Henning Øien

Bilde av Henning Øien
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Anvendt økonometri
 • Offentlig økonomi
 • Helseøkonomi og utviklingsøkonomi

Bakgrunn

 • 2011-       : Besøkende Phd-student UC Berkeley
 • 2010-       : Stipendiat, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo

 • 2010-       : Doktorgradsstudent, Økonomisk institutt, Universitetet I Oslo
 • 2004-2010: Master i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo

Publikasjoner

 • Iversen, Tor; Skjeflo, Sofie Waage; Westberg, Nina Bruvik & Øien, Henning (2021). Statlige ambisjoner og lokale beslutninger i omsorgspolitikken. Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250. s. 29–44.
 • Bannenberg, Normann; Iversen, Tor; Karlsson, Martin; Øien, Henning & Førland, Oddvar (2021). Preventive Home Visits. American Journal of Health Economics. ISSN 2332-3493. 7(4), s. 457–496. doi: 10.1086/714988.
 • Blum, Manuel R.; Øien, Henning; Carmichael, Harris L.; Heidenreich, Paul; Owens, Douglas K. & Goldhaber-Fiebert, Jeremy D. (2020). Cost-Effectiveness of Transitional Care Services After Hospitalization With Heart Failure. Annals of Internal Medicine. ISSN 0003-4819. 172(4), s. 248–257. doi: 10.7326/M19-1980.
 • Iversen, Tor & Øien, Henning (2019). Tilpasning til brukerbetaling for omsorgstjenester. Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250. 133(6), s. 68–77.
 • Øien, Henning; Jakobsson, Lars Niklas & Bonander, Carl (2018). The impact of community-based interventions for the older population: a quasi-experimental study of a hip-fracture prevention program in Norway. BMC Geriatrics. ISSN 1471-2318. 18(1). doi: 10.1186/s12877-018-1004-z.
 • Karlsson, Martin; Iversen, Tor & Øien, Henning (2018). Aging and Health Care Costs. I Hamilton, Jonathan (Red.), Oxford Research Encyclopedias: Economics and Finance. Oxford University Press. ISSN 9780190625979. doi: 10.1093/acrefore/9780190625979.013.24.
 • Costa-Font, Joan; Karlsson, Martin & Øien, Henning (2016). Careful in the Crisis? Determinants of Older People's Informal Care Receipt in Crisis-Struck European Countries. Health Economics. ISSN 1057-9230. 25, s. 25–42. doi: 10.1002/hec.3385.
 • Jakobsson, Niklas; Kotsadam, Andreas; Syse, Astri & Øien, Henning (2016). Gender bias in public long-term care? A survey experiment among care managers. Journal of Economic Behavior and Organization. ISSN 0167-2681. 131, s. 126–138. doi: 10.1016/j.jebo.2015.09.004. Fulltekst i vitenarkiv
 • Øien, Henning; Iversen, Tor; Helgesen, Marit Kristine & Schou, Arild (2016). Fallforebygging I samhandlingsreformen. Tidsskrift for omsorgsforskning. ISSN 2387-5976. 2(3), s. 177–188. doi: 10.18261/issn.2387-5984-2016-03-04. Fulltekst i vitenarkiv
 • Iversen, Tor; Øien, Henning & Schou, Arild (2016). Fastlegene i samhandlingsreformen. Tidsskrift for omsorgsforskning. ISSN 2387-5976. 2(2), s. 107–116. doi: 10.18261/ISSN.2387-5984-2016-02-05.
 • Syse, Astri; Øien, Henning; Solheim, Mari Bugge & Jakobsson, Niklas (2015). Variasjoner i kommunale tildelingsvurderinger av helse- og omsorgstjenster til eldre :. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052. 18(3), s. 211–233. Fulltekst i vitenarkiv
 • Øien, Henning (2014). Do Local Governments Respond to (Perverse) Financial Incentives in Long-Term Care Funding Schemes? The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy. ISSN 1935-1682. 14(2), s. 525–549. doi: 10.1515/bejeap-2012-0066.
 • Wiig, Henrik & Øien, Henning (2013). Would Small Be More Beautiful in the South African Land Reform? I Holden, Stein Terje; Otsuka, Keijiro & Deininger, Klaus (Red.), Land Tenure Reform in Asia and Africa: Assessing Impacts on Poverty and Natural Resource Management. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-34380-2. doi: 10.1057/9781137343819_4.
 • Øien, Henning; Karlsson, Martin & Iversen, Tor (2012). The Impact of Financial Incentives on the Composition of Long-term Care in Norway. Applied Economic Perspectives and Policy. ISSN 2040-5790. 34(2), s. 258–274. doi: 10.1093/aepp/pps021.
