Vilde Fastvold Thorbjørnsen

Academic interests

 • Medical anthropology
 • Political anthropology
 • Marginalization
 • Social inequality
 • Labor
 • Health and migration
 • Regional focus: Norway, Caribbean

Courses taught

Seminar Leader:

 • SOSANT1400 - Anthropology and religion
 • SOSANT2000 - Central themes in contemporary anthropology
 • SOSANT2550 - Medical Anthropology
 • MED1100 - Medisinstudiet, modul 1

Lecturer:

 • INTHE4113 - Introduction to Medical Anthropology: key concepts and perspectives
 • INTHE4016 - Qualitative Methods
 • INTHE4014 - Migration and Health
 • MF9010 - Introductory course to the medical PhD programme, INTRO I

Background

 • MA Social Anthropology, University of Oslo 2011
 • Columbia University, USA, 2009
 • BA Social Anthropology, BA Archaeology, University of Oslo, 2009
Tags: Global South

Publications

 • Gjøstein, Dagrun Kyte; Knutsen, Lene Vea; Bratrud, Tom; Christensen, Elise; Bardalen, Ingunn & Thorbjørnsen, Vilde Fastvold [Show all 8 contributors for this article] (2011). Betwixt & Between 2011. Betwixt & Between, Sosialantropologisk institutt. ISBN 978-82-90835-37-3. 153 p.

View all works in Cristin

 • Thorbjørnsen, Vilde Fastvold (2017). Nytt arbeidsliv og ny underklasse? NRK - EKKO. [Radio]. NRK.
 • Thorbjørnsen, Vilde Fastvold (2017). «To be bad is easy» - migranters arbeidskår i den fragmenterte byøkonomien. In Hasås, Torgny (Eds.), Det mørke arbeidslivet : menneskehandel, arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205505797. p. 103–129.
 • Thorbjørnsen, Vilde Fastvold (2017). Situasjonsbetinget sårbarhet - migranter i prekære arbeidsrelasjoner. Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin. ISSN 0805-5238. 24(2), p. 9–12.

View all works in Cristin

Published Feb. 29, 2016 3:29 PM - Last modified Jan. 9, 2020 9:41 AM