Henning Øien

Bilde av Henning Øien
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Anvendt økonometri
 • Offentlig økonomi
 • Helseøkonomi og utviklingsøkonomi

Bakgrunn

 • 2011-       : Besøkende Phd-student UC Berkeley
 • 2010-       : Stipendiat, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo

 • 2010-       : Doktorgradsstudent, Økonomisk institutt, Universitetet I Oslo
 • 2004-2010: Master i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo

Publikasjoner

 • Blum, Manuel R.; Øien, Henning; Carmichael, Harris L.; Heidenreich, Paul; Owens, Douglas K. & Goldhaber-Fiebert, Jeremy D. (2020). Cost-Effectiveness of Transitional Care Services After Hospitalization With Heart Failure. Annals of Internal Medicine.  ISSN 0003-4819.  172(4), s 248- 257 . doi: 10.7326/M19-1980
 • Iversen, Tor & Øien, Henning (2019). Tilpasning til brukerbetaling for omsorgstjenester. Samfunnsøkonomen.  ISSN 1890-5250.  133(6), s 68- 77
 • Karlsson, Martin; Iversen, Tor & Øien, Henning (2018). Aging and Health Care Costs, In Jonathan Hamilton (ed.),  Oxford Research Encyclopedias: Economics and Finance.  Oxford University Press.  ISBN 9780190625979.  kapittel.
 • Øien, Henning; Jakobsson, Lars Niklas & Bonander, Carl (2018). The impact of community-based interventions for the older population: a quasi-experimental study of a hip-fracture prevention program in Norway. BMC Geriatrics.  ISSN 1471-2318.  18(1) . doi: 10.1186/s12877-018-1004-z
 • Costa-Font, Joan; Karlsson, Martin & Øien, Henning (2016). Careful in the Crisis? Determinants of Older People's Informal Care Receipt in Crisis-Struck European Countries. Health Economics.  ISSN 1057-9230.  25, s 25- 42 . doi: 10.1002/hec.3385
 • Iversen, Tor; Øien, Henning & Schou, Arild (2016). Fastlegene i samhandlingsreformen. Tidsskrift for omsorgsforskning.  ISSN 2387-5976.  2(2), s 107- 116 . doi: 10.18261/ISSN.2387-5984-2016-02-05 Vis sammendrag
 • Jakobsson, Niklas; Kotsadam, Andreas; Syse, Astri & Øien, Henning (2016). Gender bias in public long-term care? A survey experiment among care managers. Journal of Economic Behavior and Organization.  ISSN 0167-2681.  131, s 126- 138 . doi: 10.1016/j.jebo.2015.09.004 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Øien, Henning; Iversen, Tor; Helgesen, Marit Kristine & Schou, Arild (2016). Fallforebygging I samhandlingsreformen. Tidsskrift for omsorgsforskning.  ISSN 2387-5976.  2(3), s 177- 188 . doi: 10.18261/issn.2387-5984-2016-03-04 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Syse, Astri; Øien, Henning; Solheim, Mari Bugge & Jakobsson, Niklas (2015). Variasjoner i kommunale tildelingsvurderinger av helse- og omsorgstjenster til eldre :. Tidsskrift for velferdsforskning.  ISSN 0809-2052.  18(3), s 211- 233 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Øien, Henning (2014). Do Local Governments Respond to (Perverse) Financial Incentives in Long-Term Care Funding Schemes?. The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy.  ISSN 1935-1682.  14(2), s 525- 549 . doi: 10.1515/bejeap-2012-0066
 • Wiig, Henrik & Øien, Henning (2013). Would Small Be More Beautiful in the South African Land Reform?, In Stein Terje Holden; Keijiro Otsuka & Klaus Deininger (ed.),  Land Tenure Reform in Asia and Africa: Assessing Impacts on Poverty and Natural Resource Management.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-34380-2.  Kap. 4.
 • Karlsson, Martin; Iversen, Tor & Øien, Henning (2012). Scandinavian Long-Term Care Financing, In Joan Costa-Font & Christophe Courbage (ed.),  Financing Long-Term Care in Europe Institutions, Markets and Models.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9780230249462.  Kapittel 14.  s 254 - 278
 • Øien, Henning; Karlsson, Martin & Iversen, Tor (2012). The Impact of Financial Incentives on the Composition of Long-term Care in Norway. Applied Economic Perspectives and Policy.  ISSN 2040-5790.  34(2), s 258- 274 . doi: 10.1093/aepp/pps021

