Trygve Johannes Lereim Sævareid

Postdoctoral Fellow - Centre for Medical Ethics
Image of Trygve Johannes Lereim Sævareid
Norwegian version of this page
Phone +47 22859204
Username
Visiting address Stjerneblokka Nedre Ullevål 9
Postal address Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Trygve Johannes Lereim Sævareid is a nurse with an interest in improving decision-making processes for patients and their next of kin.

Academic interests

 • Advance care planning
 • Patient involvement in decision-making processes
 • Next of kin involvement in decision-making processes
 • Implementation research
 • End-of-life ethics
 • Cardiopulmonary resuscitation in nursing homes
 • Ethical challenges at end of life for patients with disabilities 

Background

 • Ph.D. on advance care planning in nursing homes (Centre for medical ethics, University of Oslo - 2019)
 • Clinical background: medical department at Diakonhjemmet hospital (2004-2014)
 • Master of social sciences (Molde University College, 2010)
 • Specialization in caring for the elderly (Diakonhjemmet college, 2008)
 • Bachelor in nursing (Diakonhjemmet college, 2004)
 • Bachelor of arts (Clark University, 2000)
Tags: Advance care planning, cardiopulmonary resuscitation, end of life ethics, decision making

Publications

 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar & Magelssen, Morten (2021). Positive attitudes to advance care planning – a Norwegian general population survey. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 21. doi: 10.1186/s12913-021-06773-x. Full text in Research Archive
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar & Thoresen, Lisbeth (2021). Etiske dilemmaer knyttet til avstand og nærhet som følge av covid-19. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. ISSN 0800-7489. 38(1), p. 32–36.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar & Thoresen, Lisbeth (2020). Nursing home residents with cognitive impairment can participate in advance care planning: A qualitative study. Journal of Advanced Nursing. ISSN 0309-2402. 77(2), p. 879–888. doi: 10.1111/jan.14661. Full text in Research Archive
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim & Pedersen, Reidar (2020). Forhåndssamtaler - et forsøk på å se enkeltmennesket. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. ISSN 0800-7489. 37(2), p. 5–9.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Førde, Reidun; Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2019). Significance of advance care planning in nursing homes: views from patients with cognitive impairment, their next of kin, health personnel, and managers. Clinical Interventions in Aging. ISSN 1176-9092. 14, p. 997–1005. doi: 10.2147/CIA.S203298. Full text in Research Archive
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Thoresen, Lisbeth; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2019). Improved patient participation through advance care planning in nursing homes—A cluster randomized clinical trial. Patient Education and Counseling. ISSN 0738-3991. 102, p. 2183–2191. doi: 10.1016/j.pec.2019.06.001. Full text in Research Archive
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Førde, Reidun; Gjerberg, Elisabeth & Pedersen, Reidar (2018). Implementing advance care planning in nursing homes - study protocol of a cluster-randomized clinical trial. BMC Geriatrics. ISSN 1471-2318. 18(1). doi: 10.1186/s12877-018-0869-1. Full text in Research Archive
 • Sævareid, Trygve Johannes & Balandin, Susan (2011). Nurses' perceptions of attempting cardiopulmonary resuscitation on oldest old patients. Journal of Advanced Nursing. ISSN 0309-2402. 67(8), p. 1739–1748. doi: 10.1111/j.1365-2648.2011.05622.x.

