Anita Johanna Tørmoen

Image of Anita Johanna Tørmoen
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Sognsvannsveien 21 Bygg 12 0372 Oslo
Postal address Sognsvannsveien 21,Bygg 12 0372 Oslo

Publications

 • Tørmoen, Anita Johanna; Myhre, Martin Øverlien; Walby, Fredrik A; Grøholt, Berit & Rossow, Ingeborg Margrete (2020). Change in prevalence of self-harm from 2002 to 2018 among Norwegian adolescents. European Journal of Public Health. ISSN 1101-1262. 30(4), p. 688–692. doi: 10.1093/eurpub/ckaa042. Full text in Research Archive
 • Mehlum, Lars; Ramleth, Ruth-Kari; Tørmoen, Anita Johanna; Haga, Egil; Diep, Lien My & Stanley, Barbara [Show all 10 contributors for this article] (2019). Long term effectiveness of dialectical behavior therapy versus enhanced usual care for adolescents with self-harming and suicidal behavior. Journal of Child Psychology and Psychiatry. ISSN 0021-9630. 60(10), p. 1112–1122. doi: 10.1111/jcpp.13077. Full text in Research Archive
 • Haga, Egil; Aas, Eline; Grøholt, Berit; Tørmoen, Anita Johanna & Mehlum, Lars (2018). Cost-effectiveness of dialectical behaviour therapy vs. enhanced usual care in the treatment of adolescents with self-harm. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (CAPMH). ISSN 1753-2000. 12(1). doi: 10.1186/s13034-018-0227-2. Full text in Research Archive
 • Myhre, Martin Øverlien; Tørmoen, Anita Johanna; Strømgren, Børge & Walby, Fredrik A (2018). Tre generasjoner klinisk atferdsanalyse. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). ISSN 0809-781X.
 • Mehlum, Lars; Ramberg, Maria; Tørmoen, Anita Johanna; Haga, Egil; Diep, Lien My & Stanley, Barbara [Show all 9 contributors for this article] (2016). Dialectical behavior therapy compared with enhanced usual care for adolescents with repeated suicidal and self-harming behavior: outcomes over a one-year follow-up. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. ISSN 0890-8567. 55(4), p. 295–300. doi: 10.1016/j.jaac.2016.01.005.
 • Grøholt, Berit; Haga, Egil; Tørmoen, Anita Johanna; Ramberg, Maria & Mehlum, Lars (2014). Screening for selvksading i barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker - erfaringer fra rekruttering til en randomisert kontrollert studie. Suicidologi. ISSN 1501-6994. 19(3), p. 24–29. doi: 10.5617/suicidologi.2269.
 • Mehlum, Lars & Tørmoen, Anita Johanna (2014). Hva er dialektisk atferdsterapi? En kort oversikt. Suicidologi. ISSN 1501-6994. 3. doi: 10.5617/suicidologi.2266.
 • Haga, Egil; Grøholt, Berit; Tørmoen, Anita Johanna; Aas, Eline & Mehlum, Lars (2014). Økonomisk evaluering av behandling for ungdom med villet egenskade - hvorfor og hvordan? Suicidologi. ISSN 1501-6994. 19(3), p. 30–35. doi: 10.5617/suicidologi.2270.
 • Mehlum, Lars; Tørmoen, Anita Johanna; Ramberg, Maria; Haga, Egil; Diep, Lien My & Sund, Anne Mari [Show all 7 contributors for this article] (2014). Dialektisk atferdsterapi for ungdommer med gjentatt suicidal og selvskadende adferd : en randomisert kontrollert undersøkelse. Suicidologi. ISSN 1501-6994. 19(3), p. 15–23. doi: 10.5617/suicidologi.2268.
 • Tørmoen, Anita Johanna; Grøholt, Berit; Haga, Egil; Brager-Larsen, Anne Trana; Miller, Alec L & Walby, Fredrik A [Show all 8 contributors for this article] (2014). Feasibility of dialectical behavior therapy with suicidal and self-harming adolescents with multi-problems: training, adherence and retention. Archives of Suicide Research. ISSN 1381-1118. 18(4), p. 432–444. doi: 10.1080/13811118.2013.826156.
 • Tørmoen, Anita Johanna; Rossow, Ingeborg; Mork, Erlend & Mehlum, Lars (2014). Contact with child and adolescent psychiatric services among self-harming and suicidal adolescents in the general population: A cross sectional study. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (CAPMH). ISSN 1753-2000. 8(13). doi: 10.1186/1753-2000-8-13.
 • Tørmoen, Anita Johanna; Rossow, Ingeborg; Larsson, Bo Sture & Mehlum, Lars (2013). Nonsuicidal self-harm and suicide attempts in adolescents: differences in kind or in degree? Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. ISSN 0933-7954. 48(9), p. 1447–1455. doi: 10.1007/s00127-012-0646-y.
 • Fadum, Elin Anita; Stanley, Barbara; Rossow, Ingeborg; Mork, Erlend; Tørmoen, Anita Johanna & Mehlum, Lars (2013). Use of health services following self-harm in urban versus suburban and rural areas: a national cross-sectional study. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 3(7:e002570). doi: 10.1136/bmjopen-2013-002570. Full text in Research Archive

