Henning Øien

Image of Henning Øien
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postal address Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo
Other affiliations Institutt for pedagogikk (Student)

Publications

 • Bannenberg, Normann; Førland, Oddvar; Iversen, Tor; Karlsson, Martin & Øien, Henning (2021). Preventive Home Visits. American Journal of Health Economics. ISSN 2332-3493. 7(4), p. 457–496. doi: 10.1086/714988.
 • Iversen, Tor; Skjeflo, Sofie Waage; Westberg, Nina Bruvik & Øien, Henning (2021). Statlige ambisjoner og lokale beslutninger i omsorgspolitikken. Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250. p. 29–44.
 • Blum, Manuel R.; Øien, Henning; Carmichael, Harris L.; Heidenreich, Paul; Owens, Douglas K. & Goldhaber-Fiebert, Jeremy D. (2020). Cost-Effectiveness of Transitional Care Services After Hospitalization With Heart Failure. Annals of Internal Medicine. ISSN 0003-4819. 172(4), p. 248–257. doi: 10.7326/M19-1980.
 • Iversen, Tor & Øien, Henning (2019). Tilpasning til brukerbetaling for omsorgstjenester. Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250. 133(6), p. 68–77.
 • Karlsson, Martin; Iversen, Tor & Øien, Henning (2018). Aging and Health Care Costs. In Hamilton, Jonathan (Eds.), Oxford Research Encyclopedias: Economics and Finance. Oxford University Press. ISSN 9780190625979. doi: 10.1093/acrefore/9780190625979.013.24.
 • Øien, Henning; Jakobsson, Lars Niklas & Bonander, Carl (2018). The impact of community-based interventions for the older population: a quasi-experimental study of a hip-fracture prevention program in Norway. BMC Geriatrics. ISSN 1471-2318. 18(1). doi: 10.1186/s12877-018-1004-z.
 • Øien, Henning; Iversen, Tor; Helgesen, Marit Kristine & Schou, Arild (2016). Fallforebygging I samhandlingsreformen. Tidsskrift for omsorgsforskning. ISSN 2387-5976. 2(3), p. 177–188. doi: 10.18261/issn.2387-5984-2016-03-04. Full text in Research Archive
 • Costa-Font, Joan; Karlsson, Martin & Øien, Henning (2016). Careful in the Crisis? Determinants of Older People's Informal Care Receipt in Crisis-Struck European Countries. Health Economics. ISSN 1057-9230. 25, p. 25–42. doi: 10.1002/hec.3385.
 • Iversen, Tor; Øien, Henning & Schou, Arild (2016). Fastlegene i samhandlingsreformen. Tidsskrift for omsorgsforskning. ISSN 2387-5976. 2(2), p. 107–116. doi: 10.18261/ISSN.2387-5984-2016-02-05.
 • Jakobsson, Niklas; Kotsadam, Andreas; Syse, Astri & Øien, Henning (2016). Gender bias in public long-term care? A survey experiment among care managers. Journal of Economic Behavior and Organization. ISSN 0167-2681. 131, p. 126–138. doi: 10.1016/j.jebo.2015.09.004. Full text in Research Archive
 • Syse, Astri; Øien, Henning; Solheim, Mari Bugge & Jakobsson, Niklas (2015). Variasjoner i kommunale tildelingsvurderinger av helse- og omsorgstjenster til eldre :. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052. 18(3), p. 211–233. Full text in Research Archive
 • Øien, Henning (2014). Do Local Governments Respond to (Perverse) Financial Incentives in Long-Term Care Funding Schemes? The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy. ISSN 1935-1682. 14(2), p. 525–549. doi: 10.1515/bejeap-2012-0066.
 • Wiig, Henrik & Øien, Henning (2013). Would Small Be More Beautiful in the South African Land Reform? In Holden, Stein Terje; Otsuka, Keijiro & Deininger, Klaus (Ed.), Land Tenure Reform in Asia and Africa: Assessing Impacts on Poverty and Natural Resource Management. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-34380-2. doi: 10.1057/9781137343819_4.
 • Karlsson, Martin; Iversen, Tor & Øien, Henning (2012). Scandinavian Long-Term Care Financing. In Costa-Font, Joan & Courbage, Christophe (Ed.), Financing Long-Term Care in Europe Institutions, Markets and Models. Palgrave Macmillan. ISSN 9780230249462. p. 254–278. doi: 10.1057/9780230349193_14.
 • Øien, Henning; Karlsson, Martin & Iversen, Tor (2012). The Impact of Financial Incentives on the Composition of Long-term Care in Norway. Applied Economic Perspectives and Policy. ISSN 2040-5790. 34(2), p. 258–274. doi: 10.1093/aepp/pps021.

