Vilde Fastvold Thorbjørnsen

Faglige interesser

 • Medisinsk antropologi
 • Politisk antropologi
 • Marginalisering
 • Sosial ulikhet
 • Arbeidsliv
 • Helse og migrasjon
 • Regionalt: Norge, Karibia

Undervisning

Seminarleder:

 • SOSANT1400 - Antropologi og religion
 • SOSANT2000 - Generell antropologi: Grunnlagsproblemer og kjernespørsmål
 • SOSANT2550 - Medical Anthropology
 • MED1100 - Medisinstudiet, modul 1

Foreleser:

 • INTHE4113 - Introduction to Medical Anthropology: key concepts and perspectives
 • INTHE4016 - Qualitative Methods
 • INTHE4014 - Migration and Health
 • MF9010  Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-program, INTRO I

Bakgrunn

 • MA Sosialantropologi, Universitetet i Oslo, 2011
 • Columbia University, USA, 2009
 • BA Sosialantropologi, BA Arkeologi, Universitetet i Oslo, 2009

Publikasjoner

 • Gjøstein, Dagrun Kyte; Knutsen, Lene Vea; Bratrud, Tom; Christensen, Elise; Bardalen, Ingunn; Thorbjørnsen, Vilde Fastvold; Torbjørnsen, Betina & Resset, Heidi (2011). Betwixt & Between 2011. Betwixt & Between, Sosialantropologisk institutt.  ISBN 978-82-90835-37-3.  153 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Thorbjørnsen, Vilde Fastvold (2017, 01. mars). Nytt arbeidsliv og ny underklasse? NRK - EKKO. [Radio].  NRK. Vis sammendrag
 • Thorbjørnsen, Vilde Fastvold (2017). Situasjonsbetinget sårbarhet - migranter i prekære arbeidsrelasjoner. Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin.  ISSN 0805-5238.  24(2), s 9- 12
 • Thorbjørnsen, Vilde Fastvold (2017). «To be bad is easy» - migranters arbeidskår i den fragmenterte byøkonomien, I: Torgny Hasås (red.),  Det mørke arbeidslivet : menneskehandel, arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205505797.  Kapittel 5.  s 103 - 129

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. feb. 2016 15:27 - Sist endret 9. jan. 2020 08:13