Trygve Johannes Lereim Sævareid

Postdoctoral Fellow - Centre for Medical Ethics
Image of Trygve Johannes Lereim Sævareid
Norwegian version of this page
Phone +47 22859204
Username
Visiting address Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postal address Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Publications

 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar & Thoresen, Lisbeth (2021). Etiske dilemmaer knyttet til avstand og nærhet som følge av covid-19. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin.  ISSN 0800-7489.  38(1), s 32- 36
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Karlsen, Heidi Marie; Pedersen, Reidar; Heggestad, Anne Kari Tolo & Husebø, Bettina (2020). Belastende besøksstans. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim & Pedersen, Reidar (2020). Forhåndssamtaler - et forsøk på å se enkeltmennesket. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin.  ISSN 0800-7489.  37(2), s 5- 9
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar & Thoresen, Lisbeth (2020). Nursing home residents with cognitive impairment can participate in advance care planning: A qualitative study. Journal of Advanced Nursing.  ISSN 0309-2402.  77(2), s 879- 888 . doi: https://doi.org/10.1111/jan.14661 Full text in Research Archive. Show summary
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Førde, Reidun; Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2019). Significance of advance care planning in nursing homes: views from patients with cognitive impairment, their next of kin, health personnel, and managers. Clinical Interventions in Aging.  ISSN 1176-9092.  14, s 997- 1005 . doi: 10.2147/CIA.S203298 Full text in Research Archive.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Thoresen, Lisbeth; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2019). Improved patient participation through advance care planning in nursing homes—A cluster randomized clinical trial. Patient Education and Counseling.  ISSN 0738-3991.  102, s 2183- 2191 . doi: 10.1016/j.pec.2019.06.001 Full text in Research Archive.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Førde, Reidun; Gjerberg, Elisabeth & Pedersen, Reidar (2018). Implementing advance care planning in nursing homes - study protocol of a cluster-randomized clinical trial. BMC Geriatrics.  ISSN 1471-2318.  18(1) . doi: 10.1186/s12877-018-0869-1 Full text in Research Archive.
 • Sævareid, Trygve Johannes & Balandin, Susan (2011). Nurses' perceptions of attempting cardiopulmonary resuscitation on oldest old patients. Journal of Advanced Nursing.  ISSN 0309-2402.  67(8), s 1739- 1748 . doi: 10.1111/j.1365-2648.2011.05622.x

View all works in Cristin

 • Grasdalen, Ann Beate & Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2020, 15. september). De viktige samtalene om livets slutt må tas på forhånd. [Fagblad].  Helsefagarbeideren.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar; Førde, Reidun & Hellesø, Ragnhild (2020). Ofrer vi de gamle?. Dagbladet.no.
 • Pedersen, Reidar & Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2020). Nasjonal nettverksdag - FoU-nettverket for forhåndssamtaler.
 • Pedersen, Reidar & Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2020). Nasjonal nettverksdag for forhåndssamtaler.
 • Pedersen, Reidar & Sævareid, Trygve Johannes Lereim (red.) (2020). Nettside: Forhåndssamtaler.
 • Pedersen, Reidar & Sævareid, Trygve Johannes Lereim (red.) (2020). Nettside: Nasjonalt FoU-nettverk for forhåndssamtaler.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2020). Forhåndssamtaler - muligheter og utfordringer.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2020). Forhåndssamtaler for sykehjemsbeboere. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001. . doi: https://doi.org/10.4045/tidsskr.20.0227
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2020). Omsorg, behandling og etikk ved livets slutt.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2020). Relasjonell autonomi.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2020). Å leve hele livet i siste del av livet - en umulighet?.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim & Heggestad, Anne Kari Tolo (2020). Ikke for å skryte, men sykehjem oppleves ofte bra. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Karlsen, Heidi Marie; Pedersen, Reidar; Heggestad, Anne Kari Tolo & Husebø, Bettina (2020). Belastende besøksstans. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim & Pedersen, Reidar (2020). "Vil du at din mor skal få hjerte-lungeredning?". Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019, 04. november). Eldre på sykehjemmet var ikke så opptatt av døden. [Internett].  forskning.no.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). En god og verdig død gjennom forhåndssamtaler.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Etikk ved livets slutt.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Forhåndssamtalen. Hva betyr det og hva er innholdet?.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Forhåndssamtaler.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Forhåndssamtaler - en måte å bli kjent med pasientens preferanser.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Forhåndssamtaler - erfaringer, potensiale og utfordringer.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Forhåndssamtaler - erfaringer, potensiale og utfordringer.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Forhåndssamtaler - hvordan gjøre det?.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Forhåndssamtaler – hvorfor skal vi ha slike samtaler, hvem er de for og hvordan gjør vi det?.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Forhåndssamtaler – hvorfor, hvordan og for hvem?.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Forhåndssamtaler i sykehjem.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Forhåndssamtaler i sykehjem.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Forhåndssamtaler i sykehjem - erfaringer fra et forskningsprosjekt.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). My dissertation for PhD - a summary.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Pasientmedvirkning gjennom forhåndssamtaler.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Relational autonomy in the ethical literature on end-of-life practices and how it can be applied to advance care planning in nursing homes.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Resultater etter implementering av forhåndssamtaler i sykehjem.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Should patients with cognitive impairment be involved in advance care planning?.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Status for prosjektet og mulig nye prosjekter på SME.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim & Pedersen, Reidar (2019). Forhåndssamtaler i sykehjem.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim & Pedersen, Reidar (2019). Forhåndssamtaler i sykehjem – bærekraftig for helsetjenesten?.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2018). Ble pasientens stemme tydeligere? Om betydningen av forhåndssamtaler.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2018). Forhåndssamtaler - AGS.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2018). Forhåndssamtaler i sykehjem - hva med pasienten, egentlig?.
 • Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2018). Spørsmål om fremtidig helsehjelp. Lommekort..
 • Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Thoresen, Lisbeth; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Influence of an ACP intervention on documentation of end-of-life issues – a cluster randomized clinical trial.
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Førde, Reidun; Gjerberg, Elisabeth & Pedersen, Reidar (2017). Implementing advance care planning (ACP) in Norwegian nursing homes (NH); Facilitators and barriers..
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Forberedende samtaler på sykehjem og I allmennpraksis..
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Forberedende samtaler ved innleggelse I sykehjem..
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Implementering av forberedende samtaler I sykehjem; erfaringer og foreløpige resultater..
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2017). Forberedende samtaler i sykehjem.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2017). Influence of an ACP intervention on documentation of end-of-life issues – a cluster randomized clinical trial.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2017). Å forhåndssamtale med sykehjemspasienten, før det er for sent.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2016). Forberedende samtaler - Forslag til hvordan og betraktninger om hvorfor (ikke)..
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2016). Forberedende samtaler: vurdering av samtykkekompetanse og betydningen av fremtidsfullmakt.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Lillemoen, Lillian & Nortvedt, Per (2016). Å skynde seg langsomt, en konsekvens av plikt?. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.  (15)
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2015). Hjerte-lungeredning av de eldste eldre - hva er problemet?.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Thoresen, Lisbeth & Pedersen, Reidar (2015). Developing, implementing and evaluating ACP in Norwegian nursing homes (NHs) - a mixed methods study.
 • Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2015). Å avklare behandling. Tønsbergs blad.

View all works in Cristin

Published Dec. 3, 2014 1:34 PM - Last modified June 21, 2021 1:03 PM

Projects