Heidi Marie Karlsen

Bilde av Heidi Marie Karlsen
English version of this page
Telefon +47 22850687
Mobiltelefon +47 41434555
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student)

Faglige interesser

 • Klinisk etikk, etikkrefleksjon og systematisk etikkarbeid
 • Kvalitets- og fagutviklingsarbeid i kommunehelsetjenesten
 • Tverrfaglig samarbeid

Bakgrunn

 • Tilknyttet forskerskolen Muni -Health care (2017-2020)
 • Phd Etikk på tvers – etablering av etikkomiteer i kommunal tjeneste (2018- )
 • Rådgiver (10 % stilling) i kommunalavdeling helse- og mestring Halden kommune (2017- )
 • Forsker ved SME (2015- ) knyttet til klinisk etikk og evaluering av etikk i kommunehelsetjenesten
 • Fag- og kvalitetsrådgiver Enhet sykehjem i Halden kommune (2010-2017)
 • Prosjektledelse (2010)
 • Master i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren (2008-2011)
 • Fag- og kvalitetssykepleier Halden sykehjem (2008-2010)
 • Videreutdanning i eldreomsorg med fordypning i palliasjon (2006-2008)
 • Jobbet som sykepleier på sykehjem fra (2003-2008)
 • Har jobbet som sykepleier og fag – og kvalitetsrådgiver i Halden kommune i flere år.

Undervisning

Emneansvar for SME 4310 Veiledning av etikkrefleksjon

Undervisning for helsepersonell i praksis

Verv

Medlem av Klinisk etikk komité Halden kommune (2011- )

 

Publikasjoner

 • Karlsen, Heidi Marie; Magelssen, Morten & Thoresen, Lisbeth (2022). Etikkdrøftinger i kommunale etikkomiteer – hva bidrar det til? En studie av helsepersonells erfaringer. Nordisk sygeplejeforskning. ISSN 1892-2678. s. 1–14. doi: 10.18261/nsf.12.2.2.
 • Magelssen, Morten & Karlsen, Heidi Marie (2021). Clinical ethics committees in nursing homes: what good can they do? Analysis of a single case consultation. Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. doi: 10.1177/09697330211003269. Fulltekst i vitenarkiv
 • Magelssen, Morten; Karlsen, Heidi Marie & Thoresen, Lisbeth (2021). Establishing Clinical Ethics Committees in Primary Care: A Study from Norwegian Municipal Care. HEC Forum. ISSN 0956-2737. s. 1–14. doi: 10.1007/s10730-021-09461-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Magelssen, Morten; Pedersen, Reidar; Karlsen, Heidi Marie & Thoresen, Lisbeth (2020). Implementing clinical ethics committees as a complex intervention: presentation of a feasibility study in community care . BMC Medical Ethics. ISSN 1472-6939. 21(82). doi: 10.1186/s12910-020-00522-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karlsen, Heidi Marie; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun; Magelssen, Morten; Pedersen, Reidar & Lillemoen, Lillian (2018). Etikkarbeid i kommunal helse- og omsorgstjeneste – evaluering av etikkrefleksjonens innhold og betydning. Nordisk sygeplejeforskning. ISSN 1892-2678. 8(1), s. 22–36. doi: 10.18261/issn.1892-2686-2018-01-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karlsen, Heidi Marie; Lillemoen, Lillian; Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar & Gjerberg, Elisabeth (2018). How to succeed with ethics reflection groups in community healthcare? Professionals’ perceptions. Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. 26(4), s. 1243–1255. doi: 10.1177/0969733017747957. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Fagerli, Liv Berit; Karlsen, Heidi Marie; Rosseland Hansen, Ellen; Johansson, Helena & Mathisen, Anne Gerd [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Impact of Person-Centered Care on Residents' Perceptions of Care Quality in Nursing Homes: An Intervention Study. The International Journal of Person Centered Medicine. ISSN 2043-7730. 7(2), s. 118–124.

Se alle arbeider i Cristin

 • Magelssen, Morten; Karlsen, Heidi Marie; Pedersen, Reidar & Thoresen, Lisbeth (2020). Correction to: Implementing clinical ethics committees as a complex intervention: presentation of a feasibility study in community care (BMC Medical Ethics, (2020), 21, 1, (82), 10.1186/s12910-020-00522-1). BMC Medical Ethics. ISSN 1472-6939. 21(1). doi: 10.1186/s12910-020-00534-x.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Karlsen, Heidi Marie; Pedersen, Reidar; Heggestad, Anne Kari Tolo & Husebø, Bettina (2020). Belastende besøksstans. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Magelssen, Morten; Karlsen, Heidi Marie; Pedersen, Reidar & Lillemoen, Lillian (2018). Hvordan lykkes med etikkarbeidet? Fontene. ISSN 0805-5432. s. 56–61.
 • Karlsen, Heidi Marie; Andersen, Beate; Bekkhus, Egil & Lillemoen, Lillian (2018). Å oppdage og behandle akutt sykdom. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. doi: 10.4220/Sykepleiens.2018.70161.
 • Magelssen, Morten; Karlsen, Heidi Marie; Pedersen, Reidar & Lillemoen, Lillian (2017). Hvordan lykkes med etikkarbeidet? Sykepleien. ISSN 0802-9768.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. apr. 2015 10:24 - Sist endret 18. mars 2020 09:55

Prosjekter

Forskergrupper