Heidi Marie Karlsen

English version of this page
Telefon +47 22850687
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 OSLO
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student)

Faglige interesser

  • Klinisk etikk og etisk kompetanseheving i kommunehelsetjenesten
  • Systematisk kvalitets – og fagutviklingsarbeid i kommunehelsetjenesten
  • Tverrfaglig samarbeid

Bakgrunn

Er utdannet sykepleier. Har videreutdanning i eldreomsorg med fordypning i lindrende behandling og omsorg for alvorlig syke og døende. Har tatt noe utdanning innen prosjektledelse, og har master i tverrfaglig samarbeid i helse – og sosialsektoren. Fokus i denne avhandlingen var: Etisk bevisstgjøring – moralsk praksis? Hvilken betydning oppleves systematisk etikkarbeid å ha for ansattes yrkesutøvelse og for arbeidsmiljø?

Jobber som forsker i 50 % stilling i 2015 knyttet til evalueringsarbeid av etikk i kommunehelsetjenesten.

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. apr. 2015 10:24

Prosjekter

Forskergrupper