Norwegian version of this page

The ethics of biotechnology

Modern biotechnology has created amazing opportunities to help people in new and better ways. At the same time, it presents some epistemological and ethical challenges. For example, we can get information about possible diseases for many years before they become noticeable to us. How are we going to deal with this?

Objectives of the project

To investigate the creation, development, introduction, use, dissemination and phasing out of new biotechnology in medicine, health sciences and health services.


To study how biotechnology changes the entities that medicine is concerned with (ontology), how knowledge and evidence are produced (epistemology), how moral challenges are handled (ethics) and how societal norms and values shape and are shaped by biotechnology (social sciences, technology studies).

Methods

Conceptual analysis, ontology, epistemology, ethics, and technology studies. 

Funding

Funded by the University of Oslo and NTNU as part of the project leader's ordinary work.

Partners

International network of researchers in technology studies.

 

Outcomes (selected publications and lectures)

 • Hofmann B., Oftestad E. A., Magelssen M. Hva vil vi med fosterdiagnostikken? Fosterdiagnostikkens etikk: Cappelen Damm Akademisk; 2021.
 • Hofmann B. Etiske utfordringer med non-invasive prenatale tester (NIPT). Etikk i Praksis Nordic Journal of Applied Ethics. 2014;8(1):67– 87.
 • Hofmann B. Etiske utfordringer med nyere bioteknologi. In: Brinchmann B, editor. Etikk i sykepleien (4utgave): Gyldendal Akademisk; 2016. p. 259-92.
 • Hofmann B. Etiske utfordringer med nyere reproduksjonsteknologi. Nordic Journal of Applied Ethics/Etikk i praksis. 2017;11(2).
 • Hofmann B. PGD-ens paradokser. Etikk i praksis. 2011;5(2):45-66.
 • Oftestad E. A., Magelssen M., Hofmann B. M. "Hvordan skal vi bruke fosterdiagnostikk til det beste for individer og samfunn?". Morgenbladet. 2021:29.
 • Hofmann B., Moldestad O. Assistert reproduksjon – biologi og etikk. Tidsskrift for Den Norske Legeforening. 2012;132(7):856-9.
 • Hofmann B., Magelssen M. Mangelfulle argumenter for tidlig ultralyd. Tidsskrift for Den Norske Legeforening. 2020;140 (19).
 • Magelssen M., Hofmann B. M. Tidlig ultralyd: Entusiasme må prøves mot kunnskap. Aftenposten (morgenutg : trykt utg). 2019.
 • Hofmann B. Vi vil jo ha ultralyd! Om teknologi og verdier. In: Slettebø ÅN, Per., editor. Etikk for helsefagene: Gyldendal Akademisk; 2006. p. 104-23.
 • Hofmann B. Ny fostertest og fostermedisinernes holdning til tidlig ultralyd. Tidsskrift for Den Norske Legeforening. 2017.
 • Slagstad, K. and Hofmann, B. "Ny fostertest ble svaret, men hva var spørsmålet?." Nytt Norsk Tidsskrift 34.2 (2017): 150-164. https://www.idunn.no/doi/abs/10.18261/issn.1504-3053-2017-02-04
 • Hofmann B. Forbedret fosterdiagnostikk? Tidsskrift for Den Norske Legeforening. 2013(133):2336.
 • Hofman B. Teknologien truer, endrer, skaper og stiller oss overfor vanskelige verdivalg. In: Borge OJ, editor. Fosterdiagnostikk og verdier. Oslo: Bioteknologinemnda; 2004. p. 32-4.
 • Lauvrak V., Norderhaug I. N., Hagen G., Movik E., Acharya G., Forus A. et al. Tidlig ultralyd i svangerskapsomsorgen. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten; 2012. Report No.: 978-82-8121-444-6.
 • Reinar L. M., Smedslund G., Fretheim A., Hofmann Bt., Thürmer H., Saarni S. et al. Rutinemessig ultralydundersøkelse i svangerskapet. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten; 2008. Report No.: 978-82-8121-203-9.
 • Hofmann B. Ultralyd utvides - uten en lyd. Dagens Medisin. 2009:24.
 • Hofmann B. Ultralyd: Å behandle uro. Vårt Land. 2009:24.
 • Pahle A., Vogt H., Magelssen M., Hofmann B. M. Fakta om fosterdiagnostikken. Dagbladet. 2019:31.
 • Hofmann B. M. Fosterdiagnostikk og nye metoder: fortid, nåtid og fremtid med særlig fokus på NIPT.  Bioteknologidagen 2019; 2019-02-14; Oslo 2019.
 • Hofmann B. & Slagstad K. Fremtidens fosterdiagnostikk. Tidsskrift for Den Norske Legeforening 2017.
 • Hofmann B. Re: Fosterdiagnostikk med blodprøver. Tidsskrift for Den Norske Legeforening. 2014:692
 • Hofmann B. M. Teknologien gjør at du kan bli både mor og far til ditt barn. Hvor setter vi grensene? Dagens næringsliv. 2021.
 • Solberg B., Hofmann B. M. Bioteknologiens etikk.  Etikk i helsetjenesten: Gyldendal Akademisk; 2020. p. 150-9.
 • Hofmann B. Legen som kroppstekniker. Tidsskrift for Den Norske Legeforening. 2012;132(11):1410-4.
 • Hofmann B. Endringer i bioteknologiloven Endelig kan alle få en sønn. Dagbladet. 2020.
 • Hofmann B. M. Fosterdiagnostikk og nye metoder: fortid, nåtid og fremtid med særlig fokus på NIPT.  Bioteknologidagen 2019; 2019-02-14; Oslo2019.
 • Bratlie S., Halvorsen K., Myskja B. K., Mellegård H., Bjorvatn C., Frost P. et al. A novel governance framework for GMO : a tiered, more flexible regulation for GMOs would help to stimulate innovation and public debate. EMBO Reports. 2019:1-4.
 • Hofmann B. Etiske utfordringer med nyere bioteknologi.  Etikk i sykepleien (4utgave): Gyldendal Akademisk; 2016. p. 259-92.
 • Hofmann B. PGD-ens paradokser. Etikk i praksis. 2011;5(2):45-66.
 • Hofmann B. Strålende fremskritt Teknologien truer, endrer, skaper og stiller oss overfor vanskelige verdivalg. Fosterdiagnostikk og verdier. Dagens Medisin. 2004:104.
 • Hofmann B. Ny bioteknologilov. HMT - Helsetjenesten Medisinsk Teknikk : helse, medisin, teknikk. 2003(1):32-5.
 • Hofmann B. Ultralyd; teknologi full av verdier. HMT - Helsetjenesten Medisinsk Teknikk : helse, medisin, teknikk. 2003(6):12-4. http://www.ansatt.hig.no/bjoernh/Artikler/Teknologi%20full%20av%20verdier%20HMT.pdf
 • Hofmann B. M. Fosterdiagnostikk: Til beste for hvem – i dag og i morgen?  Fagseminar ved Senter for medisinsk etikk; 2021-05-26; Digitalt 2021.

Project start and finish

2000 – 2026 (long term research project)

Published Sep. 5, 2022 11:09 AM - Last modified Oct. 17, 2022 9:52 AM