View all works in Cristin

 • Hernæs, Øystein Marianssønn & Øien, Henning (2021). Hva utvalget sier og ikke kan si. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Hernæs, Øystein Marianssønn & Øien, Henning (2021). "Små usikkerheter" i velferden. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Hernæs, Øystein Marianssønn & Øien, Henning (2021). Stor ståhei for liten margin. Stat og styring. ISSN 0803-0103. 31(1), p. 36–39. doi: 10.18261/ISSN0809-750X-2021-01-12.
 • Øien, Henning (2020). Tilgang etter lommebok eller behov? Sammenhengen mellom sosioøkonomisk status og tilgang på omsorgstjenester i Norge.
 • Øien, Henning & Blum, Manuel Raphael (2019). Transitional Care after Hospitalization for Heart Failure.
 • Øien, Henning; Carmichael, Harris & Blum, Manuel Raphael (2018). Cost-Effectiveness of Transitional Care Services After Hospitalization with Heart Failure.
 • Gautun, Heidi; Hellesø, Ragnhild & Øien, Henning (2018). Presentasjon «Kluss i vekslinga? Hvordan opplever sykepleiere i sykehus at eldre pasienter blir ivaretatt i overgangen til kommunale pleie- og omsorgstjenester?».
 • Øien, Henning (2018). Cut to the bone? Labor market effects of public to private nursing home conversion in Oslo.
 • Øien, Henning (2018). Virkninger av forebyggende hjemmebesøk hos eldre på bruk av sykehjems- og hjemmetjenester.
 • Øien, Henning (2018). The impact of preventive home visits on the utilization of home-based and nursing home care.
 • Øien, Henning (2017). Insentiver, effektivitet og kvalitet i omsorgstjenester for eldre.
 • Øien, Henning (2017). Virkningen av hjemmetjenester på sykehusinnleggelser for eldre.
 • Øien, Henning (2017). The impact of home-based care on hospital admissions for the elderly.
 • Øien, Henning; Karlsson, Martin & Font, Joan Costa (2016). Informal care and the great recession.
 • Holman, Per Arne & Øien, Henning (2016). Ventetidene må bli kortere – nå! Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
 • Gautun, Heidi & Øien, Henning (2016). Kartlegging av mangel på sykepleiere i sykehjem og hjemmesykepleien.
 • Øien, Henning (2015). Ankerskogen: et folkehelseanlegg? Hamar arbeiderblad.
 • Øien, Henning (2014). Kjønnsforskjeller i tilgang til omsorgstjenester.
 • Øien, Henning (2014). Forskere blind-testet kommunene og fant ut at de vil gi to timer mer hjemmehjelp til pleietrengende med mannlige pårørende enn til kvinnelige. [TV]. NRK, Her og Nå.
 • Øien, Henning (2014). Eldre med døtre får minst hjemmehjelp fra kommunene. [Radio]. NRK P2, Nyhetsmoren.
 • Øien, Henning (2014). Kvinner med døtre får mindre hjemmehjelp fra kommunen enn de med sønner. [TV]. NRK, Dagsnytt 18.
 • Øien, Henning; Karlsson, Martin & Iversen, Tor (2011). The Impact of Economic Incentives on the Assignment to Type of Long Term Care in Norway.
 • Westberg, Nina Buvik; Skjeflo, Sofie Waage; Hveem, Ellen Balke; Pedersen, Simen; Øien, Henning & Sørvoll, Jardar [Show all 9 contributors for this article] (2019). Evaluering av investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem. Menon Economics.
 • Gautun, Heidi; Øien, Henning & Bratt, Christopher (2016). Underbemanning er selvforsterkende. Konsekvenser av mangel på sykepleiere i hjemmesykepleien og sykehjem. NOVA. ISSN 978-82-7894-588-9. 2016(6).
 • Berge, Thea; Øien, Henning & Jakobsson, Lars Niklas Støre (2014). Formell og uformell omsorg. Samspillet mellom familien og velferdsstaten. NOVA. ISSN 978-82-7894-526-1. 2014(3).
 • Hagen, Terje P.; Amayu, Kebebew Negera; Godager, Geir; Iversen, Tor & Øien, Henning (2011). Utviklingen i kommunenes helse- og omsorgstjenester 1986-2010. HERO. ISSN 978-82-7756-225-4. 2011(5).

View all works in Cristin

Published Apr. 13, 2011 2:45 PM - Last modified Nov. 30, 2021 9:14 PM

Projects

No ongoing projects