View all works in Cristin

 • Qin, Ping; Legard, Ingunn; Walby, Fredrik A; Tørmoen, Anita Johanna & Mehlum, Lars (2020). Selvmordsrisiko og -forebygging under covid-19-pandemien og etterpå. Suicidologi. ISSN 1501-6994. 25(1), p. 14–19. doi: 10.5617/suicidologi.8271. Full text in Research Archive
 • Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien; Tørmoen, Anita Johanna; Kildahl, Anine Therese & Mehlum, Lars (2020). Myter og fakta om selvmordsforebygging. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 57(4), p. 295–297.
 • Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien; Tørmoen, Anita Johanna & Mehlum, Lars (2020). En korreksjon. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 57(6).
 • Tørmoen, Anita Johanna; Walby, Fredrik A & Myhre, Martin Øverlien (2019). Selvskading siste år hos elever i ungdoms- og videregående skole - Resultater fra Ungdata undersøkelsen 2017/2018.
 • Tørmoen, Anita Johanna; Myhre, Martin Øverlien; Walby, Fredrik A; Grøholt, Berit & Rossow, Ingeborg Margrete (2019). Change in prevalence of Self-harm from 2002-2018 among Norwegian adolescents.
 • Tørmoen, Anita Johanna (2019). Selvmordsforebygging- utfordringer og initiativer i Norge: .
 • Tørmoen, Anita Johanna (2019). Dialektisk Atferdsterapi - forskning og behandling.
 • Tørmoen, Anita Johanna & Kvalstad, Gjertrud (2019). DBT - en innføring.
 • Tørmoen, Anita Johanna (2019). Om selvskading.
 • Tørmoen, Anita Johanna (2019). Ferdigheter du kan bruke selv.
 • Tørmoen, Anita Johanna; Myhre, Martin Øverlien; Walby, Fredrik A; Grøholt, Berit & Rossow, Ingeborg Margrete (2019). Trender i selvskading blang ungdom over en femtenårsperiode i Norge.
 • Tørmoen, Anita Johanna (2018). Adolescents with repeated suicidal and self-harming behavior treated with Dialectical Behavior Therapy or Enhanced Usual Care: Ways of Coping two years after treatment.
 • Tørmoen, Anita Johanna (2018). Adolescents with repeated suicidal and self-harming behavior treated with Dialectical Behavior Therapy or Enhanced Usual Care: Skills Use. .
 • Tørmoen, Anita Johanna (2017). Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord - erfaringer så langt.
 • Tørmoen, Anita Johanna (2017). Fra identifikasjon til tilpasset behandling. Selvskading blant ungdom.
 • Tørmoen, Anita Johanna (2017). Erfaringer fra siste års selvmordsbølger, tiltak som ble utført og videre planer.
 • Tørmoen, Anita Johanna & Velken, Trond (2016). DBT for ungdom. Ferdighetstrening - faktaark og øvelser. Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging.
 • Tørmoen, Anita Johanna; Espenes, Kristin; Kvalstad, Gjertrud & jensen, liv elin (2016). DBT ferdighetstrening. Faktaark og arbeidsark. Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging.
 • Mehlum, Lars; Ramberg, Maria; Tørmoen, Anita Johanna; Haga, Egil; Diep, Lien My & Stanley, Barbara [Show all 9 contributors for this article] (2015). One year follow-up of Dialectical Behavior Therapy vs. Enhanced Usual Care for Self-harming Adolescents.
 • Haga, Egil; Tørmoen, Anita Johanna; Aas, Eline; Mehlum, Lars & Grøholt, Berit (2015). Cost-effectiveness of Dialectical Behaviour Therapy (DBT) vs Enhanced Usual care in the treatment of adolescents With self-harm.
 • Mehlum, Lars; Ramberg, Maria; Tørmoen, Anita Johanna; Haga, Egil; Diep, Lien My & Stanley, Barbara [Show all 9 contributors for this article] (2015). Dialectical Behavior Therapy Compared With Enhanced Usual Care for Adolescents with Repeated Suicidal and Self-harming Behavior: Outcomes over a 1-year Follow-Up.
 • Tørmoen, Anita Johanna (2014). Utfyllende manual for DBT tilpasset ungdom. Suicidologi. ISSN 1501-6994.
 • Tørmoen, Anita Johanna (2013). Use of Mental Health Services among Students who Self-harm.
 • Tørmoen, Anita Johanna (2013). Feasibility of Dialectical Behavior Therapy (DBT)With Suicidal and Self-harming Adolescents: Training, Adherence and Retention.
 • Tørmoen, Anita Johanna (2013). STRONG ENOUGH With Dialectical Behavior Therapy (DBT): Development and Acceptability of an Advanced Skills Group for Adolescents.
 • Walby, Fredrik A. & Tørmoen, Anita Johanna (2008). Dialektisk atferdsterapi.
 • Tørmoen, Anita Johanna; Larsson, Bo & Mehlum, Lars (2008). Psychosocial risk factors and help-seeking behaviour related to type and repetition of suicide-related behaviours among Norwegian adolescents.
 • Tørmoen, Anita Johanna & Mork, Erlend (2008). Dialektisk atferdsterapi for ungdom som skader seg selv med vilje.
 • Mork, Erlend & Tørmoen, Anita Johanna (2008). DIALEKTISK ATFERDSTERAPI FOR UNGDOM SOM SELVSKADER.
 • Tørmoen, Anita Johanna (2017). Self-Harm among Adolescents: From Identification to Tailored Treatment. Institute of clinical medicine, University of Oslo. ISSN 978-82-8333-371-8.

View all works in Cristin

Published June 29, 2011 12:34 PM - Last modified Jan. 7, 2013 2:34 PM