Se alle arbeider i Cristin

 • Westberg, Nina Buvik; Skjeflo, Sofie Waage; Hveem, Ellen Balke; Pedersen, Simen; Øien, Henning; Sørvoll, Jardar; Iversen, Tor; Hagen, Terje P. & Grimsby, Gjermund (2019). Evaluering av investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem.
 • Øien, Henning & Blum, Manuel Raphael (2019). Transitional Care after Hospitalization for Heart Failure.
 • Gautun, Heidi; Hellesø, Ragnhild & Øien, Henning (2018). Kluss i vekslinga? Hvordan opplever sykepleiere i sykehus at eldre pasienter blir ivaretatt i overgangen til kommunale pleie- og omsorgstjenester?.
 • Øien, Henning (2018). Cut to the bone? Labor market effects of public to private nursing home conversion in Oslo.
 • Øien, Henning (2018). The impact of preventive home visits on the utilization of home-based and nursing home care.
 • Øien, Henning (2018). Virkninger av forebyggende hjemmebesøk hos eldre på bruk av sykehjems- og hjemmetjenester.
 • Øien, Henning; Carmichael, Harris & Blum, Manuel Raphael (2018). Cost-Effectiveness of Transitional Care Services After Hospitalization with Heart Failure.
 • Øien, Henning (2017). Insentiver, effektivitet og kvalitet i omsorgstjenester for eldre.
 • Øien, Henning (2017). The impact of home-based care on hospital admissions for the elderly.
 • Øien, Henning (2017). Virkningen av hjemmetjenester på sykehusinnleggelser for eldre.
 • Gautun, Heidi & Øien, Henning (2016). Kartlegging av mangel på sykepleiere i sykehjem og hjemmesykepleien.
 • Gautun, Heidi; Øien, Henning & Bratt, Christopher (2016). Underbemanning er selvforsterkende. Konsekvenser av mangel på sykepleiere i hjemmesykepleien og sykehjem. NOVA Rapport. 6.
 • Holman, Per Arne & Øien, Henning (2016). Ventetidene må bli kortere – nå!. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Øien, Henning; Karlsson, Martin & Font, Joan Costa (2016). Informal care and the great recession.
 • Øien, Henning (2015). Ankerskogen: et folkehelseanlegg?. Hamar arbeiderblad.
 • Berge, Thea; Øien, Henning & Jakobsson, Lars Niklas Støre (2014). Formell og uformell omsorg. Samspillet mellom familien og velferdsstaten. NOVA Notat. 3.
 • Øien, Henning (2014, 02. desember). Eldre med døtre får minst hjemmehjelp fra kommunene. [Radio].  NRK P2, Nyhetsmoren.
 • Øien, Henning (2014, 10. november). Forskere blind-testet kommunene og fant ut at de vil gi to timer mer hjemmehjelp til pleietrengende med mannlige pårørende enn til kvinnelige. [TV].  NRK, Her og Nå.
 • Øien, Henning (2014). Kjønnsforskjeller i tilgang til omsorgstjenester.
 • Øien, Henning (2014, 02. desember). Kvinner med døtre får mindre hjemmehjelp fra kommunen enn de med sønner. [TV].  NRK, Dagsnytt 18.
 • Hagen, Terje P.; Amayu, Kebebew Negera; Godager, Geir; Iversen, Tor & Øien, Henning (2011). Utviklingen i kommunenes helse- og omsorgstjenester 1986-2010. HERO skriftserie / Working paper. 5.
 • Øien, Henning; Karlsson, Martin & Iversen, Tor (2011). The Impact of Economic Incentives on the Assignment to Type of Long Term Care in Norway.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:58 - Sist endret 31. mai 2011 20:47

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter