English version of this page

Bioteknologiens etikk

Moderne bioteknologi har skapt fantastiske muligheter til å hjelpe mennesker på nye og bedre måter. Samtidig gir den noen utfordringer både kunnskapsmessig og etisk. Eksempelvis kan vi få informasjon om mulige sykdommer mange år før de eventuelt blir merkbare for oss. Hvordan skal vi håndtere dette?

Mål med prosjektet

 • Å undersøke tilblivelsen, utviklingen, innføringen, bruken, spredningen og utfasingen ny bioteknologi i medisin, helsefag og helsetjeneste.
 • Å studere hvordan bioteknologien endrer de enhetene som medisinen er opptatt av (ontologi), hvordan kunnskap og evidens produseres (epistemologi), hvordan moralske utfordringer håndteres (etikk) og hvordan samfunnsmessige normer og verdier former og formes av bioteknologien (samfunnsfag, teknologistudier). 

Metoder

Begrepsanalyse, ontologi, epistemologi, etikk og teknologistudier. 

Finansiering

Finansiert av Universitetet i Oslo og NTNU som en del av mitt ordinære arbeid

Samarbeidspartnere

Internasjonalt nettverk av forskere innen teknologi-studier. 

Resultater (utvalgte publikasjoner og foredrag)

 • Hofmann B, Oftestad EA, Magelssen M. Hva vil vi med fosterdiagnostikken? Fosterdiagnostikkens etikk: Cappelen Damm Akademisk; 2021.
 • Hofmann B. Etiske utfordringer med non-invasive prenatale tester (NIPT). Etikk i Praksis Nordic Journal of Applied Ethics. 2014;8(1):67– 87.
 • Hofmann B. Etiske utfordringer med nyere bioteknologi. In: Brinchmann B, editor. Etikk i sykepleien (4utgave): Gyldendal Akademisk; 2016. p. 259-92.
 • Hofmann B. Etiske utfordringer med nyere reproduksjonsteknologi. Nordic Journal of Applied Ethics/Etikk i praksis. 2017;11(2).
 • Hofmann B. PGD-ens paradokser. Etikk i praksis. 2011;5(2):45-66.
 • Oftestad EA, Magelssen M, Hofmann BM. "Hvordan skal vi bruke fosterdiagnostikk til det beste for individer og samfunn?". Morgenbladet. 2021:29.
 • Hofmann B, Moldestad O. Assistert reproduksjon – biologi og etikk. Tidsskr Nor Legeforen. 2012;132(7):856-9.
 • Hofmann B, Magelssen M. Mangelfulle argumenter for tidlig ultralyd. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2020;140(19). http://dx.doi.org10.4045/tidsskr.20.0507 
 • Magelssen M, Hofmann BM. Tidlig ultralyd: Entusiasme må prøves mot kunnskap. Aftenposten (morgenutg : trykt utg). 2019.
 • Hofmann B. Vi vil jo ha ultralyd! Om teknologi og verdier. In: Slettebø ÅN, Per., editor. Etikk for helsefagene: Gyldendal Akademisk; 2006. p. 104-23.
 • Hofmann B. Ny fostertest og fostermedisinernes holdning til tidlig ultralyd. Tidsskrift for den Norske laegeforening. 2017. https://tidsskriftet.no/2017/04/kommentar/ny-fostertest-og-fostermedisinernes-holdning-til-tidlig-ultralyd 
 • Slagstad, Ketil, and Bjørn Hofmann. "Ny fostertest ble svaret, men hva var spørsmålet?." Nytt Norsk Tidsskrift 34.2 (2017): 150-164. https://www.idunn.no/doi/abs/10.18261/issn.1504-3053-2017-02-04 
 • Hofmann B. Forbedret fosterdiagnostikk? Tidsskrift for Den norske legeforening. 2013(133):2336.
 • Hofman B. Teknologien truer, endrer, skaper og stiller oss overfor vanskelige verdivalg. In: Borge OJ, editor. Fosterdiagnostikk og verdier. Oslo: Bioteknologinemnda; 2004. p. 32-4.
 • Lauvrak V, Norderhaug IN, Hagen G, Movik E, Acharya G, Forus A, et al. Tidlig ultralyd i svangerskapsomsorgen. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten; 2012. Report No.: 978-82-8121-444-6.
 • Reinar LM, Smedslund G, Fretheim A, Hofmann B, Thürmer H, Saarni S, et al. Rutinemessig ultralydundersøkelse i svangerskapet. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten; 2008. Report No.: 978-82-8121-203-9.
 • Hofmann B. Ultralyd utvides - uten en lyd. Dagens Medisin. 2009:24.
 • Hofmann B. Ultralyd: Å behandle uro. Vårt Land. 2009:24.
 • Pahle A, Vogt H, Magelssen M, Hofmann BM. Fakta om fosterdiagnostikken. Dagbladet. 2019:31.
 • Hofmann BM. Fosterdiagnostikk og nye metoder: fortid, nåtid og fremtid med særlig fokus på NIPT.  Bioteknologidagen 2019; 2019-02-14; Oslo2019.
 • Hofmann B, Slagstad K. Fremtidens fosterdiagnostikk. Tidsskr Nor Legeforen 2017.
 • Hofmann B. Re: Fosterdiagnostikk med blodprøver. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2014:692
 • Hofmann BM. Teknologien gjør at du kan bli både mor og far til ditt barn. Hvor setter vi grensene? Dagens næringsliv. 2021.
 • Solberg B, Hofmann BM. Bioteknologiens etikk.  Etikk i helsetjenesten: Gyldendal Akademisk; 2020. p. 150-9.
 • Hofmann B. Legen som kroppstekniker. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2012;132(11):1410-4.
 • Hofmann B. Endringer i bioteknologiloven Endelig kan alle få en sønn. Dagbladet. 2020.
 • Hofmann BM. Fosterdiagnostikk og nye metoder: fortid, nåtid og fremtid med særlig fokus på NIPT.  Bioteknologidagen 2019; 2019-02-14; Oslo2019.
 • Bratlie S, Halvorsen K, Myskja BK, Mellegård H, Bjorvatn C, Frost P, et al. A novel governance framework for GMO : a tiered, more flexible regulation for GMOs would help to stimulate innovation and public debate. EMBO Reports. 2019:1-4.
 • Hofmann B. Etiske utfordringer med nyere bioteknologi.  Etikk i sykepleien (4utgave): Gyldendal Akademisk; 2016. p. 259-92.
 • Hofmann B. PGD-ens paradokser. Etikk i praksis. 2011;5(2):45-66.
 • Hofmann B. Strålende fremskritt Teknologien truer, endrer, skaper og stiller oss overfor vanskelige verdivalg. Fosterdiagnostikk og verdier. Dagens Medisin. 2004:104.
 • Hofmann B. Ny bioteknologilov. HMT - Helsetjenesten Medisinsk Teknikk : helse, medisin, teknikk. 2003(1):32-5.
 • Hofmann B. Ultralyd; teknologi full av verdier. HMT - Helsetjenesten Medisinsk Teknikk : helse, medisin, teknikk. 2003(6):12-4. http://www.ansatt.hig.no/bjoernh/Artikler/Teknologi%20full%20av%20verdier%20HMT.pdf
 • Hofmann BM. Fosterdiagnostikk: Til beste for hvem – i dag og i morgen?  Fagseminar ved Senter for medisinsk etikk; 2021-05-26; Digitalt2021.

Start og slutt for prosjekt

2000 – 2026 (langsgående forskningsprosjekt)
 

 

Publisert 5. sep. 2022 11:15 - Sist endret 5. sep. 2022 11:21

Kontakt

Prosjektleder

Bjørn Hofmann