View all works in Cristin

 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2022). Forhåndssamtaler i sykehjem og for alvorlig syke hjemmeboende eldre.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2021). Forhåndssamtaler i sykehjem.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2021). Forhåndssamtaler.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2021). Forhåndssamtaler i sykehjem - et verktøy.
 • Pedersen, Reidar & Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2021). Faglige råd for forhåndssamtaler, samtaleguide og strategier for å spre kunnskap om og bruk av forhåndssamtaler.
 • Pedersen, Reidar & Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2021). Presentation of the project "Implementing Advance Care Planning - A Cluster Randomized Controlled Study" - design and outcomes.
 • Pedersen, Reidar & Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2021). Presentasjon faglige råd og samtaleguide forhåndssamtaler. .
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2021). Presentasjon av faglige råd for forhåndssamtaler.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2021). Forhåndssamtaler - norsk forskning.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2021). Forhåndssamtale med personer med demens i tidlig fase.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2021). Forhåndssamtaler - et forsøk på å se enkeltmennesket.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2020). Forhåndssamtaler – hva, hvorfor og hvordan? Inkl. praktiske øvelser.
 • Pedersen, Reidar & Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2020). Nasjonal nettverksdag - FoU-nettverket for forhåndssamtaler.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2020). Forhåndssamtaler - muligheter og utfordringer.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2020). Relasjonell autonomi .
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2020). Å leve hele livet i siste del av livet - en umulighet?
 • Pedersen, Reidar & Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2020). Nettside: Nasjonalt FoU-nettverk for forhåndssamtaler.
 • Pedersen, Reidar & Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2020). Nettside: Forhåndssamtaler.
 • Pedersen, Reidar & Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2020). Nasjonal nettverksdag for forhåndssamtaler.
 • Grasdalen, Ann Beate & Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2020). De viktige samtalene om livets slutt må tas på forhånd. [Business/trade/industry journal]. Helsefagarbeideren.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar; Førde, Reidun & Hellesø, Ragnhild (2020). Ofrer vi de gamle? Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Karlsen, Heidi Marie; Pedersen, Reidar; Heggestad, Anne Kari Tolo & Husebø, Bettina (2020). Belastende besøksstans. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2020). Forhåndssamtaler for sykehjemsbeboere. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. doi: 10.4045/tidsskr.20.0227.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2020). Omsorg, behandling og etikk ved livets slutt.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim & Pedersen, Reidar (2020). "Vil du at din mor skal få hjerte-lungeredning?". Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim & Heggestad, Anne Kari Tolo (2020). Ikke for å skryte, men sykehjem oppleves ofte bra. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Eldre på sykehjemmet var ikke så opptatt av døden. [Internet]. forskning.no.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). My dissertation for PhD - a summary.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Relational autonomy in the ethical literature on end-of-life practices and how it can be applied to advance care planning in nursing homes.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Pasientmedvirkning gjennom forhåndssamtaler.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Forhåndssamtaler i sykehjem - erfaringer fra et forskningsprosjekt.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Forhåndssamtaler - erfaringer, potensiale og utfordringer.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Forhåndssamtaler - erfaringer, potensiale og utfordringer.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). En god og verdig død gjennom forhåndssamtaler.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Forhåndssamtaler - en måte å bli kjent med pasientens preferanser.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Forhåndssamtaler.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Etikk ved livets slutt.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim & Pedersen, Reidar (2019). Forhåndssamtaler i sykehjem – bærekraftig for helsetjenesten?
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Should patients with cognitive impairment be involved in advance care planning?
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Forhåndssamtalen. Hva betyr det og hva er innholdet?
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Resultater etter implementering av forhåndssamtaler i sykehjem.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Forhåndssamtaler i sykehjem.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Forhåndssamtaler – hvorfor, hvordan og for hvem?
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Forhåndssamtaler i sykehjem.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim & Pedersen, Reidar (2019). Forhåndssamtaler i sykehjem.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Status for prosjektet og mulig nye prosjekter på SME.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Forhåndssamtaler – hvorfor skal vi ha slike samtaler, hvem er de for og hvordan gjør vi det?
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Forhåndssamtaler - hvordan gjøre det?
 • Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2018). Spørsmål om fremtidig helsehjelp. Lommekort.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2018). Forhåndssamtaler i sykehjem - hva med pasienten, egentlig?
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2018). Forhåndssamtaler - AGS.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2018). Ble pasientens stemme tydeligere? Om betydningen av forhåndssamtaler.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2017). Å forhåndssamtale med sykehjemspasienten, før det er for sent.
 • Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Thoresen, Lisbeth; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Influence of an ACP intervention on documentation of end-of-life issues – a cluster randomized clinical trial.
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Forberedende samtaler ved innleggelse I sykehjem.
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Forberedende samtaler på sykehjem og I allmennpraksis.
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Implementering av forberedende samtaler I sykehjem; erfaringer og foreløpige resultater.
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Førde, Reidun; Gjerberg, Elisabeth & Pedersen, Reidar (2017). Implementing advance care planning (ACP) in Norwegian nursing homes (NH); Facilitators and barriers.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2017). Forberedende samtaler i sykehjem.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2017). Influence of an ACP intervention on documentation of end-of-life issues – a cluster randomized clinical trial.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2016). Forberedende samtaler - Forslag til hvordan og betraktninger om hvorfor (ikke).
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2016). Forberedende samtaler: vurdering av samtykkekompetanse og betydningen av fremtidsfullmakt.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Lillemoen, Lillian & Nortvedt, Per (2016). Å skynde seg langsomt, en konsekvens av plikt? Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2015). Hjerte-lungeredning av de eldste eldre - hva er problemet?
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Thoresen, Lisbeth & Pedersen, Reidar (2015). Developing, implementing and evaluating ACP in Norwegian nursing homes (NHs) - a mixed methods study.
 • Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2015). Å avklare behandling. Tønsbergs blad.

View all works in Cristin

Published Dec. 3, 2014 1:34 PM - Last modified Oct. 29, 2021 3:06 PM