-2011)
 • Fag- og kvalitetssykepleier Halden sykehjem (2008-2010)
 • Videreutdanning i eldreomsorg med fordypning i palliasjon (2006-2008)
 • Jobbet som sykepleier på sykehjem fra (2003-2008)
 • Har jobbet som sykepleier og fag – og kvalitetsrådgiver i Halden kommune i flere år.

Undervisning

Emneansvar for SME 4310 Veiledning av etikkrefleksjon

Undervisning for helsepersonell i praksis

Verv

Medlem av Klinisk etikk komité Halden kommune (2011- )

 

Publisert 9. apr. 2015 10:24 - Sist endret 18. mars 2020 09:55

Prosjekter

Forskergrupper