 • Karlsson, Martin; Iversen, Tor & Øien, Henning (2012). Scandinavian Long-Term Care Financing. I Costa-Font, Joan & Courbage, Christophe (Red.), Financing Long-Term Care in Europe Institutions, Markets and Models. Palgrave Macmillan. ISSN 9780230249462. s. 254–278. doi: 10.1057/9780230349193_14.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hernæs, Øystein Marianssønn & Øien, Henning (2021). "Små usikkerheter" i velferden. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Hernæs, Øystein Marianssønn & Øien, Henning (2021). Hva utvalget sier og ikke kan si. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Hernæs, Øystein Marianssønn & Øien, Henning (2021). Stor ståhei for liten margin. Stat og styring. ISSN 0803-0103. 31(1), s. 36–39. doi: 10.18261/ISSN0809-750X-2021-01-12.
 • Øien, Henning (2020). Tilgang etter lommebok eller behov? Sammenhengen mellom sosioøkonomisk status og tilgang på omsorgstjenester i Norge.
 • Øien, Henning & Blum, Manuel Raphael (2019). Transitional Care after Hospitalization for Heart Failure.
 • Øien, Henning (2018). The impact of preventive home visits on the utilization of home-based and nursing home care.
 • Øien, Henning (2018). Cut to the bone? Labor market effects of public to private nursing home conversion in Oslo.
 • Øien, Henning (2018). Virkninger av forebyggende hjemmebesøk hos eldre på bruk av sykehjems- og hjemmetjenester.
 • Øien, Henning; Carmichael, Harris & Blum, Manuel Raphael (2018). Cost-Effectiveness of Transitional Care Services After Hospitalization with Heart Failure.
 • Gautun, Heidi; Hellesø, Ragnhild & Øien, Henning (2018). Presentasjon «Kluss i vekslinga? Hvordan opplever sykepleiere i sykehus at eldre pasienter blir ivaretatt i overgangen til kommunale pleie- og omsorgstjenester?».
 • Øien, Henning (2017). Insentiver, effektivitet og kvalitet i omsorgstjenester for eldre.
 • Øien, Henning (2017). Virkningen av hjemmetjenester på sykehusinnleggelser for eldre.
 • Øien, Henning (2017). The impact of home-based care on hospital admissions for the elderly.
 • Gautun, Heidi & Øien, Henning (2016). Kartlegging av mangel på sykepleiere i sykehjem og hjemmesykepleien.
 • Holman, Per Arne & Øien, Henning (2016). Ventetidene må bli kortere – nå! Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
 • Øien, Henning; Karlsson, Martin & Font, Joan Costa (2016). Informal care and the great recession.
 • Øien, Henning (2015). Ankerskogen: et folkehelseanlegg? Hamar arbeiderblad.
 • Øien, Henning (2014). Eldre med døtre får minst hjemmehjelp fra kommunene. [Radio]. NRK P2, Nyhetsmoren.
 • Øien, Henning (2014). Kvinner med døtre får mindre hjemmehjelp fra kommunen enn de med sønner. [TV]. NRK, Dagsnytt 18.
 • Øien, Henning (2014). Kjønnsforskjeller i tilgang til omsorgstjenester.
 • Øien, Henning (2014). Forskere blind-testet kommunene og fant ut at de vil gi to timer mer hjemmehjelp til pleietrengende med mannlige pårørende enn til kvinnelige. [TV]. NRK, Her og Nå.
 • Øien, Henning; Karlsson, Martin & Iversen, Tor (2011). The Impact of Economic Incentives on the Assignment to Type of Long Term Care in Norway.
 • Westberg, Nina Buvik; Skjeflo, Sofie Waage; Hveem, Ellen Balke; Pedersen, Simen; Øien, Henning & Sørvoll, Jardar [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Evaluering av investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem. Menon Economics.
 • Gautun, Heidi; Øien, Henning & Bratt, Christopher (2016). Underbemanning er selvforsterkende. Konsekvenser av mangel på sykepleiere i hjemmesykepleien og sykehjem. NOVA. ISSN 978-82-7894-588-9. 2016(6).
 • Berge, Thea; Øien, Henning & Jakobsson, Lars Niklas Støre (2014). Formell og uformell omsorg. Samspillet mellom familien og velferdsstaten. NOVA. ISSN 978-82-7894-526-1. 2014(3).
 • Hagen, Terje P.; Amayu, Kebebew Negera; Godager, Geir; Iversen, Tor & Øien, Henning (2011). Utviklingen i kommunenes helse- og omsorgstjenester 1986-2010. HERO. ISSN 978-82-7756-225-4. 2011(5).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:58 - Sist endret 31. mai 2011 20:47

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter