Mohamed Abdelhalim

Overingeniør - Stamcelleepigenetikk
Bilde av Mohamed Abdelhalim
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 9 Domus Medica 0372 Oslo
Postadresse Postboks 1112 Blindern 0317 Oslo

Tasks performed

Add information about job duties, as a short text or a bulleted list:

  • <Task 1>
  • <Task 1>
  • ...

Background

Add information about previous education and employment.

Publisert 14. apr. 2020 21:32 - Sist endret 4. jan. 2021 10:28